Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 8 december 2019

Korte evaluatie en vooruitblik  

Volgens de door het Miniserie van Werkgelegenheid vrijdag vrijgegeven cijfers, groeide de niet-agrarische banenmarkt in november, met 266.000 nieuwe banen en daalde het werkloosheidspercentage tot 3,5%. Die hoeveelheid aan nieuwe banen was beter dan wat Wall Street verwachtte. Economen die vooraf geconsulteerd waren, hadden een solide banengroei van 187.000 verwacht en dachten dat het werkloosheidcijfer stabiel zou blijven op 3,6% in oktober. Het gemiddelde uurloon steeg met 3,1% ten opzichte van een jaar geleden. De “Bottom line”, Amerika doet het goed, volgens Larry Kudlow, directeur van de National Economische Raad, tegen CNBC’s “Squawk on the Street.” “Dit zijn zeer sterke cijfers.” – Jeff Cox, “Banengroei stijgt in november,” www. cnbc.com, 6 december 2019.

De Amerikaanse president Trump twitterde plannen om de import van Franse champagne en kaas (en tal van andere goederen) te gaan belasten. Hij vergeet daarbij wel dat voor de consument het vervangen van Camembert door Kraft-kaasplakken een enorme opgave kan zijn. Eerdere tweets betreffende het heffen van belastingen op Braziliaans en Argentijns staal lijken daarentegen serieuzer. Bedrijven geloven al jaren dat ze van de wereldwijde aanlevering van bepaalde goederen kunnen profiteren op het door hen gewenste moment. Het vertrouwen in de wereldwijde toelevering van goederen wordt nu echter bedreigd wanneer een Trump-handelsovereenkomst niet langer dan een paar maanden lijkt te duren. Het één lokt het ander uit, immers een afgenomen vertrouwen in wereldwijde toelevering van goederen, maakt dat investeringen in wereldwijde goederenlevering gaat afnemen en dan zal elk economisch herstel in 2020 weer afzwakken. Het vertrouwen is als het eenmaal beschadigd is nu eenmaal moeilijk te herstellen. Je kunt verbrande toast niet weer in brood terug veranderen. Gisteren is er veel toast verbrand. – Paul Donovan, UBS Morning Comment, 3 december 2019.

 

 
Met Amerika gaat het inderdaad goed. En het zijn niet alleen de hogere klassen in de samenleving die ervan profiteren zoals sommigen beweren. De middenklasse verbetert ook financieel, omdat de werkloosheid daalt naar een dieptepunt van meerdere decennia. Mensen werken en het inkomen stijgt. Zoals een commentator op een financiële markt gerelateerd tv-station vandaag verklaarde, is het verbazingwekkend hoe goed de economie kan presteren wanneer de overheid niet in de weg loopt bij het beheren van micro-ondernemingen. Maar is dat wel zo? En zo ja, wat is dan de reden dat dat weer kan veranderen? Een vertraging van de wereldhandel kan deze trend veranderen. En de voortzetting van een escalerend tarievenbeleid (door de overheid) kan gemakkelijk de reden zijn die de wereld en de nationale economie onderuit haalt, nu de expansieve Jupiter begint met zijn doorgang in het tot krimp aanzettende teken van Steenbok, op 2 december 2019 tot 19 december 2020.

Vorige week begon met de angst voor een wereldwijde economische recessie. De wereldaandelenbeurzen daalden scherp gedurende de eerste twee tot drie dagen afgelopen week, na het binnentreden van Jupiter in Steenbok. De DJIA daalde bijvoorbeeld bijna 800 punten vanaf de opening op maandag tot de “intraday-low” op dinsdag. Daarna pauzeerde de terugval op woensdag en donderdag terwijl de handelaren wachtten op het werkgelegenheidsrapport van vrijdag. Op de enorme stijging van het aantal werknemers in dienstverband steeg de DJIA 327 punten tot bijna zijn recordhoogte van 27 november jongstleden. De kans is groot dat andere wereldaandelenindexen maandag hoger zullen openen, vooral in Azië en de Pacific.

De Goud- en Zilverprijzen deden precies het tegenovergestelde van wat aandelen deden. Dat wil zeggen, het ging allemaal redelijk goed met die prijzen tot woensdag, toen pauzeerden zij op donderdag en vielen vrijdag hard naar beneden. Schatkistpapieren volgden een vergelijkbare weg als die van de metalen, maar Ruwe Olie verhandelde hoger samen met aandelen. Ruwe olie test nu voor het eerst sinds half september $ 60,00 per vat. Bitcoin bereikte een dieptepunt op 25 november, maar worstelt nog steeds om boven $ 8000,00 te geraken.

 

De geokosmos van vandaag

 

 
De rally in Ruwe Olie en aandelen kan verband houden met Jupiter, niet omdat Jupiter Boogschutter verlaat, maar omdat Jupiter op 15 december een gunstige driehoek maakt met Uranus. Jupiter is de co-heerser van Boogschutter en Uranus is de planeet die uit congestiezones breekt, soms op spectaculaire wijze. Zijn overeenkomst met marktbewegingen kan aan beide kanten van het aspect tot tien dagen duren.

De Jupiter-Uranus-driehoek kan echter worden getemperd door de combinatie van Venus met Saturnus en Pluto conjunct in Steenbok, op 11-13 december. Plots kunnen belastingen en schulden op de voorgrond treden. Maar met Jupiter driehoek Uranus na al die bovengenoemde conjuncties, kunnen er ook tekenen zijn van een handelsovereenkomst tussen de VS en China, wat logisch is als er nieuwe invoertarieven gepland staan voor 15 december. Met Venus (overeenkomst) die Saturnus (vertragingen) verbindt ten aanzien van de tarieven (Pluto) lijkt het in een perfect geordend universum erop dat de gesprekken opnieuw averij zullen oplopen. Maar het kan ook betekenen dat de laatste details van een beperkte overeenkomst plotseling tot een goed einde worden gebracht. Dat zou de trigger kunnen zijn die aan het einde van het jaar de aanzet geeft tot een nieuw record, want de Zon zal dan conjunct Jupiter en driehoek Uranus staan, op 24-27 december. Als er voor het einde van het jaar geen overeenkomst is ondertekend, komt een handelsdeal weer in het luchtledige te hangen, omdat de Zon, Mercurius, Saturnus en Pluto dan samenkomen in het serieuze teken van Steenbok, van 10 tot 13 januari 2020. Dan is het Volle Maan met Uranus die richting verandert. Aandelenmarkten – en eigenlijk alle financiële markten – kunnen dan abrupt van richting veranderen. Het zou niet fraai zijn als een handelsdeal weer uit elkaar valt.

 

Gedachten over morgen

“Amerikanen hebben altijd kunnen omgaan met soberheid en zelfs tegenspoed. Welvaart is wat ons de das omdoet.”– James Reston, Amerikaanse journalist, geciteerd in de editie van 6 december 2019 van de Arizona Republic (krant).

Er zal nog veel worden gepraat over de Saturnus-Pluto-conjunctie die op 12 januari 2020 gaat plaatsvinden. Het is één van de “top 6” synodische (planetaire conjunctie-) cycli qua lengte. Dat wil zeggen, het gebeurt om de 32-37 jaar. De laatste keer dat deze cyclus plaatsvond was 8 november 1982. Dit zal de langste planetaire cyclus zijn sinds de Uranus-Neptunus-conjunctie van 1993, die volgde op de 45-jarige Saturnus-Uranus-conjunctie en de 36-jarige Saturnus-Neptunus-conjunctie van 1988-1989. Uranus-Neptunus is een erg lange cyclus die 171 jaar duurt, de één na langste cyclus op Neptunus’ en Pluto’s 492-jarige cyclus na.

De Saturnus-Pluto-conjunctie is een zeer belangrijke planetaire cyclus die overeenkomt met politieke en mundane zaken, alsook met economische trends. Deze dynamiek en thema’s worden in detail besproken in het binnenkort te verschijnen Forecast 2020-boek (en Ebook). Ik geloof niet dat iemand deze cyclus ooit zo uitgebreid heeft ontleed, geanalyseerd, onderzocht en uitgelegd als ik heb gedaan in dit boek. Waarom? Omdat het naar mijn mening heel goed de huidige omstandigheden en collectieve psychologie beschrijft die de wereld vandaag de dag overspoelt.

Binnen 11 maanden is de invloed van de Saturnus-Pluto-conjunctie al te bemerken. Dat zal zo blijven gedurende het grootste deel van 2020, daar beide planeten in de laatste graden van Steenbok dicht bij elkaar blijven lopen. Ze zijn feitelijk al conjunct aan elkaar sinds juli 2019. In principe behandelt het Forecast 2020-boek drie thema’s die zich voordoen met betrekking tot deze belangrijke planetaire conjunctie:

    1. Schaakmat – iemand wint en iemand verliest en daarmee breekt de impasse. Er zijn waarschijnlijk geen win-win resultaten, tenzij rivaliserende partijen zich inzetten voor een dergelijke gunstige oplossing.
    2. Deugd versus corruptie – helden versus schurken.
    3. Macht om te vernietigen versus bovenmenselijke inspanning om te hervormen en te reconstrueren – enorme druk waar het collectief meer stress en angst voelt om iets te doen – of te vermijden.

 

Het is ook belangrijk te herkennen dat Saturnus-Pluto in Steenbok ook een tijd is van het aanvaarden van de consequenties voor die handelingen en beleidsmaatregelen die gestart zijn in de periode die heeft geleid tot 2020. De FED heeft bijvoorbeeld onorthodoxe monetaire beleidsbeslissingen genomen zoals het nul-rentebeleid en QE (kwantitatieve versoepeling) in 2008-2016, waarvan niemand weet wat de gevolgen zijn. (De ECB voert in 2019 QE-beleid uit waar het in 2009 mee begon. Red.) Er is wel bezorgdheid dat op een bepaald moment de afrekening zal plaatsvinden. Hetzelfde wordt verondersteld ten aanzien van de Brexit-stemming van 2016 en het onlangs tegen verschillende landen vastgestelde tarievenbeleid van de VS (2018-2019), en met name China. Met Saturnus en Pluto komen de gevolgen van al deze acties en beslissingen tot een climax in 2020. Iemand zal winnen, iemand zal verliezen. Er zal hier waarschijnlijk geen win-win-resultaat zijn, omdat Pluto kracht en finaliteit vertegenwoordigt – een zakelijke conclusie – en niet één door een compromis.

Het goede nieuws is dit: het gebrek aan beleefdheid tussen partijen over tegengestelde doelen met betrekking tot de zaken kan, in 2020-2021, ook een hoogtepunt bereiken. Het collectief heeft in toenemende mate, sinds de “Cardinal Climax” in 2008 begon, druk ondervonden, het is alsof je gevangen zit in een steeds strakker wordend korset. Die druk zal na 12 januari 2020 langzaam beginnen af te nemen, maar na het Saturnus-vierkant met Uranus in 2021waarschijnlijk pas echt goed merkbaar. Tegen die tijd zullen we weten wie de winnaars en verliezers zijn en met welke wederopbouw we moeten beginnen.

Welke invloed heeft deze dynamiek op de economie en de financiële markten? Dit is ook een onderwerp dat wordt behandeld in het Forecast 2020-boek en in de uitgave van deze maand van het maandelijkse MMA Cycles report / SMT Cyclus Nieuwsbrief die a.s. maandag-dinsdag (in Nederland een paar dagen later) wordt gepubliceerd. Houd er voorlopig rekening mee dat er onder dit aspect niet veel ruimte is voor fouten. Het is waardevol om een plan te hebben, je eraan te houden en je te realiseren dat er consequenties zijn voor het laks zijn met disciplines, zoals verlies van geld. Tegelijkertijd kunnen er grote beloningen zijn voor het vertonen van grote discipline gedurende deze periode en het vasthouden aan een goed doordacht plan. Op zichzelf correleert de conjunctie van Saturnus en Pluto niet met het einde van verschillende langetermijntrends. Maar in combinatie met harde aspecten waarbij Saturnus en Uranus binnen een jaar betrokken zijn, komt het echter vaak overeen met omkeringen van langetermijntrends, en vaak op een gewelddadige wijze. Dit is de kosmische situatie waarin we ons in 2020-2021 zullen bevinden. De economie en aandelenmarkten doen het al heel lang heel goed (recordtijd van de expansie). Maar wat omhoog gaat, komt meestal naar beneden, en met harde aspecten van Saturnus-Pluto gevolgd door Saturnus-Uranus, is het misschien wel geen zachte landing.

 

Mededelingen

De maandelijkse SMT Cyclus Nieuwsbrief komt deze week uit! Elke uitgave bevat onze toekomstoutlook voor de Dow Jones en S&P en AEX index, Goud, Zilver, T-Notes, Euro/Dollar, Ruwe Olie, naast MMA’s unieke geokosmische cruciale omkeerdata (CRD’s) en Solaire-Lunaire omkeerdata voor de komende weken voor DJIA, Goud, en Zilver. Ook de MMA Japan Cycles Report (Nikkei, JGB Bonds en Dollar/Yen) komen deze week uit. Bent u nog geen abonnee van een van deze nieuwsbrieven maar wel geïnteresseerd? Overweeg dan een 2-maaandsproefabonnement te nemen, met de december-januari-edities. Met aandelen die (record)hoogtes maken en Goud dat recentelijk nog een nieuwe 6-jaarstop neerzette, Jupiter die binnenkort uit Boogschutter gaat als het “Steenbok-Stellium” begint, is dit een belangrijk kruispunt voor veel financiële markten.

 

Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.Disclaimer:In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

Irma SchogtVooruitblik op de week