Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 17 juni 2019

Opmerking: Ray Merriman geeft nog MMA Market Timing-cursussen in Peking. Mede in verband daarmee is de column is van deze week donderdag 13 juni al geschreven, zonder de handelsactiviteiten van vrijdag te kunnen hebben meenemen. 

Korte evaluatie en vooruitblik  

Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB) en Christine Lagarde, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarschuwden dat het wereldwijde handelsgeschil tussen de VS en China en een dreigend conflict met Europa en andere industrielanden tot tegenwind voor iedereen kan leiden en nog kan verergeren. Tijdens de 8e ECB-conferentie, die woensdag werd gehouden en zich richtte op de landen in Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa (CESEE), zei de Lagarde van het IMF: “We ontmoeten elkaar op een moment dat de steun voor wereldwijde samenwerking en multilaterale oplossingen tanende is”. – Holly Ellyatt, “IMF’s Lagarde en ECB’s Draghi waarschuwen tegen verontrustende ontwikkelingen in de handelsoorlog”, https://www.cnbc.com, 12 juni 2019.

Morgan Stanley’s Business Conditions Index, die omslagpunten in de economie vastlegt, is van een niveau van 45 in mei in juni 32 punten gedaald tot een niveau van 13. Deze daling is de grootste daling van één maand en naar het laagste niveau sinds december 2008 tijdens de financiële crisis, volgens de firma. – Maggie Fitzgerald, “Een Morgan Stanley Economische Indicator heeft zojuist een recorddaling geleden”, https://www.cnbc.com, 13 juni 2019.

Aandelenmarkten hielden wereldwijd tot en met donderdag 13 juni vast aan hun indrukwekkende stijging vanaf de laagtes waarmee de vorige primaire cyclus op 3 juni begon met de bodem. Het maakt allemaal deel uit van de tweede passage van het Jupiter-Neptunus-vierkant, dat dit weekend 16 juni plaatsheeft (had) en heeft een historische samenhang met grote omkeringen binnen een orb van 11 handelsdagen. De laagte van 3 juni was negen dagen voor deze passage, wat binnen de reikwijdte van historische overeenkomst valt. Hoewel de orb voor omkeringen die met dit aspect gerelateerd zijn nog twee weken aanhoudt, wat betekent dat het met nog een grote omkering kan plaatsvinden, omlaag vanaf een top die nu in de maak kan zijn. Tot dusver zijn aandelenindices ongeveer 5% gestegen van die laagte tot de hoogtes 11 juni. In de VS waren de stijgingen in de Dow Jones en NASDAQ omvangrijker, wel 6,4 en 8,4 procent tot 11 juni maar lijken die kant tegen het eind van de week weer op te willen.

In andere markten steeg Goud ook goed en klom voor het eerst sinds 19 april 2018 naar boven $1350. Zilver flirt met het 15,00-niveau, bescheiden omhoog sinds zijn 6-maandslaagte van 14,26 op 28 mei maar nog wel steeds dik onder zijn 16,19-16,20 dubbele top van 31 januari en 20 februari jl. Ruwe olie zakte afgelopen woensdag 12 juni naar 50,72 en vormde een bullish dubbele bodem naar zijn laagte van 50,60 een week ervoor op 5 juni. Dat is opmerkelijk omdat zowel Jupiter als Neptunus over ruwe olie heersen en relatie daarmee staat op een kosmisch hoogtepunt. Bitcoin had ook een belangrijke week, vormde een dubbele bodem: 7424 op 5 juni, 7498 10 juni. Op het moment dat dit op 13 juni wordt geschreven, slechts drie dagen later, is Bitcoin vanuit die laagtes al meer dan 10% gestegen.

 

De geokosmos van vandaag en gedachten over morgen

Zoals hierboven geschreven, is dit de kosmische piek van 2019’s afnemende vierkantaspect tussen Jupiter en Neptunus, ongetwijfeld de meest dominante geokosmische signatuur van dit jaar. Het is vooral belangrijk voor wie geokosmische studies volgen, omdat beide planeten ook in hun de tekens staan waarover zij zelf heersen: in respectievelijk Boogschutter en Vissen, iets dat slechts om de 166-167 jaar gebeurt. Zowel Jupiter als Boogschutter waar hij over heerst, hebben met de gevoelens van optimisme en hoop te maken. Zij zien het “glas als halfvol” en geloven dat het glas op het punt staat vol te raken. Echter, zowel het teken als de planeet heeft de neiging tot overdrijven, tot het punt van het verwerpen van feitelijk bewijs, misschien omdat ze willen geloven dat het beste resultaat zal worden bereikt. Het heet positief denken, maar het kan leiden tot een slecht of zelfs verkeerd oordeel, met verliezen als gevolg in plaats van de verwachte winsten als gevolg van de overdreven en hoge verwachtingen.

Dit kenmerk wordt problematischer onder het afnemende vierkant naar Neptunus in Vissen, dat ook de neiging heeft om “feiten” af te wijzen of zelfs te verzinnen/verdraaien om het te laten rijmen met zijn optimistische (en zelfs grandioze) wensen. En het afnemende vierkant is naar mijn mening het moeilijkste van alle aspecten om mee te werken, om succesvol te integreren tot een positief resultaat. Zolang er dus geen bewijs, verantwoording en onderscheidingsvermogen vereist zijn, kan de collectieve stemming gemakkelijk buigen naar “irrationele uitbundigheid”. Mensen zijn positief omdat de dingen “goed voelen” en daarom moeten ze goed zijn en beter worden. Wat vaak ontbreekt, is bewustzijn of aandacht voor signalen die een heel ander verhaal vertellen – de werkelijkheid die niet door de overtuigingen en wensen achter de irrationele uitbundigheid wordt ondersteund. Als de werkelijkheid toeslaat en het duidelijk wordt dat deze realiteit niet is wat men dacht dat het was, dan kan irrationele uitbundigheid snel omslaan in hysterie en paniek.

We kunnen de komende twee weken een voorbeeld van dit conflict tussen realiteit en hoop/wensen ervaren. Dit is omdat het Jupiter-Neptunus-vierkant op 16 juni is en het een werkzame invloed hiervan ongeveer twee weken heeft. Afgelopen week maakte de Zon een T-vierkant naar zowel Jupiter als Neptunus. De aandelenmarkten van de wereld schoten omhoog, hopend op een doorbraak in het handelsdispuut tussen de VS en … alle anderen, maar in het bijzonder Mexico. En natuurlijk de hoop op een meeting tussen de presidenten van de VS en China. Jupiter en Boogschutter betrekking op wereldhandel en het vierkantaspect op een impasse os mogelijke blokkade. Met Jupiter en Neptunus is de blokkade vaak het resultaat van wantrouwen, bedrog en/of een verkeerde voorstelling van zaken door de ene of de andere partij.

Nu komt Mars er ook nog bij in het plaatje, hij maakt 14-19 juni een oppositie naar Saturnus en Pluto. Waar Jupiter en Neptunus overdrijven en als “aardig” willen kunnen overkomen, heeft Mars in een hard aspect naar Saturnus en Pluto de neiging om het keihard te spelen, om te proberen de tegenstander onder druk te zetten tot naleving of onderwerping door middel van geweld. Dit is een oorlogsachtig aspect, waarbij de ene kant hard aandringt en de andere kant zich diep ingraaft. Dit resulteert zelden in een overeenkomst of doorbraak en slaat de hoop en wensen (of zelfs valse verklaringen) van degenen die (onder Jupiter vierkant Neptunus) “geloofden” dat er iets positiefs zou gebeuren. De wereldmarkten zijn dus gevoelig voor een plotselinge schok.

De week erna komt Neptunus volle kracht terug als hij 21 juni retrograde draait, gevolgd door Venus die een T-vierkant maakt naar het Jupiter-Neptunus-vierkant 23-24 juni. Hoe reageren wereldleiders als hun eisen niet worden ingewilligd, als hun hopen en wensen vervliegen? Onder dergelijke aspecten nemen zij hun toevlucht tot vingerwijzen, verdachtmakingen en beschuldigingen aan de ene kant, gevolgd door klachten over onrechtvaardigheid aan de andere kant. Onze historische studies tonen aan dat de beurzen in deze periode vaak met zeer grote koersschommelingen reageren, vooral in de komende week, tot en met 24 juni.

Trump

Interessant genoeg is president Donald Trump in deze periode, op 14 juni, jarig. In de studie van de astrologie staat dit bekend als de terugkeer van de zon, een tijd waarin de aarde zich in dezelfde positie bevindt in haar baan om de zon als ten tijde van iemands geboorte. Het moment van de terugkeer creëert een terugkeerhoroscoop van de zon, die de thema’s en mogelijkheden van het volgende levensjaar schetst. In Donald Trump’s zonneterugkeerhoroscoop zijn zowel Jupiter vierkant Neptunus als Mars opposiet Saturnus en Pluto erg sterk. Dit duidt niet op een jaar van veel afspraken of prestaties, maar eerder op een jaar van toenemende obstakels en onderzoek. Hij kan geneigd zijn om te proberen anderen te dwingen dingen te doen die ze niet willen doen (omdat hij “gelooft” in zijn positie, goed of fout), zonder veel succes.

Tegelijkertijd voelt hij zich waarschijnlijk gedwongen om dingen te doen die hij niet wil doen en reageert hij daar ook sterk op. Zijn weerstand kan even sterk zijn als hun kracht. De beweging om hem uit de macht (Pluto) te verwijderen is geneigd om te groeien. Dit is zijn ‘oorlogsjaar’. Het zal waarschijnlijk een echte test zijn voor wat betreft zijn vermogen om “rustig en onder controle te blijven” met deze opstelling. Als er al een advies gegeven zou kunnen worden aan iemand die dit soort aspecten ondergaat ten tijde van zijn/haar zonneterugkeer, is het: probeer confrontaties en stressvolle situaties zo goed mogelijk te vermijden. Dat is natuurlijk niet mogelijk als je president van de Verenigde Staten bent.

Dat advies geldt voor de komende week voor ons allemaal. Probeer kalm en geaard te blijven, niet je humeur te verliezen, en niet te beginnen met of deel te nemen aan onnodige en onoverwinnelijke gevechten of geschillen. Anderen zullen niet buigen voor uw wil, net zo min als u zal buigen voor hun eisen. Het is het beste om deze periode te gebruiken om goed na te denken over uw plan(nen), niet om die plannen uit te voeren of te initiëren, vooral als u weet dat ze anderen, wiens steun u nodig hebt, van streek zullen maken. Je hebt misschien gelijk in je overtuigingen, maar waarschijnlijk niet de steun van anderen die nodig is om de overwinning te behalen. Neem de tijd om je strategie te ontwikkelen voordat je aanvalt. Beter nog, val niet aan. Heb geduld en probeer je los te maken en het grotere plaatje realistisch te zien. Wat kan je realistisch gezien winnen zonder je doel te ondergraven? Anders, kun je als je te impulsief reageert, “een storm in een glas water creëren”.

Mededelingen

Hoe staat olie ervoor? Lees Irma Schogt’s recente artikel op TradeIdee >>>

Nog maar 1 week om u aan te melden!

Zet 22 juni 19.00 uur EDST in je agenda voor Heroriënteer je investeringsstrategie: Alle cycli leiden naar 2020! Dit live 2 uur durende webinar, geleid door MMA-analist Kat Powell, bevat een diepgaande blik op langere termijncycli, trendpatronen en koersdoelen voor Zilver en Sojabonen, plus geselecteerde extra markten. Kat onthult daarin ook bevindingen uit haar onderzoek naar de geokosmische patronen die met de huidige handelsoorlogen samenhangen.

We vroegen Kat: “Wat is het verschil tussen dit webinar en die je vorig jaar over Zilver en Sojabonen presenteerde?”

In 2018 hebben we ter illustratie de langere termijncycli bekeken via maandgrafieken. Het doel was om de kijkers op één lijn te krijgen met de langere cycluspatronen en om de potentiële impact van de geokosmische gebeurtenissen van 2020-2021 te visualiseren. Terwijl we die gegevens voor de kijkers zullen opfrissen, gaan we nu dieper in de cyclusstructuur duiken door deze toekomstige geokosmische gebeurtenissen te onderzoeken aan de hand van historische correlaties in wekelijkse en dagelijkse grafieken. Speciale aandacht zal worden besteed aan de cyclusstructuur, trendkanalen en -patronen, voortschrijdende gemiddelden en prijsreferenties. Het doel is om een nauwere focus te bieden bij de overgang naar de handels- en investerings-tijdzone voor deze naderende geokosmische energiezones. Meld u nu aan en reserveer een plek in MMA’s komende live webinar!>>>

irma schogIrma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:

In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Irma SchogtVooruitblik op de week