Roy Martens

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 12 maart 2018

De afgelopen 2 weken heeft er weinig verandering plaatsgevonden in de staat van de dag-grafiek. Per saldo is er sprake van een zijwaartse beweging tussen de $ 16.40 en de $ 16.80 met incidenteel een uitschieter.

De afgelopen week zagen we, net als een paar weken geleden, een nieuwe poging van de stieren om terug te breken boven het 200 (en 50) d. MA. Opnieuw leek dat aanvankelijk te gaan lukken maar de beren wisten de uitbraak toch weer snel in de kiem te smoren zodat de volgende dag alweer ruim afstand werd genomen van de beide MA.

Teruggekomen bij het $16.40 niveau waren het vervolgens weer de stieren die op de dalingsrem konden trappen om vanaf daar weer aan een kleine opleving te werken. Het slot van de afgelopen week kwam daarmee uit op $16.61 zo ongeveer middenin de zijwaartse range. De omzet van afgelopen vrijdag ziet er veelbelovend uit, deze ligt boven het gemiddelde en ondersteunt de zwarte candle die is ontstaan.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 26 februari 2018

De zilverkoers in de dag-grafiek vertoont nog steeds geen duidelijk patroon. Het 200 d. MA werd weer opgezocht maar kon niet opnieuw (blijvend) worden doorbroken. Wat we in de grafiek kunnen zien is dat na het stevige herstel van december vorig jaar en de top op $17.70 van januari dit jaar het vertrouwen een flinke knauw heeft gekregen.

Begin februari zakte de koers weer beneden het 200 (en 50) d. MA waarmee een belangrijk verkoopsignaal ontstond voor de langere termijn beleggers. De bodem die vervolgens werd bereikt op $16.13 zorgde wel voor een hogere bodem dan in december 2017 zodat de verwachting gevoed werd voor een nieuwe stijging. Deze stijging lijkt echter al snel zijn Waterloo te hebben gevonden bij de weerstand die door het 200 d. MA werd afgegeven en de hernieuwde daling vanaf dit punt.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 12 februari 2018

Zoals al verwacht dreunde de forse tik van vorige week vrijdag behoorlijk door tot in de afgelopen week, het werd daarmee wederom een beren-week.

Afgelopen maandag gingen de beren door waar ze op vrijdag waren gestopt, druk uitoefenen op de zilverkoers. De opening was al lager dan het slot op vrijdag, de low van de vrijdag werd gehaald. Daarna probeerden de stieren wat terug te doen en terug te keren tot aan het 200 d. MA. Het MA werd inderdaad bereikt echter daar standhouden zat er niet in zodat het gewonnen terrein langzaam werd teruggegeven. Het slot kwam toch weer lager tot stand dan vrijdag.

Op dinsdag probeerden de stieren het opnieuw, de opening kwam nu iets hoger tot stand dan het slot van maandag en de koers werd opgetild tot aan $16.95, boven het 200 d. MA. Blijkbaar hadden de beren hun strijdplan goed voorbereid, nadat de stieren waren uitgeraasd kwamen ze in actie. De koers werd teruggedrongen tot onder het openingsniveau naar een laagste stand van $16.54. De slotstand werd daar iets boven gerealiseerd, voor de derde dag op rij werd gesloten beneden het 50 d. MA. Op basis van de ‘3-dagen-regel’ werd daarmee de doorbraak valide.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 5 februari 2018

Vorige week vrijdag werd afgesloten op een negatieve noot maar omdat er een bufferzone werd gevormd tot aan het 200 d. MA hoefde dat niet problematisch te zijn. Ook de afgelopen week zat het venijn echter in de staart en dat heeft nu grotere consequenties.

Na de positieve dagen van de vorige week was de afgelopen week vrijwel geheel voor de beren. Na de rode vrijdag waren de beren er maandag en dinsdag als de kippen bij om de koers opnieuw aan te vallen en deze omlaag te drukken richting de $17, een niveau dat op dinsdag praktisch werd aangetikt.    

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 29 januari 2018

Zoals vorige week al verwacht moest de echte aanval van de beren op het 200 d. MA nog komen en die kwam dan ook de afgelopen week.

Op maandag was er nog weinig actie te bespeuren, de beren probeerden wel wat druk uit te oefenen maar dat mocht geen naam hebben. De omzet was zeer laag zodat de stieren het MA makkelijk konden verdedigen ook al resulteerde aan het eind van de dag een rode candle.

Op dinsdag werd het een ander verhaal, de stieren moesten nu vol aan de bak omdat er een fikse aanval werd gepleegd. De koers werd met geweld beneden het 200 d. MA gedrukt waarbij bijna het 50 d. MA werd bereikt. Vanaf dat moment ontspon zich een heftige strijd en wisten de stieren stapje voor stapje terug te keren tot aan het belangrijke 200 d. MA. Het slot op dinsdag kwam een fractie beneden het MA tot stand zodat de reparatieploeg van de stieren aan de slag kon gaan.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 22 januari 2018

Afgelopen week werd een vreemde week omdat er op maandag geen handel was in de zilverpit zo moesten de stieren een dag extra wachten om hun intenties in daden te kunnen omzetten.

Toen de handel op dinsdag van start ging waren niet alleen de stieren maar ook de beren er helemaal klaar voor. De opening kwam tot stand op $17.23, boven het slot van de vrijdag, zodat alles er mooi uitzag voor een verdere stijging. De koers stoomde op naar $17.45.

De beren hadden echter andere plannen en begonnen steeds meer druk te ontwikkelen om de koers omlaag te krijgen. Uiteindelijk wisten ze de zilverkoers omlaag te drukken naar een laagste punt van $16.80. Vanaf dit punt waren de stieren weer aan de beurt en konden voor een herstel zorgen zodat er toch nog een positief slot op het bord kwam, $17.19. De omzet op deze dinsdag was gigantisch, er werd fors strijd geleverd zonder een echte winnaar op te leveren.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 15 januari 2018

De ontwikkelingen in de zilverprijs van afgelopen week vertonen een mooi technisch plaatje. Na de doorbraak van het 200 d. MA, die tijdens de kerstvakantie plaatsvond, zien we nu een terugval naar datzelfde MA. Zoals in de vorige update al aangegeven en eigenlijk verwacht ondernamen de beren inderdaad een poging om de doorbraak van het MA, en het daarmee gepaard gaande koopsignaal, terug te draaien.

Direct op maandag werd de aanval ingezet om de koers terug te brengen richting het 200 d. MA. De omzet was vrijwel gelijk aan die van de vrijdag ervoor en het lukte de beren inderdaad om de vrijdag candle te neutraliseren. De eerste stap was daarmee gezet. De tweede stap volgende op dinsdag toen de beren de koers verder onder druk wisten te zetten en de zilverprijs zelfs weer even beneden het MA konden duwen. De omzet liep bij deze verlengde aanval wat verder omhoog, tot iets boven het gemiddelde, maar de stieren konden het slot toch nog boven het MA tot stand brengen.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 8 januari 2018

De handel na de kerstdagen en de jaarwisseling is vooralsnog in het voordeel van de stieren uitgevallen. Direct na de Kerst werd de aanval ingezet op het 50 d. MA en het MA kon met succes worden gebroken.

De geslaagde aanval sterkte het vertrouwen van de stieren en de rest van de week werd met een stijgend volume aangegrepen om meer koerswinst te boeken totdat het belangrijke 200 d. MA in zicht kwam. Op de slotdag van de kerstweek werd tenslotte ook dit MA doorbroken en werd meteen wat afstand gecreëerd tot het MA op slotbasis.

De doorbraak van het 200 d. MA zorgde voor een belangrijk koopsignaal, een signaal dat de stieren zeer ter harte namen. Nadat de beurzen op 1 januari gesloten waren kon er op de dinsdag weer aan een verdere uitbouw van de stijging worden gewerkt. De opening op dinsdag was lager dan het slot van de vrijdag ervoor waaruit bleek dat de beren het voornemen hadden om de doorbraak te corrigeren. De stieren lieten zich gelukkig niet uit het veld slaan en toonden veerkracht door na het aantikken van het 200 d. MA de opmars te hervatten om uiteindelijk opnieuw hoger af te sluiten.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 27 december 2017

Na vorige week was er nog enige twijfel of er een bodem was gezet en werd met belangstelling uitgekeken naar het verloop van deze week.

De stieren pakten op maandag de draad van het eind van vorige week weer op en wisten de zilverprijs boven het niveau van de woensdag candle te tillen. Wel gebeurde dat wederom met een lagere omzet dan de vorige handelsdag, deze dalende omzet maakt het geheel wat fragiel zodat waakzaamheid geboden blijft.

In de dagen die volgden op de maandag gebeurde er qua koersontwikkeling eigenlijk vrij weinig, het werd een beetje stuivertje wisselen tussen de stieren en de beren. Op maandag dus een zwarte candle waarna we op dinsdag een rode zien, op woensdag een zwarte en op donderdag weer een rode. De omzetten op deze dagen liggen duidelijk beneden het gemiddelde hetgeen aangeeft dat geen van beide partijen serieus aan de slag wilde. Het positieve is dat de omzetten op de plus dagen iets hoger lagen zodat er toch wat koersprogressie kon worden geboekt.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 19 december 2017

Na de slechte performance van vorige week werd er deze week niet al te veel verwacht van de koersontwikkeling. De zwarte candle van vorige week vrijdag bood niet al te veel houvast gezien de slechts zeer geringe koerswinst.

Op maandag werd duidelijk dat het een moeizame dag zou gaan worden, de opening vond weliswaar hoger plaats en er werd een hoogste punt bereikt van $15.90 maar daar stond een laagste punt tegenover van $15.70 en een slot op $15.79 waardoor er een rode candle in de grafiek verscheen.

Ook de dinsdag bleek niet veel beter te gaan worden met opnieuw een rode candle en een verloop dat van de maandag werd gekopieerd. Het laagste punt werd gerealiseerd op $15.63 waarmee opnieuw een vers diepste punt tot stand kwam.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy