Roy Martens

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 14 januari 2019

De vorige update van de korte termijn $ dag-grafiek werd afgesloten met de zin: “ Na 7 dagen stijging werd er aldus een minimaal verlies geboekt maar een iets verder stapje terug om wat adem te happen zou geen kwaad kunnen”

In de afgelopen week zien we dat dit verdere stapje terug inderdaad vorm heeft gekregen. Het stapje terug ging op een gecontroleerde manier zodat het er alle schijn van heeft dat de stieren het koersverloop onder controle hebben. Na het licht lagere slot van vorige week vrijdag werd maandag nog getracht een daling af te wenden maar uiteindelijk moest ook toen iets lager worden afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 7 januari 2019

Op de laatste dag van 2018 (afgelopen maandag) stond de zilverkoers op een interessant punt, met een slotkoers van de vrijdag ervoor die pal op het 200 d. MA tot stand kwam. De laatste dag van het jaar kon daarmee zorgen dat er een mooi koopsignaal kon worden afgegeven voor de start in 2019.

Op 31 december is er traditiegetrouw een verkorte handelsdag van kracht met een lage omzet zodat de stieren hun kans konden grijpen en dat deden ze dus ook. Er was een kort gevecht om het 200 d. MA waarbij de beren probeerden de koers er beneden te houden maar al snel namen de stieren de koers bij de hand en wisten tot boven het MA door te dringen om daar vervolgens ook af te sluiten.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 31 december 2018

In de laatste volle handelsweek van 2018 kwam het vuurwerk alsnog om de hoek kijken. Vorige week werd nog aangegeven dat de magenta lijn een steeds groter obstakel werd dat overwonnen moest worden zodat het er alle schijn van had dat de beren de strijd in hun voordeel zouden beslechten.

 

Na de rode vrijdag van vorige week werd de maandag, net als de afgelopen weken, door de stieren aangegrepen om een tegenactie te plannen. De dunne handel op de dag voor kerstmis werd aangegrepen om gebruik te maken van de afwezigheid van veel beleggers zodat met een hele lage omzet de koers in het zwart werd gehouden en richting de magenta lijn werd afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 24 december 2018

In de vorige update werd aangegeven dat de stieren de afgelopen week een nieuwe poging moesten wagen om de dikke magenta lijn te doorbreken en dat was ook wat er gebeurde. Door de behoorlijke terugslag van vorige week vrijdag, die te verwachten was gezien de dalende omzetten op de dagen ervoor, werden de verhoudingen weer even op scherp gezet. Zou de daling zich voortzetten of zouden de stieren wat tegengewicht in de schaal kunnen gooien?

De maandag werd wat weifelend aangevangen met een opening die nipt hoger lag dan het slot op vrijdag waarna de koers even wegzakte. De stieren konden zich gelukkig snel herstellen en wisten uiteindelijk weer in positief gebied te komen om vervolgens ook hoger af te sluiten. De ontwikkeling was wel niet overtuigend, de omzet op maandag was het laagst sinds weken zodat voorzichtigheid geboden was.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 17 december 2018

Na de verrassend goed verlopen vorige week was het de vraag of de stieren de positieve flow konden vasthouden. Vorige week vrijdag werd op een zeer positieve noot afgesloten waarmee werd gezorgd voor een mooie buffer ten opzichte van het 50 d. MA. Op maandag waren de ogen daarom vooral gericht op de beren, zouden zij de opmars proberen te frustreren op waren de stieren gewoonweg te sterk?

De opening op maandag vond iets hoger plaats zodat de stieren het heft in handen leken te pakken echter dat was slechts een kort leven beschoren. Na de opening kwamen de beren aan de beurt en werd de zilverkoers onder druk gezet. Het volume op maandag viel gelukkig mee zodat de daling nog enigszins beperkt bleef, er werd slechts een deel van de vrijdagwinst prijsgegeven.

De beperkte terugslag gaf de stieren verse moed om er op dinsdag een mooie dag van te maken, ze openden licht hoger om er vervolgens met volle kracht tegenaan te gaan. De zilverkoers werd omhoog gedreven van $14.63 tot boven de $14.80 maar net toen het erop leek dat het een glorieuze dag zou worden keerden de beren terug op het strijdtoneel. De zilverprijs werd steeds verder teruggedrongen en belandde zelfs even in negatief gebied. Gesloten werd uiteindelijk op $14.64 zodat er toch nog (met $ 0.01 verschil) een positief slot werd gerealiseerd.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 11 december 2018

Na de koersontwikkeling van vorige week waren de verwachtingen voor de afgelopen week niet hoog gespannen. Na de teleurstellende rode candle van vorige week vrijdag kon vooral het begin van de week weer zeer lastig worden.

Afgelopen week verliep tegen de negatieve verwachting in eigenlijk zeer goed. Op maandag konden de stieren alsnog een vuist maken tegen de daling van de vrijdag ervoor en wisten zij de zilverprijs terug te voeren tot aan het 50 d. MA dat zoveel weerstand bood in de voorgaande weken. Toen echter het 50 d. MA werd bereikt en de koers er, zonder al te veel tegenstand, gewoon doorheen ging was dat een teken voor de stieren om er nog een schepje bovenop te doen en vond er een sprongetje plaats.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 3 december 2018

Vorige week werd al geconcludeerd dat de opleving was gestuit door het 50 d. MA waaruit af te leiden viel dat het niet makkelijk zou worden om er doorheen te breken. Met de candle van vorige week vrijdag werd de zilverkoers aanzienlijk teruggezet beneden het 50 d. MA zodat de stieren weer voldoende werk aan de winkel hadden.

Aan het begin van afgelopen dreunde de daling van de vorige week vrijdag begrijpelijkerwijs nog even na zodat ook op maandag en dinsdag lagere koersen op het bord verschenen. De zilverkoers zakte langzaam weg richting de $14 waarmee het laagste niveau van dit jaar op $13.86 waar in zicht dreigde te komen.    

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 26 november 2018

Het plotselinge en eigenlijk ook onverwachte herstel van vorige week bracht de koers terug tot in de buurt van het 50 d. MA. Indien een MA eenmaal doorbroken is zal het daarna logischerwijs als een weerstand dan wel steun moeten fungeren zodat we er nu vanuit mochten gaan dat het 50 d. MA weerstand zou gaan bieden.

De test voor de stieren zou meteen op maandag moeten gaan plaatsvinden hetgeen dus ook gebeurde. De koers naderde het 50 d. MA tot op een fractie maar kon het net niet aantikken. De beren probeerden daarna om een rode candle te produceren door de koers omlaag te dirigeren maar dat konden de stieren opvangen zodat er alsnog een zwarte candle in de grafiek te noteren viel.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 19 november 2018

Het slot van vorige week vrijdag beloofde niet veel goeds voor de afgelopen week, de verwachting was dat het laagste punt van dit jaar op $13.96 binnen schootsafstand zou komen. Dat punt werd afgelopen week niet alleen bereikt maar zelfs doorbroken zodat we een nieuwe laagste jaarstand konden noteren. Het laagste punt van de afgelopen week kwam te liggen op $ 13.86 en werd midweeks bereikt.

Na de donderslag van vorige week vrijdag was de koek voor de beren inderdaad nog niet op en kon de daling op maandag worden voortgezet. Het $14 niveau werd aangevallen en even doorbroken maar het slot van de handel kwam toch nog boven deze psychologische grens tot stand.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 12 november 2018

Vorige week werd nog relatief goed geëindigd zodat de verwachting was dat afgelopen week nieuwe kansen zouden ontstaan voor een doorbraak van de magenta lijn. Helaas pakte het voor de stieren heel anders uit.

De candle van vorige week vrijdag die de magentalijn doorboorde bleek meteen het hoogtepunt te zijn van de snelle opleving. In plaats van een mooi vervolg omhoog ontstond er op maandag voldoende tegengas van de beren om de koers weer omlaag te sturen zodat er weer meer afstand ontstond tot de magenta lijn.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver