Columns & Artikelen

Technische analyse Palladium

by Roy Martens on 20 januari 2020

Palladium was zeer lang een aanzienlijk stuk goedkoper dan platina totdat er aan het eind van 2018 een omslag plaatsvond en palladium aan een exceptionele stijging begon. Deze stijging neemt langzamerhand parabolische vormen aan en de houdbaarheid daarvan loopt wellicht zeer binnenkort ten einde. Een parabolische stijging, oftewel een kooppaniek, eindigt vrijwel altijd in tranen!

Onderstaand zijn een tweetal grafieken van palladium opgenomen, een grafiek van de afgelopen 22 jaar waarna wordt ‘ingezoomd’ op de afgelopen 5 jaar.

In de 22 jaar grafiek zien we globaal een aantal verschillende fases.

 1. De enorme stijging die zich voordeed in de periode van 1997 tot begin 2001
 2. De enorme koersval die zich voordeed van de 2001 tot 2003
 3. De herstelpoging in de periode van 2003 tot aan begin 2008
 4. De forse daling in 2008
 5. De stijging van eind 2008 tot aan medio 2011
 6. De zijwaartse periode van 2011 tot aan 2016
 7. De parabolische stijging vanaf 2016

 

De fase 1 laat eveneens een parabolische stijging zien vanaf $116 naar $1.090. Een stijging van maar liefst $974 oftewel 840% in slechts 4 jaar!

Deze parabolische stijging eindigde in een tranendal voor de late instappers toen de koers ook weer even hard omlaag kwam in fase 2. In iets meer dan 2 jaar kletterde de koers weer naar beneden om de bodem te vinden op $148.50. Een daling die bijna de gehele stijging teniet deed.

 

Na deze enorme klap moesten de beleggers hun wonden likken en werd uiteraard getracht eerdere koersniveaus opnieuw te benaderen. Deze keer ging het op een meer gestage en verantwoorde wijze (fase 3). Deze langzame herstelpoging strandde uiteindelijk op $594 toen de financiële crisis uitbrak en de koers met de rest van de beurzen omlaag kukelde naar een laagste stand van $160 (fase 4).

Met de daling van de rentestanden en maatregelen van de centrale banken begon ook palladium weer te leven en kwam het vertrouwen met rasse schreden terug. De stijging tijdens fase 5 van $160 naar $862 betekende een stap omhoog van 438% in 3 jaar. Het ging weer zeer rap en beleggers met een wat langer geheugen realiseerden zich waarschijnlijk nog de vorige parabolische stijging en vooral wat er daarna kwam.

In fase 6 ontstond er zo een periode van herverdeling zodat de koers een aantal jaren zijwaarts ging bewegen binnen een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedte liep in eerste instantie van grofweg $862 tot $535 waarna een uitbraakpoging volgde tot aan de $913. Deze uitbraakpoging werd afgestraft met een daling waarbij uiteindelijk een diepste punt werd bereikt van $452.

Deze $452 vormt het uitgangpunt voor een nieuwe parabolische stijging die tot op heden een vooruitgang heeft geboekt van 408% sinds 2016. De huidige stijging is nog niet eens de helft van de stijging in fase 1 maar het tijdsbestek waarin dit gerealiseerd is wordt wel al benaderd.

De felle stijgingsperioden: fase 1, 5 en nu 7 lijken een levensduur te hebben van enkele jaren waarna de man met de hamer langskomt. Het kan daarom goed zijn dat deze stijging op zijn laatste beentjes loopt en er binnenkort het begin wordt gemaakt met een felle of misschien wel langdurige daling.

De bomen zullen ook nu voor palladium niet tot in de hemel groeien al voelt dat soms wel zo aan.

In de onderstaande 5 jaren grafiek daarom maar eens inzoomen op de huidige situatie.

 

 

In de grafiek onderscheiden we ook nu weer verschillende fases.

Vanaf de bodem begin 2016 is een regelmatige en gestage stijging gestart die zeer geordend verloopt. Een mooie stijgende trend met hogere bodems en dalen de uiteindelijk duurt tot aan begin 2018 toen een top werd bereikt op $1.133. De vorige top boven de $1.000 dateert uit 2001 zodat het uiteindelijk 17 jaar heeft geduurd voordat de vorige top werd gepasseerd!!

Misschien dat er nog beleggers uit die tijd waren die nu eindelijk hun geld konden terughalen!

In elk geval ontstond er wat hoogtevrees zodat de koers begin af te kalven hetgeen op zich een gezonde en logische reactie is na een stijging van zo’n 151 %. De daling van $1.133 naar $815 betekent overigens een correctie van 56 % van de stijgingsgolf, het motto van 2 stappen vooruit en 1 stap terug kunnen we hierin nagenoeg terugzien.

Na deze correctie ontstaat er een nieuwe stijging die steeds meer lijkt te versnellen en aldus parabolische tendensen vertoont. De eerste stap verloopt van $815 naar $1.577 in een tijdbestek van 3 kwart jaar. De recente stijging die gestart is op $1.256 in mei 2019 heeft inmiddels een niveau bereikt van $2.300 en dat in slechts een dik halfjaar. De dag en week uitslagen worden steeds groter hetgeen duidt op een toenemende kooppaniek.

Als we de omzet van afgelopen week bekijken dan piekt deze ruim boven het gemiddelde en kan het haast niet anders dan dat er vroeg of laat een ‘kopers-droogte’ ontstaat.

De technische gesteldheid van de grafiek geeft al enkele waarschuwingssignalen af:

 • De koers is op dit moment zeer ver verwijderd van het 50 w. MA
 • De RSI staat in extreem gebied en kan natuurlijk nog altijd wat hoger gaan maar dit leidt uiteindelijk altijd tot een daling
 • De MACD staat op het hoogste punt ooit
 • De Geldinstroom is inmiddels teruggezakt uit extreem gebied

Niet getoond in de grafiek:

 • De koopkracht staat op het hoogste punt van de afgelopen 12 jaar net zo hoog als in 2008 toen de forse daling optrad

In de dag-grafiek staan op dit moment een aantal indicatoren op standje ‘roodgloeiend’:

 • De RSI staat op een stand van 85.32
 • De koopkracht staat op topniveau met een ADX die op een niveau staat waar vorige koerstoppen werden gevormd
 • De geldinstroom staat al sinds een paar dagen op de maximale 100 stand
 • Het Sentiment/Momentum bivakkeert al sinds begin dit jaar in extreem positief gebied en sinds vrijdag op een stand van 87 na eerder al zelfs op 97 te hebben gestaan

Het heeft er alle schijn van dat zeer binnenkort (misschien zelfs aanstaande week) een zeer belangrijke top wordt gezet, een top die misschien weer jarenlang zal blijven staan.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Palladium