Columns & Artikelen

Onze adviezen voor 2019

by Beleggers Plaats on 14/01/2019

Deel I: Een terugblik die ons helpt vooruit te kijken

De beurzen lijken in rustiger vaarwater te komen, maar dat zegt natuurlijk nog niets. We hebben de afgelopen drie jaar te maken gehad met sterk stijgende beurskoersen. Kijken we wat verder terug, dan memoreer ik aan de schijnbewegingen op de beurs zoals die van oktober 2014, augustus 2015 en de valse start in januari 2016. Het bleken schijnbewegingen te zijn, want precies drie jaar geleden zijn de beurzen excessief gaan stijgen. Die sterke groei hebben we twee jaar vol kunnen houden, tot in januari 2018, een jaar geleden dus. De technologie-aandelen liepen nog een stukje verder op de muziek vooruit, maar in het najaar van 2018 deden ook zij, net als de rest, een flinke stap terug. Het hele gezelschap moest terug naar ‘af’ en in de laatste maand van het jaar werden er uiteindelijk flinke verliezen opgetekend tussen de 5% en 10%. De complete winst van 2018 was daarmee volledig verdampt.

 

Thematiek

Belangrijke thema’s waren de afbouw van de steunprogramma’s, rente, olie, Trump, Europa met de Brexit, Italië en politieke verschuivingen. De stand van de wereldeconomie werd op de voet gevolgd. Hiermee nam de twijfel al in het begin van 2018 toe. De stijging van de rente in de VS en de door Trump ontketende handelsoorlog waren hoofdthema’s, gevolgd door de prijsbewegingen van olie, de Brexit en de flinke correctie op techno-aandelen.

 

Slecht nieuws verkoopt

Wie de media volgt en alles gelooft, zal meelopen met de kudde. Dat slecht nieuws verkoopt, is iets wat zeker is. Daartegenover volgen veel beleggers ook de hype die er is ontstaan rond de zogenaamde FANG aandelen. Bedrijven als Facebook, Apple, Netflix en Google (Alphabet) werden zowat heilig verklaard. Tesla en Amazon horen ook in het rijtje van de heiligen der heiligen. Hijgend van opwinding loopt men achter deze bedrijven aan, terwijl we ons al opmaken voor de naderende nieuwe crisis. De media draaien op volle toeren en spinnen garen bij al het naderende onheil en de scheuren die er ontstaan. Als aanjager staat de Amerikaanse FED aan de zijlijn om het vuur aan te wakkeren met hun rentepolitiek. Het geheel wordt omgeven door een laagje nepnieuws en de chaos is compleet.

 

Een ‘clown’ op het wereldtoneel

De populisten in Europa hebben niet echt voet aan de grond gekregen. Hoewel in diverse landen de uiterst rechts gezinde partijen toch aan de macht zijn gekomen, is ze dat niet gelukt in het invloedrijke Frankrijk. Ook het populisme spint garen bij een ongezond economisch klimaat, maar voorlopig is ‘het beest’ getemd. In de VS is er toch eentje van populistische statuur weten door te dringen tot het hoogste ambt van het land. Zijn naam is Donald Trump. Door de media vaak afgeschilderd als een clown die als een olifant door de porseleinkast loopt. Wat weten wij werkelijk van hem?

Iets zegt ons dat hij niet geheel als een dwaze handelt. Dat het een ongeleid projectiel is, blijkt wel maar helemaal dom is hij ook niet. Vandaar dat we het woordje clown toch maar even tussen aanhalingstekens hebben gezet. En vergeet niet, ook brulapen zeggen wel eens iets zinnigs. Zijn grootste daad tot nu toe is het ontketenen van een handelsoorlog tussen China en de VS. De media gaan ermee aan de haal en creëren hier hun eigen gedrocht van. De dreiging die ervan uitgaat, kan niet groot genoeg gemaakt worden. Over de manier waarop Trump hierbij te werk gaat, kan je vraagtekens zetten, feit blijft dat China er oneerlijke handelspraktijken op na houdt, waaraan terecht een einde moet komen. Wellicht is een type als Trump juist nodig om hierin verandering te krijgen.

 

De Chinezen komen!

Dat de Chinezen komen en zich opmaken om de grootste wereldmacht te worden is niet nieuw. China is al meer dan op weg en moet alleen Amerika nog voor zich dulden. Het is dan ook logisch dat Trump dit niet zonder slag of stoot laat gebeuren en zijn eigen economie in bescherming neemt door zijn tanden te laten zien? Helemaal tegen de achtergrond van een oneerlijk Chinees speelveld. Zo hebben buitenlandse bedrijven in China niet dezelfde rechten als Chinese bedrijven in het buitenland. Daarbij is het geen geheim dat China op grote schaal diefstal pleegt van Amerikaanse technologieën (en Europese!). Zonder enige schaamte worden fabrieken staatseigendom gemaakt, inclusief alle kennis, knowhow en bijbehorende patenten. Daarnaast zijn ze een meester in het kopiëren, waarbij ze gerust het label ‘Invented in China’ durven plakken. Hoe vreemd is het dan dat Trump (op geheel eigen wijze dat wel) hier maatregelen tegen treft?

Los van het handelsconflict, zal China de komende jaren de beurzen blijven beïnvloeden. De economische groei zit er nog goed in echter, het tempo waarin zorgt regelmatig voor onrust op de financiële markten. We moeten ons hierbij wel blijven afvragen hoe open dit land is met de gegevensverstrekking. Wat weten we werkelijk van deze opkomende macht?

 

Amerika

Amerikaanse aandelen deden het de afgelopen tien jaar stukken beter dan de rest van de wereld. Hier zijn allerlei indices of indrukwekkende grafieken op los te laten. Ze zullen u doen afvragen waarom je nog aandelen zou moeten kopen van landen of regio’s waar het stukken minder gaat? Europa is een complex bouwwerk. Zeg maar gerust een lappendeken. Ik hoorde iemand pas zeggen “In Europa is het altijd wat”. En dat is in feite ook zo. Zijn het niet de Engelsen die zich blijven beroepen op hun eeuwenoude drang naar isolatie en eigenheid, dan zijn het de Italianen, Grieken of Spanjaarden die er een behoorlijk andere cultuur op nahouden dan de rest van Europa. In Europa heerst te weinig eenheid wat leidt tot halfbakken compromissen en weinig slagkracht. Zonder Amerika te verheerlijken (aandelen zijn behoorlijk overgewaardeerd), is daar een stuk meer eenheid en treedt de regering er veel vaker en daadkrachtiger op. Europa is toch een beetje het bange jongetje van de klas die iedereen de vriend wil houden. Liever dan aandelen kopen van opkomende landen? Ook geen beste optie.

 

Koop goud nu het slechter gaat”

Zoals de media smullen van slecht nieuws, zo zullen de goudverkopers het niet nalaten u te wijzen op de beschermende werking van goud. En terecht, want goud en zilver noteerden allebei de afgelopen maanden een dikke plus. Niet geheel onlogisch zullen we maar zeggen. Dit klinkt wat cynisch en dat mag zo nu en dan ook. Deze beschouwing heeft een functie en dient een duidelijk doel: Het is een terugblik die ons helpt vooruitkijken. Het team analisten en auteurs achter BeleggersPlaats wil u daar graag bij helpen. Goud is een thema dat omgeven wordt met mysterie en honger naar grote winsten. Goud hoort in iedere portefeuille thuis. Het is dan wel belangrijk weloverwogen keuzes te maken. De goudprijs is afgelopen jaar rond de 1.300 dollar blijven schommelen.

 

 
 

“2019 wordt een super goed jaar”

Bovenstaande is een quote. Tijdens een recente bijeenkomst met mensen uit het vak, sprak een van de aanwezigen (die we hoog hebben staan) zijn verwachtingen uit voor 2019. Die logen er niet om. Hij doelde hiermee op de uitgangspunten. “De basis is goed. Actuele thema’s zullen voor volatiliteit blijven zorgen, maar niets duidt op een volgende financiële crisis”. Zoals eerder gesteld, dient dit rapport ervoor om u te helpen bij het bepalen van de juiste strategie voor 2019. We moeten hiervoor eerst de kansen en bedreigingen blootleggen. Dat is op zich al geen eenvoudige klus. Er spelen momenteel te veel krachten een rol. Vooropgesteld, hanteren we een belangrijke regel: Kijk eerst naar de onderneming zelf voor u de markt uw beleggingskeuzes laat maken. Wordt 2019 een super goed jaar? De kans is redelijk aanwezig, maar we houden graag een slag om de arm.

 

Sentiment

De markt is omgeven met emotie. Beleggers kopen liever een populair en vaak veel te duur aandeel, zonder naar de werkelijke intrinsieke waarde te kijken. Wanneer de koersen structureel dalen, worden beleggers onzeker en verkopen dan vaak in blinde paniek. Terwijl we toch eigenlijk weten, dat we juist moeten kopen als het bloed door de straten loopt, aldus meesterbelegger Warren Buffett. We moeten aandelen niet zien als handelsproducten, maar voor wat ze echt zijn, een deel van een bedrijf. Dat is het principe van waardebeleggen. Dat heeft werkelijk niets met sentiment te maken. Dat geldt ook voor grondstoffen. We hebben wel een gevoel bij het aandeel Apple, want dan zien we een iPhone voor ons. Maar wat zegt uranium of kobalt u? Gezien de sterke opkomst van kernenergie kan het beleggen in uranium een zeer lucratieve bezigheid zijn. Als kobalt zijn weg vindt naar de accu in elektrische auto’s, dan kunnen u en ik samen wel bedenken dat ook hier winst te halen valt. Op termijn dan wel.

In het volgende deel kijken we met u vooruit.

 

 

Deel II

Het bepalen van de beleggingsstrategie voor 2019

In het eerste deel hebben we met u teruggekeken op een roerig 2018. Laten we lessen trekken uit hetgeen we geleerd hebben uit wat er zich af heeft gespeeld op de financiële markten en laten we leren van onze eigen fouten. Wat ging er goed? Wat ging er fout? In hoeverre had ik zelf invloed op mijn beleggingsresultaten? Wat ga ik anders doen in 2019? Allemaal vragen die u helpen bij het bepalen van de uitgangspunten voor een nieuw jaar vol kansen, maar ook met bedreigingen. Alle reden om samen met u onze verschillende adviesdiensten te beschouwen.

 

Meerdere strategieën onder één dak

BeleggersPlaats herbergt verschillende beleggingsstrategieën, waarbij we niet alleen de breedte ingaan, maar we zoeken ook de diepte. Een aantal beleggingswijzen lijkt wel over één thema te gaan, maar vallen weer uiteen in meerdere beleggingsdoelen. Als voorbeeld het thema ‘dividend’. Beleggen waarbij de dividendcomponent voorop staat kan meerdere doelen dienen. Dat kan inkomen zijn of kapitaalgroei. Wie zich enkel richt op kapitaalgroei, kan een keuze maken uit onze waardeportefeuilles. Wie wat meer uitdaging zoekt, kan speculeren met grondstoffen, edelmetalen of Penny Stocks.

 

Spreiding

Los van uw persoonlijk profiel als belegger, geldt voor iedere belegger het motto ‘spreiden van risico’s’. Dat kunt u binnen één portefeuille, maar ook door portefeuilles te combineren. Dividendaandelen staan te boek als conservatief, maar ook hierbinnen onderscheiden we verschillende risico-categorieën. Hier geldt een vuistregel, dat hoe hoger het dividendrendement, hoe hoger het risico. Heeft onroerend goed uw voorkeur? Verkiest u liever technologie-aandelen? Verwacht u een uitbraak van goud? Zo kunt u aan de hand van uw persoonlijke beleggersprofiel en doelstellingen uiteindelijk uw eigen ideale beleggingsportefeuille samenstellen. U bepaalt namelijk zelf de samenstelling van uw portefeuille. Dit is geheel afhankelijk van uw beleggingsdoelen.

 

Strategieën

BeleggersPlaats biedt meerdere beleggingsoplossingen. Sommigen geven de voorkeur aan het volgen van één strategie echter, steeds meer beleggers gaan hun horizon verbreden. Niet alleen uit interesse, maar ze zien dit als een middel om zich te beschermen tegen onverwachte verrassingen of juist om gebruik te maken van kansen die er zich voordoen. We hebben voor u onze verschillende nieuwsbrieven gekoppeld aan de verschillende strategieën. In grote lijnen ziet de verdeling er zich als volgt uit:

Dit is een grove indeling en zeker niet zwart-wit te noemen. Er zijn talloze combinaties mogelijk. Grondstoffen kun je als speculatief aanmerken, waar dus grote winsten mogelijk zijn, maar binnen deze portefeuille kunt u nuanceren als u wilt. U kunt bijvoorbeeld enkel beleggen in aan gouden of zilver gerelateerde aandelen. Binnen onze portefeuilles kunt u een selectie maken naar bepaalde branches waarin de ondernemingen actief zijn. Bijvoorbeeld onroerend goed, technologie, energie, consumentenproducten of industriële producten.


Extra veilig

Er ontstaat algemeen steeds meer behoefte aan relatief veilige beleggingen. Hiervoor komen in aanmerking de preferente aandelen van The Dividend Factory, de Baby Bonds van PensioenDividend en de holdings portefeuille van SMART Capital. Op de desbetreffende websites vindt u meer informatie.

 

Een klasse apart

De nieuwsbrief MACRO Trends van Brecht Arnaert vormt een aparte klasse. Brecht gaat uit van behoud van kapitaal. Daarnaast inspireert zijn nieuwsbrief met name de beleggers die openstaan voor complexe maatschappelijke en economische vraagstukken. Brecht laat de aandelenmarkten al geruime tijd links liggen, maar biedt zeker alternatieven om uw kapitaal minstens te kunnen behouden, wat op zichzelf al een doel kan zijn.

Brecht houdt ook de mogelijkheid open om te beleggen in bedrijven die wissels zijn op de toekomst en waarin de insiders een heel groot persoonlijk belang hebben, ofwel voor ‘special situations’ met een heel aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Deze laatste categorie van aandelen kan honderden tot zelfs duizenden procenten winst opleveren…. Vaak gaat het om aandelen waar niemand het nut of de waardering van inziet, maar die wel enorme kansen bieden. In het verleden heeft Brecht aan aantal abonnees rijk gemaakt met rendementen van duizenden procenten.

MACRO Trends: Een klasse apart!

 

Outlook 2019

Met bovenstaande handreikingen kunt u bepalen hoe u 2019 tegemoet treedt. De markten blijven onzeker en wanneer er een ommekeer komt, is moeilijk te voorspellen. Een betrouwbare uitspraak hierover mag u van niemand verwachten. Wij bieden u de expertise van onze analisten en auteurs en de mogelijkheid met de verschillende bouwstenen uw portefeuille voor 2019 te gaan samenstellen, dan wel uw huidige portefeuille hierop aan te passen. Zo u wilt. Wij kunnen daarin iets extra’s voor u betekenen.

 

Overkoepelend abonnement

Wij bieden u de mogelijkheid om één overkoepelend abonnement te nemen op alle momenteel voorhanden zijnde nieuwsbrieven. Wij mogen u hierop een grote korting geven. Wanneer u een los abonnement neemt op alle nieuwsbrieven, betaalt u in totaal €1.949. Voor een combinatie abonnement betaalt u slechts €49,95 per maand, ofwel €599 per jaar. U krijgt hiermee een korting van €1.350. Een bijzondere geste om onze abonnees tegemoet te komen.

Heeft u nog een tegoed op één of meerdere nieuwsbrieven, dan wordt dat automatisch voor u verrekend.

Klik hier voor meer informatie.

Niemand is verplicht een dergelijk combinatie abonnement af te sluiten. Die keuze is geheel aan u. Wij willen op deze manier onze trouwe abonnees tegemoet komen door ze een extra hoge pakketkorting aan te bieden.

Wij wensen u een mooi 2019, met persoonlijke voorspoed en een mooi rendement uit uw beleggingen.

Team BeleggerPlaats

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Beleggers PlaatsOnze adviezen voor 2019