Columns & Artikelen

Gevraagd aan Koen Lauwers

by Wilge on 08/11/2016

Je schrijft al jaren een column in EFFECT over grondstoffen. Vanwaar de belangstelling voor grondstoffen?

Ik begon eind jaren ’90 in de sector als analist voor technologie-aandelen omdat ik zowel een economische als een informatica-achtergrond heb. Het hoogtepunt van de internetbubbel viel samen met het dieptepunt voor de prijzen van reële activa. Dit fascineerde me en heeft toen de interesse voor grondstoffen gewekt. Kort daarna startte de zogenaamde supercyclus in grondstoffen en kwam er meer behoefte aan research over de sector. Ik ben toen in dat gat gesprongen en grondstoffen zijn nog steeds mijn hoofdbezigheid. De goudmarkt volg ik al veel langer, eigenlijk al vanaf de middelbare school. Het is een markt met erg veel facetten die nog steeds niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.

Veelal schrijf je over olie, maar je eigen website heeft de mooie naam Element79.be . Toch gaat je website niet alleen over goud. Wat zijn triggers om over een bepaalde grondstof een boekje open te doen?

Bij alle grote uitgevers van afgeleide producten staan olie en goud consequent binnen de top 5 van meest verhandelde onderliggende waarden. Geen enkel individueel aandeel kan daar aan tippen. Het is logisch dat daar dan ook de meeste research-aandacht naartoe gaat. Maar er zijn ook al andere grondstoffen aan bod gekomen, bijv. uranium (zie verder) en granen. Opmerkelijke prijsevoluties zijn meestal de trigger, maar ik sta ook open voor suggesties en specifieke vragen.

Behalve grondstoffen zien we op je site ook geopolitieke blogs. Daar zien we er heel wat van op internet, waarom ook bij jou?

Het is niet zozeer de intentie om er een geopolitieke blog van te maken. Maar vaak heeft het geopolitieke aspect ook een invloed op het economische. Op de grondstoffenmarkten tekent zich dat nog scherper af. Strategische controle over ertsreserves en pijpleidingen kunnen bepaalde landen veel macht geven. Bepaalde geopolitieke evoluties moeten dan ook meegenomen worden om over het totaalplaatje te kunnen berichten.

Strategische en kritische metalen zoals Rare Earth Elements, Lithium, Molybdenum, Graphite, maar ook zink en cobalt staan fors in de belangstelling. Is er sprake van  – met name bij lithium – een hype of is er alle reden toe?

De vraag naar die grondstoffen wordt gedreven door een revolutie in de batterijtechnologie. Met name de opslag van elektriciteit is een belangrijke afzetmarkt. De groei van alternatieve energiebronnen als wind en zon doen de behoefte toenemen om het overschot aan geproduceerde energie op te slaan en die bij tekorten opnieuw aan te spreken.

Toch is voorzichtigheid geboden. De batterijtechnologie evolueert razendsnel en een materiaal dat op dit moment onontbeerlijk lijkt, kan binnen enkele jaren overbodig zijn. Of er kan een veel goedkoper alternatief beschikbaar worden. Zo experimenteren batterijproducenten nu al met silicium, een alternatief voor grafiet dat meer energie kan opslaan. Daarnaast worden ook experimenten gedaan om batterijen zonder kobalt te produceren. Niemand weet hoe de batterijen voor elektrische voertuigen of energieopslag er binnen pakweg tien jaar zullen uitzien. Dat maakt dat al te optimistische voorspellingen over lithium, kobalt en grafiet genuanceerd moeten worden.

De markt bepaalt de goudprijs. De prijs die nu voor goud betaald wordt, is dat de juiste?

Over de ‘juiste’ goudprijs zijn de meningen verdeeld, maar de markt heeft, toch op korte termijn, altijd gelijk. Vrijwel alle centrale banken houden goud aan als deel van hun valutareserves. Je zou dus op zijn minst mogen verwachten dat de goudprijs de evolutie van de hoeveelheid base money (M0) in omloop volgt. Dit is in de verste verte niet gebeurd. De balansen van de centrale banken zijn geëxplodeerd en de goudprijs is amper gevolgd. Maar de monetaire geschiedenis illustreert dat de markt bij een bepaald ‘event’ tegenvoets wordt genomen. Het is niet de vraag of er weer zo’n event komt maar wel wanneer. De houdbaarheidsdatum van het huidige monetaire systeem is ver overschreden waardoor het op steeds meer vlakken niet langer functioneel is. Mijn mening blijft dat goud bij een nieuwe monetaire reset er terug zal worden bijgehaald aan een prijs die substantieel hoger ligt dan de huidige marktprijs.

Is prijs van uranium bezig aan een opbouw of moeten we het wat betreft energie vooral van de duurzame bronnen hebben?

Het is al langer geweten dat we bij uranium tegen het einde van dit decennium naar een primair deficit (mijnproductie min consumptie) evolueren. Het grote probleem –vanuit investeringsstandpunt dan- is dat we niet weten hoe hoog de beschikbare voorraden nog zijn, niet bij de utilities (gebruikers van kernbrandstof) en niet bij de overheden omdat dit respectievelijk bedrijfseconomisch gevoelige en strategisch belangrijke informatie is. Dus ja, de uraniumprijs moet op termijn omhoog want nieuwe projecten zijn niet langer rendabel. Maar wanneer precies de markt daarop zal beginnen anticiperen, is de grote vraag.

Niet gevraagd, maar graag toch gezegd:

Ik zou ervoor willen pleiten om niet alles wat er in de wereld gebeurt uitsluitend met een westerse bril te bekijken. Niet enkel economisch maar ook politiek en sociaal. Dit is een fout die de meeste mensen maken en ook de media heeft daar schuld aan. Ik stel vast dat de berichtgeving over sommige onderwerpen sterk gekleurd is. Terwijl de waarheid vaak geweld wordt aangedaan door ten koste van alles politiek correct proberen te zijn.

Copyright november 2016

Op Edelmetaal-Info zijn we een nieuwe serie vraaggesprekken gestart. Niet aan alle ondervraagden dezelfde vragen zoals in ‘De toekomst van goud‘ serie of de ‘10 vragen aan‘-serie van een paar jaar geleden, maar meer op de man af. Wij danken Koen voor zijn heldere bijdrage!

Eerder in deze serie vraaggesprekken:  Eric Mecking en Elmer Hogervorst af. Beide heren zijn bekend van verschillende publicaties, maar vooral van hun boeken: ‘Deflatie in aantocht’ en ‘Geld, goud en zilver‘.

Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire wetenschappen en heeft een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel).

Hij is sinds 1999 actief op de financiële markten en werkt als onafhankelijk financieel analist voor verschillende financiële en niet-financiële bedrijven in de Benelux. Koen is met name gespecialiseerd in goud en de grondstoffenmarkten. Bekijk hier zijn website: Element79

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

WilgeGevraagd aan Koen Lauwers