Columns & Artikelen

Gevraagd aan Edin Mujagic

by Wilge on 17 november 2016

Geldmoord” klinkt veelbelovend als het gaat om een titel van een boek. Je hebt een nieuw boek geschreven: “Boeiend en geboeid“. Dat klinkt ook veel belovend. Waarom zouden lezers dit boek moeten lezen? Hebben ze niet genoeg aan “Geldmoord“?

Ik hoop van niet! Nee, waar Geldmoord een onderbouwing was van de stelling dat de centrale banken met hun beleid ons beroofd hebben van enorm veel koopkracht, en dus welvaart, waarmee het boek tot op zekere hoogte een monetaire geschiedenis van de wereld is, is ‘Boeiend en geboeid’, zoals de ondertitel luidt, een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816. Waarom je het zou moeten lezen? Nou, bijvoorbeeld om antwoord te krijgen op de zeer actuele vragen zoals ‘is de euro een goede munt voor Nederland’ en ‘moet Nederland uit de eurozone stappen?’.

Antwoorden op die vragen – en veel meer – zijn te vinden in onze monetaire geschiedenis. En dan zwijg ik even over de vele weetjes en feiten over de gulden.  En wie het besluit nu te gaan lezen: je krijgt je exemplaar ruim op tijd voor 5 december (leuk Sinterklaascadeau!) én een uitnodiging voor een meet&greet en gepraat over onze monetaire geschiedenis in relatie tot de actualiteiten in januari op een mooie, toepasselijke locatie.

Wat vind je van de huidige goudprijs. De markt heeft gelijk, maar zou de prijs hoger of lager moeten zijn?

Zoals je zelf zegt, de markt heeft altijd gelijk. Met het oog op het beleid van de centrale banken, hun belofte voor het te voeren monetair beleid in de toekomst en gezien wat de overheden op financieel gebied doen en zullen blijven doen vind ik de prijs van goud veel te laag.

De discussie inflatie – deflatie – stagflatie is uiteraard ook nog steeds bezig. Hoe zie jij de kansen voor een van deze factoren?

Deflatie is in mijn ogen zeer, zeer onwaarschijnlijk. Als inflatie altijd en overal uiteindelijk het gevolg is van te veel geld in omloop, hoe kun je deflatie krijgen als de instellingen die gaan over hoeveel geld er in omloop is en zal zijn, luid en duidelijk zeggen – en laten zien trouwens – dat ze er alles, ALLES, aan zullen doen deflatie te voorkomen. Dit brengt me meteen bij wat, in mijn ogen, op termijn juist zeer waarschijnlijk is, en dat is in ieder geval structurele inflatie, die waarschijnlijk hoger zal zijn dan we gewend zijn in de afgelopen decennia. Stagflatie lijkt me daarbij zeker niet uitgesloten, een tijdlang zelfs waarschijnlijk.

Vind je dat de ECB met in haar kielzog de centrale banken van de Europese Unie de situatie goed onder controle hebben?

Nee. Ik maak me grote zorgen over de toekomst. Zo vraag ik me af of er een exit uit deze monetaire omgeving überhaupt mogelijk is. Ik denk van niet, wat inhoudt dat we afstevenen op een monetaire ramp en de enige manier dat te voorkomen is afslag te nemen, een afslag die ons echter alleen via een andere route naar dezelfde ramp leidt.

Over de ECB gesproken. Hoe vind je dat Yellen het doet bij de FED. Is zij meer een marionet en zo ja van wie dan, of is zij de sterke leider die de onderliggend banken onder controle heeft?

Yellen is in mijn ogen wel degelijk een marionet…van het grenzeloze geloof in maakbare samenleving en dus een maakbare economie. En dat vind ik gevaarlijk, ook omdat geschiedenis uitwijst dat dat zo goed als altijd in tranen eindigt. De sterke leider is dus in mijn ogen het geloof in maakbare samenleving, wat niets anders is dan wat economen keynesianisme noemen. Zo bezien is de echte baas, hoewel hij al lang dood is, John Maynard Keynes.

Niet gevraagd, maar graag toch gezegd:

Ik verbaas me over hoeveel mensen nog steeds naar de centrale banken kijken voor de redding en dus niet beseffen dat

  • a) die instellingen ons niet kunnen redden en
  • b) zij juist de veroorzakers van deze ellende zijn.

Daarom is kennis van economische historie in mijn ogen zo ontzettend belangrijk. Men moet zich realiseren dat de overheden, incl centrale banken, níet alle problemen kunnen oplossen en dat het maar de vraag is of ze de problemen van de gewone man willen oplossen omdat de belangen niet gelijk zijn. Een voorbeeld is hoge inflatie: overheden hebben er voordeel van, de gewone man juist nadeel.

Dank, Edin voor deze Q&A.

Edin Mujagic (1977) is macro- en monetair economisch analist. Hij was jarenlang economisch redacteur bij FEM Business & Finance. Behalve auteur van de genoemde boeken schrijft hij vaak columns en artikelen. Je vindt de links naar zijn artikelen voor GoldRepublic altijd op de Nieuwspagina.

Zijn websites: www.geldmoord.nl en  www.facebook.com/geldmoord

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

WilgeGevraagd aan Edin Mujagic