Slim Beleggen

Rapporten met zilver- en goudaandelen

Behalve de trendrapoorten heeft Slim Beleggen zo nu en dan ook een “los” rapport. Ditmaal over Waterstof!

Ook in de waterstofsector komen de bedrijven met hun halfjaarcijfers op de proppen. De conference calls met de CEO’s en CFO’s zijn dan minstens even interessant als de naakte cijfers. Zo’n conference call laat immers toe om de polsslag van het bedrijf en de sector te meten.

We luisterden mee hoorden toch wel enkele verrassende zaken.

Bij een bedrijf dat nu al enkele kwartalen na elkaar de prognoses wist te kloppen, konden we de volgende uitspraken optekenen:

“Als we naar de tweede helft van 2017 en de te verwachten jaarresultaten kijken, zijn we zeer ‘excited’. We zijn immers goed gepositioneerd om een sterk tweede halfjaar af te leveren, we hebben een orderboek op recordhoogte en een robuuste pipeline aan verkopen”.

En verder …

“Er is een groeiend besef van het overtuigende marktpotentieel van fuel cell elektrische voertuigen of FCEV’s die uniek gepositioneerd zijn in een aantal toepassingen voor zware motoren. Dit zorgt voor een veelbetekenende interesse voor FCEV’s binnen het ‘heavy duty’ segment waarin bussen, zware commerciële bestelwagens en vrachtwagens, spoorvervoer en maritieme toepassingen vallen.”     

Nog iets meer in detail klinkt het als volgt …

“We constateren een uitzonderlijke activiteitsgraad in het fuel cell sector in China, of we het nu hebben over steden of het platteland of over bedrijven die in het zwaarder vervoer actief zijn, en zeker wat betreft bussen en commerciële trucks. Er is een zeer sterke verandering aan de gang bij een aantal busbouwers, vrachtwagenbouwers en overheden die naar de mogelijkheden van FCEV’s kijken”.   

Bij een ander bedrijf dat recent een gigantisch order kon binnenhalen, klonk het:

“Het tweede kwartaal was een zeer belangrijk” … “Ik kan haast niet overschatten hoe sterk deze gebeurtenissen van de voorbije maanden ons groeitraject en bijgevolg onze winstgevendheid zullen beïnvloeden”. “Het is een realiteit dat het momentum voor toepassingen met waterstof energie reëel en groeiend is. Zelfs als de olieprijzen laag blijven en de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen, zullen landen, bedrijven, grote steden en organisaties de stap zetten om op een meer aanvaardbare en verantwoordelijke manier te beginnen handelen”.

Ze laten dan ook met veel plezier in hun kaarten kijken voor de komende kwartalen:

“De ontvangen bestellingen en de opportuniteiten stijgen, en we voelen ons nog zeer goed bij onze voorspelling voor 2017 en zelfs beter bij deze voor 2018 en later.”

“We weten dat winstgevendheid om de hoek ligt. Het is verbazingwekkend dat na zo’n lange tijd en zoveel inspanningen de vlam ineens overslaat en de business deals in een snel tempo gesloten worden. Dat is hoe het gaat in een ‘game changing’ technologie zoals die van ons. We zijn klaar voor de toekomst en die is dichter bij dan ooit”.

Het is normaal dat CEO’s graag positief vooruitkijken – al horen we hier toch wel uitzonderlijke dingen – maar ze zijn niet alleen.

Bovenstaande studie van Navigant Research geeft helemaal hetzelfde beeld. Zij zien het gebruik van waterstof tussen 2016 en 2019 verdubbelen, en dat is nog maar het begin. Deze (nu nog) kleine sector zal in de komende jaren helemaal uit zijn voegen barsten!

Bij Slim Beleggen hebben we de sector al een tijdje in de gaten. Gezien het momentum – de tweede helft van dit jaar belooft recordcijfers – hebben we onze bevindingen in een sectorrapport gegoten.

Daarin komen maar liefst 4 koopkandidaten (!) naar voor.

In totaal komen de 7 belangrijkste waterstofaandelen aan bod, een uitgebreide studie die u nergens anders over de materie van waterstof voor beleggers, zal terug kunnen vinden. Een uniek document, voor de actieve én aandachtige belegger.

En een absolute MUST HAVE voor wie z’n vermogen op de langere termijn, wil verankeren!

 

DOWNLOAD ONZE 4 WATERSTOF KOOPTIPS

 

Hierboven kon u al lezen dat één van onze analisten een Waterstof Rapport voor u heeft klaargestoomd. We hadden een gesprek met hem en peilden naar zijn argumenten om dit rapport op onze lezers los te laten.

We weten dat je deze sector al vele jaren volgt en al een bedrijf in één van onze maandelijkse Rapporten bracht. Waarom nu een uitgebreide sectorstudie?

