Roy Martens

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 25 mei 2020

Vorige week werd geëindigd met de opmerking dat de stieren de doorbraak van het zeer belangrijke 200 d. MA moesten koesteren en het liefst natuurlijk verder uitbouwen. Een blik op de grafiek laat zien dat het koesteren van de uitbraak is gelukt en ook het uitbouwen leek in eerste instantie van een leien dakje te gaan totdat er richting het einde van de week wat tegengas werd gegeven.

Na de mooie stijging waarmee vorige week werd afgesloten moesten de stieren op maandag opletten om een tegenaanval op te vangen en dat lukte perfect. Er werd zelfs even rond de $18 gehandeld maar dat niveau kon richting het slot niet worden vastgehouden zodat toch aanzienlijk beneden de hoogste koers werd afgesloten. Maar het slot boven het MA werd gehandhaafd.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 18 mei 2020

Vorige week werd het 50 d. MA doorbroken en de vraag die door ieders gedachten speelde was of dit gehandhaafd zou blijven. De eerste 3 dagen van afgelopen week werd die gedachte aan een serieuze test onderworpen. De koersstijging viel stil en langzaam viel de zilverprijs stapje voor stapje terug waarbij de $15.50 als ondergrens werd getest maar wel stand bleef houden.

Toen de $15.50 op slotbasis steeds dichterbij leek te gaan komen ontstond er op donderdag toch de beweging die de stieren graag zagen. Er werd hoger geopend en vanaf dat moment vond er, ondanks een klein stapje terug, een stijging plaats die de koers niet alleen boven de $16 bracht maar die daar ook afsloot. Voor het eerst sinds medio april werd er boven de $16 gehandeld zodat een belangrijk stapje voorwaarts was gezet.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 11 mei 2020

De afgelopen weken ondervond de zilverkoers enorm veel weerstand van het 50 d. MA. Omdat dit MA dalend is werd de zilverprijs steeds weer lager gedrukt en groeide de weerstand in kracht bij elke mislukte doorbraakpoging.

De afgelopen week begon waar de vorige was geëindigd, negatief. Op maandag namen de beren opnieuw het voortouw en stuurden de zilverprijs opnieuw omlaag, nog een stukje verder verwijderd van het 50 d. MA. Dit scenario probeerden ze ook op dinsdag te handhaven waarbij een laagste koers werd bereikt van $14.76. Toen vonden de stieren het gelukkig welletjes en wisten zij zilver uit de lagere koersniveaus te drukken om uiteindelijk toch hoger te kunnen afsluiten.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 4 mei 2020

We zijn weer een week verder en zoals vorige week al aangegeven moesten de stieren meer doen dan proberen het verlies te beperken, het 50 d. MA diende doorbroken te worden. Een blik op de grafiek toont dat die doorbraak niet heeft plaatsgevonden.

Ook deze week werd begonnen met kleine stapjes, op maandag, dinsdag en woensdag werd er voornamelijk zijwaarts bewogen binnen een kleine bandbreedte, van pakweg $15.05 tot $15.55. Pas op donderdag ontstond er beduidend meer beweging. De opening vond plaats boven de $15.50 en nog belangrijker het 50 d. MA waarna de koers langere tijd op hoog niveau bivakkeerde net beneden de $16. Het hoogste punt van de dag werd neergezet op $15.94.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 27 april 2020

De dag-grafiek werd vorige week afgesloten met de opmerking dat de stieren het 50 d. MA snel moesten doorbreken om de stijging in leven te houden, het MA mocht geen te groot obstakel gaan worden.

