Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 14/01/2019

De vorige update van de korte termijn $ dag-grafiek werd afgesloten met de zin: “ Na 7 dagen stijging werd er aldus een minimaal verlies geboekt maar een iets verder stapje terug om wat adem te happen zou geen kwaad kunnen”

In de afgelopen week zien we dat dit verdere stapje terug inderdaad vorm heeft gekregen. Het stapje terug ging op een gecontroleerde manier zodat het er alle schijn van heeft dat de stieren het koersverloop onder controle hebben. Na het licht lagere slot van vorige week vrijdag werd maandag nog getracht een daling af te wenden maar uiteindelijk moest ook toen iets lager worden afgesloten.

 

Beren / Stieren

De aanzet tot de daling op maandag gaf de beren wat moed zodat op dinsdag een groter stapje achteruit werd geprobeerd richting de $15.50. Deze beweging wisten de stieren al snel te counteren zodat de candle van dinsdag weliswaar rood van kleur is maar er slechts een minimaal verlies te noteren viel. Dat de stieren de daling, of beter gezegd correctie, voorlopig onder controle hebben bleek uit het koersverloop van woensdag. De beren probeerden de daling een vervolg te geven, maar de stieren gaven aanzienlijk tegengas waardoor er zowel negatief als positief gehandeld werd met uiteindelijk een licht voordeel voor de stieren.

De laatste 2 dagen van de week werden vervolgens weer eerlijk verdeeld tussen de beren en de stieren. De donderdag mochten de beren hebben en de vrijdag werd gebruikt om de daling binnen de perken te houden. De candle van vrijdag heeft een vrije lange upper shadow zodat deze zwarte candle een negatieve ondertoon heeft, immers de stieren konden de stijging niet vasthouden zodat de beren het voordeel van de twijfel houden.

De daling van afgelopen week is een logische stap terug na de stijging boven het 200 d. MA. De daling zou zelfs nog mogen doorzetten om het 200 d. MA vanaf de bovenkant als steun te testen. Zoals al aangehaald lijken de stieren de correctie onder controle te hebben.

Net als in de $ grafiek zien we in de € grafiek dat de correctie vanaf het hoogste punt van de stijging is ingezet. Vorige week deed de € grafiek het in verhouding tot de $ grafiek iets beter maar deze week is de andere kant van de medaille weer aan de beurt.

De daling vanaf de € 14.04 kent een wat scherper verloop waarbij de candle van vrijdag iets van het scherpe randje afhaalt. Ook hier blijft de koers nog steeds boven het 200 d. MA zodat de hoofdtrend nog steeds omhoog gericht blijft en er thans slechts sprake is van een correctieve beweging.

 

In het wat langere termijn plaatje konden we vorige week zien dat de stijging zijn (voorlopige) top vond tegen de groene weerstandzone nadat de grafiek wat oververhit was geraakt.

Stieren houden zich kranig

De ontwikkeling van deze week toont aan dat de stieren zich kranig houden. De zilverkoers weet zich in de weerstandzone te handhaven en de daling (voorlopig) te beperken. Op deze manier krijgen het 14 en 50 d. MA de gelegenheid om bij te sluiten en de indicatoren kunnen zo wat afkoelen.

 • De RSI is nu wat teruggezakt uit extreem gebied maar bevindt zich nog ruim in positief trendgebied
 • De Koopkracht doet eveneens een stapje terug maar bevindt zich ook nog steeds op een hoog niveau. De ADX is opgeklommen tot boven de 30 hetgeen aangeeft dat de huidige trend aan kracht blijft winnen
 • De MACD, die zich op het hoogste punt bevindt sinds aug 2017, lijkt een topje te maken en een verkoopsignaaltje af te geven bij het kruisen van zijn blauwe signaallijn
 • De Geldinstroom die op een extreme stand stond is inmiddels eveneens wat teruggezakt maar bevindt zich nog ruim boven het 50 niveau zodat wat meer daling geen kwaad kan
 • Het Sentiment/Momentum staat nog steeds op een zeer hoog niveau net beneden de extreme zone

De grafiek straalt nog steeds de nodige kracht uit en de huidige correctieve daling past in dat paatje. Zolang de stieren de zaken onder controle kunnen houden is er geen vuiltje aan de lucht. De belangrijke niveaus om in de gaten te houden zijn:

 • Het 200 d. MA (thans rond de $15.41), belangrijk voor de langere termijn beleggers
 • Het 14 d. MA (thans op $15.48) eerste waarschuwingssignaal voor een verdere daling
 • De blauwe steunzone beginnend bij de $15, dit moet de ultieme steun vormen bij een verdere daling.

In De Bollinger Bandengrafiek werd de stijging vorige week vrijdag alsnog in bedwang gehouden door de bovenste band die de koers terugdrong tot binnen de banden en waarop de vraag ontstond of er wat meer afkoeling zou volgen.

Middenband

Uit de grafiek kunnen we aflezen dat er inderdaad sprake is van deze afkoeling. De zilverkoers heeft zich losgemaakt van de bovenste band en bivakkeert nu in het luchtledige. De belangrijke midden-band is nog een flink stuk van het huidige koersniveau verwijderd zodat deze eerst zal moeten bijsluiten of de koers verder moet dalen om deze bij elkaar in de buurt te brengen.

De midden-band zal de zilverkoers moeten ondersteunen zodat deze zich kan blijven handhaven om de huidige positieve tendens te kunnen waarborgen. De ruimte tussen de onderste en bovenste band is zeer groot zodat een tijdelijke zijwaartse beweging of pas op de plaats nodig zal zijn om de banden weer wat dichter bij elkaar te brengen.

 

Net als in de grafieken hierboven zagen we in de slotstandengrafiek een ‘natuurlijke’ barrière opdoemen in de vorm van de weerstandzone, gevormd door belangrijke niveaus uit het verleden.

De koersontwikkeling stootte hier het hoofd en we zien nu een klein rood stukje grafiek ontstaan.

Ook hier kan eerst een stapje terug volgen om een aanloop te nemen voor een nieuwe aanval op de weerstandzone. De vraag zal vooral zijn hoe groot dat aanloopje gaat worden?

 

In de weekgrafiek lag een verdere stijging op basis van de ontwikkeling van de afgelopen 3 weken het meest voor de hand maar blijkbaar gaf de oververhitte situatie in de dag-grafiek toch wat meer de doorslag dan voorzien. Van de zone rond de $16 werd weliswaar weerstand verwacht maar wat meer strijd had er toch wel mogen zijn.

De rode candle van deze week bevestigt in elk geval de opmerking dat de bereikte zone niet zonder slag of stoot overwonnen zal gaan worden, de beren zullen hier de strijd willen aangaan. De candle van afgelopen week is relatief klein van stuk zodat het voorlopig slechts een klein stapje terug betreft. Er is ook nog ruimte tot aan het belangrijke 34 w. MA ($15.15) voordat de ontstane up-trend in gevaar komt.

 

Indicatoren

De indicatoren staan er nog steeds vrij aardig voor:

 • De RSI bevindt zich nog steeds boven de 50 in positief trendgebied
 • De MACD is weer wat verder naar de 0 lijn geklommen waarboven positief trendgebied lonkt
 • De Geldinstroom handhaaft zich mooi boven de 50 in positief gebied.

Nu ook hier een stap op de plaats gemaakt lijkt te zijn kan er wat meer daling of zijwaartse beweging ontstaan.

 

Net als in de $ weekgrafiek zie we ook in de € grafiek een rode candle in de grafiek in plaats van de verwachte verdere stijging. Het verschil tussen beide grafieken ligt in het gegeven dat de rode candle in de $ grafiek tegen de bovenkant van de voorgaande zwarte candle ligt en in de € grafiek tegen de onderkant. De $-€ ratio is de afgelopen week dus weer in het nadeel van de € grafiek uitgevallen.

Voor het overige blijven ook in de € grafiek de vooruitzichten onverminderd goed, de interne gesteldheid van de grafiek ziet er nog steeds sterk uit zodat de kansen omhoog groter blijven dan omlaag.

 

In de $-€ grafiek is de laatste weken melding gemaakt van de gebruikelijke consequenties van de stijgende wig die in de grafiek is geplaatst. Tot vorige week weigerde de grafiek vooralsnog aan de gevolgen hiervan te voldoen hetgeen met de candle van deze week is veranderd.

Zoals al vermeld heeft een stijgende wig een bearish karakter, een daling uit de wig is de meest voorkomende beweging uit het patroon en dat is dan uiteindelijk ook gebeurd. De candle van deze week springt met een gap uit de wig hetgeen een zeer negatieve implicatie kan hebben.

Potentiële ‘break away’ gap

Deze gap kan namelijk duiden op een potentiële ‘break away’ gap, een situatie die vaker optreedt bij een weerstand of steunniveau maar ook bij afronding van patronen. Een break away gap wordt niet meer gevuld maar zorgt voor een soort versnelde daling. Dit kan betekenen dat de $-€ verhouding nu fors onderuit zou kunnen gaan richting de basis van de wig rond 0.72! De blauwe steunzone en het daar net beneden liggende 50 w. MA zouden dit nog kunnen voorkomen maar als de schijn niet bedriegt gaan de stieren een zeer moeilijke tijd tegemoet.

De indicatoren verslechteren nu snel:

 • De RSI heeft de 50 bereikt en staat op het punt deze neerwaarts te doorbreken waarmee een verkoopsignaal wordt afgegeven
 • De MACD is nog iets verder gedaald richting de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is nu beneden de 50 gevallen waarmee een verkoopsignaal is afgegeven.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver