Robert Broncel

Andere tijden IX

by Robert Broncel on 11 september 2018

Intussen worden de contouren almaar duidelijker dat aan “andere tijden” niet te ontkomen is. Het podium van het wereldtoneel laat meer en meer schuivende panelen zien zonder direct een concreet beeld te hebben van wat daar achter nu precies schuil gaat. Veel laat zich nog raden.

Waartoe leidt “het spektakel” in het Witte Huis? Op Democratische winst in het Congres na de verkiezingen in november?

Wordt Trump nog langer serieus genomen en kan hij zijn “autocratisch” bewind ueberhaupt nog verder voortzetten?

Hoe kijkt China intussen tegen de door Trump ingezette handelsoorlog aan en wat zijn de inschattingen/gevolgen voor de wereldhandel te dien aanzien?

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden IX

De Financiële Markt ‘in Review’

by Robert Broncel on 2 augustus 2018

De Financiële Markt ‘in Review’ – augustus 2018

(bepalend voor onze toekomstige koopkracht)

Eenvoudig uitgedrukt wordt de markt gevormd door het samenspel van vraag en aanbod waarvan de prijs de functie is. Dat geldt evenzo in de kapitaalmarkt waar de rente die prijsfunctie vervult. Stijgt de kapitaalvraag dan stijgt normaliter ook de rente en evenzo bij een dalende vraag daalt de rente.

Middels ingrijpen op de kapitaalmarkt door de centrale banken is van dit marktprincipe afscheid genomen, versterkt in de hand gewerkt door de val van Lehman in 2008. Liquiditeit werd het paradigma. Dus hoewel de leenbehoefte groter dan ooit werd, moest de marktrente juist lager worden “bijgesteld” omdat anders de uitstaande staatsschuld onbetaalbaar zou worden. In feite is hier sprake van een pure ‘contradictio in terminis’ of beter: staatskapitalisme.

Lees hier verder
Robert BroncelDe Financiële Markt ‘in Review’

Andere tijden VII

by Robert Broncel on 8 juli 2018

De twee issues die thans de internationale financiële markten het meest beroeren betreffen de renteontwikkeling en de internationale handel. De uitkomsten hiervan zijn vooralsnog ongewis en onzekerheden zijn geen vriend van de beurs.

Niettemin bleven de beursbewegingen vooralsnog beperkt waarschijnlijk mede omdat de lange rente tot dusver niet gevoelig bleek voor de uitspraken van de nieuwe Fed president Powell. Normaal gesproken reageert de lange rente secundair als afgeleide rente op de Fed roerselen. Hieronder het verloop van de 10-jarige Treasury in het afgelopen halfjaar.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden VII

Andere tijden VI

by Robert Broncel on 12 juni 2018

Ondanks de monetaire spanningen als gevolg van de opstelling van de nieuwe regering in Italië, de importheffingen van de V.S. en de dreigende crisis binnen de G-7 blijven de beurzen in het algemeen redelijk goed liggen. De vraag is dan of deze ‘hazards’ voldoende zijn ingeprijsd. Hierover zijn de meningen van analisten verdeeld. Wel neemt het aantal roependen toe dat we steeds meer op een soort diaspora afstevenen.

Zo veroorzaakte de politieke stellingname van de nieuwe Italiaanse regering met betrekking tot de euro inclusief het verzoek tot kwijtschelding van een slordige kwart miljard aan staatsschuld bij de ECB een kortstondige schokgolf die zich over de gehele wereld deed voelen. De obli’s daalden overal met stijgende rentes tot gevolg behalve de Treasuries die juist gewild waren met een dalende rente in het spoor.. Zonder bedenktijd zochten de beleggers opnieuw beschutting in het “veiliger” geachte Amerikaanse staatspapier.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden VI

Andere tijden V

by Robert Broncel on 16 mei 2018

Trump heeft opnieuw een teerling geworpen. De deal met Iran is op sterven na dood. Je kunt hem in elk geval niet verwijten z’n verkiezingsbeloftes niet na te komen. Buiten het ingezette handelsprotectionisme met name richting China dient de wereld rekening te houden met nieuwe spanningen op meerdere terreinen.

Nu de handel met en de olie export vanuit Iran sterk zal worden bemoeilijkt, lag het voor de hand dat de olieprijs verder richting $80 per vat is opgelopen, dus “tappen uit ander vaatje”. Rond de jaarwisseling van 2015/16 was de prijs tot onder $30 gedaald en was er in geen velden of wegen inflatie te verkennen.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden V

Andere tijden IV

by Robert Broncel on 19 april 2018

Ondanks de turbulenties als gevolg van de Russisch/Amerikaanse confrontatie in Syrië alsmede de Amerikaans/Chinese handelsoorlog wisten de beurzen al met al goed stand te houden. Dit zal niet in de laatste plaats te danken zijn geweest aan de stille inzet van het destijds door president Reagan ingestelde zgn. Plunge Protection Team na de beurscrash in 1987. The show must go on!

Uit de drie door het ministerie van Defensie voorgeschotelde Syrië opties koos Trump voor de “minst schadelijke” zonder Poetin noemenswaardig uit te dagen. Daaruit kan worden afgeleid dat de V.S. noch Rusland “op zoek zijn” naar een directe confrontatie. Voorts heerst het gevoel dat de “handelssoep” met China ook niet zo heet zal worden gegeten als werd gevreesd.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden IV

Andere tijden III

by Robert Broncel on 26 maart 2018

Dat de grenzen van de Amerikaanse schuldgroei in zicht komen, daarover bestaat weinig verschil van mening maar wel over de vraag hoeveel rek er nog in zit. Immers, nu China de kwaliteitsrating van deze schuld neerwaarts heeft bijgesteld, zal de animo bepaald niet toenemen. Daar komt bij dat de door Trump geïnitieerde “handelsoorlog” met speerpunt gericht op China als “complicerend” mag worden beschouwd.

Volgens het Chinese rating bureau Dagong is China thans nog houdster van een slordige $1,2 biljoen aan Amerikaanse staatsleningen. Ook werd speciale aandacht gewijd aan Trumps tax package ter grootte van $1,4 biljoen die straks bovenop de $21 biljoen aan staatsschuld komt en de terugbetaling kwetsbaarder maakt. Verder werd gewezen op het feit dat de groeiende staatsschuld afgezet tegen de economische groei en de fiscale inkomsten een steeds hoger schuldplafond zullen vereisen. Vooral Dagongs zinsnede ‘the virtual solvency of the federal government would be likely to become the detonator of the next financial crisis’ was niet mis te verstaan behalve door het steeds “rossiger” wordende Witte Huis.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden III

Andere tijden II

by Robert Broncel on 13 maart 2018

‘We are in a bond market bubble while rising long-term rates will ultimately push the US economy into a state of stagflation’, zo waarschuwde ‘good old’ Fed Chief Alan Greenspan opnieuw in een interview op CNBC op 2 maart.

Hoe geloofwaardig is hij nog als ‘QE trendsetter’ of probeert hij z’n carrière alsnog enige glans te geven? In elk geval trekken de financiële markten er zich tot dusver weinig van aan, dus ‘why worry, be happy’, onderstreept met de viering van de langste bull market sinds 9 maart ’09 met een plus van 1,75%!

Schuldgroei, stijgende rentes in een matig groeiende economie vormen evenwel de meest ideale cocktail voor een economisch scenario dat we sinds de jaren ’70 niet meer hebben gekend. De Dow zwalkte in die tijd (’70 – ’80) onafgebroken rond het niveau van 800 punten, een niveau dat voor de meesten onder ons als uit lang vervlogen tijden voorkomt.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden II

De V.S. speelt ‘Va Banque’

by Robert Broncel on 16 februari 2018

 

In een recent artikel van de hand van Lance Roberts van Real Investment Report, een graag geziene gast op diverse financiële nieuwskanalen in de V.S. als de Wall Street Journal, CNBC, New York Times, Bloomberg etc. stond in de onderstaande kop van zijn laatste artikel deze “vlammende” waarschuwing afgedrukt. Hij is al lang niet meer de enige. Zo ook Bill White, OECD Chairman, David Stockman, voormalig Budget Director onder president Reagan, de Bank of America alsmede de Fed zelf die met de “broodnodige” renteverhogingen hun hart beginnen vast te houden.

Lees hier verder
Robert BroncelDe V.S. speelt ‘Va Banque’

Watertekorten en grondstoftekorten

by Robert Broncel on 5 februari 2018

Wereld krijgt in toekomst te maken met enorme watertekorten en grondstoftekorten.

Watertekorten doen zich in steeds toenemende mate voor. Dat is het gevolg van enerzijds de groeiende wereldbevolking, de opwarming van de aarde alsmede de toenemende verdroging en optredende verwoestijning in steeds grotere delen van de wereld. Andere factoren die een belangrijke rol spelen zijn de toenemende industrialisatie en urbanisatie met name in Azië alsmede de uitbreiding van het landbouwareaal als gevolg van de groeiende vraag naar gevarieerde voedingsproducten. Het Wereld Water Forum doet om die reden een dringend beroep om drastische maatregelen te nemen. Dit onderstreept de noodzaak tot versnelde investeringen en nieuwe innovatieve technieken leidend tot de grootste groeimarkt ter wereld.

Lees hier verder
Robert BroncelWatertekorten en grondstoftekorten