Columns & Artikelen

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 4 juni 2018

De afgelopen (verkorte) handelsweek pakte uiteindelijk uit in het voordeel van de beren. Het extra lange weekend, door de gesloten beurzen op maandag, werd blijkbaar gebruikt om de koppen alsnog bij elkaar te steken om de ingezette aanval van vrijdag op dinsdag een mooi vervolg te geven. Het 50 d. MA werd aldus op dinsdag niet alleen opnieuw neerwaarts doorbroken maar nu wisten de beren er ook beneden af te sluiten. De omzet die daarbij werd gerealiseerd duidde op een stevige strijd hetgeen betekent dat de stieren zich niet zonder slag of stoot overgaven, er werd flink verzet geboden. Het 50 d. MA wordt, zoals al eerder aangegeven, door beide kampen als een belangrijk niveau gezien, een niveau dat verdedigd dan wel aangevallen moet worden.

Nu op dinsdag de slag gewonnen werd door de beren was het op woensdag weer tijd voor de stieren. Zij vingen de kleine daling na de opening op en wisten de koers vervolgens weer terug te brengen tot aan het 50 d. MA daarmee de daling van dinsdag volledig terugdraaiend. De omzet op woensdag was een beduiden stuk lager dan op dinsdag zodat de stieren blijkbaar minder verzet tegenkwamen dan mocht worden verwacht.

Het geringe verzet was een stimulans om op donderdag voortvarend van start te gaan. Na de opening werd hoger gekoerst en het 50 d. MA heroverd. Even leek het erop dat de stieren weer aan zet zouden zijn maar gaandeweg de handel werd de neerwaartse druk steeds groter en kon de winst niet worden vastgehouden. Ondanks het mooie begin ontstond er een rode candle met een slotstand die beneden het 50 d. MA bleef.

Ook de vrijdaghandel werd een prooi voor de beren al laat de candle zien dat er strijd gelijk opging. De stieren probeerden opnieuw een beweging op touw te zetten richting het 50 d. MA terwijl de beren een neerwaarts scenario in gedachten hadden. Uiteindelijk kwam er een doji oftewel twijfelcandle tot stand die aangeeft dat de partijen elkaar in evenwicht hielden waarbij de beren een licht voordeel genoten.

 

De koersbeweging van de afgelopen week past geheel in het plaatje dat we zien sinds begin februari van dit jaar. De zilverkoers beweegt grosso modo zijwaarts in een range die varieert van $16.10 tot $16.70. Zolang geen van beide niveaus sneuvelt is er geen significante beweging te verwachten.

In de € dag-grafiek zien we in vergelijking met de $ grafiek een duidelijk ander beeld. Tot halverwege april werd het zijwaartse beeld van de $ grafiek gekopieerd waarna er een wijziging ontstond. Deze wijziging vindt zijn oorzaak in een verandering in de valuta verhouding tussen de $ en de €. Zolang de $ zijn stijgende trend weet vast te houden ziet de toekomst er voor de € zilverbeleggers een stuk aangenamer uit.

De afgelopen week laat zien wat de dagelijkse schommeling in de valutaverhouding voor invloed kan hebben op de zilverkoers. De zwarte candle van woensdag zien we niet terug in deze grafiek, in de € grafiek staat een open rode candle, het slot was daarmee lager dan op dinsdag maar wel ruim hoger dan de openingskoers van woensdag. De $ koers daalde op woensdag dus ten opzichte van de €.

De vrijdag candle laat daarentegen weer een ander beeld zien, ook hier een doji of twijfel-candle maar dan wel weer een zwarte, het voordeel lag hier dus bij de stieren.

Hoe het ook zij de verbeterde valutaverhouding heeft er voor gezorgd dat de € beleggers het 200 d. MA hebben gebroken en afgelopen week blijkt dit niveau steun te geven aan de zilverkoers.

In het grotere plaatje kunnen we mogelijk constateren dat het magenta lijntje steeds belangrijker lijkt te worden voor de koersontwikkeling. De candle van vorige week vrijdag stootte hier de neus en dat was het sein voor een nieuwe daling beneden de MA. Zowel het 50 als het 14 d. MA werden neerwaarts doorbroken zodat de negatieve tendens weer de kop op steekt.

De blauwe steunzone is al herhaaldelijk getest en heeft zijn werk (tot nu toe) naar behoren gedaan. Het lijkt erop dat we komende week een nieuwe test kunnen gaan verwachten. Voorlopig lijkt de koers gevangen te zijn tussen de blauwe steunzone en de magenta lijn, het is een zeer smalle range die de beleggers in slaap doet te wiegen. Vroeg of laat zal er echter een uitbraak gaan volgen en die uitbraak zal de inleiding zijn voor een forse beweging. De zijwaartse periode duurt inmiddels 4 maanden zodat het moment van een uitbraak steeds dichterbij komt. Op dit moment ligt de grafiek er technisch gezien weer wat negatief bij:

 • De RSI is weer beneden de 50 gevallen naar negatief trendgebied
 • De Verkoopkracht blijft de bovenliggende partij
 • De MACD blijft beneden de 0 lijn en beweegt licht dalend zijwaarts
 • De Geldinstroom is weer beneden de 50 gevallen en kan wat verder dalen
 • Het Sentiment/Momentum probeert beneden de 50 een bodem te maken

De vooruitzichten voor het begin van aanstaande week zijn licht negatief zodat een test van de steunzone het doel lijkt.

De Bollinger Banden grafiek laat een verdere versmalling van de banden zien, de veer wordt nog wat verder ingedrukt. De mogelijke stilte voor de aankomende ‘storm’. Zo’n versmalling van de banden duurt nooit al te lang en wordt altijd opgevolgd door een ontspanning oftewel uitbraak door één van de banden waarmee dan de richting wordt bepaald. De stand van zaken op dit moment is negatief daar de koers zich beneden de midden-band bevindt in het negatieve deel van de banden. De kans op een neerwaartse uitbraak is daarmee vrij groot.

Ook in de slotstandengrafiek is de zijwaartse beweging zichtbaar en spelen de magenta lijnen een rol van betekenis. De kleine dalende magenta lijn wordt nu weer als mogelijk steunniveau gebruikt door de zilverkoers nadat deze opnieuw door de opgaande lijn is gezakt. Of deze dalende lijn steun kan blijven geven is de grote vraag, op de eerste plaats is deze dalend zodat de steunpunten steeds lager komen te liggen. Ten tweede zal de dalende lijn de blauwe zone uiteindelijk kruisen zodat een test van de zone kan worden uitgevoerd.

Voorlopig zullen we ook hier moeten afwachten totdat de koers serieus richting gaat kiezen.

De bewegingen in de weekgrafiek zijn minimaal te noemen, de candles worden steeds kleiner.

Doordat er op dag-basis in een smalle range wordt gehandeld, gebeurd er in het langere termijn plaatje bitter weinig.

De candle van deze week laat een slotkoers zien van $16.44 een daling van $0.10 ten opzichte van vorige week en daarmee dus een rode candle. Deze candle kwam opnieuw tot stand beneden de beide MA zodat de tendens negatief blijft al is dit nog steeds niet overweldigend. Er is sprake van een soort wapenstilstand waarbij de beren een licht overwicht hebben. Het is wachten op wat er te gebeuren staat, één van beide partijen zal de knuppel in het hoederhok moeten gaan gooien.

Zoals te verwachten is laten de indicatoren eveneens een rustig zijwaarts beeld zien:

 • De RSI kabbelt zijwaarts voort net beneden de 50
 • De MACD laat eveneens weinig beweging zien en beweegt rustig beneden de 0 lijn
 • De Geldinstroom is deze week ietsjes geklommen t.o.v. vorige week maar bevindt zich nog steeds beneden de 50

De € weekgrafiek heeft zich, zoals al vaker aangehaald, de afgelopen weken beter ontwikkeld dan de $ grafiek. Ook nu blijft de € grafiek er beter uitzien ook al is het met een rode candle. De rode candle blijft namelijk boven het 34 w. MA zodat het koopsignaal van enkele weken geleden intact blijft.

De indicatoren blijven de positieve trend ondersteunen:

 • De RSI zakt wel iets terug maar blijft boven het 50 niveau in positief trendgebied
 • De MACD is weer iets verder geklommen en heeft de 0 lijn bijna bereikt
 • Het Sentiment/Momentum blijft op een zeer hoog niveau staan en bivakkeert ook nog steeds boven de signaallijn

De vooruitzichten voor de grafiek blijven voorlopig positief zolang de koers zich boven het 34 w. MA weet te handhaven.

 

In de hier bovenstaande grafieken heeft de $-€ verhouding een behoorlijke positieve invloed gehad op de koers voor de € beleggers maar zoals vorige week al werd aangehaald zal er vroeg of laat een correctie komen in de valuta verhouding.

Het eerste teken voor een mogelijke correctie heeft zich deze week aangediend. Er is nu een rode candle gevormd in de ingetekende weerstandzone die de top voor deze stijging zou kunnen duiden.

Na 6 zwarte candle is dit de logische rode candle die volgt, ook de plaats waar deze wordt gevormd voldoet volgens technische maatstaven aan de logische verwachtingen. Of dit een topje wordt of slechts een kleine pauze zullen we volgende week gaan zien.

De technische staat van de grafiek ziet er nog steeds zeer sterk uit:

 • De RSI staat nog steeds ruim in positief trendgebied en kan zich een klein daling veroorloven
 • De MACD is nog iets verder geklommen boven de 0-lijn en positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum staat op een extreme hoogte en zal zeer waarschijnlijk een topje gaan maken waarna een correctie of lichte dalende zijwaartse beweging zal volgen

De trend blijft positief en een daling zal gezien moeten worden als een correctie in een opgaande trend. Het doel van een mogelijke correctie zal de blauwe steunzone worden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTA Zilver Analyse Roy