Links naar Nieuws

Op deze pagina vind je links naar recent nieuws over de strategische en kritische en bijzondere metalen en mineralen. Wil je nog meer links, ga dan naar: AustralianRareEarth.com

Nieuws verschenen in 2020:

Elke werkdag de links naar het nieuws betreft deze speciale metalen en mineralen rond de klok van 9.00 uur, vaak eerder!

Overgenomen van de website van het Commodity Discovery Fund:

Grondstoffenschaarste in 2030

Terwijl alle aandacht nu uitgaat naar de snel stijgende goud- en zilverprijzen, hebben wij onlangs een studie afgerond naar de toekomstige schaarste aan metalen. Op verzoek van een van de rijkste families van Nederland. Het slimme geld zeg maar.

Het rapport blijft geheim maar we mogen er wel uit citeren. Hier de belangrijkste conclusies:

Tussen nu en 2030 dreigen er grote en structurele tekorten in de grondstofsector. De vraag naar veel metalen stijgt, het aanbod blijft achter en de fysieke bovengrondse voorraden worden in een snel tempo opgebruikt. Vooral na 2020 zal er sprake zijn van oplopende stress in veel fysieke markten. Momenteel zien we een dergelijk effect al bij palladium, waar de prijs het afgelopen jaar bijna verdubbelde door fysieke tekorten.

De reden dat de vraag naar metalen hoogstwaarschijnlijk sterk blijft stijgen zijn de volgende;

– De mondiale middenklassen groeit dit decennium met 1,5 miljard mensen, naar 5 miljard mensen.
– Door verstedelijking gebruiken we meer metalen per capita dan ooit tevoren, het aantal mensen dat in steden leeft neemt ook de komende jaren nog sterk toe.
– Technologische ontwikkelingen, vooral door de energietransitie, leggen een enorme druk op een aantal metaalmarkten (koper, nikkel, kobalt).

Het aanbod blijft in veel metalen achter bij de vraag of zal zelfs gaan dalen. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te wijzen;

– De beste ertslagen zijn vaak als eerste ontdekt en al ontgonnen, waardoor de hoeveelheid metaal per ton gesteende (grade) nu al decennia dalen, terwijl de kosten stijgen.
– Exploratiebudgetten zijn sterk teruggebracht de laatste jaren, mede als gevolg van de financiële crisis. Er is nu mondiaal sprake van te weinig projecten met potentie voor de bouw van nieuwe mijnen.
– Lage metaalprijzen hebben geleid tot een structurele onderinvestering, waardoor er de aankomende jaren te weinig productiecapaciteit online komt.

De mijnbouwsector behoort tot de meest inelastische markten ter wereld, nieuw aanbod komt traag op de markt ondanks een hogere prijs. Tekorten kunnen structureel worden. De grootste stress is te verwachten bij palladium, zink, nikkel, kobalt, koper, zilver en Rare Earth Elements (REE’s).

Voor beleggers waardevolle informatie, zeker gezien het feit dat de onderwaardering van grondstoffen de afgelopen vijftig jaar niet zo groot is geweest.

Ruben Bijman en Willem Middelkoop, 28-8-2019 Disclaimer

12 juni: Lees ook de column van Koen Lauwers: Handelsoorlog en de Rare Earth Elements

China dreigt zijn dominante positie in zeldzame aardelementen in te zetten in de handelsoorlog. Wat zijn de consequenties?

De Rare Earth Elements (REE) of zeldzame aardelementen kwamen onlangs na bijna een decennium opnieuw in de belangstelling. Aanleiding is ditmaal de dreigende escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De VS en zijn Aziatische bondgenoten Zuid-Korea en Japan zijn voor de aanvoer van REE in hoge mate afhankelijk van China.

Lees hier verder

Wat zijn Rare Earth Elements? Lees hier alles over deze bijzondere mineralen.

Quote van Chinese leider
Deng Xiaoping:
“Zij (Het Midden Oosten) hebben olie, maar wij hebben zeldzame aarden!

Website over strategische, kritische en bijzondere metalen en elementen als:

 • Rare Earth Elements
 • Lithium
 • Uranium
 • Potash
 • Tantalum
 • Graphite
 • Cobalt
 • Molybdenum
 • Magnesium
 • Mangaan
 • Tungsten
 • Niobium
 • Scandium
WilgeRare Earth Elements