Inderdaad, deze sector intrigeert mij al een hele tijd. Toen de aandelen van bedrijven die van waterstof  hun kernactiviteit maakten begin 2014 de lucht inschoten, zag iedereen het potentieel. Ondertussen is het wat rustiger geworden, ook al omdat de toekomstverwachtingen die ruim 3 jaar geleden geschetst werden té optimistisch waren en de aandelen terug naar af moesten. Geduld bleek de beste raadgever. Toch overtuigde ik het team van het Groeimarkten Rapport in juni vorig jaar om alvast één bedrijf met een buitengewoon groeiprofiel in hun selectielijst op te nemen. Niet toevallig in het Groeimarkten Rapport want vooral China is dé markt waar dit bedrijf zijn groei realiseert. Met een omzetgroei van méér dan 50% en een steeds beter resultaat kon de beurskoers op ruim een jaar tijd verdubbelen.

Maar komt nu de hele sector dus in beeld?

De laatste jaren is deze technologie een stuk goedkoper en dus concurrentiëler geworden en daar zullen steeds meer bedrijven voordeel uit halen. Ik ben er daarom van overtuigd dat er nu een aantal bedrijven op het punt staan waar ik de ‘pionier’ vorig jaar oppikte. Dit garandeert echter niet dat je nu met de ogen dicht in om het even welk bedrijf uit de sector kan investeren.

Wat maakt voor jou het verschil tussen een goede en een slechte beleggingskeuze binnen deze sector?

Ik focus vooral op de deelsectoren die sneller doorbreken dan andere. Waterstof kan in principe overal ingeschakeld worden waar klassieke herlaadbare batterijen gebruikt worden. In de praktijk blijken een aantal toepassingen veel meer voordeel te halen uit waterstof dan uit de klassieke lithium-ion of andere batterijen en daar zit een enorme groeimarkt voor deze sector.

Kan je iets specifieker zijn?

We horen en lezen overal dat er tegen 2030 of 2040 geen auto’s met een verbrandingsmotor meer te koop zullen zijn. De belangrijkste alternatieven worden dus elektrisch rijden of rijden op waterstof. Diverse studies en praktijktesten wijzen uit dat elektrisch rijden het meest geschikt is voor personenwagens die korte afstanden afleggen. Bij intenser gebruik en zeker bij grotere vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens is waterstof de aangewezen keuze. Ook opslag van overtollige energie uit zon of wind is een markt waarvoor waterstof de belangrijkste troeven heeft. En zo zijn er nog wel een paar.

Je spreekt over auto’s en vrachtwagens. Zijn er wel voldoende laadpunten voor waterstof beschikbaar?

Hier zitten we met dezelfde situatie als bij de intrede van elektrische wagens. Het is pas de laatste maanden dat  overheden de noodzaak aan laadpunten zijn gaan inzien. Zo gaan Engeland, Frankrijk, Duitsland en enkele Amerikaanse staten nu op korte termijn de daad bij het woord voegen en hele netwerken van laadcapaciteit uitrollen. Japan, dat een voortrekkersrol op zich neemt in het rijden op waterstof, heeft van in het begin blijk gegeven van een integrale aanpak. Maar vergelijk  waterstof stations ook niet met elektrische laadpalen. Voertuigen op waterstof hebben een veel groter rijbereik dan elektrische en het laden duurt slechts enkele minuten. Naast de overheden wil ook de industrie zijn schouders zetten onder het aanbieden van infrastructuur. Zo is er een Amerikaanse producent die tegelijk met het verkopen van vrachtwagens op waterstof ook een eigen netwerk aan laadstations wil uitbouwen waar deze vrachtwagens kunnen tanken.

Waarom kom je precies nu met dit Waterstof Rapport?

De halfjaarresultaten van de waterstofbedrijven waren over het algemeen zeer behoorlijk maar vooral de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar zijn bij een aantal bedrijven die in de studie voorkomen buitengewoon goed. Met de orders die ze eerder dit jaar binnenhaalden, ziet de nabije toekomst er beter uit dan ooit tevoren. Komt daarbij dat de markt dit nog niet helemaal in de gaten lijkt te hebben zodat de huidige koersniveaus wel eens een perfecte instapgelegenheid kunnen vormen.

Hoe schat je het risicoprofiel van deze sector in?

Het gaat om bedrijven die een jaaromzet van enkele miljoenen tot pakweg 150 miljoen dollar boeken. Ook hun beurskapitalisatie is nog vrij beperkt. We hebben hier dus te maken met small caps die traditioneel een hoger risicoprofiel hebben dan bedrijven uit de grote beursindices. Daar ligt echter ook het potentieel. Deze bedrijven kunnen door hun beperkte marktkapitalisatie nog geen deel uitmaken van grote fondsen en zelfs in ETF’s voor groene energie zijn ze nog nauwelijks terug te vinden. Ik ben er echter van overtuigd dat deze situatie snel kan veranderen, wat de vraag naar deze aandelen alleen maar zal doen toenemen. In de studie probeer ik ook het risicoprofiel van elk bedrijf weer te geven zodat beleggers een duidelijk beeld krijgen van de risico’s die ze kunnen lopen maar ook van de potentiële winsten.

DOWNLOAD ONZE 4 WATERSTOF KOOPTIPS

De “Trendafdeling” van Slim Beleggen publiceert 4 analyserapporten:

Naast een “Trendafdeling” hebben ze ook nog een:
WilgeSlim Beleggen