Roy Martens

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 26 juni 2017

Afgelopen week werd een (tijdelijke?) bodem gemaakt.

De lage omzet van vorige week vrijdag kon een hint geven voor een mogelijke herstelpoging op maandag maar dat bleek toch ijdele hoop te zijn. Op maandag kon zelfs geen aanzet tot een herstel genoteerd worden. De beren gingen gewoon verder waar ze de vrijdag ervoor waren gestopt waarbij de omzet weer licht aantrok.

Op dinsdag ondernamen de stieren wel een herstelpoging maar deze werd door de beren in de kiem gesmoord zodat ook nu weer lager werd afgesloten. De omzet op dinsdag liep verder omhoog waaruit bleek dat de druk door de beren nog iets verder werd opgeschroefd.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 19 juni 2017

De afgelopen week kende een opmerkelijk verloop. Na de doorbraak van het 50 d. MA van vorige week vrijdag konden de stieren ook op maandag en dinsdag geen vuist maken. De beren bleven heersen en namen, met een omzet die een stuk boven dat van de vrijdag ervoor lag, flink afstand van het 50 d. MA. Hiermee werd duidelijk aangegeven dat de beren het 200 d. MA, dat vorige week werd getest, als een zeer belangrijke weerstand zien die koste wat kost verdedigd moet worden.

Na de maandag en dinsdag leek het erop dat er sprake zou kunnen zijn van een volledige overgave van de stieren. Echter zoals zo vaak werden de beleggers weer eens verrast. De stieren wilden zich niet zonder slag of stoot overgeven en gingen woensdag vol in de aanval. De zwarte candle die zo op woensdag ontstond reikte vanuit de diepte tot aan het 50 d. MA en wist dit zelfs te doorbreken. Het lukte echter niet om dit niveau vast te houden zodat het slot er uiteindelijk toch weer aanzienlijk beneden tot stand kwam.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 12 juni 2017

Het 200 d. MA bleek deze week (voorlopig?) de spelbreker te zijn in de opmars van de zilverkoers. Nadat de koers vorige week vrijdag net beneden het 200 d. MA afsloot waren de ogen vol spanning gericht op het begin van deze week om te zien of een doorbraak zou lukken. Op maandag trokken de stieren vol goede moed ten strijde en wisten ze zowaar even boven het MA te handelen. Voor het sluiten van de handel zakte de koers echter weer terug zodat het MA als weerstand intact bleef.

Dinsdag trok het volume wat verder aan en werd het MA opnieuw op de korrel genomen. Het extra volume zorgde voor meer opwaartse druk, nu lukte de doorbraak wel en kon er ook voor het eerst sinds April boven het 200 d. MA worden afgesloten. De hoogste koers werd genoteerd op $17.75 waarna er slechts iets beneden werd afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 5 juni 2017

In de verkorte handelsweek (Memorialday inde VS) van 4 dagen had de zilverkoers zoals verwacht mocht worden enige moeite met het 50 d. MA. Op dinsdag werd het MA aangevallen maar kon niet worden doorbroken op slotbasis. Het handelsvolume was wel iets hoger dan op de vrijdag ervoor maar echt enthousiast waren de stieren niet.

Ook op woensdag werd een poging gewaagd het MA te nemen maar nu kon men er niet eens even boven komen waardoor de beren wat vertrouwen terugwonnen en een tegenaanval plaatsten. Het resulteerde in een rode candle die zelfs terugviel richting de $17.20 om uiteindelijk toch nog rond de $17.40 af te sluiten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 29 mei 2017

Sinds het dieptepunt op $16.06 heeft zich een mooie herstelpoging ontwikkeld. Het herstel reikte in eerste instantie tot $17 waarna er een stapje terug volgde richting de $16.40. Daarna werd een nieuwe beweging ingezet die de koers tot aan het 50 d. MA heeft gebracht. Deze laatste beweging werd vorige week vrijdag ingezet en kreeg een vervolg op afgelopen maandag waarbij de koers het niveau van $17.20 bereikte.

De omzet waarmee dit gepaard ging lag overigens wel ruim beneden dat van de forse dalingsdag van de week ervoor waaruit blijkt dat het vooral nog voorzichtigheid troef was.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 15 mei 2017

De afgelopen week zagen we de verwachte tegenreactie op de daling eindelijk verschijnen.

Op maandag werd door de beren het spelletje van de week ervoor nog vrolijk verder gespeeld. Na de opening kregen de stieren speelruimte om te proberen een herstel op touw te zetten waarna dan de beren het heft weer in handen namen. Zo ontstond op maand een vrijwel identieke candle als de vrijdag ervoor, een kleine body met een lange upper shadow, en wederom een rode candle.

Dit spel leek de stieren op dinsdag alle moed te ontnemen aangezien er direct iets lager werd geopend en de ‘herstelpoging’ nu uitbleef. Na een kleine beweging omhoog werd al snel de handdoek gegooid en konden de beren een fikse stap omlaag zetten naar een laagste punt van $16.06, waar ook werd afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 8 mei 2017

Zoals vorige week voorspeld zouden de stieren het zeer moeilijk krijgen en deze verwachting werd inderdaad bewaarheid. Afgelopen week verkeerde de zilverkoers in een soort vrije val. Direct op maandag werd de aanval door de beren weer ingezet en werden de stieren overrompeld. Wat daarbij opvalt is dat de omzet niet eens zo geweldig hoog was, die was beduidend lager dan tijdens de sterke dalingsdagen van vorig week. Ondanks dit lage volume wisten de beren toch terreinwinst te boeken en de koers naar het $16.80 niveau te sturen waar de vorige bodem werd gevormd .

Op dinsdag was de omzet zelfs nog iets lager maar ook nu wisten de stieren geen vuist te maken.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 1 mei 2017

Afgelopen week kregen de stieren het zwaar te verduren.

Op maandag werd het negatieve sentiment van de vrijdag voortgezet waardoor de koers gedurende de handelsdag steeds verder omlaag werd gestuurd naar een laagste stand van $17.55. Toch wisten de stieren van deze nieuwe dreun te herstellen en werd er stapje voor stapje terrein teruggewonnen. Het doorbroken 50 d. MA kon zelfs worden aangevallen maar er kon niet boven worden gesloten.

Volg goede moed werd er op dinsdag een nieuwe poging gewaagd, de stieren konden de koers nu openen boven het 50 d. MA om direct daarna nog wat verder te kunnen opkrabbelen richting de $18. Plotseling was het stierenfeestje over en sloegen de beren zeer hard terug. Met een omzet die iets boven dat van maandag priemde werd de zilverprijs weer naar beneden geduwd om af te sluiten op $17.59, iets boven het laagste punt van de dag.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 24 april 2017

Deze week zagen we de beren terug verschijnen op het strijdtoneel. Na de potentiële ‘northern doji’ candle van vorige week vrijdag werd tijdens de dunne handel op 2-de paasdag geprobeerd om het positieve sentiment toch vast te houden. Er werd hoger gekoerst naar een stand van $18.65 maar dat niveau kon niet worden vastgehouden al kon nog wel hoger worden afgesloten.

Toen op dinsdag alle beleggers weer aan de computers zaten werd de ‘northern doji’ alsnog op waarde geschat en valide bevonden. Er werd geopend op $18.43 waarna de druk er vol op kwam te staan. De beren trokken ten strijde en duwden de koers terug tot net boven de $18 en beneden het 200 d. MA. Dit MA werd vervolgens door de stieren als verdedigingslinie aangehouden zodat de koers vandaar wat opveerde naar een slot van $18.27.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 18 april 2017

Afgelopen week was een korte met slechts 4 handelsdagen maar het was wel een heel interessante om te volgen. Na de forse rode candle van vorige week vrijdag werd al aangegeven dat de vrees op een neerwaartse voortzetting zeer reëel was. Op maandag bleek deze vrees bewaarheid. De daling werd inderdaad opgepakt met een lagere opening en een verdere daling als vervolg.

Het 50 d. MA werd gebroken waarna de koers een laagste niveau aantikte van $17.74, ruim beneden het slotniveau van de vrijdag ervoor op $18.15. Echter net als op die vrijdag wisten de stieren toch een tegenaanval te plaatsen zodat ruim boven het laagste niveau kon worden afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy