Columns & Artikelen

Eendagsvlieg

by Diederik Schmull on 16 augustus 2020

Eendagsvliegen zijn vaak veel groter dan de meeste vliegen en er bestaan tientallen soorten. Vele volwassen eendagsvliegen leven maar enkele uren tot hooguit twee weken. Maar het grootste deel van hun leven, van ongeveer een jaar, brengen ze door, als larve, in het water. Een, liquiditeitsgedreven, sprong omhoog in de beurskoersen betekent nog geen echte economische opleving. Was dat een eendagsvlieg? Want tegelijkertijd waarschuwen de rendementsdalingen in Amerikaanse Treasuries en andere vastrentende waarden, met dienovereenkomstige waardestijgingen, ervoor, dat de verwachtingen voor economische groei en inflatie zullen teleurstellen. Riemen vast!

(BLOOMBERG): WAT ZIEN DE AMERIKAANSE TREASURIES EN ANDERE VASTRENTENDE WAARDEN, WAT DE MEESTE WAARNEMERS NIET WILLEN ZIEN? LAGERE RENDEMENTEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, BELOVEN NIET VEEL GOEDS VOOR ECONOMISCHE GROEI EN INFLATIE.

Historisch gezien, hebben Amerikaanse Treasuries, die het noodzakelijke onderpand vormen voor het internationale kredietsysteem, de beste kaarten om in de toekomst te kijken. Steeds lagere rendementen, met een dienovereenkomstige waardestijging, belooft niet veel goeds voor economische groei of hogere inflatie. Zelfs de gigantische stijging van de uitgifte van Treasuries kon dit schitterende resultaat, na een 40-jarige hausse (!), niet deren. Waarom is de Treasurymarkt dan zo bezorgd? Of zijn Treasuries door de autoriteiten gemanipuleerd en geven daarom een vertekend en te somber beeld van de naaste toekomst? De wereldwijde vraag van het Grote Slimme Geld naar veilig, liquide papier met een gegarandeerde, positieve rente en een gegarandeerde afloopdatum, blijft, ondanks alles, onstuitbaar. De boodschap van de Treasuries kan men niet zomaar wegwuiven, want hun rendementsdaling in afgelopen januari, met een dienovereenkomstige waardestijging van 29%, werd pas 6 weken later gevolgd door een instorting van de beurskoersen van 35%!

(S&P 500)(PUFF DRAGON – TWITTER): IS DIT SOMS DE NACHTMERRIE, DIE DE TREASURIES AAN ZIEN KOMEN? NIEMAND WEET DE TOEKOMST, MAAR TOCH  KAN LIJNTJESTREKKEN  TOT HET DENKEN AANZETTEN!

Aandelenkoersen en grondstoffenprijzen zijn veel minder betrouwbaar. De beurshausses van 1929 in Wall Street en die van 1990 in Tokyo zagen de instorting van 90% in de daaropvolgende jaren totaal niet aankomen. De hausse in grondstoffenprijzen tussen 2000 en 2008 sloeg de plank totaal mis, want de gemiddelde daling van die prijzen in de laatste 12 jaar is liefst 65% geweest! De huidige beurshausse in 2020 is een luchtkasteel , gebouwd op zand. Je krijgt  er tranen van in je ogen! De zoveelste bubbel, die gaat barsten. Vraag mij niet wanneer.

(NED DAVIS): DE TOTALE BEURSWAARDE TEN OPZICHTE VAN HET AMERIKAANSE BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP): 171.5% (NIEUW RECORD) OFWEL DE
WARREN BUFFETT INDICATOR. BOVEN 100% BETEKENT EXTREME OVERWAARDERING. SUPERLAGE RENTE EN EXCESSIEVE LIQUIDITEIT. JA MAAR, HOELANG NOG? HET VALT NIET MEE OM TEGEN DE STROOM IN TE ZWEMMEN.

DAAROM  ZIJN ER WEINIGEN, DIE VOORBEREID ZIJN OP  DE KOMENDE STORM.

(BANK of AMERICA)(MARKETEAR): IN DE EERSTE 6 MAANDEN VAN 2020, LIETEN DE MEESTE AANDELEN VAN DE S&P 500 INDEX HET AFWETEN, BEHALVE 5 TECHNOLOGISCHE AANDELEN: FACEBOOK, AMAZON, APPLE, MICROSOFT EN GOOGLE. DE ANDERE 495 AANDELEN LIGGEN NOG STEEDS OP APEGAPEN.

DAT IS EEN TEKEN VAN EEN ONGEZONDE MARKT. STAAT DE VOLGENDE RIT NAAR BENEDEN VOOR DE DEUR OF BELEVEN WE EERST NOG VUURWERK VOOR DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN ONDER LEIDING VAN DE KLEINERE BELEGGERS (DE ‘ROBINHOOD CROWD’ VAN DAGTRADERS)?

(GOLDMAN SACHS)(MARKETEAR): IN DE EERSTE 6 MAANDEN VAN 2020, HADDEN GOUD EN LANGE AMERIKAANSE TREASURIES HET MEEST DE WIND MEE. MAAR DEZE TWEE BELEGGINGSKLASSEN KUNNEN NIET ALLEBEI TEGELIJK GELIJK KRIJGEN. WELKE KRIJGT  STRAKS ONGELIJK?

KONING DOLLAR beleefde in de laatste 3 maanden een bescheiden terugslag tegenover de Euro, de Yen en zelfs het Britse Pond Sterling, maar niet tegenover 90% van de andere valuta’s. Dat komt, omdat men de export naar Amerika, met slechts 4% van de wereldbevolking en 25% van de wereldvraag naar goederen, aantrekkelijk wil blijven houden. De Turkse Lira is, bijvoorbeeld, tot dusver in 2020, al 25% gedaald tegenover de Dollar. Een valuta is niet, zoals een aandeel, meer of minder ‘waard’. Het gaat gewoon op en neer tegenover andere valuta’s.

 

Deze terugslag van de Dollar, voornamelijk tegenover de Euro, na 12 jaar van stijging, lijkt een eendagsvlieg, ook al kan zo’n trend veel langer duren dan een dag. De valutahandel is het meest hachelijke spel ter wereld, want er spelen tientallen factoren een rol. Maar inmiddels heeft de kudde van speculanten massaal gegokt op een mogelijk lagere Dollar tegenover de Euro, via een extreem hoge ‘short’-positie, waardoor men nu, om welke reden dan ook, rekening moet houden met plotsklaps enorme dekkingsaankopen van de Dollar op de kortere termijn.

(BLOOMBERG): SPECULANTEN HEBBEN MASSAAL GEGOKT OP EEN VERDERE DALING VAN DE DOLLAR, WAT BETEKENT, DAT ER EEN VERRASSENDE DRAAI ZOU KUNNEN PLAATSVINDEN, ALS DE ALGEMENE MENING MAAR EEN BEETJE VERANDERT.

Europese aandelen zijn weliswaar ‘goedkoop’ vergeleken met Amerikaanse aandelen en kunnen daardoor opveren, maar dat is altijd zo geweest, vanwege het gebrek aan groei-aandelen, vooral in de technologie. De Amerikaanse economische groei, grotendeels te danken aan de enorme binnenlandse markt, is nog steeds veel beter dan die van Europa. Ook lijkt de strijd tegen COVID-19 in Europa minder succesvol dan eerst aangenomen, hetzij door een hoger aantal tests, hetzij door de kwetsbare oudere bevolking:

(BLOOMBERG): HET COVID-19 STERFTEPERCENTAGE VAN DE EUROZONE (ROOD)TEGENOVER DAT VAN AMERIKA (BLAUW) IN 2020.

De sterkere Euro tegenover de Dollar lijkt bovendien gebaseerd op een veel te optimistische kijk op een spoedig COVID-19 vaccin, wat cruciaal is voor een betere wereldeconomie, waarvan Europa zo afhankelijk is. Daarom zou de ECB wel eens een veel expansiever monetair beleid moeten blijven voeren dan de Amerikaanse Federal Reserve, wat de Euro naar beneden zou drukken. Dat monetaire beleid, als percentage van de totale economie van de Eurozone, is al tweemaal zo groot geworden als dat van de FED.

(THE DAILY SHOT): ‘LONG EURO’ , SPECULEREND OP EEN NOG HOGERE EURO, IS NU EEN ‘CROWDED TRADE’, OFWEL IEDEREEN ZIT AL AAN EEN KANT VAN DE BOOT. WEE JE GEBEENTE ALS DE MARKT OPEENS VAN MENING VERANDERT!

Ook de conclusies over de mogelijke uitslag van de Amerikaanse verkiezingen lijken op zijn minst voorbarig. De 77-jarige Joe Biden, die in 2021 ouder zou zijn dan toen de, destijds al demente, Ronald Reagan, zijn Presidentsambt verliet, verkondigt, meestal onzichtbaar, vanuit zijn kelder, steeds linksere beleidsvoorstellen met hogere belastingen en meer reguleringen onder druk van de radicalere vleugel van de Democratische partij, wat slecht zou vallen bij conservatief Middle America. De nieuwe Democratische kandidate voor het ambt van Vice-President, Kamala Harris, heeft in het verleden bewezen om, als een windvaan, mee te draaien in de wind, wat lijnrecht staat tegenover President Trump, die er geen doekjes om windt. Het kiezersvolk houdt juist van klare taal.

(PREDICTIT): TRUMP STIJGT WEER IN DE OPINIEPEILINGEN. MAAR HET KIESCOLLEGE, NIET HET AANTAL STEMMEN, BEPAALT DE UITSLAG. DE UITSLAG

KAN NET ZO VERRASSEND WORDEN ALS IN 2016, WANT DE MEESTE TRUMPKIEZERS

KOMEN ER NIET OPENLIJK VOOR UIT, HOE ZIJ STEMMEN. ZIJ VINDEN HEM MISSCHIEN WEL EEN EIKEL, MAAR WILLEN LIEVER GEEN BELASTINGVERHOGINGEN EN GEEN DRUKKENDE REGULERINGEN.

Tegelijkertijd wordt Biden angstvallig afgeschermd van de buitenwereld, want hij kan zijn zinnen nauwelijks afmaken, denkt, dat hij kandidaat is voor de Senaat, beweert, dat hij het Parijse klimaatakkoord in 2015 heeft gesloten met, de in 1997 overleden, Deng Xiaoping, en vaak verwarrend overkomt bij vraaggesprekken (‘you know, you know the thing…’). Zijn verkiezingscampagne probeert nu om de drie Presidentieele debatten te annuleren. Op een recente persconferentie, mocht de pers geen vragen stellen. En dit zou dan de man zijn met de aktentas met de codes voor een kernoorlog (‘the nuclear football’)? In het uiterste geval kan een President worden vervangen door de Vice-President (25th Amendment). Zoiets lijkt nog helemaal niet in de markten te zijn verdisconteerd.

(THE LONG VIEW)(12 AUGUSTUS, ’20): HET KIESCOLLEGE BEPAALT HET AMERIKAANSE PRESIDENTSCHAP, NIET HET ABSOLUTE AANTAL STEMMEN. DAAROM KAN DE RACE NOG HEEL SPANNEND WORDEN, ONDANKS DE OPINIE-PEILINGEN. DE MEERDERHEID VAN STEMMEN VOOR HILLARY CLINTON IN 2016 WAS OPVALLENDERWIJS VOORNAMELIJK AFKOMSTIG VAN CALIFORNIE, WAT ECHTER GEEN INVLOED HAD OP HET TOTALE AANTAL KIESMANNEN IN HET KIESCOLLEGE. MOCHT ECHTER, OM WELKE REDEN DAN OOK, HET VEREISTE AANTAL VAN 270 NIET WORDEN GEHAALD, DAN KRIJGT ELKE STAAT 1 STEM (12th AMENDMENT). ER ZIJN POTENTIEEL MEER REPUBLIKEINSE DAN DEMOCRATISCHE STATEN.

Maar op de langere termijn heeft de Dollar ook niets te vrezen van de Euro of van welke andere valuta dan ook, want er is en komt geen alternatief. De internationale markt bepaalt de toekomst van een handels- en reservevaluta, niet een bureaucraat of een politicus. Bovendien luidt de meeste wereldschuld in Dollars, omdat obligaties in andere valuta’s veel minder verhandelbaar zijn. Maar Dollarschuld is niets anders dan een ‘short’-positie op de Dollar, die potentieel moet worden ingedekt.

 

Bij de volgende crisis, vooral als de Koude Oorlog tussen Amerika en China verder oplaait, kan dat ook inderdaad weer het geval zijn. China heeft trouwens een Dollarschuld van enkele duizenden miljarden en zou een ‘sterkere’ Dollar met tegenzin zien gebeuren. Tegelijkertijd bezit China nog zo’n $ 1000 miljard aan Amerikaanse Treasuries, ongeveer 4% van alle Treasuries, en waarschijnlijk het minimum, dat nodig is voor het voeren van een effectief internationaal valutabeleid.  Naast Amerika, gebruiken 7 andere landen de Dollar als wettig betaalmiddel en verder zijn 66 valuta’s gekoppeld aan de Dollar, inclusief de Chinese Yuan.

Na 20 jaar, is een transfer- en fiscale unie in de EU niet in zicht, ondanks het symbolische, naar het zich laat aanzien ‘eenmalige’, Corona Herstelplan. Dit was geen ‘historische stap’. Daarvoor zijn de verschillen in cultuur tussen Noord- en Zuid-Europa, die elkaar vaak niet kunnen uitstaan, te onoverbrugbaar. De Euro blijft een mogelijke eendagsvlieg, ondanks haar 20-jarige bestaan, een valuta zonder land, zonder militaire macht en zonder de nodige verhandelbaarheid, in tegenstelling tot de Dollar. Dit politieke project loopt door de Coronacrisis juist op zijn laatste benen. Geen wonder, dat de internationale scepsis over de Euro, vooral sinds de Eurocrisis van 2012, is blijven voortduren en is de rol van de Euro, als reservevaluta, met slechts 20%, sindsdien verminderd. De gehele wereld weet, dat het vermogen voor geldschepping van de lidstaten van de Eurozone, via hun eigen banksysteem, onmogelijk kan samengaan met een en dezelfde valuta. Bent u voorbereid op de komende val van de Euro? Echt waar!

(REFINITIV)(MARKETEAR): IS DIT DE BODEMVORMING VAN DE DOLLAR TEGENOVER DE EURO? DE DOLLAR INDEX (DXY), IS EEN MANDJE VAN VALUTA’S TEGENOVER DE DOLLAR, VOORNAMELIJK DE EURO (58%), DE YEN (14%) EN  HET BRITSE POND STERLING (12%). DE CHINESE RENMINBI (RMB)  OF YUAN, EEN VALUTA MET STEEDS ZWAARDERE KAPITAALCONTROLES,  WORDT NOG BUITEN BESCHOUWING GELATEN. EEN STUITERING VAN DE DXY NAAR BOVEN BINNEN HET NEERGAANDE KANAAL ZOU, OP KORTERE TERMIJN, MINSTENS VERWACHT KUNNEN WORDEN.

(STOOQ.COM): DE U.S. DOLLAR INDEX (DXY)(93.39 – 9 Augustus, 2020), ONGEACHT ALLE THEORETISCHE MODELLEN VAN ‘OVERWAARDERING’, DIE IN DE PRAKTIJK WEINIG TE BETEKENEN HEBBEN, WAS IN 1981 EN 2000 NOG VEEL HOGER. ALLES IS RELATIEF: EUROPA’S MILITAIRE EN FINANCIEELE (BANKWEZEN!) KWETSBAARHEID, HAAR AFHANKELIJKHEID VAN DE WERELDHANDEL EN HAAR GEBREK AAN ZELFVOORZIENING IN VOEDSEL EN ENERGIE (GEEN AUTARKIE — O.A. DE REDEN, DAT DUITSLAND DE TWEEDE WERELDOORLOG VERLOOR VAN DE GEALLIEERDEN), ZIJN BESLISSENDE FACTOREN, DIE UITEINDELIJK DE STAND VAN ZAKEN BEPALEN.

Ondertussen heeft de Goudprijs in USD voor het eerst, na 5 jaar van een opgaande trend, onlangs een terugval beleefd. De prijs in Augustus was, op een gegeven moment, 24% boven het 200-daags gemiddelde. Het vorige hoogtepunt in 2011 was 26% boven het 200-daags gemiddelde, waarna er een 5-jarige daling volgde. Bijna niemand maakt zich daarover nu nog veel zorgen, want Centrale Banken en overheden schijnen hun expansieve beleid niet te kunnen veranderen en zullen dat misschien zelfs nog verder moeten uitbreiden. Maar het doortrekken naar de toekomst van een bepaalde ontwikkeling, die onvermijdelijk lijkt, kan in tranen eindigen. Geen beleid kan eeuwig worden volgehouden en geen enkele rente blijft eeuwig laag, nul of negatief.

DE GOUDPRIJS VERKEERT IN EEN CORRECTIE NET OP HET MOMENT, DAT HET REEELE OBLIGATIERENDEMENT WAT OMHOOG GAAT: DE TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) HEBBEN HUN NEGATIEVE RENDEMENT OPEENS WAT ZIEN VERMINDEREN, WAT BETEKENT, DAT HOGERE INFLATOIRE VERWACHTINGEN NU IN DE MARKT WORDEN VERDISCONTEERD, OMDAT MEN DENKT, DAT DE ECONOMIE ZAL VERBETEREN, NAARMATE DE COVID-19 RESTRICTIES WORDEN VERSOEPELD.

Fysiek Goud, op eigen naam, is een essentieel onderdeel van een vermogen, ongeacht de prijs, maar het moet worden gezien als een verzekering tegen het ondenkbare. Papiergoud, zoals de Goud-ETF GLD, is uit den boze. Naarmate angst en onzekerheid toenemen, lijkt de Goudprijs te kunnen stijgen. Tussen 1980 en 2001, tijdens de ongekende economische hausse (‘the sky is the limit’), liet de Goudprijs het overigens afweten en kelderde liefst 65%, terwijl de inflatie toen juist wel flink in de lift zat. Over langere periodes schijnt Goud haar koopkracht te kunnen behouden, maar er is geen dividendinkomen, wat bij een aandeel, met constante herbelegging, over een langere periode, 50% van het rendement oplevert en er zijn opslag- en verzekeringskosten. Goud is een wegleggertje, geen eendagsvlieg, en moet worden gezien als een Oude Meester, zoals een Rembrandt of een klassieke auto: mooi om te bewonderen, ook al raakt het af en toe uit de gratie.

Na aftrek van inflatie, is de Goudprijs in USD, sinds 1860 verdubbeld, vooral sinds het ‘fiatgeld’, geld zonder een band met iets tastbaars, zijn intrede deed in 1971. Het is heel mooi, is deel van de reserves van Centrale Banken, wordt al duizenden jaren gezien als het ‘echte’ geld en heeft geen tegenpartij-risico. In de volgende crisis, zou de rol van Goud, wat wereldwijd vertrouwen geniet, veel belangrijker kunnen worden, ook al zullen Goudbezitters dan waarschijnlijk moeten inleveren of vanwege een superbelasting of vanwege gedeeltelijke confiscatie. Het zij zo. In ieder geval, doe het zwijgen ertoe, indien men het bezit en bewaar helemaal geen kostbare zaken thuis.

Uw leven is meer waard. Vergeet niet, dat 1 op de 5 mensen, in meerdere of  mindere mate, geestesziek is. Zij horen allemaal stemmen en zijn af en toe ontoerekeningsvatbaar. Dat zijn onze medemensen op de planeet, die we met hen delen. Om de bibbers van te krijgen! Ik kan er van meepraten.

De huidige 5-jarige Goudhausse is misschien een korter leven beschoren, dan de meesten nu denken, want de volgende fasen in de economische cyclus zijn schuldsanering, spaarwoede en deflatie, net zoals Japan in de laatste 30 jaar. Het is alles faillissement, hardnekkig hoge werkloosheid en voortdurende politieke onrust wat de klok slaat, vanwege gigantische overcapaciteit, inkrimping van de wereldhandel en versnelde automatisering.

Zilver staat echter, na aftrek van inflatie, nog steeds 50% lager dan in 1860. Het is geen deel meer van de reserves van Centrale Banken, is voornamelijk in ‘zwakke’ handen en er zijn enorme bovengrondse voorraden. Het tekort aan Zilver is uiteindelijk altijd een mythe gebleken. Maar er is soms levendige speculatieve handel voor de liefhebbers.

De mijnaandelen van edele metalen hebben, bij bepaalde hoge prijzen van Goud en Zilver, extra de wind mee, omdat dan de kasstroom omhoog schiet. Helaas bestaat deze sector uit vele eendagsvliegen en uit een kleurrijk aantal kwakzalvers, die Gouden Bergen beloven en zit daarom vol voetangels en klemmen. Caveat emptor. Mijnbouw is trouwens een bijzonder akelige manier om je brood te verdienen.

(BLOOMBERG): DE GOUDPRIJS IN USD HAD IN AUGUSTUS, 2020, WELISWAAR EEN NIEUW NOMINAAL HOOGTEPUNT, MAAR DE PRIJS IS NOG VER ONDER HET HOOGTEPUNT VAN 1980, ALS INFLATIE IN ACHT WORDT GENOMEN (NOMINAAL: $ 850.- EN REEEL: $ 2800.-).

Ook Bitcoin zorgt weer voor leven in de brouwerij: na een instorting van 50% in afgelopen Maart, is het weer overeind gesprongen. De scherpe verschuiving van angst naar hebzucht is niets nieuws: de tienvoudige hausse in 2017 was plotseling voorbij en een daling van 80% volgde. De wilde prijsschommelingen sindsdien duiden niet op een stabiel oppotmiddel of ‘veilige haven’, maar eerder op een speculatie voor snelle handelaren. De prijs is nog steeds ruim 40% beneden haar hoogtepunt van $ 20,000.

Maar in deze bijzondere tijden is er altijd de hoop, dat Jan met de Pet zijn verstand weer tijdelijk verliest en er een herhaling plaatsvindt van de vorige excessieve speculatie.

Het door algorithmen gereguleerde digitale aanbod van 21 miljoen Bitcoins spreekt sommigen aan, die bevreesd zijn voor een inflatoire spiraal of een crisis in het geldsysteem. Zelfs Goud bezit die eigenschap niet, want Goud wordt altijd ergens geproduceerd en er is alle kans op een grote Goudvondst, wat de prijs zou kunnen beinvloeden.

Maar dit beperkte aanbod van Bitcoin is ook te wijten aan de kunstmatige oppotting (60%), terwijl 20% ‘verloren’ of onaangetast schijnt te zijn (Chainanalysis). Ruim 42% van het aanbod is in handen van enkele ‘walvissen’, die, bij enige actie, de prijs drastisch zouden kunnen treffen. Bovendien hebben zich ook nog enkele hedge funds, zoals Tudor Jones en Renaissance Technologies, in het gezelschap gemengd, die bekend staan als ‘haaien’. Zal dit echt  wel goed aflopen? Het lijkt allemaal op een ondoorzichtig en gemanipuleerd  schimmenspel, zonder dat men iets bezit, dat tastbaar is en waar helemaal niets achter staat. Niemand kan de herkomst ervan verklaren. Kortom, het heeft alles weg van een mogelijk knappe zwendel, net zoals de beruchte kettingbrieven. Misschien ideaal voor transacties, die het daglicht niet kunnen verdragen? Zal Cybercrime deze eendagsvlieg, ondanks haar 10-jarig bestaan, tenslotte de das omdoen?

(BITCOIN)(10 AUGUSTUS, 2020): HOOP DOET LEVEN? UITSLUITEND VOOR DE LIEFHEBBERS MET STALEN ZENUWEN.

Is de pandemie COVID-19 straks voorbij en verdwijnt het weer, als een dief in de nacht? Lady Corona is hoogstens 6 maanden aan de gang en heeft, tot nu toe, naar schatting, 767,000 extra doden gekost. Niemand weet het precieze aantal, net zoals bij de Spaanse griep van 1918, die

3 jaar duurde en tussen 50 miljoen en 100 miljoen slachtoffers eiste. Het is in ieder geval al duidelijk, dat ‘de kust nog niet veilig is’ om vrolijk de stranden van fijn zand en helder water op te zoeken, want de wereld is nog geconfronteerd met de ene quarantaine na de andere. Naar huis terugkeren kan men dan wel vergeten, als het zo doorgaat.

Ruim 40% van de Coronabesmettingen zijn, naar schatting, asymptomatisch en daarom voelt men zich, in tegenstelling tot de SARS epidemie van 2003, goed genoeg om niet thuis te blijven. De autoriteiten beseffen nu, dat zo’n ‘laissez-faire’ beleid niet werkt. In de Australische staat Victoria, werden vorige maand 3,000 controles uitgevoerd bij mensen, die geacht werden om zichzelf te isoleren. Ruim 800 bleken niet thuis te zijn. Inmiddels is de quarantaine in Melbourne, voor liefst 5 miljoen mensen, aanzienlijk verscherpt. Politie en leger zijn ingeschakeld en men wordt elke dag gecontroleerd. Boetes kunnen heel hoog oplopen.

(JOHNS HOPKINS UNIVERSITY): COVID-19 DASHBOARD:  https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Wordt gedwongen isolering, in aparte inrichtingen, zoals hotels en stadions, van mensen, die symptomen vertonen, straks de enige oplossing? Dit laatste heeft Nieuw Zeeland onlangs moeten doen, waaronder enkele kinderen. Hong Kong heeft daarvoor net een tentoonstellingsruimte ter beschikking gesteld. Milaan had al eerder zo’n beleid ingesteld om mensen te dwingen in bepaalde hotels te verblijven, totdat zij hun besmetting waren kwijtgeraakt. Dat valt niet mee in een liberale democratie! Het effect op de economie en de werkgelegenheid laat zich raden.

Bijzondere tijden! Onroerend goed blijkt nu onmogelijk om te taxeren. Meer dan  £ 12 miljard in Britse onroerend goed fondsen blijven nog voor onbepaalde tijd ‘bevroren’. In Amerika, ligt de markt van Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), ter waarde van duizenden miljarden, totaal stil. Winkelcentra en kantoorgebouwen staan in het oog van de storm. Canary Wharf, het zaken centrum van Londen, is nu nog steeds voor slechts 10% bezet en de rest zit thuis. Ondanks de steunmaatregelen van overheid en Centrale Banken, zal de wereld, na de COVID-19 crisis, er onherkenbaar uitzien! Deze film hebben we al eerder, meerdere malen, met lede ogen, moeten aanzien. Een van de gevolgen van deze moeilijke tijden is, dat mensen de stad willen ontvluchten. Vooral in Amerika, is de stedelijke criminaliteit, vooral in de betere buurten, scherp gestegen en staat de politie onder vuur. Burgers nemen het heft in eigen hand, want Amerikanen zijn bijna allemaal bewapend (‘Second Amendment’).

(HAVER ANALYTICS): DE BANKEN VOELEN NATTIGHEID EN DE KREDIETVOORWAARDEN VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF WORDEN  AANGESCHERPT. NAARMATE DE WERKLOOSHEID VERDER STIJGT, ZULLEN DE HYPTHEEKVOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN STRICTER WORDEN. EEN ZWARE KLUS VOOR DEGENEN, DIE NIET VOORBEREID WAREN.

Wat de wereld nu meemaakt, is geen eendagsvlieg. Niets blijft meer bij het oude. Er volgen decennia van aanpassingen. De mens is vindingrijk, dus laat de mens maar schuiven. Maar niemand moet de illusie hebben, dat de wereld kan ontkomen aan een lange periode van soberheid, schuldvermindering en schuldsanering. De almacht van overheid en Centrale Banken kent grenzen. Echt waar!

MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie hier voor nadere gegevens.

De volgende Beleggers-Lunch en Borrel vinden hopelijk weer plaats in November, 2020.

DIEDERIK SCHMULL, 15 Augustus, 2020 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

Disclaimer
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

Diederik SchmullEendagsvlieg