Columns & Artikelen

Technische analyse van Goud

by Roy Martens on 6 januari 2020

Edelmetaal-Info: dit is een uitbreiding op de wekelijkse zilver analyse van Roy, lees deze eerst en vervolgens deze bijdrage!

De reden is enerzijds dat de koersontwikkeling van goud van invloed is op de zilverprijs en anderzijds omdat goud, technisch bekeken, op een zeer interessant niveau is aangekomen. Onderstaand zijn een tweetal grafieken van goud opgenomen, een grafiek van de afgelopen 20 jaar waarna wordt ‘ingezoomd’ op de afgelopen 11 jaar.

In de 20 jaar grafiek zien we globaal een aantal verschillende fases.

  1. De 1ste enorme stijging die zich voordeed in de periode van 2000 tot medio 2008
  2. De 2de enorme stijging (versnelling) die zich voordeed in de periode van 2008 tot 2011
  3. De zijwaartse periode van medio 2011 tot aan begin 2013
  4. De langzame gestage daling van 2013 tot aan eind 2015
  5. Het lichte herstel in een stijgende driehoek vanaf eind 2015 tot medio 2019
  6. De uitbraak boven de toppen van de afgelopen jaren sinds medio 2019

 

In fase 1 en 2 is goud vanaf het jaar 2000 aan een enorme opmars begonnen waarbij de goudprijs vanaf een niveau van $ 253 is gestegen naar een top van $1924 in 2011. Een stijging van $1.671 per troyounce, oftewel 660 % in 11 jaar.

Uiteraard groeien de bomen niet tot in de hemel zodat een reactie op deze gigantische stijging niet kon uitblijven. Het starten van fase 3, een zijwaartse periode, was daarmee een logisch gevolg. Door de zijwaartse periode begonnen meer en meer beleggers (late instappers in goud) het vertrouwen te verliezen zodat er een fase 4 ontstond waarin zich een gestage daling aandiende. Goud corrigeerde uiteindelijk van een topstand van $1.924 naar $ 1.046. een daling van $878, oftewel 46 % vanaf de top. Delen we de daling op de stijging ($878 / $1671) dan kunnen we constateren dat dit 52,5 % bedraagt, ruwweg de helft van de stijging is gecorrigeerd!

 

Een 50 % correctie van een stijging is technisch bekeken zeer gebruikelijk en een gezonde ontwikkeling voor toekomstige koersontwikkeling.

Vanaf het dal eind 2015 brak de nieuwe fase 5 aan van het voorzichtige herstel. Dit herstel stootte het hoofd rond het niveau van $1.370-$1.375 dat daarmee een weerstandzone werd. Doordat de tussenliggende bodems steeds hoger kwamen te liggen; $1.124 en $1.167, was er sprake van een stijgende driehoek, een patroon dat normaal gesproken aan de bovenkant wordt verlaten.

Medio 2019 volgde de uitbraak boven de weerstand van de stijgende driehoek (fase 6) die een voorlopige top maakte op $1.566.

Als wij nu overschakelen naar de grafiek van de afgelopen 11 jaar kunnen we deze laatste fases wat beter trachten te analyseren.

Fase 4 en 5 vertonen samen een schotelbodem patroon, dit is een zeer langgerekt en betrouwbaar bodempatroon omdat het niet vaak voorkomt. Het wordt ook wel een “cup with handle” patroon genoemd omdat er voor de uiteindelijke uitbraak eerst een handle ontstaat tegen de weerstandlijn, het punt waar de cup begint.

De bovenstaande grafiek laat een aantal interessante technische zaken zien.

De zone waar de toppen van de langgerekte bodemvorming lagen is te herleiden tot een hapering/bodem uit 2010/2011. Deze zone kende steeds meer contactpunten en werd daarmee, naar mate de tijd vorderde, steeds moeilijker te overwinnen. Dat er een moment zou komen dat de weerstand het zou gaan begeven werd duidelijk aan de hand van de stijgende driehoek (hogere bodems). Het was dus wachten totdat de uitbraak een feit zou worden.

Toen de uitbraak eenmaal plaatsvond (medio 2019) zagen we een versnelling in de stijging ontstaan met een grote toename in volume. De stijging na de doorbraak stopt ook weer op een technisch bekeken logisch niveau. Een weerstand die wordt gevormd door bodems uit de jaren 2011 en 2012 die tevens de rand vormt van de schotel/cup. Vanaf dit punt zien we een correctie (de handle van de cup) die de vorm heeft van een vlaggetje.

Op dit moment is goud bezig om een uitbraakpoging op touw te zetten die aanzienlijk perspectief biedt als deze succesvol is. Enerzijds biedt het vlagpatroon een koersdoel van rond het $1.750 niveau na de uitbraak uit het patroon terwijl anderzijds het cup with handle bodempatroon een koersdoel heeft van $2.050.

Als we de potentiële aanstaande stijging vergelijken met de situatie die ontstond in 2010 zien we wat opmerkelijke gelijkenissen. In de grafiek zijn die met magenta cirkels en lijntjes aangegeven. Indien de gelijkenis standhoudt zou dit kunnen betekenen dat we aan de vooravond staan van een forse stijging die op enig moment parabolische vormen gaat aannemen naar een top die vermoedelijk ruim boven de $2.100 zal uitkomen.

Omdat goud veelal een voortrekkersrol vervult zal dat een enorme boost kunnen betekenen voor de zilverprijs. Tijdens de top in 2011 was de koersverhouding tussen goud en zilver 1 : 39, op dit moment bedraagt die verhouding 1 : 86. Dus 1 troy ounce goud = 86 troy ounce zilver. Indien de verhouding van 2011 opnieuw bereikt zou kunnen worden houdt dat in dat zilver vele malen harder zal moeten stijgen dan goud.

Mocht goud een niveau kunnen bereiken van bijvoorbeeld $2.200 dan zou zilver bij een verhouding van 1 : 39 een potentiële prijs kunnen bereiken van $56, vanaf het huidige niveau van $18 is dat een zeer mooi winstpotentieel.

Misschien is het slechts wishful thinking maar aangezien de geschiedenis zich regelmatig herhaalt is het wellicht niet onverstandig om een en ander in het achterhoofd te houden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

Roy MartensTechnische analyse van Goud