Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 20 januari 2020

De strijd in januari lijkt zich voor nu te concentreren rond het $18 niveau waarbij afgelopen week een laagste koers werd aangetikt op $17.69.

Na de top van vorige week op $18.90 is er daarmee sprake van een stapje terug, een gezonde correctie na een stijging. Gemeten vanaf het dal op $16.57 heeft er een stijging plaatsgevonden van $2.33 naar een top op $18.90. De daling die daarna is gevolgd voert de koers met $1.21 terug naar het (voorlopige?) correctie-dal van $17.69.

Als we de fibonacci retracement-niveaus erbij nemen dan kunnen we constateren dat de stijging voor iets meer dan 50 % is gecorrigeerd ($1.21 : $2.33 = 51,9 %). Dit is wat je eigenlijk graag wil zien in een gezonde en gestage stijging, 2 stappen vooruit en dan 1 stap terug. Zo’n correctie geeft wat lucht aan de koers en biedt spijtoptanten de mogelijkheid om alsnog op een iets lager in te stappen.

 

Dit is althans het meest ideale plaatje, de werkelijkheid is helaas vaker weerbarstiger. De stieren zullen nu de moed erin moeten houden en elke aanval van de beren moeten opvangen. Afgelopen week hebben de stieren dit grotendeels al weten te volbrengen.

De beren mochten op maandag en dinsdag de correctie nog wat verder doorzetten waarna op woensdag en vrijdag de stieren het heft weer in handen hebben genomen. Wat positief is ten opzichte van de laatste week in december (toen de stijging meer gestalte kreeg) is het gegeven dat de omzet nu, tijdens de correctie, een stuk lager ligt. Het heeft er daarmee alle schijn van dat de ingezette daling/correctie geordend en gecontroleerd verloopt.

Om deze veronderstelling te kunnen staven zullen de stieren aanstaande maandag weer het voortouw moeten nemen en de zilverkoers verder omhoog duwen. Aanstaande week zou dan een koersniveau bereikt moeten worden dat opnieuw boven het $18.25 (liefst $18.50) niveau uitkomt.

Ook in de € grafiek is er sprake van hetzelfde stapje terug. De stijging verliep hier van €14.96 naar €17.02 oftewel €2.06. De correctie van €1.12 (van € 17.02 naar €15.90) gedeeld door de stijging geeft een stapje terug van zo’n 54%, iets groter dan in de $ grafiek maar ook in de buurt van het 50% fibonacci niveau.

Voor aanstaande week geldt dezelfde verwachting/hoop als in de $ grafiek met de € 16.50 als het ideale richtpunt.

 

In de langere termijn grafiek werd vorige aangegeven dat de vooruitzichten nog steeds positief waren en dat het aan de stieren was om hiervan gebruik te maken.

In de eerste 2 dagen van afgelopen week leek het er in eerste instantie op dat de stieren het zouden laten afweten toen de koers terugviel tot beneden de onderste lijn van de weerstandzone. Op woensdag wisten ze echter op te krabbelen en de zilverprijs terug te brengen tot aan de bovenste lijn van deze zone. Per saldo is er qua koersniveau weinig veranderd sinds vorige week maar ook nu heeft de beweging wel enkele implicaties.

Zo heeft de koers op slotbasis even (2x) beneden het 14 d. MA gebivakkeerd, een daling die de dag daarna alweer werd rechtgetrokken, het 14 d. MA is daarmee 2x met succes verdedigd. Gezien het stijgende niveau van dit MA betekent dit dat de stieren aanstaande week boven de weerstandzone moeten uitbreken om een nieuw slot beneden het MA te voorkomen.

Net als vorige week blijven de vooruitzichten nog altijd in het voordeel van de stieren wijzen al ontstaan er hier en daar wat haarscheurtjes in het beeld:

 • De RSI heeft de 50 aangetikt en is hier van opgeveerd, een positief teken
 • De koopkracht lijkt de daling te willen afronden door weer naar boven te draaien
 • De MACD is wel beneden de signaallijn gevallen maar staat nog steeds ruim in positief trendgebied
 • De Geldinstroom was vanuit extreem gebied omlaag gedipt maar staat nu toch weer boven de 80 in extreem positief gebied
 • Het Sentiment is beneden de 50 gevallen en verkeert nu in negatief gebied al lijkt een bodem op het 20 niveau in de maak te zijn

De stieren krijgen aanstaande week een herkansing om de weerstandzone eindelijk achter zich te kunnen laten. Deze 2-de mogelijkheid dienen ze zich niet te laten ontglippen.

In de Bollinger Bandengrafiek houdt de koers zich mooi aan het (technisch) verwachte beeld. De midden-band diende als steunniveau te fungeren bij een daling hetgeen inderdaad is gebeurd.

Vanaf de bovenste band, die vorige week werd losgelaten, is de zilverprijs afgelopen week gezakt tot aan de (stijgende) midden-band die de koers heeft ondersteund en weer wat omhoog heeft geleid.

Na de grote koerssprong zien we dat de banden weer een samentrekkende beweging laten zien hetgeen de voorbode zal/kan zijn van een hernieuwde fellere beweging.

Zolang de koers zich boven de midden-band weet te handhaven wordt de kans steeds groter dat deze beweging opnieuw opwaarts gericht zal zijn.

 

Vorige week leek in de slotstandengrafiek alles in stelling te zijn gebracht voor een doorbraakpoging van de groene weerstandlijn. Het kwam er uiteindelijk niet van omdat de beren in de eerste 2 dagen het spel mochten bepalen en de koers verder terug werd gezet richting de blauwe lijn.

Dankzij de beweging en vooral het slot van afgelopen vrijdag blijft de weerstandlijn in het zicht van de stieren en kan er aanstaande week mogelijk hoopvol worden uitgekeken naar een nieuwe aanval op deze lijn.

 

In de weekgrafiek werden de stieren vorige week met een teleurstelling geconfronteerd, in plaats van de verwachte zwarte candle ontstond er een rode met een extra negatieve lading door de lange rode upper shadow.

Kijken we naar de grafiek van deze week dan had het er de schijn van dat de extra negatieve lading zijn effect niet zou gaan missen maar de stieren wisten uiteindelijk toch tijdig op de rem te gaan. De daling werd gestopt en omgekeerd al kon het verlies niet meer geheel worden goedgemaakt.

De rode candle van deze week krijgt daarmee een positieve lading mee die echter wel nog moet worden bevestigd door de stieren. De lange lower shadow geeft de veerkracht van de stieren weer. Schuiven we de 2 laatste candles in elkaar dan ontstaat er een doji of twijfelcandle, een adempauze in de daling. Daarbij is de omzet van afgelopen week ook nog eens beduidend lager dan die van vorige week zodat de kracht uit de daling lijkt te lopen.

De technische staat blijft er ondanks de nieuwe rode candle nog vrij stabiel bij liggen zodat de stieren aanstaande week een nieuwe stijgingspoging kunnen ondernemen.

 

Het beeld in de € weekgrafiek is weer gelijk aan dat in de $ grafiek maar net als vorige week is er ook nu weer een duidelijke afwijking, opnieuw de kleur van de candle. Deze is ook deze week weer zwart in plaats van rood.

Net als vorige week heeft de valutaverhouding een kleine duit in het zakje gedaan door de € belegger een helpend handje toe te steken.

Door de zwarte candle is de technische gesteldheid hier weer iets verder verbeterd:

 • De RSI is iets verder opgeklommen
 • De MACD is de signaallijn nu tot op een fractie genaderd en kan er aanstaande week bij een zwarte candle boven kruisen
 • Het Sentiment/Momentum heeft zich nog wat verder boven het 50 niveau genesteld

In de $-€ grafiek hebben de stieren zich afgelopen week van hun beste kant laten zien. Ze hebben er werk van gemaakt om de negatieve verwachting van de dreigende daling om te buigen door ook deze week een zwarte candle te produceren.

De candle van deze week heeft het 14 w. MA bereikt zodat het aanstaande week spannend wordt om te zien of ook dit MA kan worden heroverd. Indien dit lukt lijkt de kou voor een groot gedeelte uit de lucht te zijn en kan misschien weer richting de weerstandzone gekeken worden.

Dankzij de zwarte candle heeft de technische gesteldheid van de grafiek een kleine opkikker gehad:

 • De RSI is weer terug boven de 50 in positief trendgebied
 • De MACD weet zich alsnog te handhaven boven de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is vanuit extreem negatief gebied opgeveerd en probeert nu iets te herstellen

Komende week wordt weer interessant om te volgen. Slagen de stieren erin een vierde zwarte candle te produceren en terug te keren boven het 14 w. MA of weet het MA alsnog als fikse weerstand te fungeren.

Deze update is uitgebreid met een tweetal weekgrafieken van palladium. Redactie: deze update vind je hier.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver