Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 31 augustus 2020

Korte evaluatie   

Ik ben vandaag in Duitsland aangekomen. Het was een makkelijke maar lange reis, want rechtstreekse routes zijn nu moeilijk te vinden. Aangezien Jupiter (internationaal reizen) rond de winterzonnewende uit Steenbok (beperkingen en reisverboden) vertrekt, zullen de lezers in een normale correctieve daling misschien willen kijken naar luchtvaartmaatschappijen en reisgerelateerde bedrijven als mogelijke beleggingen. Maar zoals u in de column van deze week ziet, zijn “normale” corrigerende dalingen in aandelen dit jaar eerder uitzondering dan regel.

De wereldwijde aandelenmarkten deden het de afgelopen week over het algemeen goed, vele maakten weer nieuwe post-crash-hoogtes. De NASDAQ en S&P boekten beide nieuwe records. De Dow Jones Industrial Average, Duitse DAX en India’s Nifty-index zijn er niet ver vandaan. (De AEX is wel wat verder weg van zijn oude highs, Vert. ) Japan, had echter een tegenslag aangezien de Premier Abe vrijdag wegens gezondheidsredenen zijn ontslag aankondigde en de Nikkei daalde.

In andere markten vloog Ruwe Olie naar een nieuwe post-crash-high en was Goud de 2000 weer aan het testen terwijl de US-dollar zijn laagste niveau in meer dan twee jaar weer testte.

De geokosmos van vandaag

Alle financiële en grondstoffenmarkten zijn binnenkort vatbaar voor forse omkeringen, aangezien Mars op 9 september retrograde draait en Jupiter 12 september vooruit draait. En daarvoor vormt Venus (waarden, geld) 4 september een T-vierkant met Mars. Dit zijn geokosmische omkeeraspecten en de hele periode tussen nu en medio september kan cyclische hoogtes of laagtes vertonen vanwaar de omkeringen plaatshebben. Maar daarna start een van de krachtigste geokosmische tijdsperiodes van het jaar, 28 september-19 oktober. Dan loopt Mars retrograde in het door hem geregeerde teken Ram en maakt een vierkant naar het SteenbokStellium van Saturnus, Pluto en Jupiter. Het is een voorbode van een grote verschuiving in de wereld, of het nu gaat om de politiek, de economie of de natuur. En de financiële markten zullen waarschijnlijk op die verschuiving reageren door grote trendbreuken te vertonen. Hoe lang en hoe sterk deze omkeringen duren, hangt af van vele factoren, zoals hieronder in de vooruitzichten voor de langere termijn zal worden besproken.

Deze week is er 2 september een Volle Maan, op dezelfde dag dat Venus in oppositie naar Saturnus staat. Een van onze geokosmische handelsregels is dat elke markt die een hard Venus-Saturnus-aspect maakt, een kandidaat is voor een omkering en een rally. Handelaren zullen deze markten willen aanwijzen.

Geokosmische Gedachten over de Toekomst


Economen weten dat ze het nooit mis hebben. De prognoses van economen van hoogfrequente data releases zijn echter minder correct geweest dan ze zouden kunnen zijn. Waarom? … Dit is geen conventionele economische cyclus. De reacties van de mensen zijn anders dan die van de vorige cycli. Economische modellen gaan ervan uit dat de reactiefuncties stabiel zijn. Ten slotte heeft de pandemie de structurele veranderingen in de economie versneld. Economische gegevens zijn te traag om veranderingen te herkennen. Dit maakt het moeilijk om macro- en microdata in elkaar te passen. – Paul Donovan, “Waarom zijn de voorspellingen minder correct geworden?” UBS Wekelijkse Blog, 21 augustus 2020.

Hier moeten we het eens over hebben. Niet alleen zijn de economische cycli de laatste tijd vervormd, zoals een van mijn favoriete economen, Dr. Donovan, in het bovenstaande citaat opmerkt, maar dat geldt ook voor de cycli in de wereld van de aandelen- en staatspapiermarkten. Deze vervorming van de cycli is in er niet de cycli van edelmetalen, zoals goud, of valuta’s. De cyclische patronen kwamen in beide sectoren dit jaar zeer goed overeen met de cyclische en geokosmische onderzoeken.

Maar waarom is het zo lastig om te handelen op basis van prognoses van handelscycli in aandelenmarkten? Het kan met betrekking tot de economische cycli zijn, zoals Dr. Donovan suggereert, doordat de pandemie leidde tot: … versnelde structurele veranderingen in de economie. De economische gegevens zijn te traag om veranderingen te herkennen. Dit maakt het moeilijk om macro- en microgegevens in elkaar te passen. Dit is juist en heeft wel degelijk invloed op het marktgedrag. Maar ik zou verder willen gaan en zeggen dat de grotere onderliggende oorzaak van de verstoringen van de aandelen- en schatkistmarktcycli in 2020 te wijten is aan de massale monetaire versoepeling (liquiditeit) die door de werelds centrale banken wordt geboden. In veel gevallen hebben de centrale banken daadwerkelijk ingegrepen en grote aankopen van aandelen en obligaties gedaan, die bekend staan als “kwantitatieve versoepeling”. Dit soort financiële interventies en engineering verstoren de prijs van deze effecten sterk en ontkrachten het concept van “vrije markten” waarop normale cyclische patronen zich ontvouwen. Dit is dan de basis voor het gezegde: “Vecht niet tegen de Fed”.

Het is niet zo dat de cycli in de aandelen en de obligaties niet meer plaatsvinden, of dat geokosmische markttimingfactoren daar niet meer werken. Dat doen ze nog steeds. Markttoppen en -bodems ontvouwen zich nog steeds “op tijd”. Maar het normale patroon van de prijsactiviteit – prijsdoelstellingen voor trends en tegentrends – is sterk vervormd. De rally’s zijn veel sterker en langer dan normaal, en de corrigerende dalingen gaan veel minder diep dan normaal. Of, in het geval van staatsschuldpapier, is het effect op de prijsactiviteit extreem klein geworden. Cycli en hun omkeringen zijn er, maar normale 40-60% corrigerende prijsdalingen zijn zeldzaam geworden. Daarom is het moeilijk om een marktbodem te kopen op een 40-60%-correctie in een tijdsband wanneer er een cyclusdraai moet plaatsvinden en het geokosmisch ook tijd is om in te stappen, als de daling onvoldoende is om een trade aan te gaan met een gunstige rendementrisicoverhouding, wat cruciaal is voor een trader. In dit soort omstandigheden is het beter om gewoon “te kopen en te houden” en “niet te vechten tegen de Fed”.

Dit soort financiële engineering creëert echter ook “aandelenbubbels” waarin diezelfde markten veel harder vallen dan verwacht wanneer zich een onverwachte schok (een “zwarte zwaan”) voordoet. En vooral wanneer centrale banken zich terugtrekken uit de verslaving van te veel uitgeven en de schuldenexplosie die door het fiscaal wanbeleid van de wereldregeringen wordt veroorzaakt. Dan krijg je, in plaats van de “minder dan gebruikelijke” corrigerende dalingen, de aanzienlijk “groter dan gebruikelijke”, gevaarlijke dalingen.

We zagen dat fenomeen al in 2012-2015. Toen waren er ook geen “normale dalingscorrecties”. De stijgingen gingen hoger en duurden langer dan normaal. Wat hebben deze periodes van verstoringen in het marktpatroon gezien vanuit het geokosmische standpunt met elkaar in gemeen?

Van 2012-2015 gebeurde het onder het langetermijn-Uranus-Pluto-vierkant.Iin het verleden kwamen harde aspecten tussen Uranus en Pluto overeen met groeiende schuldencrises die tot aandelenmarkt-kelderingen leidden. Maar dat was voordat de Fedvoorzitter Ben Bernanke het onorthodoxe ZIRP-beleid (nul-%-rentepolitiek) en QE (kwantitatieve versoepeling) instelde om de liquiditeitscrisis het hoofd te bieden. Het werkte. In plaats van dat de markten daalden, vlogen ze omhoog tijdens een naar een historisch niveau stijgende geld- en schuldhoeveelheid. Het resultaat was een aandelenzeepbel, doordat beleggers bijna tot aandelen gedwongen waren – tenzij ze genoegen wilden nemen met de laagste rente op hun spaargeld. Toen de drogering (lage rentes en QE) eind 2018 werden teruggeschroefd, raakten beleggers in paniek. Maar de Fed en centrale bankiers begonnen daarop weer met een nieuw 0%rentebeleid. Toen in februari de pandemie werd losgelaten, dook de aandelenmarkt in het rood. QE kwam terug, liquiditeit en schuld namen scherp toe en beleggers keerden weer terug naar aandelen. Dit vond plaats in de tijd dat Saturnus en Jupiter zich bij Jupiter voegden, januari-november 2020.

Het doel van deze column is om economische en financiële marktfenomenen aan geokosmische studies te linken. Wat is de gedeelde geokosmische noemer voor deze perioden van marktverstoringen? Pluto. De god van de onderwereldplaneet wordt geassocieerd met zowel schuld als interventie (“financiële engineering”) om een gewenst resultaat te bereiken. In een hard aspect naar een buitenplaneet kan het – en doet dit deze 21e eeuw – overeenkomen met 1) historische toename van wereldschuld, 2) slecht fiscaal wanbeheer, waardoor de regeringen in de wereld geld moeten lenen, en 3) inspanningen van de centrale banken om een slecht fiscaal beleid te corrigeren door in te grijpen op de financiële markten en de vraag naar aandelen en/of schatkistpapier te vergroten.

De voor deze cyclus laatste Jupiter-Pluto-samenstand is op 12 november 2020. De kans is groot dat de regering biljoenen dollars zal blijven uitgeven aan stimuleringsprogramma’s, wat centrale banken aanzet tot versoepelen door meer geld beschikbaar te stellen. En aanzet geeft tot weer een zeepbel in aandelen en misschien staatspapier. Als ze, als Pluto’s invloed op Jupiter begint af te nemen, beginnen dit expansieve monetaire gedrag terug te brengen – na de Amerikaanse verkiezingen – wat denk je dat kan gebeuren als het volgende belangrijke aspect zich in 2021 ontvouwt, Saturnus vierkant Uranus in Stier?

Hopelijk verklaart het bovenstaande waarom het een uitdaging is geweest om een gunstige rendementrisicoverhouding te vinden in de aandelenmarkt, sinds ons verkoopsignaal 12-20 februari, op de top die aan de keldering voorafging. Het is niet dat we niet hebben gepoogd om correctieve dalingen te kopen, maar vanwege het feit dat die correcties er niet in slaagden om naar “normale” prijsdoelniveaus te dalen als het cyclisch tijd was. Toch verandert het onze langetermijnvisie, die gebaseerd is op de historische patronen in zowel geokosmische als cyclische onderzoeken, niet.

We blijven anticiperen op nog een ernstige daling, gebaseerd op deze onderzoeken. Maar tegelijkertijd zwemmen we stroomopwaarts, tegen de bereidheid van de Fed om een ongecontroleerd begrotingsbeleid van de overheid mogelijk te maken. Dat gedoemd leek tot het creëren van activa-zeepbellen die uiteindelijk zullen leiden tot een nieuwe ernstige uitverkoop, zodra de centrale banken de situatie weer proberen te normaliseren. Met Saturnus conjunct Pluto in 2020 komt dit jaar de lange-termijn-cycluslaagte in de rentecyclus te liggen, zoals beschreven in het boek Forecast 2020. We zullen die analyse natuurlijk bijwerken in het boek Forecast 2021, dat over drie maanden uitkomt.

In de tussentijd zou (en zal) ik de cycli in markten en geokosmische samenhangstudies niet willen opgeven. Die werken heel goed in grondstoffen- en valutamarkten en dat keert ook wel weer terug in de aandelenmarkten, zodra de Fed en andere centrale banken hun faciliterende beleid versoepelen ter ondersteuning van slecht begrotingsbeheer. U kent het gezegde over degenen die de geschiedenis negeren: ze zijn gedoemd om fouten te herhalen en dezelfde gevolgen te ervaren. Er is een tijd om geld voor u te laten werken en een tijd om het te beschermen. De eerste begon sinds 23 maart 2020. Maar de laatste is misschien al dichtbij. Vanuit een ander perspectief gezien, is de tijd om stukken goedkoop op te pakken nog niet aangebroken, maar die kan eerder komen dan velen denken. Op zeker moment wordt cash weer waardevol. Maar in welke valuta of waardeopslag? Dat bespreken we verder in het boek Forecast 2021.

 

Mededelingen

De jaarlijkse prepublicatieperiode is begonnen. Het boek Forecast 2021 kan nu besteld worden!

Onze voorlopige verwachting is dat 2021 weer een belangrijk jaar gaat worden waarin het langetermijnaspect van het Saturnus-Pluto-vierkant op ons wacht. Hoewel het jaar nog niet voorbij is zijn verschillende vooruitzichten uit het 2020 boek al uitgekomen.
Bekijk hier de scorecard voor 2020.

Deze pre-publicatieperiode loopt tot en met 31 oktober en omvat onze eenmalige korting op zowel het jaarlijkse Forecastboek als de SMT/MMA-nieuwsbriefabonnementen. U kunt Forecast 2021 vooruit bestellen tegen het verlaagde tarief van $45/€40. Na afloop van het prepublicatie-event gaat de de prijs 1 november omhoog naar $55/€49. Bestel zowel een Ebook als een gedrukt (Forecast 2021 Bundel) voor slechts $65/€59, een besparing van $45/€40 op de standaardtarieven. Bespaar 10% op elk abonnement (vanaf $275/€239) in een aparte bestelling na uw aankoop van Forecast 2021. Om de abonnementskorting te ontvangen, gebruikt u bij het afrekenen dan de code REPORT2021.

In het Forecast-boek van komend jaar zullen de individuele verwachtingen voor Zonnetekens niet meer worden opgenomen. In plaats daarvan zal er een aparte publicatie komen voor degenen die de jaarlijkse trends voor de twaalf individuele tekens graag lezen. Het is getiteld “Trends for the Twelve Signs 2021,” en zal worden geschreven door Antonia Langsdorf-Merriman en Raymond Merriman. Antonia heeft de afgelopen jaren een jaarboek over de dierenriemtekens in het Duits geschreven, gebaseerd op interviews die vooraf met Ray zijn afgenomen. Het boek “Trends for the Twelve Signs 2021” komt op diezelfde wijze tot stand. en kan nu ook hier worden besteld.

De startdatum voor het tweede 2-jarige programma van de Merriman Market Timing Academy is 16 januari 2021!

Sorry! We realiseerden ons eerder nog niet dat 24 oktober 2020 onder Mercurius-retrograde is. We willen ons online lessenprogramma niet beginnen onder Mercurius retrograde. Dus, worden alle cursussen worden een cyclus verschoven naar met 16 januari 2021, waar eerst Cursus 2 zou beginnen, nu dus Cursus 1.

Dit is de zeldzame kans om de MMA-methodologie van de timing van de financiële markt en de analyse van de financiële markt te leren. Vanaf 24 oktober zal de MMTA voor de tweede maal worden aangeboden, geleid door MMTA-afgestudeerde Gianni Di Poce met hulp van oprichter Raymond Merriman. Het is voor het eerst sinds 2014 dat deze 2-jarige cursus in het Engels wordt aangeboden. De cursus wordt online aangeboden. Lees verder>>

Vermogensbeheer volgens de Markettimingmethode: vooral nu!
De CyclusAnalyse & Planetaire Samenhang-Strategie (CAPS) belegt op basis van cyclisch en geokosmisch onderzoek door MMA-analisten. Er is een tijd om geld voor u te laten werken en een tijd om het te beschermen. CAPS ontzorgt u in beide tijden. Lees verder>>

Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland.

Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:
In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

Disclaimer
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtVooruitblik op de week