Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 31 augustus 2020

Na het topje dat, enkele weken geleden, werd gezet op $29.92 volgde de verwachte correctie. In de daling werd de zilverprijs in 2 grote stappen teruggezet naar een laagste punt van $23.58 om daarna weer wat op te krabbelen. De afgelopen 2 weken ontwikkelde zich een zijwaarts patroon waarin de koers een bovengrens heeft van rond de $28 en een benedengrens van rond de $26.

De vorige week werd die bovengrens onder de loep genomen en de afgelopen week was het weer de beurt aan de ondergrens op $26. Op donderdag probeerden de stieren de $28 grens te doorbreken maar gedurende de dag namen de beren het heft weer in handen en wisten ze de zilverprijs toch weer rond de $27 te laten afsluiten.

Gelukkig laten de stieren zich de laatste tijd niet meer zo snel de kaas van het brood eten. Op vrijdag werd een nieuwe poging ondernomen om de $28 grens te bereiken, de aanval strandde uiteindelijk op $27.99. Het slot kwam daarna tot stand op $27.79, weliswaar iets lager dan de high maar wel nog steeds met de $28 grens binnen handbereik.

De laatste 2 weken zien we dat de omzetten gestaag aan het dalen zijn en (vooral de afgelopen week) nog maar licht boven het gemiddelde uitkomen. Zo’n ontwikkeling hoort bij een zijwaarts patroon, het geeft aan dat er geen grote neerwaartse druk meer wordt ontwikkeld en er een periode van distributie gaande is. Deze periode zullen de stieren moeten gebruiken om nieuwe krachten te verzamelen om uiteindelijk door de $28 en vervolgens de $30 te kunnen breken.

Deze zijwaartse periode geeft tevens het 50 d. MA de gelegenheid om bij te sluiten. 2 weken geleden bevond deze zich nog op $21 en afgelopen week vrijdag is het MA al opgeklommen naar bijna $23. Het liefst zou er nog een zijwaarts weekje aan vastgeplakt moeten worden zodat de afstand van de koers tot het MA nog kleiner wordt maar als de stieren ongeduldig worden dan kan het snel gaan. Een slot boven de $28 zou dan de trigger voor een nieuwe aanval kunnen zijn.

In de € grafiek is de trading range die is ontstaan iets smaller dan in de $ grafiek. In de bovenstaande grafiek zagen we een range van $2 van $26 tot $28 en in de € grafiek loopt die van € 22 tot net boven de €23. In de € grafiek lag de bandbreedte eerst ook rond de €2 maar deze is gaandeweg de afgelopen week versmald. Dit is te wijten aan de dalende verhouding tussen de $ en de €.

Een uitbraak boven de €23.50, zou hier de trigger kunnen zijn voor een verdere stijging. Aan de onderkant zal de € 22 in de gaten gehouden moeten worden voor een neerwaartse uitbraak.

In het langere termijn plaatje werd 2 weken geleden al opgemerkt dat de indicatoren wat waren afgekoeld en dat proces heeft zich daarna voortgezet. De ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken hebben geleid tot een soort van driehoek met een dubbele lijn aan de onderkant.

Een driehoek wordt normaliter gezien als een voortzettingspatroon waarbij het wachten is op een uitbraak aan de bovenzijde. De koersbeweging van donderdag en vrijdag laten zien dat de bovenzijde van de driehoek onder zware druk is komen te liggen. Deze druk werd zo groot dat de koers er op vrijdag zelfs boven is afgesloten. De mogelijke spelbreker voor een uitbraak is de weerstandlijn rond de $28 die de uitbraakpoging zou kunnen tegenhouden.

Indien de stieren er maandag/dinsdag in zouden kunnen slagen om de koers boven de $28 te drukken dan is een snelle aanval op de $29 en zelfs $30 al komende week mogelijk. De Indicatoren zijn nu ruim voldoende afgekoeld om een nieuwe (langere) stijging te kunnen faciliteren.

 • De RSI lijkt een bodem boven de 50 te hebben gerealiseerd en is inmiddels alweer naar boven gedraaid
 • De Koopkracht heeft eveneens een bodem geproduceerd en probeert nu weer te stijgen. De Verkoopkracht lijkt na een opleving weer neerwaarts te draaien zodat de druk zal afnemen
 • De MACD is nog wat verder teruggezakt maar staat nog steeds ruim boven de 0 lijn en lijkt nu aan een draai te willen beginnen
 • De geldinstroom is teruggezakt tot beneden de 50 naar negatief trendgebied, deze zal wel weer moeten gaan klimmen om een stijgende koers te kunnen ondersteunen
 • Het Sentiment/Momentum heeft net beneden de 50 een bodem geproduceerd en is vervolgens weer opwaarts door de 50 gebroken

Alles lijkt in de steigers te staan voor een volgende stijgingsgolf, de stieren zullen moeten zorgen voor een trigger, in dit geval de doorbraak van de $28 weerstand.

In de Bollinger Bandengrafiek zien we een mooie technische ontwikkeling van de koers. Na de uitbraak boven de bovenste band en de daarop volgende correctie heeft de belangrijke midden-band zich, tot nu toe, uitstekend van zijn taak gekweten. De beren hebben de midden-band als steunlijn diverse keren proberen te doorbreken maar deze lijn heeft de aanval steeds weten te doorstaan.

Door de zijwaartse koersbeweging zien we dat de banden weer naar elkaar toe bewegen hetgeen met name te danken is aan de onderste band die met een rap tempo de afstand verkleint. 2 weken geleden bedroeg de afstand tussen de beide banden nog $9.10 en nu is die al gedaald tot $4.15.

De afstand zal aan het begin van komende week nog wat verder teruglopen. De mogelijkheid tot een hervatting van de stijging zal daarmee toenemen. Zolang als de koers zich boven de midden-band weet te handhaven ziet de toekomst er voor de stieren zeker niet slecht uit.

 

In de slotstanden grafiek lijkt er ten opzichte van de stand van 2 weken geleden weinig veranderd te zijn maar dat is zeker niet waar. Vrijdag 2 weken geleden bevond de koers zich op $26.09 en dreigde door de onderste weerstandlijn heen te vallen waarmee de weerstand zone zou worden bekrachtigd.

De slotstand van afgelopen week is $27.79, ruim boven de 1-ste weerstand zone zodat het er alle schijn van heeft dat deze zone nu definitief is overwonnen. Indien dat het geval is zullen we komende week een voortzetting van de stijging moeten zien zodat de zone kan wijzigen in een blauwe kleur.

 

In de weekgrafiek werd 2 weken geleden al aangegeven dat de ontstane rode candle, de correctie, al enige tijd op het programma stond zodat het geen al te grote verrassing mocht zijn. Logischerwijs werd er zelfs nog wat meer correctie voor mogelijk gehouden na de zeer lange stijging vanaf de $17.

Zoals de onderstaande grafiek laat zien is er echter (vooralsnog?) geen vervolg van de daling gekomen, er staan weer 2 zwarte candles in de grafiek. De candle van vorige week had nog een behoorlijke negatieve lading gezien de zeer lange upper shadow maar de candle van afgelopen week countert die negatieve verwachting.

De huidige situatie geeft aan dat er eigenlijk niet zoveel is veranderd. De grafiek laat nog steeds een beeld van oververhitting zien. De rode candle van 3 weken geleden heeft niet echt voor ontspanning in de grafiek gezorgd. Uiteraard is dit een verdienste van de stieren maar het zorgt wel voor wat verbazing omdat er blijkbaar nog steeds zeer veel kracht in de markt zit.

De technische staat ligt er dan ook nog steeds uitermate positief, zelfs extreem bij:

 • De RSI staat nog steeds in extreem gebied en heeft zich nauwelijks kunnen ontspannen
 • De MACD staat op een absolute recordstand
 • De Geldinstroom is wel iets teruggevallen maar lijkt aan een nieuwe stijging te zijn begonnen

Aanstaande week zal mogelijk de beslissing brengen wat de komende weken te verwachten zal zijn.

In de € weekgrafiek zien we een soortgelijke ontwikkeling als in de $ grafiek. Een aanzet van een daling, zelfs forse correctie, die dan toch niet doorzet en weer wordt omgebogen in een stijging.

De 2 zwarte candles in deze grafiek hebben eenzelfde plaatsing als in de $ grafiek al is de laatste zwarte candle, die van afgelopen week, een stukje kleiner dan die in de $ grafiek. Net als in de $ grafiek is echter ook hier de afstand tot het 17 en 34 w. MA nog steeds zeer groot zodat een verdere correctie of zijwaartse beweging (consolidatie) vanuit dat oogpunt bekeken nog steeds te verwachten zou zijn.

Ook de technische gesteldheid staat nog steeds op extreme niveaus:

 • De RSI staat ook hier nog steeds in extreem positief gebied
 • De MACD staat op de hoogste stand sinds vele jaren misschien zelfs sinds ooit
 • Het Sentiment/Momentum hikt nog steeds tegen de 80 grens aan net beneden extreem gebied al bevindt deze zich wel nog beneden de signaallijn

 

In de $-€ grafiek werd 2 weken geleden afgesloten met de zin:

“Er zijn nog geen duidelijke signalen voor een bodem slechts wat hints maar die kunnen mogelijk wel al door de stieren worden opgepikt.”

Die signalen leken vorige week nog positief door de stieren te worden beoordeeld en opgepikt met een zwarte candle. Deze candle bestond uit een kleine body en langere lower shadow die een potentiële bodem aangeeft, vooral omdat de lower shadow de steunlijn op 0.78 aantikt.

Echter de candle van deze week slaat de hoop op een bodem weer de grond in. De rode candle van deze week zorgt ervoor dat de koers door de steun zakt zodat er een vers verkoopsignaal wordt afgegeven. Ook de indicatoren die een bodem leken te maken draaien nu weer verder omlaag:

 • De RSI die zich leek te stabiliseren is nu weer omlaag gedraaid richting de 30 de grens van extreem negatief gebied
 • De MACD zakt steeds verder weg en lijkt op weg te gaan naar het niveau van 2017
 • Het Sentiment/Momentum dat een bodem leek te hebben gemaakt is eveneens weer gedraaid en is zelfs weer beneden de signaallijn gevallen

 

Het lijk erop dat de daling zal worden hervat, de stieren zullen aanstaande week een uiterste poging moeten ondernemen om een daling richting de volgende steunlijn op 0.76 tegen te houden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver