Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 9 november 2020

Na het licht positieve slot van vorige week was er in de dag-grafiek behoefte aan meer bevestiging en duidelijkheid. De stieren moesten daarom op maandag direct de aanval zoeken. Gelukkig zagen de stieren dat ook in zodat er op maandag inderdaad vooruitgang kon worden geboekt door niet alleen richting de $24 te handelen maar er zelfs boven af te sluiten. Dit extra stapje omhoog werd op dinsdag nog meer kracht bijgezet door nog wat meer afstand te nemen van het $24 niveau om zo een 4-de dag op rij hoger af te sluiten.

Normaal gesproken zou dit moeten leiden tot wat rust in de tent maar als gekeken wordt naar de omzetten op die stijgingsdagen dan is te zien dat de omzet elke dag wat verder terugliep, een teken dat het vertrouwen niet overweldigend was. Dit gebrek aan vertrouwen dreigde de stieren op woensdag op te breken. De beren kwamen met kracht terug op het strijdtoneel en wisten de zilverkoers fors onder druk te zetten. Met een stijgende omzet werd de zilverprijs beneden de $24 grens gedrukt. Gelukkig konden de stieren gaandeweg de dag alsnog de koppen bij elkaar steken om de koers vanaf ‘de low’ omhoog te werken zodat toch nog aanzienlijk boven het laagste punt van de dag kon worden afgesloten. 

De tegenaanval van de beren werd daarmee enigszins opgevangen zodat de stieren toch wat vertrouwen konden tanken. Dit zorgde ervoor dat de donderdag zeer positief kon verlopen. Vanaf het $24 niveau werd de aanval ingezet op het 50 d. MA en de $25 grens. De $25 kon worden overwonnen waarna tegen het 50 d. MA werd afgesloten. Aangekomen bij het belangrijke 50 d. MA moest bekeken worden of een doorbraak hiervan kon worden bewerkstelligd. De opening op vrijdag was hoger waarna de beren probeerden de koers weer terug te dringen beneden het MA. Toen al snel bleek dat dit geen stand zou houden konden de stieren het initiatief overnemen en oprukken richting de $26 om uiteindelijk af te sluiten op $25.66.

Het 50 d. MA is heroverd, nu is het zaak voor de stieren om snel verder afstand te nemen van dit MA zodat meer beleggers vanaf de zijlijn in het strijdtoneel getrokken kunnen worden.

Net als in de $ grafiek vertoont ook de € dag-grafiek een mooi positief verloop. De tegenaanval van de beren werd opgevangen waarna ook hier mooi boven het 50 d. MA kon worden afgesloten.

De volgende stap zal ook hier zijn, het verder afstand nemen van het MA om zo meer vertrouwen en overtuiging in een verdere stijging te kunnen weken.

 

Vorige week werd in het langere termijn plaatje het navolgende aangegeven:

“Vanuit de technische gesteldheid is voorlopig weinig ondersteuning te verwachten zodat het volledig op de daadkracht van de stieren zal gaan aankomen”.

De stieren hadden dus de zware opgave om het negatieve beeld, de val beneden het trendkanaaltje,

op eigen kracht om te turnen zonder hulp en ondersteuning van de indicatoren. Dit was geen kleine opgave om te doen aangezien de val beneden het trendkanaaltje met een forse klap plaatsvond.

 

De stieren hebben zich echter uitstekend van hun taak gekweten. In de eerste 2 dagen werd de zilverprijs opgetild tot tegen het 14 d. MA waar een hapering ontstond doordat de beren dit niveau als weerstand wilden behouden. De tegenstand van de beren werd gebroken door de candle op donderdag waarmee het 50 d. MA werd bereikt om dit MA vervolgens te doorbreken op vrijdag.

De top van vrijdag is gezet tegen de weerstandslijn onder de bodems van augustus en september zodat er voor het begin van aanstaande week weer een interessante situatie ontstaat.

Weten de beren dit niveau aan te grijpen voor een nieuwe tegenaanval of slagen de stieren er in ook deze weerstand te overbruggen om een aanval op de dalende magenta lijn te starten? Vanuit de technische gesteldheid is voor de stieren nu ondersteuning te verwachten aangezien de situatie behoorlijk is verbeterd dankzij de bewegingen van afgelopen week.

 • De RSI is boven de dalende lijn en het 50 niveau uitgebroken
 • De Koopkracht staat op het punt om boven de Verkoopkracht te klimmen, een koopsignaal.
 • De MACD heeft de 0 lijn bijna bereikt en kan dan naar positief gebied klimmen
 • De Geldinstroom is tot boven de 50 gestegen en kan nu boven de dalende lijn uitbreken
 • Het Sentiment/Momentum is ruim boven de 50 geklommen en staat nu zeer positief

Op basis van de gesteldheid zou een doorbraak van de weerstand en de dalende lijn een logische vervolgstap moeten zijn van de huidige beweging.

In de Bollinger Bandengrafiek werd de vorige week de onderste band onder druk gezet en moest gevreesd worden dat die zou kunnen bezwijken hetgeen door de nog steeds smalle banden tot een forse aderlating zou kunnen leiden. De stieren zagen het gevaar en tilden de koers op tot tegen de midden-band. Vanaf hier ontstond een tegenaanval die weer tot op de onderste band kwam.

De band werd aangetikt en als door een bij gestoken wisten de stieren vervolgens een herstel te bewerkstelligen dat uiteindelijk in de dagen daarna uitmondde in niet alleen een doorbraak van de midden-band maar tevens de bovenste band.

Door dit stevige herstel zou de verwachte heftigere beweging aanstaande week kunnen losbranden en dan naar boven gericht moeten zijn.

 

Ook in de slotstandengrafiek stonden de stieren voor een moeilijke taak, ze moesten de steunzone houden om een forse daling te voorkomen. Voor die opdracht zijn ze glansrijk geslaagd!

Niet alleen wisten ze een verdere daling te voorkomen, ze wisten de koers zelfs door de dubbele top te duwen zodat de volgende weerstandslijn alweer binnen bereik ligt. Met deze beweging is het vlagpatroon geneutraliseerd omdat de koers nu hoger staat dan de vlag. Een aanval op de $26 lijn zal aanstaande week vorm moeten gaan krijgen en mogelijk direct al kunnen slagen.

De technische situatie in de weekgrafiek stond nog steeds positief ook al was er de laatste weken sprake van een toenemende neerwaartse druk. Koers-technisch was vooral de val beneden het 17 w. MA een domper en een eerste serieus verkoopsignaal.

De lange lower shadow van de candle van vorige opende blijkbaar voldoende perspectief voor de stieren om wat meer gewicht in de strijd te gaan gooien. De lange zwarte candle toont aan dat er een flinke stap vooruit is gezet en dat dit ook nog eens met een omzet is gebeurd die boven die van vorige week lag. Door deze stap omhoog is het verkoopsignaal van vorige week teruggedraaid en is ook de technische staat weer wat positiever geworden:

 • De RSI is nu weer omhoog gedraaid en heeft een bodem boven de 50 geproduceerd
 • De MACD is nog dalende maar lijkt te willen gaan draaien aangezien de afstand tot de signaallijn kleiner is geworden
 • De Geldinstroom lijkt een hoger bodempje te willen maken en bevindt zich bovendien nog steeds ruim in positief trendgebied

De vooruitzichten voor aanstaande week zijn zien er niet slecht uit.

In de € weekgrafiek is eveneens een verbetering zichtbaar echter deze is wel wat gematigder dan in de $ weekgrafiek. In de $ weekgrafiek is een stijging te zien van maar liefst 8.53% waar die in de

€ grafiek is slechts 6.59% bedraagt, een verschil van bijna 2%.

Dat verschil vloeit uiteraard voort uit de $-€ verhouding die een tikje heeft gekregen in het nadeel van de $ zodat de € zilverbeleggers het weer wat moeilijker hebben gekregen.

Desondanks laat de € weekgrafiek eenzelfde positieve beeld zien als de $ grafiek waarin het 17 w. MA is heroverd en de technische gesteldheid een upgrade heeft gekregen.

 

Het werd hierboven al even aangehaald en de $-€ grafiek laat het dan ook duidelijk zien, de waarde daling van de $ t.o.v. de €.

Zoals zo vaak in de $-€ valuta grafiek werd er weer een tegendraadse koers gevaren. Na de verrassende positieve candle van vorige week leek het er zeer sterk op dat er een bodem was gevormd en dat de uitbraak naar boven was gerealiseerd. Niets blijkt echter minder waar te zijn.

De positieve verwachting is met een mokerslag om zeep geholpen. In plaats van een voortzetting van de stijging richting de groene weerstandslijnen is rechtsomkeert gemaakt en is de koers teruggevallen tot beneden de tweede steunlijn. De eerdere bodem van augustus komt nu zeer dichtbij en de kansen op een doorbraak daarvan lijken nu aanzienlijk toe te nemen.

Mocht een doorbraak daadwerkelijk het geval worden (Scepsis is aanwezig omdat tegendraadsheid meer regel dan uitzondering lijkt te zijn) dan komen eerdere bodems al snel op de radar te staan. De bodem van augustus 2017 net beneden de 0.78 en vervolgens de bodem(s) van begin 2018 op 0.71 verschijnen dan in het spoorboekje.

De candle van deze week heeft een negatieve impact op de interne gesteldheid van de grafiek:

 • De RSI die net naar boven was gedraaid is nu weer naar beneden afgebogen en bevindt zich dus nog steeds beneden de 50
 • De MACD heeft de opmars gestopt en lijkt nu een top in negatief gebied te gaan maken
 • Het Sentiment/Momentum heeft de beweging richting de 50 afgekapt en is weer omlaag gedraaid

Zoals het er nu uitziet zal er aanstaande week zeer waarschijnlijk een nieuwe rode candle geproduceerd worden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver