Columns & Artikelen

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 17/09/2018

De afgelopen 2 weken probeert de zilverkoers te stabiliseren op een iets lager niveau tussen de $14 en $14.25 nadat de eerdere poging rond de $14.50 tot $14.75 is mislukt. Als we naar de grafiek kijken dan zien we dat er min of meer sprake is van een trapsgewijze daling. Eerst een daling naar $15.25 met een stabilisatiepoging tot $15.50, dan een daling naar grofweg $14.50 met een zijwaartse beweging tot $14.75. Vervolgens het net besproken trapje lager. Dit patroon zal door de stieren snel gebroken moeten worden anders zal er aanstaande week opnieuw een aanzet gegeven worden voor de volgende trede lager.

Vanaf de top op $17.35 naar de laagste stand van afgelopen week op $13.97 betekent een daling van $3.38 oftewel 19,5 % hetgeen in principe een crash is (van een crash wordt gesproken bij een daling van 20%). Deze daling vond plaats in slechts 3 maanden waardoor de zilverkoers nu ineens zeer ver verwijderd is geraakt van het 200 d. MA. Een dergelijke afstand laat de hoop ontstaan dat er een langere stabilisatie in de koers kan ontstaan zodat het 200 d. MA kan bijsluiten.

 

De stieren zouden hiermee dus een steuntje in de rug kunnen ontvangen.

Het zal niet verbazingwekkend zijn dat de € grafiek een vergelijkbare actie laat zien als de $ grafiek, ook hier zien we eenzelfde trapsgewijze daling in het koersbeeld. Als we beide grafieken vergelijken dan noteren we in de € grafiek een daling van € 14.99 naar € 12.03 oftewel € 2.96 hetgeen een daling betekent van 19,75 %.

Het feit dat de daling in zowel de $ als de € grafiek nagenoeg gelijk is, in de € grafiek zelfs iets groter, is wel verrassend. Door de recente stijging in de valuta verhouding tussen de $ en de € zou je eigenlijk verwachten dat de € beleggers het wat beter zouden hebben gedaan. Blijkbaar was de voorafgaande daling echter van dien aard dat de scheve verhouding in het nadeel van de € beleggers nu alleen is geneutraliseerd.

Hoe het ook zij, de performance sinds de laatste ‘echte’ top is daarmee voor zowel de $ als de € beleggers even slecht. De vooruitzichten en hoop voor beide groepen zijn daarmee gelijk.

 

Als er wordt uitgezoomd naar een wat langer timeframe, het grotere plaatje, dan constateren we dat de trapsgewijze daling in de zilverkoers heeft geleid tot een val beneden de spikebodem van 2017. Tevens zien we dat deze bodem (samen met het dalende 14 d. MA) afgelopen week een opleving heeft kunnen tegenhouden. De candle van donderdag tikt zowel het 14 d. MA als de weerstandlijn onder de bodem aan zodat de beren opnieuw blijk geven van een goed technisch inzicht.

De stieren zullen van goede huize moeten komen om de beren af te troeven echter dat is wel zeer noodzakelijk. Zij zullen de groene lijn en het 14 d. MA op zeer korte termijn moeten overwinnen om een volgende traptrede omlaag te voorkomen.

Op het eerste oog ziet de grafiek er zeer negatief uit maar er zijn toch wat lichtpuntjes te herkennen:

  • De RSI bevindt zich weliswaar op een zeer laag niveau beneden de 50 in negatief trendgebied maar de recent gevormde bodem ligt hoger dan de vorige waardoor er positieve divergentie is ontstaan met het koersbeeld
  • De verkoopkracht is nog steeds de toonaangevende macht maar hier zien we dat de laatste top lager ligt dan de voorgaande waardoor er negatieve divergentie is ontstaan met de koers.
  • De MACD heeft (zij het in negatief trendgebied) een gelijke bodem gemaakt bij een lagere bodem in de koers, positieve divergentie, en heeft zelfs de signaallijn positief gekruist
  • De Geldinstroom heet 2 keer geprobeerd het 50 niveau te breken en 2 keer is de poging afgeslagen, aanstaande week wellicht een nieuwe poging?
  • Het Sentiment/Momentum verblijft nog steeds in zeer lage (negatieve) regionen echter ook hier is een hogere bodem ontstaan bij een lagere koersbodem, positieve divergentie

Positieve (en negatieve divergentie) op zich betekent niet zoveel, deze divergentie kan namelijk alsnog worden weggepoetst. Het is echter wel een signaal dat de kansen op een omslag of op zijn minst een zijwaartse consolidatie in de koersbeweging toenemen. De koersdaling wordt niet meer ondersteund door de interne signalen, de voorbereidingen op een koerswijziging zijn daarmee aanwezig. Het enige dat dan nog ontbreekt is de beweging zelf en deze zal door de stieren moeten worden geforceerd.

De Bollinger Banden grafiek laat een onveranderd negatief beeld zien.

De trapsgewijze daling zoekt steeds de onderste band op waarna deze zorgt voor een ‘bounce’ of zijwaartse beweging richting de midden-band. Vervolgens ontbreekt de kracht om deze midden-band fatsoenlijk onder vuur te nemen zodat de onderste band weer in het vizier genomen wordt.

De opleving richting de midden-band is nu nog niet helemaal afgemaakt zodat deze mogelijk begin aanstaande week nog kan volgen.

Gestript van alle intraday invloeden geeft de slotstandengrafiek het simpele verhaal weer.

In de grafiek is de magenta lijn de toonaangevende trendlijn, een lijn die steeds opnieuw lagere toppen afdwong totdat de stieren min of meer de handdoek wierpen. De daling beneden de $15.50 leidde uiteindelijk tot een overgave van de stieren en een snelle daling naar niveaus die niet meer gezien werden sinds 2015-2016.

 

Vooralsnog doet de steunzone haar werk en weet deze de koers hier af te remmen. De vraag is uiteraard of dat zo zal blijven. Beneden de ingetekende blauwe lijnen kan nog een tweede smalle zone worden getrokken die de bodems van begin 2016 en december 2015 vertegenwoordigt. De koers kan dus nog een stapje lager gaan voordat er nog wat grotere alarmbellen gaan rinkelen.

 

Na de dag-grafieken laat de weekgrafiek uiteraard ook geen al te vrolijk beeld zien. Vanaf de top op $17.35 zien we één lange daling met slechts één kleine poging tot herstel. Afgezien van die kleine zwarte candle gaat de koers nu al 14 weken achterelkaar omlaag. Het lijkt alsof er aan de daling geen eind komt echter als dit gevoel gaat heersen is een omslag meestal dichtbij.

De $ grafiek laat zien dat de koers nu wel erg ver verwijderd is geraakt van het 34 w. MA. Kijken we naar de afgelopen 2 jaar dan zien we dat de koersbeweging altijd weer het MA opzoekt, dit zal vroeg of laat ook nu weer gaan gebeuren. De kans op een serieuze opleving neemt dus eigenlijk met elke dalingsweek verder toe.

De Indicatoren in de grafiek staan nu op het laagste punt van de afgelopen jaren zodat ook hieruit een signaal wordt afgegeven dat een opleving dichterbij zou moeten kruipen.

In de € grafiek ziet het beeld er op het eerste oog iets minder negatief uit echter gaan we procentueel kijken dan is het beeld weinig verschillend van de $ grafiek. De lagere nominale waardes in € vertekenen het beeld iets.

Wat gelijk is aan de $ grafiek zijn de zeer lage waardes in de indicatoren, uiteraard kan het altijd nog lager maar ook hier geldt dat de kansen op een serieuze opleving toenemen.

 

De ontwikkelingen in de $-€ grafiek vallen eigenlijk iets tegen. De doorbraak van de weerstand, nu steunzone, die overeenkomt met de neklijn van het omgekeerde hoofd-schouder patroon, had eigenlijk moeten leiden tot een snellere opmars.

De gap met vervolgens de zwarte en rode candle die een eilandje vormen, hebben min of meer wat zand in de motor gegooid. Er volgde een terugval tot de zone en de neklijn die de koers in zijn greep houdt. Zo’n terugval of eigenlijk terug-test van een doorbroken weerstand moet worden opgevolgd door een snelle voortzetting van de stijging hetgeen nu niet het geval is. Deze hapering laat wat alarmbelletjes afgaan en die belletjes geven aan dat de hele uitbraakbeweging mogelijk kan uitdraaien op een false move, een teleurstelling. Het geschetste koersdoel komt daarmee onder grote druk te liggen.

De grafiek is op zich nog vrij positief waar het de indicatoren betreft:

  • De RSI bevindt zich nog steeds boven de 50 in positief trendgebied maar dreigt nu wel een nieuwe beweging richting de 50 in te zetten
  • De MACD is eveneens nog positief maar zou beneden de signaallijn kunnen gaan vallen
  • Het Sentiment/Momentum is bij de 50 aangekomen en zal hier steun moeten vinden om de val naar negatief trendgebied te voorkomen

De seinen voor de ingezette stijging zijn naar oranje gedraaid, de stieren zullen nu moeten voorkomen dat het rood wordt.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTA Zilver Analyse Roy