Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 15 juli 2019

Na de lange rode candle van vorige week vrijdag werd er op maandag een moeilijke dag voor de stieren verwacht, de verwachting was dat de beren zouden proberen om meteen door te drukken.

In de grafiek kunnen we zien dat de stieren zich kranig wisten te houden, ze wisten de druk van de beren goed te pareren en zelfs een intraday herstel te bewerkstelligen. Dat herstel kon weliswaar niet worden vastgehouden maar er kon wel een zwarte candle worden bijgeschreven.

In de dagen daarna toonden de stieren zich nog steeds zeer strijdvaardig en wisten zelfs op te stomen tot boven de $15.30, naar een hoogste stand van $15.35 op donderdag. Het slot van die donderdag kwam na het bereiken van het topje uiteindelijk toch een stuk lager tot stand omdat de beren het heft alsnog wisten over te nemen.

De rode candle op donderdag had een voorbode kunnen zijn voor een hernieuwde daling op vrijdag maar de stieren waren hierop voorbereid. Na een iets lagere opening en een dip naar beneden werd de stijging weer ingezet en kon de zilverkoers naar boven worden getild om uiteindelijk op $15.24 af te sluiten.

Verdedigen

De afgelopen week werd duidelijk dat de stieren bereid zijn om het 200 d. MA te verdedigen en het niet zomaar prijs te geven. Met de koersbewegingen van afgelopen week heeft de zilverprijs weer wat afstand genomen van dit 200 d. MA zodat de uptrend in leven is gehouden.

Ook in de € dag-grafiek is de zilverprijs boven het 200 d. MA gebleven hetgeen hier overigens een stukje makkelijker te realiseren was aangezien er meer afstand bestond tot het MA.

Tussen de beide grafieken valt wel een duidelijk verschil te noteren. In de $ grafiek zien we dat er vanaf de lange rode candle een opwaartse beweging is ingezet, terwijl we in de € grafiek een meer zijwaarts verloop zien. De valuta-invloed heeft zich hier weer negatief doen gelden voor de € beleggers. Ondanks de negatieve valuta-invloed zien we echter per saldo ook hier een kleine stijging sinds vorige week vrijdag. De slotkoers op vorige week vrijdag was € 13.40 en is nu € 13.50.

 

In het langere termijn plaatje werd een zware week verwacht voor de steunzone die aanzienlijk onder druk zou kunnen komen. Terugkijkend kunnen we achteraf constateren dat het met die druk reuze meeviel. De bovenste lijn van de steunzone werd op maandag en dinsdag wel aangetikt maar tot een echte doorbraakpoging kwam het eigenlijk niet.

Of dit de verdienste was van sterkte bij de stieren of zwakte bij de beren is niet geheel duidelijk daar de dagelijkse omzetten van afgelopen week wat aan de magere kant waren. Feit is dat, gedurende de week, de stieren in staat waren om de koers opnieuw op te tillen richting de weerstandlijn die zowel op woensdag als donderdag werd aangetikt. Het aantikken van de weerstandlijn verklaart waarschijnlijk meteen de rode candle op donderdag. De beren wilden deze lijn aangrijpen om een top te vormen en de stieren terug te dringen.

De indicatoren

Dat terugdringen is niet echt gelukt, getuige de zwarte candle op vrijdag. De vorm en het slot van deze candle doen vermoeden dat er begin aanstaande week een nieuwe aanval van de stieren op het programma staat om deze lijn alsnog te breken. De technische staat van de grafiek ligt er nog vrij positief bij zodat een positieve maandag genoeg steun zou kunnen opleveren voor de rest van de week.

 • De RSI is terug geklommen tot boven de 50 en heeft hierop zelfs een bodempje geproduceerd
 • De Koopkracht is boven de Verkoopkracht blijven liggen en zou nu weer naar boven kunnen draaien
 • De MACD daalt weliswaar beneden de signaallijn maar doet dit nog steeds in positief trend- gebied boven de 0 lijn. Er is nog steeds sprake van een correctieve beweging
 • De Geldinstroom is wel beneden de 50 gezakt, een verkoopsignaal, maar lijkt een bodem te willen produceren
 • Het Sentiment/Momentum is eveneens teruggezakt naar negatief trendgebied, beneden de 50. Er is echter een positieve kruising met de signaallijn tot stand gekomen zodat een herstel richting die 50 is ingezet

Bij een positief begin van de week zouden de seinen op groen kunnen springen voor een nieuwe aanval op de weerstandzone waar de recente top is gevormd.

In de Bollinger Bandengrafiek zag het er vorige week niet bijster goed uit met de daling beneden de midden-band. Er werd aangegeven dat de stieren aan het begin van afgelopen week moesten zorgen voor een snelle terugkeer boven deze midden-band om een verdere daling af te wenden.

De stieren hebben zich uitstekend van hun taak gekweten, op dinsdag werd de midden-band heroverd en vervolgens op donderdag en vrijdag goed verdedigd. De koers bivakkeert nu weer in positief gebied boven de midden-band zodat de kansen opnieuw aan de bovenkant liggen. Als de stieren het huidige momentum kunnen vasthouden kan aanstaande week weer de bovenste band worden opgezocht.

In de slotstandengrafiek werd de koers vorige week tegen gehouden door een minder van belang zijnde steun rond de $15. De verwachting was dat deze steun zou bezwijken waarna de koers dan kon terug vallen naar de zwaardere steunzone rond $14.75.

Steunlijn

De stieren dachten hier duidelijk anders over, zij grepen de kans om aan de bereikte lijn een zwaarder belang te hechten en deze tot belangrijkere steunlijn te bombarderen. Vanaf de lijn heeft inmiddels een herstel plaatsgevonden tot halverwege de eerste weerstandlijn zodat er nu sprake is van een neutrale stand in ‘niemandsland’. Aanstaande week zal de strijd worden voortgezet.

 

De weekgrafiek toonde vorige week aan dat de koers op een zeer belangrijk punt was aangekomen en dat de stieren dringend in actie dienden te komen om een zwaar verkoopsignaal te voorkomen.

De koers was beneden het 34 w. MA gezakt en de stieren dienden dit zo snel mogelijk te repareren.

De candle die we deze week in de grafiek zien verschijnen voldoet volledig aan die wens. De koers is terug getild tot boven het 34 w. MA zodat een verkoopsignaal (voorlopig) is afgewend. Het enige dat een beetje zorgen baart is de lage omzet die met deze ‘wederopstanding’ gepaard gaat. De echte overtuiging ontbreekt bij deze candle zodat het leed nog niet geleden lijkt te zijn.

Geen hosanna stemming

De indicatoren stralen eveneens nog geen hosanna stemming uit;

 • De RSI is wel iets boven de 50 geklommen maar echt positief oogt het nog niet
 • De MACD stijgt wel verder richting de 0 lijn maar bevindt zich nog steeds in negatief gebied
 • De Geldinstroom beweegt zijwaarts in negatief gebied en zal fors moeten aantrekken om de koers te kunnen ondersteunen.

 

In de € weekgrafiek werd vorige week uit een objectief oogpunt gesteld dat een verdere stijging voor de koers het meest voor de hand zou liggen. De zwarte candle in de grafiek vult deze verwachting mooi in.

Na de rode candle van vorige week heeft de koers zich inderdaad weer weten op te richten en weer afstand genomen van het 34 w. MA. De zwarte candle heeft ook gezorgd voor wat meer verbetering in de interne gesteldheid van de grafiek:

 • De RSI heeft zich iets van het 50 niveau weten los te maken
 • De MACD blijft nog steeds op de 0 lijn geplakt
 • Het Sentiment/Momentum heeft de stijging boven de 50 een vervolg weten te geven en heeft nog genoeg ruimte over om te stijgen

De € beleggers lijken een nieuwe stap te hebben gezet voor een verdere stijging.

 

De $-€ grafiek van vorige week liet een zeer verrassende ontwikkeling zien doordat de koers met een sprong op de deur van de weerstandlijn wist te kloppen. Alles leek weer koek en ei te zijn waardoor een verdere stijging aannemelijk werd. Het enige dat hiervoor nodig was zou een doorbraak van de weerstandlijn zijn en die zou dan deze week moeten gebeuren.

De grafiek toont dat dit niet het geval was, geen doorbraak maar wel een stapje terug door middel van een rode candle. Nu is de daling met deze rode candle niet echt schrikbarend te noemen (0.87%) maar het toont wel aan dat de weerstandlijn zich niet zomaar gewonnen zal geven. Er zal dus wat nieuw animo nodig zijn om een doorbraak te kunnen forceren.

De technische gesteldheid va de grafiek ligt er nog steeds niet verkeerd bij:

 • De RSI blijft nog boven de 50 in positief gebied al is deze wel wat gedaald
 • De MACD beweegt zijwaarts boven de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is vanaf de 20 door de signaallijn gebroken en is aan een stijging begonnen

De kansen voor een doorbraak van de weerstandlijn blijven aanwezig maar dan zullen de stieren er wel snel werk van moeten gaan maken.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver