Robert Broncel

Slotfase VIII

by Robert Broncel on 14 september 2016

In plaats van het vizier gewoontegetrouw te richten op de jongste internationale financiële en monetaire ontwikkelingen gaat het in deze column specifiek om de teloorgang van de “onvolprezen” petrodollar die vanaf midden jaren ’70 in niet geringe mate heeft bijgedragen tot de onverminderde status van de dollar als wereldreserve valuta, die je zou kunnen lezen als een verkapt alternatief voor de goudkoppeling

Aanleiding was een historisch belicht artikel van de hand van Jim Rickards, Pentagon intimus, commentator en auteur van boeken als ‘Currency Wars’ en ‘Death of Money’. Hoewel Jim de laatste tijd z’n hand nogal heeft overspeeld met z’n talrijke ietwat paranoïde aandoende uitspraken is het niettemin boeiend inzicht te krijgen in dit recente verleden met een heldere tekening van de omstandigheden vanaf die tijd die tevens de toon hebben gezet voor de ontwikkelingen die thans aan onze voeten liggen.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase VIII

Back to basics

by Robert Broncel on 22 augustus 2016
robertbroncelDe regelmatige lezer van mijn columns weet intussen wel hoe laat het is, ook al verkeert de day of reckoning vooralsnog in nevelen. Deze leek zich al aan te dienen na de val van Lehman in 2008 maar werd toen met een buitengewone krachtsinspanning afgewend waartoe werkelijk alle middelen geheiligd bleken. Als antwoord op een definitieve koopkrachtomslag werd een Strategische Portefeuille meer dan opportuun.

Doordat de banken het krediet als vliegwiel van de economie om zeep hadden geholpen, probeerden de centrale banken dat euvel met geldverruiming en  voortdurende marktmanipulaties – met name lage rentes en geminimaliseerde  edelmetalen – te compenseren en liet de Strategische Modelportefeuille vanaf 2009 (start QE) aanvankelijk een dalend patroon zien. Echter, bij een feitelijke omslag zou het beeld precies tegenovergesteld zijn geweest. Nu alle ‘dope’ nagenoeg is uitgewerkt, lijkt er sprake van enige bezinning te komen. “Onze” beleidsmakers kunnen er na jaren van vermeend (‘fake’) succes niet meer omheen aan een dood paard te hebben getrokken zonder de koe bij de horens te hebben willen nemen, intussen erkend door de San Francisco Fed.  Een renteverhoging lost niets op maar scherpt het probleem slechts aan.

Lees hier verder
Robert BroncelBack to basics

Slotfase VII

by Robert Broncel on 2 augustus 2016

Ondanks ferme uitspraken van “ferme” lieden als Alan Greenspan, voormalig Fed captain die nu gemakkelijk praten heeft, is er vanaf het Lehman’s débâcle in 2008 nog nauwelijks enige verbetering in het fin/econ/monetaire circuit zichtbaar, behalve dan dat de Amerikaanse beurzen op of tegen ‘all time highs’ aanhikken alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Greenspan’s niet mis te verstane uitspraak in maart j.l. we’re running to a state of disaster’. herhaalde hij nog maar eens in een interview op CNBC, refererend aan de productiviteitsgroei en de groei van de kapitaalsinvesteringen die hij als ‘dead in the water’ omschreef maar ook wees hij op de zero rentes (banken!) alsmede de extreem hoge obligatiekoersen. Voorts wordt er volgens hem door het bedrijfsleven veel te weinig geïnvesteerd vanwege het geringe vertrouwen in de toekomst.

Lees hier verder
Robert BroncelSlotfase VII