Nieuws

Op deze pagina vind je links naar recent nieuws over water en beleggen in water.

Oktober 2018

KWR-onderzoekers ontwikkelen methode om aardmetalen in waterstromen te bepalen

Onderzoekers van KWR Watercycle Research Institute ontwikkelden een methode om lage concentraties van 66 elementen, met name (schaarse) zware metalen en aardmetalen in waterstromen aan te tonen. Daarnaast testen ze nu op labschaal twee technologieën om de metalen te verwijderen en terug te kunnen winnen. De onderzoekers presenteerden hun bevindingen 17 oktober tijdens de Internationale conferentie ‘Water Science for Impact’ in Wageningen.

Uit eerder KWR-onderzoek bleek dat er kansen zijn voor het terugwinnen van (schaarse) zware metalen en aardmetalen. Zeldzame aardmetalen zijn een groep van zeventien metalen (link opnemen) die noodzakelijk zijn voor de productie van tal van hightech producten, zoals smartphones, batterijen, displays en zelfs windturbines.
Deze zeldzame aardmetalen komen voornamelijk uit China dat inmiddels ook in Afrika actief is met de winning. De Europese Commissie wil de afhankelijkheid van China verminderen, waardoor de urgentie om deze metalen terug te winnen, toeneemt. Bovendien past terugwinning en hergebruik in het streven naar een circulaire economie.

[Lees hier verder]

Oktober 2018

Zes watertech hubs bereiken akkoord over nauwere samenwerking

Zes watertechnologiecentra uit China, Zuid-Korea, de VS, Nederland, Israël en Singapore zijn het tijdens de European Water Tech Week in Leeuwarden eens geworden over een nauwere samenwerking.

Zes vertegenwoordigers ondertekenden op 26 september de verklaring ‘Water Tech Hub Alliance’ in Leeuwarden. De alliantie beoogt de wereldwijde versnelling van innovatieve waterzuiveringstechnologieën te stimuleren in een open platform. De verklaring noemt zes thema’s waarop de hubs hun samenwerking zullen intensiveren.

[Lees hier verder]

September 2018

Kanaal Z onderzoekt het blauwe goud voor de dag na morgen

De droge zomer van 2018 toonde nog maar eens aan hoezeer de klimaatverandering een impact kan hebben op ons dagelijkse leven. Niet toevallig brengt Kanaal Z dit najaar een nieuwe reeks die deze thematiek behandelt.

In ‘Z-Water’ wordt nagegaan wat de klimaatverandering teweegbrengt in Vlaanderen is en hoe lokale overheden, bedrijven en particulieren actie kunnen ondernemen om de gevolgen op een juiste manier aan te pakken.

De klimaatverandering wordt steeds meer tastbaar, ook bij ons: langere periodes van droogte, hevige onweersbuien met wateroverlast en ondergelopen straten of wijken als gevolg. Om ons voor te bereiden op meer van dergelijke fenomenen, moet nu doordacht worden gehandeld. Water wordt immers een kostbaar goed, waarmee we duurzaam moeten omspringen.

[Lees hier meer over deze “water”serie]

Augustus 2018

Beursbrink presenteert in haar nieuwsbrief wat stellingen over water:

Dat we zo positief zijn op water, voor de lange termijn, is iets wat we heel goed kunnen verantwoorden.

Water is namelijk interessant, alleen al vanwege een simpele economische wet van tel. Er is veel meer vraag dan aanbod.

Tegen 2030 wordt een vraag voorzien die 40% hoger ligt dan het aanbod.


Denk daar even over na.

Je kunt hier de gehele brief lezen.

Ze verwijzen overigens ook naar deze pagina: De ultieme langetermijnbelegging: het blauwe goud. Deze “gids” heeft in 2018 een update gekregen. Waarvan acte.

Juli 2018

Water is het nieuwe broeikasgas

Waterrisico’s bedreigen de rendementen van beleggingsportefeuilles meer dan de blootstelling aan CO2. “De risico’s manifesteren zich nu al.”

‘Oorlogen in de volgende eeuw gaan over water’, waarschuwde vicevoorzitter Ismail Seragel van de Wereldbank in 1995 al. Als gevolg van klimaatverandering en vervuiling door scheepvaart en industrie, neemt de zoetwatervoorraad af terwijl de vraag stijgt door de groeiende wereldbevolking. Volgens de Verenigde Naties heeft in 2025 twee derde van de wereldbevolking last van ‘waterstress’, een tekort aan water.

Door het klimaatakkoord van Parijs zijn beleggers alert geworden op het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. “Water is echter mogelijk een groter operationeel en strategisch risico voor portefeuilles dan broeikasgas”, zegt Lisa Beauvilain van Impax Asset Management. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de ESG-research en –analyse van de in duurzaam beleggen gespecialiseerde deelneming van BNP Paribas AM. Ook maakt zij deel uit van de internationale denktank International Institute of Environment and Development.

[Lees hier verder]

juli 2018

Watertechnologie is goed voor sterke groei van de economie

De sector watertechnologie heeft een omzet van ongeveer 8 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan circa 35.000 mensen. Sinds 2012 groeiden watertechnologiebedrijven met circa 13% en startten er zestig nieuwe bedrijven. Dat blijkt uit het rapport ‘Economische kansen en hoogwaardige kennis in water’ dat Joke Cuperus de voorzitter van het TKI Watertechnologie Topsector Water & Maritiem donderdag 5 juli overhandigde aan Bertholt Leeftink van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

[Lees hier verder]

juli 2018:

Het blauwe goud van de 21ste eeuw. Zo’n 4 miljard mensen hebben een tekort aan zoetwater. De oplossing? Ontzilting van zeewater. Hoe werkt dat? Door een proces dat omgekeerde osmose heet.

Luister hier naar de reportage op BNR!

In een notendop: zet zout water onder hoge druk en er ontstaat een soort zeef die het filtert van vuil, zout en virussen. En klaar is uw drinkwater. Kost natuurlijk enorm veel energie, maar dat wek je duurzaam op. Sinds 6 jaar produceert Elemental Water Makers op kleine schaal H2O (1.000 kuub per dag) daar waar het nodig is. Dat voorkomt transport in, jawel, plastic flessen. En zo snijdt het ecologisch verantwoorde mes weer aan twee kanten. Op dit moment heeft het bedrijf zeven projecten lopen. ‘Een turn-key-oplossing,’ zegt Vollebregt: ‘We verschepen de componenten, vliegen erachteraan, doen de installatie en leiden de mensen op.’ Tot zover de werkwijze, nu wat andere specs: ontzilten is 70 procent goedkoper dan het kopen en transporteren van water, de terugverdientijd van een installatie ligt tussen de drie en de vijf jaar. Vollebregt’s bedrijf is de startup-fase voorbij, nu is het tijd voor groei. Elemental Water Makers is nu bezig met groeifinanciering om de schaal van opereren te vergroten en om de uitdaging van de distributie het hoofd te bieden. Maker van het Blauwe Goud, te gast in Zakendoen.

Juni 2018

Deze kostbare grondstof die we iedere dag gebruiken, wordt waardevoller dan olie

We staan er niet bij stil, maar een van de meest kostbare grondstoffen ter wereld komt iedere dag zonder problemen ons huis binnen. Waar in het verleden oorlog werd gevoerd voor de macht en controle over olie, zal in de toekomst oorlog worden gevoerd voor de macht en controle over … water. Water is een van de meest kostbare grondstoffen ter wereld en zal zelfs waardevoller worden dan olie.

70% van de oppervlakte van onze planeet bestaat uit water. Toch is water schaars. 97% van het water dat beschikbaar is op aarde, kan men niet gebruiken. Van de overige 3% is 70% bevroren en bevindt 29% zich in onbereikbare ‘tanks’ onder de grond. Slechts 1% van de 3% van al het vers water ter wereld kunnen we dus gebruiken.

Daarnaast is het beschikbare water nog niet gelijk verdeeld. Er is bijvoorbeeld veel vers water in Siberië, waar bijna niemand woont. En 70% van het verse water dat beschikbaar is, gaat naar de landbouw om de hongerige wereldbevolking te voeden.

Tekort aan water

Volgens de Verenigde Naties hebben 1,6 miljard mensen geen toegang tot vers water. Tegen 2025 zou 2/3 van de wereldbevolking in gebieden leven waar water schaars is. Het Wereld Economisch Forum noemt de schaarsheid van water het grootste economische probleem van de toekomst. Waterschaarste is een even grote economische dreiging als terrorisme.

Tel daarbij op dat de vraag naar water tegen 2035 nog eens met 85% zal toenemen volgens het Internationaal Energie Agentschap. In 50% van de ziekenhuisbedden in de wereld liggen mensen die een aan water gerelateerde ziekte hebben., voornamelijk door een tekort aan vers water.

Het Blauwe Goud

Water waardevoller dan olie

Waar er schaarste heerst, is er ook geld. Een van de grootste waterbedrijven ter wereld is het Franse Suez. CEO  Jean-Louis Chaussade voorspelt dat water waardevoller zal worden dan olie. De waterindustrie is nu al $600 miljard groot en zal tegen 2020 al boven $1.000 miljard uitkomen.

Onderzoeksbureau McKinsey berekende dat er tussen nu en 2030 zo’n $7.500 miljard nodig zal zijn aan investeringen om de stijgende vraag naar water aan te kunnen. En volgens de Wereldbank moet er jaarlijks $114 miljard geïnvesteerd worden in waterinfrastructuur.

Dat zijn bedragen waar veel beleggers van watertanden.

Bron: Investors Ally

Beleggen in de belangrijkste trend van dit decennium

Ontdek hoe de toekomst van energie eruitziet en hoe jij hier het best van kan profiteren. Lees Gratis: De Grote Groene Energie Gids

Deze bijdrage komt van Slim Beleggen

Maart 2018:

Het waterforum meldt:

Nieuwe Wereld Water Atlas biedt online instrument voor kennis delen

In de atlas kun je gericht zoeken naar initiatieven die gericht zijn op te veel, te weinig of te vuil water. Tot dusver staan er slechts acht projecten in de atlas, waaronder de Nederlandse Zandmotor. Het is de bedoeling dat de atlas mettertijd steeds verder wordt uitgebreid. De atlas biedt een online mogelijkheid om nieuwe cases aan te melden.

Boyan Slat: Plastic soep bestaat vooral uit grote stukken afval

De plastic soep in de Stille Oceaan is niet alleen vier tot zestien keer zo groot als eerder werd aangenomen, maar bestaat ook vooral uit grote stukken afval van visserij en scheepvaart. Dat stelt Boyan Slat in een artikel in de Volkskrant.

Blue Deal: ‘Waterschappen en rijk leggen rode loper uit voor bedrijfsleven’

‘Met de Blue Deal leggen we de rode loper uit voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland’, twitterde secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze tweet illustreert zij dat de Blue Deal niet alleen ten gunste kan komen van het buitenland, maar dat de overeenkomst zeker ook kansen biedt voor Nederlandse waterbedrijven.

Wereld Water Forum worstelt met waarde van water

De waarde van water is lastig vast te stellen. Het High Level Panel on Water dat dit jaar op 14 maart werd opgeheven, deed bij monde van premier Rutte al eerder een poging tot het agenderen van de werkelijke waarde van water.

Waterschapsdag: Minister legt nadruk op extra investeringen in waterkwaliteit

Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om medicijnresten en andere chemische stoffen uit het water te halen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen reserveert het rijk 10 miljoen euro, er gaat 16 miljoen naar een kwelderproject om vertroebeling van het waddengebied tegen te gaan en er komt 75 miljoen euro op tafel voor een doorlaat in de Brouwersdam.

Vlakwa lanceert grote Vlaamse waterenquête

Het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) lanceerde op 22 maart, Wereldwaterdag, zijn ‘Waterenquête’ om zo veel mogelijk bedrijven, landbouwers, gemeenten, beleidsmakers en ook burgers te bevragen. Bedoeling is inzicht krijgen in de mogelijkheden om nieuwe beleidsopties en technologie voor duurzaam watergebruik te integreren in ons dagelijks leven en onze bedrijfsprocessen. “Onze omgang met het blauwe goud moet veranderen”, aldus VLAKWA.

[Lees hier verder]

Van het Waterforum:

KWR-onderzoeker betrokken bij Singaporees project nanofiltratie membraanbioreactor

Op 1 maart start bij het Singapore Membrane Technology Centre (SMTC) een project naar waterhergebruik met een nanofiltratie membraanbioreactor. Hiermee kan volgens de betrokken partijen tot meer dan 90 procent van het afvalwater worden hergebruikt. Gastprofessor aan de Universiteit van Gent dr.ir. Emile Cornelissen (KWR) treedt op als medeonderzoeker.

Het project vindt plaats binnen het Competitive Research Programme (CRP) van de National Research Foundation (NRF). Het CRP-subsidietraject is gericht op multidisciplinair, innovatief onderzoek dat relevant is voor de Singaporese situatie. Het project is eind vorig jaar toegekend aan het onderzoeksteam van Singapore Membrane Technology Centre (SMTC).

Februari 2018:

VIDEO: Current Water Technologies is Using Their Patents to Clean Public Water Around the World

Fondsportret: Parvest Aqua

Regelgeving zorgt voor boost waterbedrijven

In Californië gebruiken inwoners minder water na vele jaren droogte. In Kaapstad leven de inwoners op waterrantsoen. Onderwijl investeren landen als China grote bedragen in het schoonmaken van afvalwater. Bedrijven die testapparatuur, membraanmakers en pompen leveren, doen goede zaken, aldus Hubert Aarts van het Parvest Aqua-fonds.

Drie jaar geleden spraken wij al eens met Hubert Aarts, fondsmanager van het Parvest Aqua-fonds. Toen ging ons gesprek vooral over het gebrek aan goede watermeters in ontwikkelde markten en de opkomst van milieumaatregelen op het gebied van drink- en afvalwater in opkomende markten.Hoe is de water(beleggings)markt in de tussentijd veranderd?“Nieuwe regelgeving heeft gezorgd voor veel verandering, vooral in opkomende markten. Ik zal China als voorbeeld nemen. In hun nieuwste vijfjarenplan gaan ze veel meer investeren in het schoonmaken van vervuild water. Nu wordt slechts 60% van het vervuilde water schoongemaakt voordat het weer in de meren en rivieren terug wordt gestort. Dat betekent dat 40% van het water zwaar vervuild is met bacteriën en chemicaliën. Dat is vooral voor boeren een groot probleem. Zij gebruiken het water om hun land te irrigeren.”
[Lees hier verder]

Januari 2018:

Water als het nieuwe goud in VS

Het zuidwesten van de Verenigde Staten kampt al jaren met droogte. De Colorado droogt langzaam op. „Als we moeten vechten om het water, zijn er alleen maar verliezers.”

De gietijzeren Ocean to Ocean-brug in Yuma in het zuiden van de staat Arizona ligt al ruim honderd jaar over de Colorado. Ooit een brede, ruim te bevaren rivier. Van die machtige Colorado is vandaag de dag niet veel meer over dan een flinke sloot. En dan moet het water het buurland Mexico nog in.

De Colorado is ruim 2300 kilometer lang. De rivier ontspringt in de gelijknamige Amerikaanse staat en stroomt door Utah, Arizona, Nevada en Californië, alvorens te eindigen in de Golf van Mexico. Het meest iconische landschap dat de rivier onderweg passeert, is ongetwijfeld de Grand Canyon.

[Lees verder bij het RD]

Waterforum meldt: Pensioenfondsen gaan beleggen in de watersector

Pensioenfondsen willen meer geld gaan beleggen in de watersector. Zij zien vooral kansen in de financiering van internationale publiek-private projecten. Op 23 januari organiseerden pensioenbelegger PGGM en het Financieele Dagblad het tweede Impact Investment Initiative in op het PGGM-hoofdkantoor in Zeist. Tijdens deze editie stond de Nederlandse watersector centraal.

Op projecten voor schoon drinkwater of het beperken van overstromingsrisico’s valt weinig te verdienen en van een gegarandeerd rendement is geen sprake. Dit soort projecten worden vaak uitgevoerd door overheden en ze vereisen ook veel specialistische kennis en een langere beleggingshorizon. Dat stelde Chris Limbach, directeur beleggingsadvies bij PGGM, deze week in een artikel in het Financieele Dagblad.

[Lees het hele artikel]

“We Must Avoid Day Zero”

Cape Town, South Africa is on schedule to run out of water in less than 95 days, and when they do, the government will turn off the taps.

The coastal South African city has been battling droughts for nearly three years, amounting to the worst one in their history. With little rain on the horizon, the city has now ordered its 3.7 million residents to drastically cut their water consumption, take short stop-start showers, not wash their cars, and flush toilets as little as possible. If they don’t, all of their taps could be shut off by the government in April.

[Lees hier verder]

Water Forum meldt:

Plastic Soup Foundation: Engels verbod op microplastics verre van volledig

De Engelse overheid heeft het gebruik van microplastics in cosmeticaproducten die een scrubfunctie vervullen vanaf 1 januari 2018 verboden. De Plastic Soup Foundation reageert positief, maar wijst erop dat microplastics met een andere functie, zoals in lipstick en zonnebrand, buiten het verbod vallen. “Het Engelse ministerie van Milieu gaat nu onderzoeken of deze microplastics ook schade aanrichten in het milieu”, zegt Jeroen Dagevos, Head of Programs van de Plastic Soup Foundation.

Zeespiegel langs Nederlandse kust na tien jaar op nieuw record

De zeespiegel langs de Nederlandse kust was in 2017 hoger dan ooit eerder gemeten. Over het hele jaar genomen lag de zeespiegel gemiddeld 11 centimeter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Dat is 2 centimeter hoger dan in het vorige recordjaar 2007, meldt het kennisinstituut Deltares.

Suez Afvalwaterverwerking tweede bron van GenX-verontreiniging in Brabant

Naast Custom Powders in Helmond, is ook Suez Afvalwaterverwerking in Son en Breugel door de waterschappen Aa en Maas en De Dommel geïdentificeerd als bron van de GenX-stoffen die in oktober werden aangetroffen in het effluent van de rwzi’s Aarle-Rixtel en Eindhoven. Dat maakte de provincie Noord-Brabant op 16 januari bekend.

Copper miners challenged by water supply

Wood Mackenzie sees copper demand increasing significatively over global supply in the next decade and, together with it, miners’ need for reliable sources of water.

“As constant and high demand for copper leads to resources running out, copper grades will progressively diminish. As a result, water demand will increase because it will be necessary to process more material to obtain the same amount of copper,” the consultancy group wrote in a report made public this week.

[Lees hier verder]

World’s Largest Water Diversion Plan Won’t Quench China’s Thirst

Autumn rains came too late to save the stunted stalks of Shu Xinguo’s corn crop, withered by a dry July growing season.

“We rely on the weather for our living,” said Shu, weary and resigned, his tanned hands hoisting bundles of his remaining crop — green and yellow tobacco leaves — onto a three-wheeled tractor. “There’s no water for irrigation, and the well in the village has no water either.”

Sixty kilometers away, China’s largest aqueduct transports as much as 18.3 million cubic meters of fresh water a day through Shu’s province to quench the growing thirst of Beijing in the north. None of it comes to Shu’s village or any of thousands of farms in the region.

 

Woensdag 15 november:

Topwatersector: WAT DOET RUTTE III VOOR DE WATERSECTOR?

Het nieuwe kabinet van Rutte is een feit. Hoeveel impact heeft deze op de watersector? Opvallend is de hoeveelheid aandacht voor onderwijs en onderzoek, en met name ook voor klimaatbeleid. Dit laatste betreft overigens vooral veel mitigatiebeleid (reduceren broeikasgasuitstoot). Klimaatadaptatie krijgt veel minder aandacht. Adaptatie is overigens wel een belangrijk element in het komende kennis & innovatie contract van Topsector Water&Maritiem.

WaterForum meldt:

Woensdag 25 oktober:

Amsterdam International Water Week is klaar voor de start

WaterForum Meldt: Maandag 30 oktober wordt de vierde Amsterdam International Water Week officieel geopend, in aanwezigheid van premier Mark Rutte. Twee onderdelen domineren de agenda van de week: de internationale AIWW-conferentie en de vakbeurs AquaTech Amsterdam. De crème de la crème van de Nederlandse watertechnologie zal te zien zijn op de speciaal ingerichte Innovation Avenue.

Meer informatie over het hele programma: www.internationalwaterweek.com

Woensdag 11 oktober:

De Morgen:
Voor miljoenen aan goud en zilver in Zwitsers afvalwater

Het Zwitserse afvalwater is waardevoller dan de geur doet vermoeden. Jaarlijks bevat het afvalwater voor 3 miljoen Zwitserse frank (2,6 miljoen euro) aan goud en zilver. Dat becijferden de vorsers van wateronderzoeksinstituut Eawag.

Volgens de studie, die vandaag werd voorgesteld, zit er in de Zwitserse waterzuiveringsinstallaties jaarlijks 43 kilogram goud en 3 ton zilver, elk goed voor zowat anderhalf miljoen frank.

Woensdag 11 oktober; van het WaterForum:

Waterschap De Dommel neemt Cambi-installatie in gebruik voor biogasproductie
Drie jaar later dan verwacht nam waterschap De Dommel vrijdag 6 oktober officieel de eerste Cambi-installatie van Nederland in gebruik bij de rwzi Tilburg op Ecopark de Spinder. Door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) kraakt het waterschap het zuiveringsslib om er in de vergister biogas mee op te wekken. Dit wordt ingezet voor stoom, elektriciteit en om autobrandstof van te maken.

Duits waterbedrijf gebruikt Nederlandse kennis om kalkpellets te maken
Het Duitse waterbedrijf Landeswasserversorgung heeft eind september in Langenau een nieuwe installatie van elf miljoen euro in gebruik genomen om grondwater te ontkalken. Het nieuwe proces in de installatie levert kalkpellets in plaats van kalkslib op. Hiervoor is grote interesse in de kunststof-, voedingsmiddelen- en cosmetica-industrie. Tijdens de ontwikkeling van de installatie en het proces maakte het Duitse waterbedrijf gebruik van de kennis van AquaMinerals , KWR Watercycle Research Institute en Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Verdieping Nieuwe Waterweg begint in het voorjaar
Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Begin oktober is daarvoor een tender uitgeschreven. Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven.

Maandag 9 oktober: Dutch water sector:
Dutch Prime Minister praises progress by UN panel on valuing water


[Meer lezen?]

Woensdag 4 oktober:

Waterforum meldt:

Nederland continueert wereldwijde inzet waterexperts
De speciale teams die Nederland wereldwijd inzet voor advies aan landen hoe deze zich beter kunnen beschermen tegen waterrampen, blijven ook de komende jaren actief. De ministers Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de financiering van de ‘Dutch Risk Reduction’-teams gecontinueerd voor de duur van drie jaar.

Evides Industriewater wint biogas uit anaerobe voorzuivering
De industriële afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in het havengebied van Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze techniek zegt Evides het afvalwater duurzamer en kostenefficiënter te kunnen zuiveren. De awzi van Evides zuivert het afvalwater van zo’n zestig aangesloten bedrijven in het Sloegebied, het havengebied van Vlissingen.

Woensdag 27 september

Waterforum meldt:

VN-klimaatcentrum komt in Groningen en Rotterdam

Groningen en Rotterdam zijn erin geslaagd om het nieuwe klimaatcentrum van de Verenigde Naties binnen te halen. Het internationale kenniscentrum gaat landen, bedrijven en organisaties advies geven hoe zij om kunnen gaan met klimaatverandering.

Samenwerkingsovereenkomst watertechnologie

Provincie Fryslân en Zuid-Korea tekenen samenwerkingsovereenkomst watertechnologie

Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Friesland heeft 20 september tijdens het World Water Cities Forum een samenwerkingsovereenkomst getekend met burgemeester Kwon Young-jin van de Zuid-Koreaanse stad Daegu. “De overeenkomst vergemakkelijkt het wederzijds om bedrijven te helpen de Aziatische en Europese markt te betreden”, stelt directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance dat fungeert als aanspreekpunt voor watertechnologiebedrijven uit beide landen.

Donderdag 31 augustus

Het blauwe goud: investeren in een MEGA trend

Beste belegger,

Warren Buffett, Micheal Burry, de grootste zakenbanken van Wall Street en zelfs voormalige Amerikaanse presidenten, kopen de laatste jaren massaal één grondstof.

Water.

Toegegeven, het klinkt weinig sexy. Maar water is een investering die eigenlijk in iedere portefeuille thuishoort.

Waarom? Omdat het nu al schaars is, en steeds schaarser wordt:

Met een groeiende wereldbevolking en steeds moeilijker bereikbaar water, zijn de rijkste beleggers ter wereld, de grootste zakenbanken en andere slimme beleggers op zoek naar de beste manieren om te investeren in water.

En vandaag hebben we goed nieuws voor je. In onze watergids, laten we je precies zien met welke 4 manieren je kan investeren in water.

Bovendien geven we concrete namen, zodat je direct aan de slag kan met een water-investering.

Het rapport is vandaag gratis te downloaden. Laat hier je mailadres achter, en dan sturen we het je direct toe!

Woensdag 30 augustus, Waterforum Meldt:

Onderzoek bij Deltares naar tsunami’s veroorzaakt door vallend ijs

De komende drie weken onderzoeken internationale wetenschappers bij Deltares de golven die worden veroorzaakt door vallende ijsmassa’s. In een bassin van Deltares worden laboratoriumtesten uitgevoerd die vervolgens worden gemodelleerd en gekwantificeerd. De tsunami’s vormen een potentieel risico voor mensen die zich bevinden in met ijs bedekte gebieden.

[Lees hier verder]

Houston betaalt hoge prijs voor laks waterveiligheidsbeleid

De overstromingen in Texas hebben tot dusver aan acht mensen het leven gekost en veroorzaken voor miljarden schade in de miljoenenstad Houston. In een paar dagen tijd valt er in het gebied net zoveel regen als in een heel jaar in Nederland. Schade lijkt sowieso onvermijdelijk, maar met een breed scala aan maatregelen zou de schade minder groot zijn geweest, stelt hoogleraar watermanagement Jeroen Aerts van de Vrije Universiteit in Amsterdam in het NOS-journaal.

[Lees hier verder]

 

25 augustus

Dit is ‘Henk the water guy’, de Nederlander die de wereld leert niet te verzuipen

‘Als we niks doen, verzuipen we’, zegt Henk Ovink. ‘Henk the water guy’, voor Obama. Als Watergezant uit Nederland Waterland reist hij de wereld rond om andere landen te helpen bij hun strijd tegen het water.

Na de verwoestingen die de orkaan Sandy in 2012 in New York aanrichtte, was Ovink een van de adviseurs van Obama en stond hij in het Witte Huis bekend als Henk the waterguy. Nu reist hij als Watergezant van de Nederlandse overheid de wereld over om de Nederlandse kennis over water en klimaatverandering voor het voetlicht te brengen. Hoe bescherm je laaggelegen gebieden duurzaam tegen de stijgende zeespiegel? Hoe richt je steden zo in dat overstromingen minder schade veroorzaken? Hoe zorg je dat watervoorraden niet worden uitgeput? En ook niet onbelangrijk: hoe kan de expertise van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten daarbij worden ingezet?

[Naar volledige artikel]

25 augustus

Graphene for Water Treatment

Everyone knows that oil and water don’t mix. Well that is not quite true. Get the oil droplets small enough and they form something called an emulsion and this is surprisingly hard to separate. A familiar example is milk, which is an emulsion of fatty droplets in water.

[Naar artikel]

24 augustus 2017

De waarde van water

De blauwe planeet, zo wordt onze aarde vaak genoemd. Water op overschot zou men denken! Helaas is het omgekeerde waar, proper en drinkbaar water is met schaarste bedreigd. Waar komt ons drinkbaar water vandaan? Gaan we hier spaarzaam mee om? Hechten we voldoende belang aan water? Wat kunnen wij doen om de toekomst veilig te stellen?

Maak op 26 november op een interactieve manier kennis met de echte waarde van water en hoe iedereen zijn druppeltje op de hete plaat kan bijdragen, want vele druppels maken een koele plaat! Ga naar huis met een goed gevoel en geniet er van een fris glas van dat blauwe goud!

Het volledig programma vind je op www.wooowfestival.be

07 augustus 2017:

’De watersector verzuipt’ – Wegvallen waterprins Willem-Alexander is groot gemis

AMSTERDAM – Nederland dreigt de koppositie als watertechnologieland te verliezen omdat innovatie niet langer gesteund wordt door het Rijk.

Dat zegt Alexander Zehnder, die in de jaren ’90 werkzaam was aan de Universiteit van Wageningen, in gesprek met De Telegraaf. De zogenoemde ‘ godfather of water’ geldt internationaal als autoriteit op het gebied van watertechnologie. Hij werkt nu in Singapore aan het prestigieuze waterinstituut van de Nanyang Technological University.

De zorg van Zehnder is in zekere zin verrassend. Er lijkt immers niets te ontbreken aan het imago van Nederland als internationaal voorhoedespeler. „In de waterbouw doet Nederland nog altijd mee aan de top. Waar mijn grote zorg zit, is de watertechnologie. Die richt zich op nieuwe technieken voor bijvoorbeeld waterzuivering”, zegt Zehnder. „Daarin nemen onder meer Singapore en Israël de koppositie over van Nederland. Zij willen meedoen aan de top en hun overheden geven de sector alle steun die nodig is.”

[Lees hier verder]

24 juli 2017:

Waterforum: Nederland pleit voor mondiaal VN-waterplatform

Alleen een overkoepelend waterplatform onder de vlag van de Verenigde Naties kan de mondiale waterproblematiek het hoofd te bieden. Nederland pleit voor de oprichting van zo’n waterorgaan omdat de huidige situatie te versnipperd en niet werkbaar is, aldus demissionair minister Schultz donderdag 20 juli tijdens een VN-conferentie over water en rampen in New York.

Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de wereldwaterdoelen. De duurzame ontwikkelingsdoelen beogen veilig drinkwater en sanitatie voor iedereen, maar en een duurzame waterketen. Dat komt neer op adequate afvalwaterzuivering, efficiënt watergebruik en het beschermen van waterbronnen en ecosystemen. Op dit moment zijn er 35 verschillende organisaties bezig met de uitvoering van deze doelstellingen en dat schiet niet op.

[Lees hier verder]

Nieuws van 27 juni:

Professor: ‘Drinkwater is veel te goedkoop’

Volgens Patrick Willems, professor waterbouwkunde aan de KU Leuven betalen wij veel te weinig voor drinkbaar water.

Daarnaast stelt Willems voor om drinkwater duurder te maken. “”Het is veel te goedkoop als je weet dat het de bron van het leven is. Water heeft een enorme intrinsieke waarde en de prijs die we nu betalen is heel erg laag”, luidt zijn redenering.

Lees hier het artikel waarin de droogte in België wordt besproken.

Nieuws van 13 juni:

Commentary: Mining industry should aim to use less water

A technology called Virtual Curtain was used in 2014 by Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) to remove metal contaminants from wastewater at this commercial mine in Queensland, Australia, and the equivalent of around 20 Olympic swimming pools of rainwater-quality water was safely discharged. Credit: CSIRO.

[Lees hier verder]

Dutch water Sector:

Veel nieuws in de water sector wordt wekelijks hier gepubliceerd. Nederlandse bedrijven die over de hele wereld actief zijn op het gebied van watermanagement.

[Lees hier verder]

Waterforum: Grip op wateroverlast met ‘state-of-the-art’ afvoermodellen

Met behulp van gevalideerde afvoermodellen voor neerslag kunnen waterschappen beter voorspellen waar extreme buien in het watersysteem zullen worden opgevangen. En dat is een cruciale stap in het nemen van extra maatregelen of het beheersen van calamiteiten. Dat is een van de uitkomsten van het Stowa-symposium ‘Grip op wateroverlast’ dat donderdag 1 juni in Amersfoort plaatsvond.

[Lees hier verder]

Nieuws van  26 april 2017:

Water maken in de woestijn

Veel nieuws over de kunstenaar die water kon generen in een woestijn. Hij is niet de enige die daarmee aan het experimenteren is: Zie hieronder: Drinkbaar water uit lucht

Ovrigens lijkt het alsof Verheggen, de kustenaar, recent is begonnen met dit project. Echter: hij was er al veel eerder mee bezig, getuige zijn ideën om een waterval in de woestijn te creeren.

Water maken in de woestijn, op een plek waar het extreem warm en droog is. Dat lijkt onmogelijk, maar beeldend kunstenaar Ap Verheggen had er wel ideeën over. Vorige week testte hij verschillende systemen in Mali.

“En we hebben goed nieuws: het is gelukt”, zegt Verheggen in Nieuws en Co op NPO Radio 1, op de dag van terugkeer. Hij wist water uit de lucht te halen met behulp van zonne-energie. “Dit is een duidelijk teken dat deze technologie een toekomst heeft.”

Verheggen doelt dan onder meer op zijn ontwerp Desert Twins. “Het is een klein systeem dat werkt op 12 volt en 30 watt. Dat is vergelijkbaar met een autolampje. Uiteindelijk hebben we daarmee een half glas water gemaakt.”

[Lees hier verder]

Nieuws van woensdag 21 april:

Drinkbaar water uit lucht

Onderzoekers vangen drinkbaar water uit lucht

Wereldwijd hebben miljoenen mensen een tekort aan schoon drinkwater. Amerikaanse onderzoekers hopen dit watertekort op te lossen door water uit de atmosfeer te halen met een beetje zonlicht en een speciaal materiaal: een Metaal-Organisch Framework (MOF).

Je kunt ze op veel verschillende manieren maken en gebruiken, maar de basis van Metaal-Organische Frameworks is altijd hetzelfde: een metalen geraamte (framework) waar onderzoekers organische moleculen aan verbinden. Op deze manier ontstaat er een open structuur, ongeveer zoals een spons. Afhankelijk van welke organische moleculen je gebruikt, laat je het MOF een reactie versnellen, gebruik je het als een filter of zorg je dat het bepaalde stoffen detecteert.

Omar Yaghi van de Universiteit van Berkeley en Evelyn Wang van MIT hebben nu een MOF gemaakt dat water uit lucht haalt. Ze gebruikten hiervoor de zogenoemde MOF-801, een geraamte van zirkonium met daartussen fumaraat-moleculen (C4H2O4). “Van deze MOF wisten we al dat het goed water op kon nemen”, legt Wang uit. “Maar of het water ook weer los kon komen was nog onbekend. En dat is natuurlijk wel nodig als je het uiteindelijk wil drinken.”

[Lees hier verder]

Nieuws van 29 maart 2017:

Duurzaam drinkwater wereldwijd

WaterWorX gelanceerd tijdens viering WereldwaterdagDe Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan samen wereldwijd 10 miljoen mensen duurzaam toegang geven tot schoon drinkwater in 2030. Tijdens de viering van Wereldwaterdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerden tien directeuren van de drinkwaterbedrijven daarvoor het WaterWorX-programma.
Met het WaterWorX-programma geeft Nederland handen en voeten aan de toezegging om dertig miljoen mensen te voorzien van duurzame toegang tot veilig drinkwater en 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot sanitaire voorzieningen. Dat alles in het kader van de realisatie van de Sustainable Development Goal 6 van de Verenigde Naties.[Lees hier verder]

Nieuws van 28 maart 2017:

‘Water wordt meer waard dan olie’

Volgens de bestuursvoorzitter van het Franse nutsbedrijf Suez is waterschaarste één van de grootste uitdagingen voor bedrijven. Water kan volgens hem meer waard worden dan olie, maar kun je er ook in beleggen?

Water zal in de toekomst meer waard worden dan olie en de levering zal door de groeiende wereldbevolking, de stijgende vraag van bedrijven en de landbouw onder druk komen te staan. Dat zegt bestuursvoorzitter Jean-Louis Chaussade van Suez tegen de Financial Times.

Volgens Chaussade, wiens bedrijf deze maand akkoord ging met de aankoop van de waterdivisie van General Electric voor 3,4 miljard dollar, vormt waterschaarste één van de grootste uitdagingen voor sectoren zoals chemie, farmacie, mijnbouw en energie. De baas van Suez verwacht dan ook dat water waarschijnlijk in de toekomst een waardevollere grondstof dan olie zal zijn.

In 2035 zal volgens Chaussade naar verwachting ongeveer 40 procent van de wereldbevolking in gebieden leven met waterschaarste. Bedrijven zullen daardoor gaan concurreren met mensen en de landbouw voor de levering van water.

“Overheden zeggen tegen de industrie: u kunt hier werken, maar je kunt geen water uit de grond halen”, aldus Chaussade. “Bedrijven zullen moeten vertrouwen op afvalwaterrecycling of ontziltingsinstallaties om aan hun behoeften te voldoen.”

[Lees hier verder]

Hoe kun je beleggen in water? Lees hier alles over beleggen in het Blauwe Goud.
LEES: Hoe beleggen in water?

Een wereldwijd irrigatiesysteem

Een idee. Alle tegenstellingen worden alleen maar groter in de wereld. En dat geldt ook voor water. Watertekort, Water teveel.

Zien we overal op de wereld overstromingen recentelijk in Peru, grote delen van Afrika wordt geteisterd door juist weer watertekorten.

Ik snap – als leek – niet, dat het waterbeheer op de wereld niet beter geregeld wordt. Water kon weleens het allerbelangrijkste worden wat we bezitten – zolang het we het nog bezitten. Er komt een tijd dat water belangrijker zal zijn dan olie. Gaan we dan ook eindelijk pijpleidingen aanleggen voor water. Gaan gaan we dan al het zoete water opvangen en verdelen over de wereld?

Waarom laten we het smeltwater uit de bergen zo de zee inlopen? Dit is niet een project wat je als bedrijf kunt gaan oplossen zoals bij oliepijpleidingen. Je hebt niet alleen één land of meerdere landen nodig, maar de hele wereld en dus de moet deze operatie ook onder de vlag van de VN vallen. Immers van wie is het water eigenlijk dat opborrelt, dat smelt, dat door de rivier stroomt, dat naar beneden valt .

Als we al het zoete water opvangen in bekkens, of daarnaar toe pompen, kunnen we dat weer herverdelen over plekken op de wereld waar watertekort is. Zo gezegd: een wereldwijd irrigatiesysteem. Naar mijn idee zal het ook helpen tegen de opwarming van de aarde, omdat je grond dat nu de warmte opzuigt, kunt gaan bebouwen met bossen, die de CO2 uitstoot kan opnemen en nieuwe zuurstof de lucht in kan pompen.

Is dit echt zo gek idee van een leek?

Nederland met je waterkennis: neem het voortouw!

Blauwegoud-Info volg je via user Edelmetaalinfo:

Follow edelmetaalinfo on Twitter


WilgeBeleggen in Water