Als we naar de grafiek kijken dan kunnen we constateren dat de stieren hierin hebben verzaakt. Ze hebben zelfs geen serieuze aanval op het MA kunnen inzetten. De hele week bleef de koers relatief ruim beneden het MA. De enige poging van betekenis, die leek op het benaderen van het MA, werd gestart op donderdag. De koers wist toen het MA tot op een haar na te naderen totdat de beren zich weer lieten zien en de koers werd terug gedrongen tot aan het startpunt van die dag. Uiteindelijk kon er nog wel positief worden afgesloten maar dat was slechts minimaal.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 20 april 2020

Na de mooie stijging van vorig week waren de ogen afgelopen week gericht op de eerste horde die genomen moest worden, het 50 d. MA:

“Afgelopen week kon de stijging worden voortgezet met een opvolgende stap. Het 50 d. MA is nu nog slechts een klein stukje verwijderd en zal aanstaande week het belangrijkste doel moeten worden”.  

Zoals vorig week aangegeven zou het 50 d. MA het eerste richtpunt en belangrijkste doel gaan worden. Als we naar de grafiek kijken dan zien we dat het 50 d. MA inderdaad is bereikt, getest en (voorlopig?) nog als een te grote weerstand wordt ervaren. De stieren waren niet bij machte om het 50 d. MA te doorbreken al werd dat op dinsdag wel geprobeerd met een slot nipt boven het MA.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 13 april 2020

Vorige week werd afgesloten met de mededeling:

“ Dankzij de stijging van donderdag blijft de hoop op een ‘adempauze’ in leven, een pauze die dan komende week zou moeten worden afgesloten door een vervolg van de stijging “.

Van de stieren werd verwacht dat zij er meteen werk van gingen maken in de verkorte handelsweek, de stijging moest zo snel mogelijk worden hervat.

Dit besef bleek bij de stieren alom aanwezig te zijn aangezien ze op maandag direct in de aanval gingen en de hele dag druk bleven uitoefenen. Voor het eerst sinds enige weken kon er weer eens boven de $15 worden gekoerst en wonderbaarlijk genoeg kon daar zelfs boven worden afgesloten.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 6 april 2020

Na de stijging vorige week werd die week afgesloten met een tweetal kleine rode candles die een pauze leken aan te geven. De stieren moesten daarom de afgelopen week goed bij de les blijven om te voorkomen dat de beren het idee zouden krijgen dat er meer te halen viel dan een adempauze.

 

Op maandag bleek dat de stieren het toch niet zo goed onder controle hadden dan werd gehoopt. De beren wisten een grotere rode candle te produceren waarbij de koers weer even werd teruggedrongen tot beneden de $14. Er kon uiteindelijk nog wel boven dat niveau gesloten worden maar de dreiging van meer daling werd tastbaarder.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 30 maart 2020

Aan het eind van vorige week werd aangegeven dat er mogelijk sprake was van de eerste tekenen die konden duiden op een bodem. De stieren moesten afgelopen week proberen om deze bodempoging wat meer smoel te geven.

Kijkend naar de grafiek zien we dat afgelopen week het omgekeerde patroon ontstond van de week ervoor. Toen waren er 3 rode candles gevolgd door 2 zwarte, nu zien we 3 zwarte candles gevolgd door 2 rode.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 23 maart 2020

Vorige week leek de daling alsof het niet slechter kon zodat het volgende werd opgemerkt:

‘Na 6 dieprode dagen zou er een herstel kunnen optreden echter de emoties regeren en paniek is een heftige emotie die alles doet vergeten. De vraag is dan ook hoeveel lef hebben de stieren?’  

De paniek-emotie bleek echter toch veel krachtiger te zijn dan al het logische verstand zodat opnieuw het diepe werd opgezocht.

Direct op maandag sloeg, na een oplevingspoging van de stieren, de paniek weer toe en daarmee de vlam in de pan. De koers werd door de beren met kracht omlaag geslagen, totdat een niveau werd bereikt van $11,77, maar liefst $2.73 oftewel bijna 19% beneden het slot van de vrijdag ervoor. Vanaf dat lage punt slaagden de stieren er uiteindelijk toch in om wat herstel te bewerkstelligen zodat uiteindelijk op $ 12.82 gesloten kon worden.

Lees hier verder
Roy MartensTechnische analyse Zilver