Roy Martens

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 24 april 2017

Deze week zagen we de beren terug verschijnen op het strijdtoneel. Na de potentiële ‘northern doji’ candle van vorige week vrijdag werd tijdens de dunne handel op 2-de paasdag geprobeerd om het positieve sentiment toch vast te houden. Er werd hoger gekoerst naar een stand van $18.65 maar dat niveau kon niet worden vastgehouden al kon nog wel hoger worden afgesloten.

Toen op dinsdag alle beleggers weer aan de computers zaten werd de ‘northern doji’ alsnog op waarde geschat en valide bevonden. Er werd geopend op $18.43 waarna de druk er vol op kwam te staan. De beren trokken ten strijde en duwden de koers terug tot net boven de $18 en beneden het 200 d. MA. Dit MA werd vervolgens door de stieren als verdedigingslinie aangehouden zodat de koers vandaar wat opveerde naar een slot van $18.27.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 18 april 2017

Afgelopen week was een korte met slechts 4 handelsdagen maar het was wel een heel interessante om te volgen. Na de forse rode candle van vorige week vrijdag werd al aangegeven dat de vrees op een neerwaartse voortzetting zeer reëel was. Op maandag bleek deze vrees bewaarheid. De daling werd inderdaad opgepakt met een lagere opening en een verdere daling als vervolg.

Het 50 d. MA werd gebroken waarna de koers een laagste niveau aantikte van $17.74, ruim beneden het slotniveau van de vrijdag ervoor op $18.15. Echter net als op die vrijdag wisten de stieren toch een tegenaanval te plaatsen zodat ruim boven het laagste niveau kon worden afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 10 april 2017

De strijd om het 200 d. MA werd afgelopen week voortgezet en hoewel er bijna de gehele week boven werd gehandeld is er nog geen definitieve bevestiging van de doorbraak verkregen.

Maandag werd het slotniveau van vorige week vrijdag nog onder druk gezet en de koers terug gedwongen naar het 200 d. MA. Het MA hield als steun stand zodat de koers richting het slot toch weer kon opkrabbelen om zo het verlies te beperken.

Op dinsdag was het vervolgens weer de beurt aan de stieren om actie te ondernemen. Er werd voortvarend getracht om afstand te nemen van het huidige niveau net boven het MA en in eerste instantie lukte dat ook. De koers priemde door de $18.40 maar de winst kon niet worden vastgehouden zodat er uiteindelijk een doji, twijfel-candle, overbleef.    

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 3 april 2017

Afgelopen week werd het herstel van de zilverkoers voortgezet, na de bodemvorming op $16.83 en de hapering rond het 50 d. MA werd het 200 d. MA op de korrel genomen. Op maandag werd een flinke stap richting het 200 d. MA gezet waarbij het MA niet alleen werd getest maar op slotbasis zelfs doorbroken.

De doorbraak is op zich een belangrijk signaal al zullen de lange termijn beleggers eerst een bevestiging willen zien dat de daling is afgerond. De bevestiging moet blijken in de dagen daarna waarbij de koers zich van het 200 d. MA zal moeten losmaken.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 20 maart 2017

Na de forse dalingsweek zagen we afgelopen week een herstelpoging ontstaan. De mogelijk afsluitende ‘paniek-dag’ bleef (voorlopig ?) uit.

Na de grote omzet van vorige week vrijdag werd gevreesd voor een voortzetting op maandag maar die kwam er niet, de stieren wisten zich enigszins te herpakken en de daling te stoppen.

De opening was licht positief waarna zelfs de aanval werd gekozen, hoogste koers $17.16, maar daarna was de koek op en keerden de beren terug op het strijdtoneel. De koers werd teruggeduwd beneden de $17 waar uiteindelijk ook werd afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 13 maart 2017

Afgelopen week zette de correctie, ondanks een herstel poging van de stieren, toch verder door.

Vorige week werd al aangegeven dat de stieren op maandag mogelijk een herstelpoging konden wagen omdat de koers vrijdag nabeurs toch weer terug kroop naar het 200 d. MA. Die poging kwam er op maandag inderdaad, het 200 d. MA werd aangevallen met een hoogste dagkoers van $18 werd het MA aangetikt.

De stieren konden echter niet voldoende kracht ontwikkelen om het MA te doorbreken waarna de moed snel werd opgegeven en de koers terugzakte om te sluiten op $17.77. De beren hadden het MA met succes verdedigd en konden nu met overtuiging in de aanval gaan.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Wilge on 6 maart 2017

Het eind van de afgelopen week was ronduit spectaculair te noemen. Zoals in de afgelopen update al aangegeven was de doji die maandag ontstond eigenlijk een candle die je niet graag wil zien als een zeer belangrijk niveau wordt doorbroken.

De hoop was daarom gevestigd op dinsdag om een nieuwe forse stap voorwaarts te kunnen zetten. Die hoop vervloog echter heel snel toen bleek dat de koers op dinsdag lager openging en een laagste niveau aantikte van € 18.28. Vanaf daar wisten de stieren wel nog een herstel te produceren om licht positief te kunnen afsluiten maar een flinke stap voorwaarts zat er niet in.

Lees hier verder
WilgeTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 28 februari 2017

Afgelopen week werd de doorbraak van het 200 d. MA aan een test onderworpen en die test lijkt te zijn geslaagd. Op donderdag en vervolgens vrijdag kon wat afstand genomen worden van het belangrijke MA zodat het begin van deze week (maandag) interessant zou worden voor het vervolg.

Begin vorige week zagen we dat de beren alles in het werk probeerden te stellen om de koers terug te dringen beneden het MA. Op de dinsdag (maandag was presidentsday) werd de aanval geopend en werd de zilverkoers beneden het MA gedrukt zodat de strijd om het MA los kon barsten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 20 februari 2017

Vorige week zagen we de eerste aanval op het 200 d. MA falen zodat deze week in het teken zou staan van een herhaling. Die herhaling of eigenlijk hervatting van de aanval kwam er direct op maandag. Opnieuw werd er boven het $18 niveau gekeken maar net als op de vrijdag kon het niveau niet worden vastgehouden, de beren wisten het MA te verdedigen en de koers tot in het rood terug te dringen.

De stieren gingen niet bij de pakket neerzitten, ze begonnen vol overtuiging aan de handel van dinsdag en wisten nu een hoogste koers te bereiken van $18.09 een stukje hoger dan op maandag. De omzet liep daarbij eveneens op tot een niveau boven dat van maandag maar toch wisten de beren op de een of andere manier de aanval te pareren en de zilverprijs beneden het 200 d. MA te houden.   

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 13 februari 2017

De afgelopen week vond inderdaad de aanval op het 200 d.MA plaats al moesten we daarvoor wachten tot aan de vrijdag. Na de twee candles van vorige week die wat twijfel zaaiden (donderdag en vrijdag) namen de stieren op maandag direct de regie in handen om aan alle mogelijke twijfel een eind te maken. De $17.75 werd opnieuw aangestuurd en het slot bleef in de buurt daarvan.

Ook op dinsdag en woensdag lieten de stieren zich gelden en konden de beren nauwelijks een vuist maken. Het 200 d. MA bleef echter nog onbereikbaar zodat er sprake was van een consolidatie op hoog niveau. Op donderdag kon de $17.75 worden verdedigd en vastgehouden al probeerden de beren wel een daling in te zetten. Deze werd vakkundig gecounterd en er werd weer tegen de $17.75 afgesloten.    

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy