Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 7 september 2020

Vorige week vrijdag werd alles in stelling gebracht voor een nieuwe doorbraakpoging van de $28 grens, die een trigger zou kunnen vormen voor een volgende aanval op de $30.

Op maandag pikten de stieren het positieve sentiment van vrijdag meteen weer op en drukten de koers inderdaad boven de $28. Bij zo’n doorbraak willen we graag een fors volume zien maar dat bleef achterwege zodat de uitbraak met wat achterdocht bekeken moest worden.

Die achterdocht werd op dinsdag wat naar de achtergrond gedrongen toen de zilverprijs verder omhoog werd geduwd tot aan de $29.24. De $30 grens leek daarmee snel in zicht komen. Het was daarom teleurstellend om te zien dat de koers gaandeweg de handelsdag toch weer wat terugzakte om ruim beneden de $29 af te sluiten. Het volume op dinsdag was wel iets hoger dan op maandag maar nog steeds niet dusdanig dat van een breed gedragen uitbraak sprake kon zijn.

De achterdocht die wat was weggeëbd bleek op woensdag toch gerechtvaardigd te zijn. De beren name de regie over en stuurden de koers vanaf het begin van de handelsdag omlaag, terug beneden de $28, waarmee de uitbraakpoging werd geneutraliseerd. Het volume steeg tot boven dat van de eerste 2 handelsdagen ten teken dat de beren er serieus werk van wilden maken.

Ook op donderdag en vrijdag waren de beren de partij die de lakens uitdeelden. Het werden 2 rode candles die ervoor zorgden dat de zilverprijs weer terug werd geduwd tot beneden de $27 naar een slot van uiteindelijk $26.71. De zilverprijs is weer terug in de tradingrange, tussen de $26 en $28. Door deze zijwaartse beweging heeft het 50 d. MA de gelegenheid gekregen om het gat nog wat verder te dichten, het MA is nu opgeklommen tot aan de $24.

Net als in de $ grafiek heeft de € grafiek de uitbraakpoging boven de € 23 moeten terugdraaien. De zilverprijs wist hier even door de € 24 grens te breken maar kon dat niveau op slotbasis niet vasthouden zoals de candle van dinsdag laat zien.

De drie rode candles zorgden ook hier voor de terugtocht waarbij de zilverprijs nu weer terug is beneden de €23. Het is mogelijk dat de tradingrange door de uitbraakpoging nu wel iets is opgerekt en vanaf nu zou kunnen lopen van €22 tot €24.

In het langere termijn plaatje werd vorige week van een mogelijk positieve voortzetting uitgegaan.

“ Alles lijkt in de steigers te staan voor een volgende stijgingsgolf, de stieren zullen moeten zorgen voor een trigger, in dit geval de doorbraak van de $28 weerstand.”

De stieren hadden inderdaad alles in de steigers klaargezet met een beweging boven de driehoek. De $28 zou een spelbreker kunnen zijn maar de daadwerkelijke uitbraak boven de $28 volgde direct op maandag. Na die uitbraak mocht (op basis van de beweging) de voortzetting boven de $29 er ook zijn echter de weerstand op $29 bleek toch een te grote horde te zijn om ineens te nemen. De candle van dinsdag kon er alleen even boven kijken maar erboven afsluiten lukte niet.

De drie rode candles brachten de koers vervolgens terug tot op de dalende lijn van de driehoek. Het zou een terug-test van de uitbraak uit de driehoek kunnen zijn maar dan zullen de stieren vanaf maandag meteen voor een stijging moeten gaan zorgen.

 

De technische staat van de grafiek heeft door de rode candles wel wat schade opgelopen:

 • De RSI die aan een stijging was begonnen heeft deze afgebroken en is weer richting de 50 gedaald
 • De Koopkracht is eveneens weer gaan dalen en lijkt zijwaarts te gaan bewegen. Deze bevindt zich wel nog steeds boven de verkoopkracht
 • De MACD heeft de daling weer opgepakt na afgeketst te zijn op de signaallijn
 • De Geldinstroom die weer was opgeklommen tot boven de 50 heeft de doorbraak terug gedraaid en beweegt nu weer naar het zuiden.
 • Het Sentiment/Momentum is steil door de 50 omlaag gebroken naar negatief trendgebied. Deze kan nu op weg gaan naar extreem negatief gebied

De grafiek heeft wat klapjes opgelopen maar het is nog niet echt desastreus. Als de stieren ervoor zorgen dat de lijnen van de driehoek als steun kunnen worden aangewend kan de stijging zo maar weer worden opgepakt. Aanstaande maandag en dinsdag zullen uitsluitsel moeten geven over de vastberadenheid van de stieren.

In de Bollinger Bandengrafiek zag het er na vorige week vrijdag zeer goed uit. De koers wist boven de midden-band te blijven hetgeen de deur opende voor een nieuwe aanval op de bovenste band. Die aanval werd op dinsdag ingezet en de bovenste band werd aangetikt. Vervolgens deed de koers een stapje terug maar verzuimde de midden-band om de koers opnieuw op te vangen.

Met de candles van donderdag en vrijdag kwam de zilverprijs beneden de midden-band terecht zodat de vooruitzichten van positief naar negatief draaien. Nu het slot 2 dagen op rij beneden de midden- band tot stand is gekomen lijkt de meest logische stap een test van de onderste band te worden. Deze band bevindt zich op dit moment rond het $25.50 niveau en lijkt zelfs naar beneden weg te draaien. Een daling naar de onderste band zou een doorbraak van de $26 betekenen waardoor er een lagere low zou worden gemaakt dan 2 welen geleden. De stieren zullen moeten proberen om dit te voorkomen.

In de slotstanden grafiek werd na vorige week een voortzetting van de stijging verwacht maar dat kwam er niet van. Intraday werd de zilverprijs wel weer teruggezet boven de $29 maar op slotbasis vond dat niet plaats zodat de koers gevangen blijft tussen de bovenste weerstandzone en de onderste (nu blauwe steun)zone.

Aanstaande week zal de steunzone zijn nieuw verworven waarde moeten gaan bewijzen daar de beren ongetwijfeld zullen proberen om de koers er doorheen te duwen.

In de weekgrafiek was na vorige week het plan voor de komende weken/maanden nog niet duidelijk ingekleurd zodat werd opgemerkt dat afgelopen week een indicatie zou kunnen afgeven.

Die indicatie ziet er met de rode candle niet al te vrolijk uit voor de stieren. Bekijken we de ontstaande candle dan valt op dat:

 • De opening van de week (bovenkant body) hoger ligt dan het slot
 • Dat de zilverprijs na de opening omhoog is geduwd maar alle winst (en meer weer) heeft moeten prijsgeven (onderkant body)
 • De omzet niet bijster hoog was vergeleken met de weken ervoor

Vooralsnog is er echter sprake van een min of meer zijwaartse trend waarbij de candles zich ophouden binnen de range van de lange zwarte en rode candle. De technische staat van de grafiek ligt er ook nu nog steeds positief bij

 • De RSI blijft boven de 70- hangen
 • De MACD is nog wat verder gestegen sinds vorige week
 • De Geldinstroom is eveneens wat hoger de week uitgegaan dan vorige week

Op basis van de technische staat lijkt de kans op een positieve week vrij groot te zijn.

Ook in de € weekgrafiek is er sprake van de aanzet tot een zijwaartse trend. Evenals in de $ grafiek vertoont de rode candle van afgelopen week een lange upper shadow met een slotstand die onder de openingstand ligt (volle rode candle). Sinds vorige week is er ondanks de rode candle eigenlijk vrij weinig veranderd:

 • De RSI is wel beneden de 70 gezakt maar staat nog steeds zeer ruim in positief trendgebied
 • De MACD is net als in de $ grafiek verder omhoog gekropen al is de afstand tot de signaallijn wel iets gedaald
 • Het Sentiment/Momentum is zelfs weer iets gestegen en weer boven de signaallijn gekruist waarmee een vers koopsignaal wordt afgegeven

Ook hier lijken de mogelijkheden voor een positieve week volop aanwezig is te zijn.

 

De $-€ grafiek stond er vorige week niet goed voor en een verdere daling werd daarom gevreesd.

“ Het lijk erop dat de daling zal worden hervat, de stieren zullen aanstaande week een uiterste poging moeten ondernemen om een daling richting de volgende steunlijn op 0.76 tegen te houden”

 

Hoewel de kansen op een verdere daling de overhand leken te hebben slaagden de stieren er inderdaad met een uiterste krachtsinspanning in om een zwarte candle te produceren. Deze candle zorgt ervoor dat de koers zich weer boven de steunlijn heeft geworsteld zodat de doorbraak is teruggedraaid. Vanaf de doorbraak van de 0.80 steunlijn zien we dat de daling aan kracht heeft verloren en dat de stieren hard werken aan een bodem. De 0.78 steunlijn zou een mooie plaats zijn om die bodem te realiseren. Mocht dit het geval zijn dan zal de 0.80 waarschijnlijk niet makkelijk te overwinnen zijn. Lukt de doorbraak dan zou snel de 0.82 kunnen worden opgezocht.

De technische gesteldheid lijkt eveneens naar een bodem te willen toewerken:

 • De RSI is iets geklommen zodat de 30 mogelijk niet zal worden bereikt
 • De MACD is iets verder gedaald maar de afstand tot de signaal lijn wordt steeds kleiner
 • Het Sentiment/Momentum lijkt een bodem te hebben gemaakt en begint nu langzaam op te krabbelen

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver