Roy Martens

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 16 juli 2018

Ook de afgelopen week werd uiteindelijk een prooi voor de beren. De lage omzet van vorige week vrijdag leidde inderdaad tot een verrassing en wel tot een stijgingspoging van de stieren. Direct na de opening op maandag ging het gas erop en probeerden de stieren het verlies van de week ervoor goed te maken door een stijging te creëren tot ruim boven de $16.20. Zoals echter al zo vaak gezien de afgelopen tijd konden de stieren het niveau ook nu niet vasthouden zodat beduidend onder het hoogste punt werd afgesloten.

Na de teleurstellende dag voor de stieren was het de beurt aan de beren om een duit in het zakje te doen. Na een hogere opening op dinsdag en een kleine klimpoging namen de beren het heft in handen en werd getracht de koers omlaag te rammen tot ver beneden de $16 grens. Er werd een laagste koers bereikt van $15.92 maar nu konden de stieren veerkracht tonen en ervoor zorgen dat de $16 grens werd heroverd om te sluiten op $16.09.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 9 juli 2018

De afgelopen week werd begonnen met een knal, een knal die werd verwacht, vorige week gaf ik aan:

“De omzet op vrijdag was het laagste van de gehele week zodat deze stijging zeer voorzichtig moet worden benaderd. Het heeft er de schijn van dat de beren een tactisch spelletje uithalen om de stieren valse te hoop te geven om deze op maandag de kop in te kunnen drukken”

Op maandag gebeurde wat werd verwacht, de beren hadden de stieren op vrijdag in een hinderlaag gelokt om op maandag te kunnen toeslaan. De opening was lager dan het slot op vrijdag waarna de sluizen opengingen en de zilverprijs omlaag werd gedrukt naar een laagste stand van $15.80 om uiteindelijk af te sluiten op $15.83. Blijkbaar hielden veel stieren ook rekening met dit scenario want de omzet op maandag was niet veel hoger dan op de vrijdag ervoor zodat je zou kunnen spreken van een gecontroleerde daling.    

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 2 juli 2018

De afgelopen week kende een zeer negatief verloop, een verloop dat flinke gevolgen kan hebben voor de komende zomervakantietijd.

Na de opleving van vorige week vrijdag was de verwachting dat de stieren hierop konden verder bouwen om een nieuwe opmars richting het 50 d. MA op te zetten. Dat kwam er echter niet van!

Op maandag werd iets lager geopend waarna een zwakke poging werd ondernomen voor een stijging die al snel de nek werd omgedraaid. De beren wisten de gehele stijging van vrijdag terug te draaien en daarmee het beetje positieve sentiment te laten verdampen.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 25 juni 2018

De flinke knal van vorige week vrijdag dreunde aan het begin van de week nog stevig na.

Op maandag probeerden de stieren wel iets te herstellen maar ze botsten al snel op het 50 d. MA dat weerstand bood en niet wilde wijken. Dit leidde uiteindelijk tot een nieuwe daling die de koers nog wat lager wegzette.

De dinsdag werd een nieuwe poging door de stieren ondernomen maar ook nu namen de beren al weer snel het roer over en koersten opnieuw naar zuidelijker gelegen gebieden zodat ook op dinsdag lager werd afgesloten. De omzet op dinsdag was ook weer een stuk hoger dan op de maandag zodat gevreesd mocht worden voor een nieuwe aderlating.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 18 juni 2018

Het venijn zat afgelopen week overduidelijk weer eens in de staart, de mooie vooruitzichten van de stieren werden met één ferme klap om zeep geholpen.

Eind vorige week wel vermeld dat de bovenkant van de trading-range (rond $16.70) aanzienlijk onder druk lag en dat maar weinig nodig was om een uitbraak te forceren. Deze inschatting bleek inderdaad juist te zijn want op maandag gooiden de stieren nog wat olie op het vuur en werd de uitbraak uit de zone gerealiseerd door een stijging en slot ruim boven de $16.90. Met deze uitbraak werd direct ook het 200 d. MA doorbroken wat een belangrijk koopsignaal opleverde.

De uitbraak uit de range maar vooral het slot boven het 200 d. MA moest natuurlijk een tegenreactie oproepen die vervolgens op dinsdag zijn gestalte kreeg. De beren probeerden direct na de opening terug te slaan door een daling in te zetten richting de bovenkant van de range en het 200 d. MA. Zoals in de grafiek te zien is werd het MA vakkundig door de stieren verdedigd en werd de daling teruggedrongen zodat alsnog ruim boven het MA kon worden afgesloten.          

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 11 juni 2018

Gedurende de afgelopen week werd de bovenkant van de trading range ( $16.10 – $16.70) die we sinds begin februari volgen weer op de korrel genomen. Vorige week schreef ik:

Zolang geen van beide niveaus sneuvelt is er geen significante beweging te verwachten.

Afgelopen week werd het bovenste niveau aan een serieuze test onderworpen. Nadat op dinsdag het 50 d. MA werd aangevallen en op woensdag gebroken ging het in rap tempo en met stijgend volume omhoog, niet alleen richting de bovengrens van de range maar zelfs tot boven het 200 d. MA. Het MA werd op woensdag nagenoeg aangetikt waarna het op donderdag met kracht (hoge omzet) werd doorbroken.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 4 juni 2018

De afgelopen (verkorte) handelsweek pakte uiteindelijk uit in het voordeel van de beren. Het extra lange weekend, door de gesloten beurzen op maandag, werd blijkbaar gebruikt om de koppen alsnog bij elkaar te steken om de ingezette aanval van vrijdag op dinsdag een mooi vervolg te geven. Het 50 d. MA werd aldus op dinsdag niet alleen opnieuw neerwaarts doorbroken maar nu wisten de beren er ook beneden af te sluiten. De omzet die daarbij werd gerealiseerd duidde op een stevige strijd hetgeen betekent dat de stieren zich niet zonder slag of stoot overgaven, er werd flink verzet geboden. Het 50 d. MA wordt, zoals al eerder aangegeven, door beide kampen als een belangrijk niveau gezien, een niveau dat verdedigd dan wel aangevallen moet worden.

Nu op dinsdag de slag gewonnen werd door de beren was het op woensdag weer tijd voor de stieren. Zij vingen de kleine daling na de opening op en wisten de koers vervolgens weer terug te brengen tot aan het 50 d. MA daarmee de daling van dinsdag volledig terugdraaiend. De omzet op woensdag was een beduiden stuk lager dan op dinsdag zodat de stieren blijkbaar minder verzet tegenkwamen dan mocht worden verwacht.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 28 mei 2018

In de vorige update werd aangegeven dat de stieren na de rode slot-candle op vrijdag direct maandag zouden moeten proberen om het 50 d. MA alsnog te doorbreken. De candle van maandag laat zien dat de koers na de opening eerst wegzakte waarna de stieren vervolgens terugvochten richting het 50 d. MA. Hoewel het MA niet echt onder druk werd gezet getuigde het toch van een goede aanvallende instelling van de stieren.

Op dinsdag volgde dan alsnog de doorbraak van het 50 d. MA waarna meteen hogere regionen worden opgezocht. Helaas kon de winst niet volledig worden vastgehouden (getuige de lange upper shadow) maar kon het slot wel boven het 50 d. MA gehouden worden. Deze doorbraak zou dan op woensdag eigenlijk hebben moeten leiden tot een stevige voortzetting maar zoals zo vaak de laatste tijd kwam dat er niet van. De beren zochten vrijwel direct de tegenaanval en wisten vanaf de opening de druk er vol op te zetten zodat de zilverkoers weer werd teruggedrongen, een nieuwe teleurstelling voor de stieren.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 21 mei 2018

Afgelopen week verliep, uit het zicht van de stieren, zeer teleurstellend. Na de test van het 200 d. MA op vorige week vrijdag werd stilletjes gehoopt dat de stieren afgelopen maandag uit de startblokken zouden schieten. Dit bleek uiteindelijk ijdele hoop te zijn.

De beren wisten op maandag een nieuwe aanval op het 200 d. MA te voorkomen door direct voor een lagere opening te zorgen en een kleine opleving in de kiem te smoren. De beren trapten het gaspedaal zelfs wat dieper in wat resulteerde in een koers beneden het 50 d. MA. Dit MA konden de stieren weer wel verdedigen zodat de candle relatief ruim boven het MA afsloot.

De dinsdag werd een heel ander verhaal. De beren openden die dag een stuk lager waarmee het 50 d. MA direct onder druk kwam te liggen, een druk die de stieren niet konden weerstaan. Zoals de lange rode candle laat zien zakte de koers steeds verder weg beneden het MA en konden de stieren geen vuist maken tegen deze koersval. Het 50 d. MA werd daardoor met kracht (grote omzet) gebroken zodat de zorgen voor de stieren weer terugkeerden.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 14 mei 2018

Na een moeilijk begin van de week konden de zilverstieren alsnog een volgende stap in de goede richting zetten. Het eind van vorige week was twijfelachtig omdat de omzet zeer laag was waardoor de geproduceerde candle met de nodigde dosis scepsis bekeken moest worden. Op maandag bleek dat het wantrouwen niet geheel onterecht was, de stieren probeerden het 50 d. MA te doorbreken maar de beren wisten het niveau makkelijk te verdedigen. De omzet was nog lager dan op de vrijdag waaruit afgeleid kon worden dat het de stieren aan echte overtuiging ontbrak.

Het ontbreken van daadkracht aan de kant van de stieren leek ze op dinsdag te gaan opbreken. Nadat de stieren nog even aan het MA mochten snuffelen werd de aanval van de beren ingezet en de koers met stijgende omzet omlaag geduwd. Er leek zich een teleurstellende dag af te tekenen maar wonderbaarlijk genoeg konden de stieren richting het eind van de handel alsnog herstellen zodat het 50 d. MA niet al te ver uit het zicht verdween.

Lees hier verder
Roy MartensTA Zilver Analyse Roy