Nieuws

Op deze pagina vind je links naar recent nieuws over water en beleggen in water.

Nieuws verschenen in 2017:

World’s Largest Water Diversion Plan Won’t Quench China’s Thirst

Autumn rains came too late to save the stunted stalks of Shu Xinguo’s corn crop, withered by a dry July growing season.

“We rely on the weather for our living,” said Shu, weary and resigned, his tanned hands hoisting bundles of his remaining crop — green and yellow tobacco leaves — onto a three-wheeled tractor. “There’s no water for irrigation, and the well in the village has no water either.”

Sixty kilometers away, China’s largest aqueduct transports as much as 18.3 million cubic meters of fresh water a day through Shu’s province to quench the growing thirst of Beijing in the north. None of it comes to Shu’s village or any of thousands of farms in the region.

 

Woensdag 15 november:

Topwatersector: WAT DOET RUTTE III VOOR DE WATERSECTOR?

Het nieuwe kabinet van Rutte is een feit. Hoeveel impact heeft deze op de watersector? Opvallend is de hoeveelheid aandacht voor onderwijs en onderzoek, en met name ook voor klimaatbeleid. Dit laatste betreft overigens vooral veel mitigatiebeleid (reduceren broeikasgasuitstoot). Klimaatadaptatie krijgt veel minder aandacht. Adaptatie is overigens wel een belangrijk element in het komende kennis & innovatie contract van Topsector Water&Maritiem.

WaterForum meldt:

Woensdag 25 oktober:

Amsterdam International Water Week is klaar voor de start

WaterForum Meldt: Maandag 30 oktober wordt de vierde Amsterdam International Water Week officieel geopend, in aanwezigheid van premier Mark Rutte. Twee onderdelen domineren de agenda van de week: de internationale AIWW-conferentie en de vakbeurs AquaTech Amsterdam. De crème de la crème van de Nederlandse watertechnologie zal te zien zijn op de speciaal ingerichte Innovation Avenue.

Meer informatie over het hele programma: www.internationalwaterweek.com

Woensdag 11 oktober:

De Morgen:
Voor miljoenen aan goud en zilver in Zwitsers afvalwater

Het Zwitserse afvalwater is waardevoller dan de geur doet vermoeden. Jaarlijks bevat het afvalwater voor 3 miljoen Zwitserse frank (2,6 miljoen euro) aan goud en zilver. Dat becijferden de vorsers van wateronderzoeksinstituut Eawag.

Volgens de studie, die vandaag werd voorgesteld, zit er in de Zwitserse waterzuiveringsinstallaties jaarlijks 43 kilogram goud en 3 ton zilver, elk goed voor zowat anderhalf miljoen frank.

Woensdag 11 oktober; van het WaterForum:

Waterschap De Dommel neemt Cambi-installatie in gebruik voor biogasproductie
Drie jaar later dan verwacht nam waterschap De Dommel vrijdag 6 oktober officieel de eerste Cambi-installatie van Nederland in gebruik bij de rwzi Tilburg op Ecopark de Spinder. Door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) kraakt het waterschap het zuiveringsslib om er in de vergister biogas mee op te wekken. Dit wordt ingezet voor stoom, elektriciteit en om autobrandstof van te maken.

Duits waterbedrijf gebruikt Nederlandse kennis om kalkpellets te maken
Het Duitse waterbedrijf Landeswasserversorgung heeft eind september in Langenau een nieuwe installatie van elf miljoen euro in gebruik genomen om grondwater te ontkalken. Het nieuwe proces in de installatie levert kalkpellets in plaats van kalkslib op. Hiervoor is grote interesse in de kunststof-, voedingsmiddelen- en cosmetica-industrie. Tijdens de ontwikkeling van de installatie en het proces maakte het Duitse waterbedrijf gebruik van de kennis van AquaMinerals , KWR Watercycle Research Institute en Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Verdieping Nieuwe Waterweg begint in het voorjaar
Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Begin oktober is daarvoor een tender uitgeschreven. Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven.

Maandag 9 oktober: Dutch water sector:
Dutch Prime Minister praises progress by UN panel on valuing water


[Meer lezen?]

Woensdag 4 oktober:

Waterforum meldt:

Nederland continueert wereldwijde inzet waterexperts
De speciale teams die Nederland wereldwijd inzet voor advies aan landen hoe deze zich beter kunnen beschermen tegen waterrampen, blijven ook de komende jaren actief. De ministers Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de financiering van de ‘Dutch Risk Reduction’-teams gecontinueerd voor de duur van drie jaar.

Evides Industriewater wint biogas uit anaerobe voorzuivering
De industriële afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in het havengebied van Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze techniek zegt Evides het afvalwater duurzamer en kostenefficiënter te kunnen zuiveren. De awzi van Evides zuivert het afvalwater van zo’n zestig aangesloten bedrijven in het Sloegebied, het havengebied van Vlissingen.

Woensdag 27 september

Waterforum meldt:

VN-klimaatcentrum komt in Groningen en Rotterdam

Groningen en Rotterdam zijn erin geslaagd om het nieuwe klimaatcentrum van de Verenigde Naties binnen te halen. Het internationale kenniscentrum gaat landen, bedrijven en organisaties advies geven hoe zij om kunnen gaan met klimaatverandering.

Samenwerkingsovereenkomst watertechnologie

Provincie Fryslân en Zuid-Korea tekenen samenwerkingsovereenkomst watertechnologie

Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Friesland heeft 20 september tijdens het World Water Cities Forum een samenwerkingsovereenkomst getekend met burgemeester Kwon Young-jin van de Zuid-Koreaanse stad Daegu. “De overeenkomst vergemakkelijkt het wederzijds om bedrijven te helpen de Aziatische en Europese markt te betreden”, stelt directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance dat fungeert als aanspreekpunt voor watertechnologiebedrijven uit beide landen.

Donderdag 31 augustus

Het blauwe goud: investeren in een MEGA trend

Beste belegger,

Warren Buffett, Micheal Burry, de grootste zakenbanken van Wall Street en zelfs voormalige Amerikaanse presidenten, kopen de laatste jaren massaal één grondstof.

Water.

Toegegeven, het klinkt weinig sexy. Maar water is een investering die eigenlijk in iedere portefeuille thuishoort.

Waarom? Omdat het nu al schaars is, en steeds schaarser wordt:

Met een groeiende wereldbevolking en steeds moeilijker bereikbaar water, zijn de rijkste beleggers ter wereld, de grootste zakenbanken en andere slimme beleggers op zoek naar de beste manieren om te investeren in water.

En vandaag hebben we goed nieuws voor je. In onze watergids, laten we je precies zien met welke 4 manieren je kan investeren in water.

Bovendien geven we concrete namen, zodat je direct aan de slag kan met een water-investering.

Het rapport is vandaag gratis te downloaden. Laat hier je mailadres achter, en dan sturen we het je direct toe!

Woensdag 30 augustus, Waterforum Meldt:

Onderzoek bij Deltares naar tsunami’s veroorzaakt door vallend ijs

De komende drie weken onderzoeken internationale wetenschappers bij Deltares de golven die worden veroorzaakt door vallende ijsmassa’s. In een bassin van Deltares worden laboratoriumtesten uitgevoerd die vervolgens worden gemodelleerd en gekwantificeerd. De tsunami’s vormen een potentieel risico voor mensen die zich bevinden in met ijs bedekte gebieden.

[Lees hier verder]

Houston betaalt hoge prijs voor laks waterveiligheidsbeleid

De overstromingen in Texas hebben tot dusver aan acht mensen het leven gekost en veroorzaken voor miljarden schade in de miljoenenstad Houston. In een paar dagen tijd valt er in het gebied net zoveel regen als in een heel jaar in Nederland. Schade lijkt sowieso onvermijdelijk, maar met een breed scala aan maatregelen zou de schade minder groot zijn geweest, stelt hoogleraar watermanagement Jeroen Aerts van de Vrije Universiteit in Amsterdam in het NOS-journaal.

[Lees hier verder]

 

25 augustus

Dit is ‘Henk the water guy’, de Nederlander die de wereld leert niet te verzuipen

‘Als we niks doen, verzuipen we’, zegt Henk Ovink. ‘Henk the water guy’, voor Obama. Als Watergezant uit Nederland Waterland reist hij de wereld rond om andere landen te helpen bij hun strijd tegen het water.

Na de verwoestingen die de orkaan Sandy in 2012 in New York aanrichtte, was Ovink een van de adviseurs van Obama en stond hij in het Witte Huis bekend als Henk the waterguy. Nu reist hij als Watergezant van de Nederlandse overheid de wereld over om de Nederlandse kennis over water en klimaatverandering voor het voetlicht te brengen. Hoe bescherm je laaggelegen gebieden duurzaam tegen de stijgende zeespiegel? Hoe richt je steden zo in dat overstromingen minder schade veroorzaken? Hoe zorg je dat watervoorraden niet worden uitgeput? En ook niet onbelangrijk: hoe kan de expertise van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten daarbij worden ingezet?

[Naar volledige artikel]

25 augustus

Graphene for Water Treatment

Everyone knows that oil and water don’t mix. Well that is not quite true. Get the oil droplets small enough and they form something called an emulsion and this is surprisingly hard to separate. A familiar example is milk, which is an emulsion of fatty droplets in water.

[Naar artikel]

24 augustus 2017

De waarde van water

De blauwe planeet, zo wordt onze aarde vaak genoemd. Water op overschot zou men denken! Helaas is het omgekeerde waar, proper en drinkbaar water is met schaarste bedreigd. Waar komt ons drinkbaar water vandaan? Gaan we hier spaarzaam mee om? Hechten we voldoende belang aan water? Wat kunnen wij doen om de toekomst veilig te stellen?

Maak op 26 november op een interactieve manier kennis met de echte waarde van water en hoe iedereen zijn druppeltje op de hete plaat kan bijdragen, want vele druppels maken een koele plaat! Ga naar huis met een goed gevoel en geniet er van een fris glas van dat blauwe goud!

Het volledig programma vind je op www.wooowfestival.be

07 augustus 2017:

’De watersector verzuipt’ – Wegvallen waterprins Willem-Alexander is groot gemis

AMSTERDAM – Nederland dreigt de koppositie als watertechnologieland te verliezen omdat innovatie niet langer gesteund wordt door het Rijk.

Dat zegt Alexander Zehnder, die in de jaren ’90 werkzaam was aan de Universiteit van Wageningen, in gesprek met De Telegraaf. De zogenoemde ‘ godfather of water’ geldt internationaal als autoriteit op het gebied van watertechnologie. Hij werkt nu in Singapore aan het prestigieuze waterinstituut van de Nanyang Technological University.

De zorg van Zehnder is in zekere zin verrassend. Er lijkt immers niets te ontbreken aan het imago van Nederland als internationaal voorhoedespeler. „In de waterbouw doet Nederland nog altijd mee aan de top. Waar mijn grote zorg zit, is de watertechnologie. Die richt zich op nieuwe technieken voor bijvoorbeeld waterzuivering”, zegt Zehnder. „Daarin nemen onder meer Singapore en Israël de koppositie over van Nederland. Zij willen meedoen aan de top en hun overheden geven de sector alle steun die nodig is.”

[Lees hier verder]

24 juli 2017:

Waterforum: Nederland pleit voor mondiaal VN-waterplatform

Alleen een overkoepelend waterplatform onder de vlag van de Verenigde Naties kan de mondiale waterproblematiek het hoofd te bieden. Nederland pleit voor de oprichting van zo’n waterorgaan omdat de huidige situatie te versnipperd en niet werkbaar is, aldus demissionair minister Schultz donderdag 20 juli tijdens een VN-conferentie over water en rampen in New York.

Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de wereldwaterdoelen. De duurzame ontwikkelingsdoelen beogen veilig drinkwater en sanitatie voor iedereen, maar en een duurzame waterketen. Dat komt neer op adequate afvalwaterzuivering, efficiënt watergebruik en het beschermen van waterbronnen en ecosystemen. Op dit moment zijn er 35 verschillende organisaties bezig met de uitvoering van deze doelstellingen en dat schiet niet op.

[Lees hier verder]

Nieuws van 27 juni:

Professor: ‘Drinkwater is veel te goedkoop’

Volgens Patrick Willems, professor waterbouwkunde aan de KU Leuven betalen wij veel te weinig voor drinkbaar water.

Daarnaast stelt Willems voor om drinkwater duurder te maken. “”Het is veel te goedkoop als je weet dat het de bron van het leven is. Water heeft een enorme intrinsieke waarde en de prijs die we nu betalen is heel erg laag”, luidt zijn redenering.

Lees hier het artikel waarin de droogte in België wordt besproken.

Nieuws van 13 juni:

Commentary: Mining industry should aim to use less water

A technology called Virtual Curtain was used in 2014 by Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) to remove metal contaminants from wastewater at this commercial mine in Queensland, Australia, and the equivalent of around 20 Olympic swimming pools of rainwater-quality water was safely discharged. Credit: CSIRO.

[Lees hier verder]

Dutch water Sector:

Veel nieuws in de water sector wordt wekelijks hier gepubliceerd. Nederlandse bedrijven die over de hele wereld actief zijn op het gebied van watermanagement.

[Lees hier verder]

Waterforum: Grip op wateroverlast met ‘state-of-the-art’ afvoermodellen

Met behulp van gevalideerde afvoermodellen voor neerslag kunnen waterschappen beter voorspellen waar extreme buien in het watersysteem zullen worden opgevangen. En dat is een cruciale stap in het nemen van extra maatregelen of het beheersen van calamiteiten. Dat is een van de uitkomsten van het Stowa-symposium ‘Grip op wateroverlast’ dat donderdag 1 juni in Amersfoort plaatsvond.

[Lees hier verder]

Nieuws van  26 april 2017:

Water maken in de woestijn

Veel nieuws over de kunstenaar die water kon generen in een woestijn. Hij is niet de enige die daarmee aan het experimenteren is: Zie hieronder: Drinkbaar water uit lucht

Ovrigens lijkt het alsof Verheggen, de kustenaar, recent is begonnen met dit project. Echter: hij was er al veel eerder mee bezig, getuige zijn ideën om een waterval in de woestijn te creeren.

Water maken in de woestijn, op een plek waar het extreem warm en droog is. Dat lijkt onmogelijk, maar beeldend kunstenaar Ap Verheggen had er wel ideeën over. Vorige week testte hij verschillende systemen in Mali.

“En we hebben goed nieuws: het is gelukt”, zegt Verheggen in Nieuws en Co op NPO Radio 1, op de dag van terugkeer. Hij wist water uit de lucht te halen met behulp van zonne-energie. “Dit is een duidelijk teken dat deze technologie een toekomst heeft.”

Verheggen doelt dan onder meer op zijn ontwerp Desert Twins. “Het is een klein systeem dat werkt op 12 volt en 30 watt. Dat is vergelijkbaar met een autolampje. Uiteindelijk hebben we daarmee een half glas water gemaakt.”

[Lees hier verder]

Nieuws van woensdag 21 april:

Drinkbaar water uit lucht

Onderzoekers vangen drinkbaar water uit lucht

Wereldwijd hebben miljoenen mensen een tekort aan schoon drinkwater. Amerikaanse onderzoekers hopen dit watertekort op te lossen door water uit de atmosfeer te halen met een beetje zonlicht en een speciaal materiaal: een Metaal-Organisch Framework (MOF).

Je kunt ze op veel verschillende manieren maken en gebruiken, maar de basis van Metaal-Organische Frameworks is altijd hetzelfde: een metalen geraamte (framework) waar onderzoekers organische moleculen aan verbinden. Op deze manier ontstaat er een open structuur, ongeveer zoals een spons. Afhankelijk van welke organische moleculen je gebruikt, laat je het MOF een reactie versnellen, gebruik je het als een filter of zorg je dat het bepaalde stoffen detecteert.

Omar Yaghi van de Universiteit van Berkeley en Evelyn Wang van MIT hebben nu een MOF gemaakt dat water uit lucht haalt. Ze gebruikten hiervoor de zogenoemde MOF-801, een geraamte van zirkonium met daartussen fumaraat-moleculen (C4H2O4). “Van deze MOF wisten we al dat het goed water op kon nemen”, legt Wang uit. “Maar of het water ook weer los kon komen was nog onbekend. En dat is natuurlijk wel nodig als je het uiteindelijk wil drinken.”

[Lees hier verder]

Nieuws van 29 maart 2017:

Duurzaam drinkwater wereldwijd

WaterWorX gelanceerd tijdens viering WereldwaterdagDe Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan samen wereldwijd 10 miljoen mensen duurzaam toegang geven tot schoon drinkwater in 2030. Tijdens de viering van Wereldwaterdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerden tien directeuren van de drinkwaterbedrijven daarvoor het WaterWorX-programma.
Met het WaterWorX-programma geeft Nederland handen en voeten aan de toezegging om dertig miljoen mensen te voorzien van duurzame toegang tot veilig drinkwater en 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot sanitaire voorzieningen. Dat alles in het kader van de realisatie van de Sustainable Development Goal 6 van de Verenigde Naties.[Lees hier verder]

Nieuws van 28 maart 2017:

‘Water wordt meer waard dan olie’

Volgens de bestuursvoorzitter van het Franse nutsbedrijf Suez is waterschaarste één van de grootste uitdagingen voor bedrijven. Water kan volgens hem meer waard worden dan olie, maar kun je er ook in beleggen?

Water zal in de toekomst meer waard worden dan olie en de levering zal door de groeiende wereldbevolking, de stijgende vraag van bedrijven en de landbouw onder druk komen te staan. Dat zegt bestuursvoorzitter Jean-Louis Chaussade van Suez tegen de Financial Times.

Volgens Chaussade, wiens bedrijf deze maand akkoord ging met de aankoop van de waterdivisie van General Electric voor 3,4 miljard dollar, vormt waterschaarste één van de grootste uitdagingen voor sectoren zoals chemie, farmacie, mijnbouw en energie. De baas van Suez verwacht dan ook dat water waarschijnlijk in de toekomst een waardevollere grondstof dan olie zal zijn.

In 2035 zal volgens Chaussade naar verwachting ongeveer 40 procent van de wereldbevolking in gebieden leven met waterschaarste. Bedrijven zullen daardoor gaan concurreren met mensen en de landbouw voor de levering van water.

“Overheden zeggen tegen de industrie: u kunt hier werken, maar je kunt geen water uit de grond halen”, aldus Chaussade. “Bedrijven zullen moeten vertrouwen op afvalwaterrecycling of ontziltingsinstallaties om aan hun behoeften te voldoen.”

[Lees hier verder]

Hoe kun je beleggen in water? Lees hier alles over beleggen in het Blauwe Goud.
LEES: Hoe beleggen in water?

Een wereldwijd irrigatiesysteem

Vandaag- 22 maart 2017 – is het Wereldwaterdag. Alle tegenstellingen worden alleen maar groter in de wereld. En dat geldt ook voor water. Watertekort, Water teveel.

Zien we overal op de wereld overstromingen recentelijk in Peru, grote delen van Afrika wordt geteisterd door juist weer watertekorten.

Ik snap – als leek – niet, dat het waterbeheer op de wereld niet beter geregeld wordt. Water kon weleens het allerbelangrijkste worden wat we bezitten – zolang het we het nog bezitten. Er komt een tijd dat water belangrijker zal zijn dan olie. Gaan we dan ook eindelijk pijpleidingen aanleggen voor water. Gaan gaan we dan al het zoete water opvangen en verdelen over de wereld?

Waarom laten we het smeltwater uit de bergen zo de zee inlopen? Dit is niet een project wat je als bedrijf kunt gaan oplossen zoals bij oliepijpleidingen. Je hebt niet alleen één land of meerdere landen nodig, maar de hele wereld en dus de moet deze operatie ook onder de vlag van de VN vallen. Immers van wie is het water eigenlijk dat opborrelt, dat smelt, dat door de rivier stroomt, dat naar beneden valt .

Als we al het zoete water opvangen in bekkens, of daarnaar toe pompen, kunnen we dat weer herverdelen over plekken op de wereld waar watertekort is. Zo gezegd: een wereldwijd irrigatiesysteem. Naar mijn idee zal het ook helpen tegen de opwarming van de aarde, omdat je grond dat nu de warmte opzuigt, kunt gaan bebouwen met bossen, die de CO2 uitstoot kan opnemen en nieuwe zuurstof de lucht in kan pompen.

Is dit echt zo gek idee van een leek?

Nederland met je waterkennis: neem het voortouw!

Blauwegoud-Info volg je via user Edelmetaalinfo:

Follow edelmetaalinfo on Twitter


WilgeBeleggen in Water