Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 17 juni 2019

De vorige update werd afgesloten met de opmerking dat de stieren, na 8 dagen hoger te zijn afgesloten, ervoor moesten zorgen dat de koers zich boven het 200 d. MA zou handhaven. Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt is daar direct op maandag niets van terecht gekomen. Na de 8 dagen stijging op rij werd de maandag een prooi voor de beren. Zij haalden flink uit met hun klauwen en zorgden voor een daling die de zilverprijs terug wierp naar een laagste punt van $14.62. De stieren waren daarmee een fors deel van de moeizaam geboekte winst kwijt geraakt en waren terug bij af, beneden de beide MA.

Deze klap kwam hard aan maar de stieren toonden veerkracht. Op dinsdag werden de manschappen gemobiliseerd en in plaats van een verdere daling volgde er een zwarte candle die de zilverprijs weer iets deed opveren richting het 50 d. MA.

Ook op de woensdag en donderdag lieten de stieren zien dat ze zich niet opnieuw zomaar aan de kant lieten schuiven. Op woensdag werd het 50 d. MA onder vuur genomen en zelfs gebroken maar de daadkracht was nog niet voldoende om er weer boven te kunnen afsluiten. Dit lukte tenslotte wel op donderdag met een candle die niet alleen boven het 50 d. MA uit priemde maar zelfs tot aan het 200 d. MA reikte. De daling van maandag was dus grotendeels weer gerepareerd.

 

Deze daadkracht moest op vrijdag navolging krijgen en dat was ook de intentie van de stieren. De opening vond nog plaats beneden het 200 d. MA waarna de aanval werd ingezet. De zilverprijs kon de doorbraak forceren naar een high van $15.12 dichtbij het hoogste punt van vorige week. Hiermee zou de daling volledig zijn goed gemaakt maar de beren konden alsnog roet in het eten gooien. Na bereiken van het hoogste punt kwam de daling toch weer op gang, stapje voor stapje werden de stieren teruggedrongen in hun hok en daalde zilverkoers weer richting het 50 d. MA om daar uiteindelijk ook op af te sluiten.

Zware opgave

Aanstaande week staan de stieren opnieuw voor de zware opgave om het 200 d. MA te heroveren, gezien de tegenwerking van de beren zal dat niet gemakkelijk worden.

Net als in de $ grafiek stelde de maandag in de € grafiek teleur en werd de koers weer beneden de beide MA gegooid. Ook hier konden de stieren vervolgens een stijging opstarten die de daling in eerste instantie volledig kon neutraliseren totdat de beren op vrijdag terugsloegen.

Het slot in de € grafiek kon wel boven het 200 d. MA plaatsvinden zodat de vooruitzichten voor het begin van de komende week wat positiever ogen.

 

Het langer termijn plaatje zag er na vorige week een stuk beter uit en een verdere stijging leek dan ook verwacht te worden. Wel werd opgemerkt dat de beren zouden proberen de weerstandzone te verdedigen hetgeen, helaas voor de stieren, ook inderdaad het geval bleek te zijn.

Het interessante van de daling op maandag is dat deze werd gestopt door het 14 d. MA waarna de stieren dit MA aangrepen om een stijging te starten. Deze stijging bracht de koers niet alleen terug tot in de steunzone maar zelfs tot ruim daarboven totdat de beren tegengas gaven. Het slot van de week kwam tot stand nipt beneden de weerstandzone zodat de stieren eigenlijk niets zijn opgeschoten en ze aanstaande week weer vol gas zullen moeten geven.

De technische gesteldheid heeft niet alt te veel te lijden gehad van de daling zodat een verdere stijging nog steeds kan worden ondersteund:

  • De RSI was teruggevallen tot beneden de 50 maar wist er toch weer boven te klauteren
  • De Koopkracht heeft een daling opgevangen en stijgt nu weer
  • De MACD is verder geklommen tot boven de 0 lijn, positief trendgebied
  • De Geldinstroom wist zich op een hoog niveau te handhaven in positief trendgebied
  • Het Sentiment/Momentum heeft steun gevonden op de 50 en lijkt nu weer noordwaarts te gaan bewegen

Kijkend naar de interne gesteldheid lijkt een doorbraak van de weerstandzone de komende week tot de mogelijkheden te behoren maar dan zullen de stieren wel meteen tot zaken moeten gaan komen aanstaande maandag.

Ook in de Bollinger Bandengrafiek werd de daling niet verwacht maar heeft deze de zaak toch even op de kop gezet. De overval van maandag bracht de koers in één klap terug tot op de midden-band die vervolgens voldoende steun bleek te geven.

Tussen hoop en vrees

De daling werd opgevangen en stelde de stieren in de gelegenheid om voor een herstel te zorgen. Dit herstel nam op vrijdag opnieuw de bovenste band onder vuur al viel het slot op vrijdag zwaar tegen.

Na het doorbreken van de bovenste band werd gehoopt op een slot er boven maar de daling gooide ook hier roet in het eten. De koers bevindt zich nog steeds in het positieve deel van de banden. De stieren zullen hiermee hun voordeel moeten gaan doen.

Zoals vorige week al aangegeven in de slotstandengrafiek was de stijging tot boven de weerstandzone geen garantie voor een verdere opmars omdat er rond het $15 niveau wat topjes uit het verleden lagen.

De beren konden inderdaad weer voor een daling zorgen maar de stijging die in het middendeel van de week plaatsvond wist de koers weer terug te brengen naar de weerstandzone. Het slot van de week vond plaats in de zone zodat het gevecht voor deze zone nog niet is beslist. De stieren krijgen aanstaande week een nieuwe mogelijkheid om de zone te doorbreken.

 

Geen doorbraak

In de weekgrafiek werd gewaarschuwd dat er wel wat verbetering was opgetreden maar dat er nog geen echte koopsignalen waren afgegeven. De strijd om het 34 w. MA was zeker nog niet beslecht.

De stieren konden de afgelopen week de gehoopte doorbraak van het 34 w. MA niet tot stand brengen, in plaats daarvan ontstond een nieuwe rode candle. De rode candle toont aan dat de strijd niet zomaar gestreden is en dat de beren er alles aan zullen doen om de koers beneden het belangrijke 34 w. MA te kunnen houden. Door de rode cande blijft de negatieve gesteldheid van de grafiek intact. Er is een doorbraak nodig om dit beeld te wijzigen.

 

Net als in de $ weekgrafiek werd vorige week al aangegeven dat de stieren in de € grafiek nog een moeilijke week zouden krijgen om een doorbraak van het 34 w. MA te kunnen forceren. Deze verwachting kwam ook hier inderdaad uit.

Ondanks dat de technische staat van de grafiek er iets beter bij lag dan in de $ grafiek slaagden de stieren er ook hier niet in om het 34 w. MA te breken, althans op slotbasis. Er werd wel boven gehandeld de afgelopen week maar de doorbraak kon niet worden vastgehouden.

 

 

Het 17 en 34 w. MA liggen in de € grafiek zeer dicht bij elkaar zodat een doorbraak van de een meteen resulteert in een doorbraak van de ander. Dit kan zeer positief zijn maar maakt de opgave voor de stieren zwaarder er is dan namelijk sprake van een dubbele weerstand die de beren maar al te graag zullen verdedigen. De technische gesteldheid van de grafiek is nog steeds negatief maar er gloort een beetje licht aan de horizon, er is slechts weinig nodig voor wat positieve signalen:

  • De RSI bivakkeert net beneden het 50 niveau zodat een positieve week voor een doorbraak naar boven kan zorgen
  • De MACD ligt nog steeds net beneden de 0 lijn te wachten op een positieve impuls die kan leiden tot een doorbraak
  • Het Sentiment/Momentum is opgeklommen tot boven de 20 en kan nu mogelijk verder gaan stijgen

 

De beweging in de $-€ grafiek van afgelopen week mag inmiddels weinig verrassend worden genoemd. Er werd verwacht dat de koers nu op weg zou gaan naar het 50 w. MA maar dat pakte uiteraard weer anders uit. In plaats van een voortzetting van de daling ontstond er toch een zwarte candle aan de bovenzijde van de lange rode van vorige week. De grafiek blijft dus tegendraads reageren ten opzichte van de uitgesproken verwachtingen.

De zwarte candle die nu is geproduceerd botst op de voormalige steunlijn die nu weer als weerstandlijn zal gaan fungeren. Mocht de koers er deze week in slagen om weer boven de lijn te geraken dan is de daling voorlopig afgewend en zou de rode candle een false move zijn.

De indicatoren van de grafiek blijven nog positief waarbij de RSI een bodem lijkt te willen vormen op de 50. Na de aanstaande week kunnen we mogelijk wat meer duidelijkheid krijgen over de toekomstige verwachtingen.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver