Robert Broncel

Oorlogsdreiging/risico

by Robert Broncel on 13 februari 2017

Ondanks de wederzijdse sympathiebetuigingen tussen Trump en Putin blijken de voorbereidingen tot een confrontatie rond de Russische grens onverminderd voort te gaan. Tegelijkertijd is er opnieuw sprake van heftiger confrontaties in het Donbasgebied in het Oosten van de Oekraïne.

Moeten we ons nu meer zorgen maken? Hopelijk niet maar het wapengekletter wordt wel luider en dan met name van de zijde van de V.S. en de NAVO. In een interview met Time deze week liet voormalig partijleider Gorbatsjov blijken van zijn ongerustheid. Zo stelde hij dat “geen probleem momenteel urgenter is dan de militarisering van de politiek en de nieuwe wapenwedloop waarbij steeds meer troepen, tanks en ander wapentuig inclusief raketten naar Europa worden getransporteerd. De NAVO en Russische troepen staan nu op schootsafstand van elkaar, terwijl politieke en militaire leiders een steeds oorlogszuchtiger taal uitslaken”.

Lees hier verder
Robert BroncelOorlogsdreiging/risico

Gevraagd aan Robert Broncel

by Wilge on 10 februari 2017

De columns van Robert Broncel worden veel gelezen. Niet voor niets heeft hij in de loop van de jaren een groep trouwe lezers aan zich weten te binden. Daarom hebben we in de ‘Serie gevraagd aan‘ een serie vragen op hem afgevuurd.

Robert, je schrijft al vrij lang columns, hoe is dat zo gekomen en wat zijn je drijfveren om te blijven schrijven.

Mijn grootste drijfveer kwam uiteindelijk voort uit mijn ervaring op 15 augustus 1971 toen ik al dan bij toeval in New York toefde, op de dag dat toenmalig president Nixon de Bretton Woods Agreement openbrak door de dollar van het goud los te koppelen en daarmee een einde maakte aan de inwisseling van dollars tegen goud – in die tijd was alleen nog inwisseling van dollars mogelijk door buitenlandse centrale banken. Deze zwommen in dollars als gevolg van de geld verslindende Vietnam oorlogsinspanningen. Toen nog was ik met te weinig kennis van zaken uitgerust. Na een dag vol afspraken belandde ik ’s avonds in de bar van mijn hotel voor een ‘night cap’. Aan de bar ging het gesprek over de depegging en na dit gesprek aangehoord te hebben, riep ik in mijn “naïvité” dat het misschien toen wel verstandig zou zijn om goud te kopen nadat het sinds 1944 voor een vaste prijs van $ 35 per troy ounce vastgeklonken had gezeten. M.a.w. de inflatie in die tijd had nog geen vat op het goud gehad.

Lees hier verder
WilgeGevraagd aan Robert Broncel

‘DA DONALD’

by Robert Broncel on 30 januari 2017

Dat ‘the Donald’ meer is dan ‘the mouse that roared’ is intussen wel duidelijk geworden. Ook al is hij uiteindelijk met een miniem verschil verkozen, wist hij in minder dan een week een “sterk” visitekaartje af te geven. Zelden werd er zo driftig gespeculeerd omtrent het volbrengen van de nieuwe doelstellingen van deze 45e president.

Met zijn uitspraken op binnen- en buitenlands politiek terrein boezemt hij bij veel partijen de nodige vrees in juist in een periode die ter afsluiting had moeten dienen, maar waarin helaas de krachten ontbraken om het monetaire systeem te saneren in plaats van het ‘kicking the can down the road’ paradigma te hanteren.

Lees hier verder
Robert Broncel‘DA DONALD’

2017

by Robert Broncel on 14 januari 2017

De vaste lezer van mijn columns weet intussen wel hoe laat het is, ook al verkeert de day of reckoning vooralsnog in nevelen. Deze leek zich al aan te dienen na de val van Lehman in 2008 maar werd toen met een buitengewone krachtsinspanning afgewend waartoe werkelijk alle onoorbare middelen geheiligd bleken. Als antwoord op een definitieve koopkrachtomslag werd een Strategische Portefeuille meer dan opportuun.

Doordat de banken het krediet als vliegwiel van de economie om zeep hadden geholpen, probeerden de centrale banken dat euvel met geldverruiming en voortdurende marktmanipulaties – met name lage rentes en geminimaliseerde edelmetaalprijzen in het kader van valutastabiliteit – te compenseren en liet de Strategische Modelportefeuille vanaf 2009 (start QE) aanvankelijk een dalend patroon zien. Echter, bij een feitelijke omslag zou het beeld destijds evenwel precies omgekeerd zijn geweest.

Lees hier verder
Robert Broncel2017

Slotfase XI

by Robert Broncel on 17 december 2016

Met stijgende beurzen, stijgende rente (!) en een dalende goudprijs lijkt de zon weer te schijnen nu president-elect Trump voornemens is de Amerikaanse economie een flinke duw in de rug te geven. Dit ondanks een “fabelhaft” hoge schuld zonder noemenswaardige dekking. Dat wordt anders wanneer de inflatie toeslaat. Of Trump dat ook weet? Hij heeft in elk geval aangekondigd de geldpers zo nodig weer in werking te zetten.

Op het moment van schrijven schuurt de Amerikaanse staatsschuld tegen $20 biljoen aan. Sinds 2008 heeft de staatsschuld de BBP groei ruimschoots overschreden en schuurt tegen de 100% . Het tekort op de begroting wordt jaarlijks bij de staatsschuld (plafond of niet) opgeteld evenals de rente, ook al is deze vooralsnog laag maar elk procentpunt renteverhoging kost nu al bijna $200 miljard. De tienjarige Treasury Note noteert intussen boven het 2,5% niveau, een dikke procent boven dat van juli, gepaard met analoge verdamping van de beurswaarde. De vraag luidt dan of het geheel van maatregelen – lagere belasting, instelling tariefmuren, minder regulering en de ‘upgrading’ van de infrastructuur – voldoende groei bewerkstelligt om de gevolgen van een hogere rente op te kunnen vangen. Anders keert de wal het schip zoals dat ook in de jaren 1979/80 reeds gebeurde.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase XI

Slotfase X

by Robert Broncel on 23 november 2016

Na de verkiezingsuitslag in de V.S. zijn de financiële markten vrijwel direct in beweging gekomen m.u.v. de edelmetaalmarkt die “uiteraard” tegen de verwachting van de goeroes in in toom gehouden diende te worden. Zou de goudprijs omhoog zijn geschoten dan zou er te veel spanning op de futures beurs COMEX zijn ontstaan die al uiterst marginaal “in leven” wordt gehouden.

De aangekondigde belastingverlagingen alsmede de grootschalige verbetering van de Amerikaanse infrastructuur lijken aanlokkelijk om de economische en banengroei(!) een flinke impuls te geven, ware het niet dat de gigantische staatsschuld ad $14 biljoen (12 nullen) met de daaraan gekoppelde ZIRP en NIRP rentes ‘the inconvenient truth’ zullen blijken te zijn. Alleen al in de afgelopen 12 maanden is er voor ruim $1,4 biljoen “bijgefokt”.Met de realisatie van Trumps plannen zitten we binnen niet al te lange tijd op minstens $20 biljoen schuld, waarmee de 100% BBP schuldquote ruimschoots wordt gepasseerd.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase X

Goud II

by Wilge on 5 november 2016

Met de farce van de presidentsverkiezingen nog in onze vooruitkijkspiegel gaat het “optisch” in de eerste plaats om de winnaar maar veel belangrijker is hoeveel ‘imago’ en ‘goodwill’ de V.S. überhaupt resteert in de “boze” buitenwereld.

De beurzen zijn voorts niet gerust op zowel de buitenlandse als de buitenlandse politiek, in het bijzonder van het ongeleide projectiel dat zich met Donald Trump afficheert, met Hillary ‘Email’ als ‘lame duck’ president als alternatief.

Gelet op de S&P koerswinst verhouding die al enige tijd rond de 25 vigeert terwijl het lange termijngemiddelde op ca. 16 ligt, kan worden vastgesteld dat het neerwaarts koersrisico onder deze omstandigheden als aanmerkelijk mag worden aangeduid.

Lees hier verder
WilgeGoud II

Goud

by Robert Broncel on 14 oktober 2016

Ditmaal geen “Slotfase” column maar een tussentijdse ‘overview’ naar aanleiding van de jongste prijsval op de edelmetaalmarkt die nauwelijks meer dan een rimpeling teweeg bracht maar toch opnieuw zorgde voor enige “röhring”. Laten we de zaak even in retroperspectief zetten.

robert1_goudprijsEen beweging van $50 of meer is altijd voer voor commentatoren die lang niet altijd in de gaten hebben dat een dergelijke beweging markttechnisch niets te maken heeft met de factoren als vraag en aanbod en/of ‘fear and greed’. Als binnen een half uur een dergelijke prijsval plaatsvindt dan is doorgaans sprake is van de hand van “hogerhand” en dat bleek inderdaad wederom het geval te zijn.

Lees hier verder
Robert BroncelGoud

Slotfase IX

by Robert Broncel on 28 september 2016

Het onvermijdelijke is gebeurd. Voor de zesde maal op rij gebeurde er wederom niets. Dat was ook het beste besluit dat de Fed op 21 september j.l. kon nemen.

Het zij herhaald: de Fed heeft zich met het QE- en rentebeleid sinds 2008 perfect in de jas weten te naaien in de wetenschap dat elke renteverhoging thans tot een verdere stijging van de astronomische schuld leidt. Niettemin waren de beurzen opnieuw “naïef” genoeg opgelucht!

Het mag zo langzamerhand een wonder heten dat de Federal Reserve nog ademt daar dit instituut het rente-instrumentarium intussen volledig mank heeft weten te spelen. Rest slechts het doen van verbale uitspraken alsmede het opkopen van stukken (ECB en BoJ). Inmiddels zijn we vergroeid met het geloof in een organisatie die in 1913 uit los zand bijeen is gesmeed met misschien wel de pretentie een centrale bank te willen zijn maar het “uit voorzorg” wijselijk bij de term van Federal Reserve Board heeft gelaten. Een goede eeuw later is er gezwinde reden “het gezag” van dit instituut meer dan ernstig in twijfel te trekken. Sterker, er zal in de (nabije) toekomst vanuit een volstrekt andere invalshoek gehandeld moeten worden.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase IX

Slotfase VIII

by Robert Broncel on 14 september 2016

In plaats van het vizier gewoontegetrouw te richten op de jongste internationale financiële en monetaire ontwikkelingen gaat het in deze column specifiek om de teloorgang van de “onvolprezen” petrodollar die vanaf midden jaren ’70 in niet geringe mate heeft bijgedragen tot de onverminderde status van de dollar als wereldreserve valuta, die je zou kunnen lezen als een verkapt alternatief voor de goudkoppeling

Aanleiding was een historisch belicht artikel van de hand van Jim Rickards, Pentagon intimus, commentator en auteur van boeken als ‘Currency Wars’ en ‘Death of Money’. Hoewel Jim de laatste tijd z’n hand nogal heeft overspeeld met z’n talrijke ietwat paranoïde aandoende uitspraken is het niettemin boeiend inzicht te krijgen in dit recente verleden met een heldere tekening van de omstandigheden vanaf die tijd die tevens de toon hebben gezet voor de ontwikkelingen die thans aan onze voeten liggen.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase VIII