Robert Broncel

Goud II

by Wilge on 5 november 2016

Met de farce van de presidentsverkiezingen nog in onze vooruitkijkspiegel gaat het “optisch” in de eerste plaats om de winnaar maar veel belangrijker is hoeveel ‘imago’ en ‘goodwill’ de V.S. überhaupt resteert in de “boze” buitenwereld.

De beurzen zijn voorts niet gerust op zowel de buitenlandse als de buitenlandse politiek, in het bijzonder van het ongeleide projectiel dat zich met Donald Trump afficheert, met Hillary ‘Email’ als ‘lame duck’ president als alternatief.

Gelet op de S&P koerswinst verhouding die al enige tijd rond de 25 vigeert terwijl het lange termijngemiddelde op ca. 16 ligt, kan worden vastgesteld dat het neerwaarts koersrisico onder deze omstandigheden als aanmerkelijk mag worden aangeduid.

Lees hier verder
WilgeGoud II

Goud

by Robert Broncel on 14 oktober 2016

Ditmaal geen “Slotfase” column maar een tussentijdse ‘overview’ naar aanleiding van de jongste prijsval op de edelmetaalmarkt die nauwelijks meer dan een rimpeling teweeg bracht maar toch opnieuw zorgde voor enige “röhring”. Laten we de zaak even in retroperspectief zetten.

robert1_goudprijsEen beweging van $50 of meer is altijd voer voor commentatoren die lang niet altijd in de gaten hebben dat een dergelijke beweging markttechnisch niets te maken heeft met de factoren als vraag en aanbod en/of ‘fear and greed’. Als binnen een half uur een dergelijke prijsval plaatsvindt dan is doorgaans sprake is van de hand van “hogerhand” en dat bleek inderdaad wederom het geval te zijn.

Lees hier verder
Robert BroncelGoud

Slotfase IX

by Robert Broncel on 28 september 2016

Het onvermijdelijke is gebeurd. Voor de zesde maal op rij gebeurde er wederom niets. Dat was ook het beste besluit dat de Fed op 21 september j.l. kon nemen.

Het zij herhaald: de Fed heeft zich met het QE- en rentebeleid sinds 2008 perfect in de jas weten te naaien in de wetenschap dat elke renteverhoging thans tot een verdere stijging van de astronomische schuld leidt. Niettemin waren de beurzen opnieuw “naïef” genoeg opgelucht!

Het mag zo langzamerhand een wonder heten dat de Federal Reserve nog ademt daar dit instituut het rente-instrumentarium intussen volledig mank heeft weten te spelen. Rest slechts het doen van verbale uitspraken alsmede het opkopen van stukken (ECB en BoJ). Inmiddels zijn we vergroeid met het geloof in een organisatie die in 1913 uit los zand bijeen is gesmeed met misschien wel de pretentie een centrale bank te willen zijn maar het “uit voorzorg” wijselijk bij de term van Federal Reserve Board heeft gelaten. Een goede eeuw later is er gezwinde reden “het gezag” van dit instituut meer dan ernstig in twijfel te trekken. Sterker, er zal in de (nabije) toekomst vanuit een volstrekt andere invalshoek gehandeld moeten worden.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase IX

Slotfase VIII

by Robert Broncel on 14 september 2016

In plaats van het vizier gewoontegetrouw te richten op de jongste internationale financiële en monetaire ontwikkelingen gaat het in deze column specifiek om de teloorgang van de “onvolprezen” petrodollar die vanaf midden jaren ’70 in niet geringe mate heeft bijgedragen tot de onverminderde status van de dollar als wereldreserve valuta, die je zou kunnen lezen als een verkapt alternatief voor de goudkoppeling

Aanleiding was een historisch belicht artikel van de hand van Jim Rickards, Pentagon intimus, commentator en auteur van boeken als ‘Currency Wars’ en ‘Death of Money’. Hoewel Jim de laatste tijd z’n hand nogal heeft overspeeld met z’n talrijke ietwat paranoïde aandoende uitspraken is het niettemin boeiend inzicht te krijgen in dit recente verleden met een heldere tekening van de omstandigheden vanaf die tijd die tevens de toon hebben gezet voor de ontwikkelingen die thans aan onze voeten liggen.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase VIII

Back to basics

by Robert Broncel on 22 augustus 2016
robertbroncelDe regelmatige lezer van mijn columns weet intussen wel hoe laat het is, ook al verkeert de day of reckoning vooralsnog in nevelen. Deze leek zich al aan te dienen na de val van Lehman in 2008 maar werd toen met een buitengewone krachtsinspanning afgewend waartoe werkelijk alle middelen geheiligd bleken. Als antwoord op een definitieve koopkrachtomslag werd een Strategische Portefeuille meer dan opportuun.

Doordat de banken het krediet als vliegwiel van de economie om zeep hadden geholpen, probeerden de centrale banken dat euvel met geldverruiming en  voortdurende marktmanipulaties – met name lage rentes en geminimaliseerde  edelmetalen – te compenseren en liet de Strategische Modelportefeuille vanaf 2009 (start QE) aanvankelijk een dalend patroon zien. Echter, bij een feitelijke omslag zou het beeld precies tegenovergesteld zijn geweest. Nu alle ‘dope’ nagenoeg is uitgewerkt, lijkt er sprake van enige bezinning te komen. “Onze” beleidsmakers kunnen er na jaren van vermeend (‘fake’) succes niet meer omheen aan een dood paard te hebben getrokken zonder de koe bij de horens te hebben willen nemen, intussen erkend door de San Francisco Fed.  Een renteverhoging lost niets op maar scherpt het probleem slechts aan.

Lees hier verder
Robert BroncelBack to basics

Slotfase VII

by Robert Broncel on 2 augustus 2016

Ondanks ferme uitspraken van “ferme” lieden als Alan Greenspan, voormalig Fed captain die nu gemakkelijk praten heeft, is er vanaf het Lehman’s débâcle in 2008 nog nauwelijks enige verbetering in het fin/econ/monetaire circuit zichtbaar, behalve dan dat de Amerikaanse beurzen op of tegen ‘all time highs’ aanhikken alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Greenspan’s niet mis te verstane uitspraak in maart j.l. we’re running to a state of disaster’. herhaalde hij nog maar eens in een interview op CNBC, refererend aan de productiviteitsgroei en de groei van de kapitaalsinvesteringen die hij als ‘dead in the water’ omschreef maar ook wees hij op de zero rentes (banken!) alsmede de extreem hoge obligatiekoersen. Voorts wordt er volgens hem door het bedrijfsleven veel te weinig geïnvesteerd vanwege het geringe vertrouwen in de toekomst.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase VII