Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 10 februari 2020

2 weken geleden stonden de stieren voor dezelfde opgave als de week daarvoor, een slot creëren boven de $18.25 en liefst nog de $18.50. De vooruitzichten daarvoor leken de stieren gunstig gezind te zijn vooral met de lange zwarte candle op de voorafgaande vrijdag.

Op die maandag, 2 weken geleden, werd getracht de mooie vooruitzichten in klinkende munt om te zetten. De stieren trokken goedgemutst ten strijde, ze openden boven de $18.25 en wisten de koers omhoog te sturen naar een koers van $18.37 waarmee de $18.50 in zicht kwam. Het stijgingsfeestje was echter plotseling over en de koers zakte weer terug om uiteindelijk zelfs negatief af te sluiten.

De stijgingspoging op die maandag werd vakkundig door de beren gecounterd en op dinsdag werd er vervolgens nog een flinke grote ‘verkoopschep’ bovenop gegooid. De zilverprijs werd in één ferme klap teruggeworpen tot op het 50 d. MA waarna op woensdag zelfs getracht werd het MA te doorbreken.

Vanaf dat moment ontspon zich een nieuwe strijd voor behoud van het 50 d. MA, een strijd die zich afgelopen week heeft voortgezet. Ook de afgelopen week werd het MA (op woensdag) als steun getest en even doorbroken maar opnieuw wisten de stieren stand te houden. Dat de strijd nog steeds niet gestreden is blijkt uit de candle van afgelopen vrijdag waarmee de stijging van donderdag gedeeltelijk weer teniet werd gedaan.

Komende week zullen de beren ongetwijfeld een nieuwe aanvalspoging wagen om het 50 d. MA alsnog te doorbreken zodat de stieren een lastige week voor de boeg zullen hebben.

Het beeld in de € dag-grafiek ziet er een stuk positiever uit dan bij zijn tegenhanger in $. De vorm van de candles verschilt weinig van die in de $ grafiek maar de positionering daarvan is wel anders. Vooral in de candles van afgelopen week is een duidelijk verschil waarneembaar.

Ook hier werd vorige week het 50 d. MA door de beren aangevallen en met succes verdedigd door de stieren. Echter de 2-de aanval op en test van het MA van afgelopen week in de $ grafiek ontbreekt in deze grafiek. In de € grafiek is het 50 d. MA niet opnieuw aangevallen en doorbroken hetgeen in de $ grafiek wel is gebeurd. De € zilverbeleggers wisten de voetjes dus droog te houden en meer afstand te scheppen en te houden (vrijdag) tot het belangrijke MA.

In het langere termijn plaatje van zilver werd 2 weken geleden de hoop gevestigd op 3 x scheepsrecht om de weerstandzone eindelijk te kunnen doorbreken.

Met de koersbeweging van maandag leek deze hoop gedurende de dag te worden ingelost echter het slot zorgde voor een nieuwe domper. Na de uitbraak boven de zone werd de koers toch weer teruggefloten om negatief af te sluiten. De feestvreugde daalde helemaal beneden het vriespunt toen de dag daarna zelfs de weerstandzone aan de onderkant werd verlaten en de koers met een smak terugviel naar de 1-ste blauwe steunlijn. Vanaf dat moment bleef de koers qua slotstanden hangen tussen de blauwe lijn en de weerstandzone.

 

Het 50 d. MA is inmiddels op gelijke hoogte gekomen met de 1-ste blauwe steunlijn zodat van dit niveau mogelijk wat extra stevigheid verwacht kan worden voor de moeilijke week die er gaat komen voor de stieren. De indicatoren liggen er wat gemixt bij, maar de negatieve krachten lijken toch een licht voordeel te hebben opgebouwd.

 • De RSI bevindt zich nu beneden het 50 niveau in negatief trendgebied ook al lijkt de dalende lijn onder vuur te liggen
 • De Koopkracht bevindt zich weer boven de verkoopkracht al is het wel nog minimaal en beweegt deze zich meer zijwaarts dan opwaarts.
 • De MACD is teruggevallen tot nipt beneden de 0 lijn in negatief trendgebied maar lijkt hier wel naar een bodem toe te willen werken
 • De Geldinstroom is verder weggezakt beneden het 50 niveau en lijkt deze daling nog te willen voortzetten
 • Het Sentiment/Momentum bevindt zich in negatief trendgebied maar heeft wel wat hogere bodems geproduceerd

De beren zijn voor wat betreft technische gesteldheid in het voordeel, de indicatoren geven een negatieve ondertoon af de die koers kan/zal beïnvloeden. De stieren zullen dus goed beslagen ten ijs moeten komen aan het begin van aanstaande week om het 50 d. MA te kunnen behouden.

In de Bollinger Bandengrafiek zagen we 2 weken geleden dat de banden weer naar elkaar toe begonnen te bewegen, een eerste signaal dat een heftigere beweging op komst kon zijn. Gezien de stand van zaken op dat moment leek een beweging omhoog het meest voor de hand te liggen. Na de aanzet omhoog, de stieren drukten de koers door de bovenste band, volgde er echter een krachtige beweging omlaag, gevolgd door een doorbraak en zelfs slot beneden de onderste band.

De bewegingen die daarna volgden zorgden voor een min of meer zijwaarts verloop in een iets dalende trend waarbij de koers beneden de belangrijke midden-band bleef. De afstand tussen de bollinger banden is nog steeds vrij smal zodat de verwachting van een heftigere beweging nog altijd van toepassing is. Gezien de positie van de koers op dit moment (beneden de midden-band) lijkt een negatieve beweging de voorkeur te hebben.

 

In de slotstandengrafiek, ontdaan van alle franje, zien we dat ook hier de weerstandlijn intact is gebleven en de koers is teruggevallen tot op de 1-ste blauwe lijn.

Wat bovendien opvalt is dat de bewegingen van de afgelopen 3 weken de vorm hebben aangenomen van een vlagpatroon. Zoals al vaker aangegeven ontstaat een vlagpatroon halverwege een koersbeweging zodat de ‘vlagpalen’ zijn ingetekend. Indien het een valide patroon betreft ontstaat er een koersdoel van rond het $19.50 niveau dat vrijwel overeenkomt met het hoogste punt van afgelopen jaar. Het is nu wachten/hopen op een opwaartse uitbraak uit de vlag.

 

In de $ weekgrafiek werd in de vorige update een opvolgende zwarte candle verwacht aangezien de voorgaande candles allen een relatief lange lower shadow vertoonden. Die zwarte candle kwam er niet, wat wel ontstond was een rode candle met een enorm lange lower shadow. Ondanks de kleur kon deze candle op basis van de lange lower shadow toch weer als positief worden gekwalificeerd.

De vooruitzichten voor afgelopen week leken daarom weer niet verkeerd te zijn zodat opnieuw een zwarte candle voor de hand lag. Zoals de grafiek laat zien kwam dat er zeker niet van. Weer een rode candle en nu eentje met een grotere body die het positieve gevoel omtrent de vorige candles de grond in boort. Met deze candle wordt de terreinwinst van de stieren sinds medio december teruggedraaid.

De technische staat van de grafiek heeft een tikje gekregen al is er nog voldoende positieve gevoel over ten gunste van de stieren.

 • De RSI is iets teruggevallen maar staat nog steeds boven het 50 niveau
 • De MACD is teruggevallen tot beneden de signaallijn (verkoopsignaaltje) maar staat ook nog in positief trendgebied
 • De Geldinstroom is teruggevallen en heeft het 50 niveau bijna bereikt, de stieren zullen hier een bodem moeten zien te vinden

 

Het beeld in de € weekgrafiek verschilt niet veel van dat in de $ grafiek met de uitzondering dat het hier wat minder negatief oogt. Het verloop in de candles heeft hier een meer zijwaartse tendens waarbij de € 16 als ondergrens lijkt te fungeren.

Dat het beeld in de € grafiek wat positiever is blijkt ook uit de achteruitgang van afgelopen week. In de $ grafiek was deze 1.78% en in de € grafiek ‘slechts’ 0,42%. Ook de technische gesteldheid in deze grafiek ligt er wat ‘stabieler’ bij dan de $ grafiek. Een hoger weekslot dan in 2019 is hier wat minder ver verwijderd dan in de $ grafiek.

Een slot boven de € 16.50 zou een mooie boost aan de grafiek kunnen geven.

 

In de $-€ grafiek worden we steeds weer voor verrassingen geplaatst, er wordt het een verwacht en dan gebeurt toch weer het andere. Beleggers worden keer op keer op het verkeerde been gezet en dat was ook nu weer het geval.

Zo werd 2 weken geleden een opvolgende zwarte candle verwacht omdat de signalen nog steeds op groen stonden en het er vrij rooskleurig uitzag. In de grafiek zien we dat er, ondanks de positieve gesteldheid, toch een rode candle werd geproduceerd. Deze candle bracht de koers terug tot bijna het (stijgende) 50 w. MA.

Het leek er met die candle op dat de stijgende trend ten einde liep maar niets bleek minder waar te zijn. Kijken we naar de candle van afgelopen week dan is die zondermeer zeer verrassend te noemen. Met een gap (een zeer krachtige beweging) werd de koers weer omhoog gekatapulteerd om uiteindelijk tegen de weerstandzone aan te botsen. Het slot vond zelfs plaats op de high van de week zodat het er positief uitziet voor het begin van aanstaande week.

De technische staat van de grafiek ligt er onveranderd positief bij:

 • De RSI is boven de dalende lijn gebroken
 • De MACD is door de signaallijn gebroken waarmee een koopsignaal wordt afgegeven
 • Het Sentiment/Momentum is verder omhoog geschoten vanaf het 50 niveau

Hoewel de weerstandzone niet makkelijk overwonnen zal kunnen worden lijken de stieren toch klaar te zijn om aanstaande week een poging te kunnen ondernemen.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver