Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 21 september 2020

De trading range in de zilverkoers wordt steeds kleiner, vorige week werd nog gesproken over een range van $26 tot $28. De afgelopen week is deze versmald naar $27 tot $28.

Op maandag wisten de stieren de zilverprijs terug te tillen tot boven de $27 maar een verdere opmars dan dat zat er niet in. De lage omzet op die dag gaf al aan dat het geen breed gedragen stijging betrof zodat er op dinsdag niet veel te verwachten viel.

De rest van de week werd het min of meer een zijwaartse beweging waarbij de koers uiteindelijk terugviel tot net boven de $27 waar de week werd afgesloten. De dagelijkse omzetten van deze week zijn laag en dat gecombineerd met een zijwaartse beweging betekent meestal een stilte voor de storm. De stieren en/of de beren zijn krachten aan het verzamelen voor een nieuwe forse beweging.

Dankzij de zijwaartse week heeft het 50 d. MA weer verder kunnen bijsluiten en bevindt het zich nu op een stand van $25.45. Komende week zal het MA de onderste grens van de zijwaartse trading range, $26-$28, bereiken en dat zou een positieve impuls aan de stieren kunnen geven.

Uiteraard zien we in de € dag-grafiek geen ander beeld dan bij zijn tegenhanger in $. Ook hier is er sprake van een zijwaartse beweging waarbij de beweging zich mate name concentreert rond het €23 niveau.

De koersuitslagen in de € grafiek worden eveneens steeds kleiner hetgeen het 50 d. MA de kans heeft gegeven op te klimmen naar de € 21.60. Nu het MA in beide grafieken het koersniveau steeds dichter nadert zullen de kansen op een voortzetting van de stijging moeten toenemen. Het 50 d. MA dient immers als steun te fungeren en zou de zilverkoers een verse impuls moeten geven.

 

In het langere termijn plaatje heeft nog geen beslissende zet plaatsgevonden. Vorige week werd aangegeven dat de stieren de zilverkoers door de dalende driehoeklijn dienden te duwen om een nieuwe impuls af te dwingen, zover is het (nog) niet gekomen. Door de zijwaartse beweging nadert de koers nu wel de onderste (stijgende) driehoeklijn zodat er aanstaande week een interessante situatie ontstaat.

Deze lijn zal nu als steun moeten fungeren om de driehoek als voortzettingspatroon in stand te houden. Zakt de koers door de lijn dan staat het patroon op losse schroeven en zullen de steunlijnen op $26 en $25 weer in stelling worden gebracht.

Indien de stieren de driehoeklijn weten te houden en vanaf daar een stijging weten te realiseren dan zal na een doorbraak van de $28 weerstandlijn snel de aanval geopend worden op de bovenste driehoeklijn aangezien deze dan zeer dichtbij zal zijn.

De zijwaartse beweging in de zilverkoers heeft ook zijn invloed gehad op de technische gesteldheid van de grafiek:

 • De RSI is ook zijwaarts gaan bewegen en heeft zich boven de 50 weten te handhaven
 • De Koopkracht is slechts lichtjes gezakt en bevindt zich nog steeds boven de Verkoopkracht in een zijwaartse beweging
 • De MACD heeft de daling voortgezet maar bevindt zich nog steeds ruim boven de 0 lijn. De afstand tot de signaallijn is nog wat verder geslonken
 • De Geldinstroom heeft wel wat te lijden gehad van de zijwaartse koersbeweging deze is door de lage omzetten weer gezakt tot beneden het 50 niveau en bevindt zich daarmee nu in negatief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum heeft de stijging richting de grens van de extreme zone afgebroken en is weer beneden de signaallijn terechtgekomen

Aanstaande week zal zeer waarschijnlijk een beslissing vallen in het driehoek patroon. Vooralsnog liggen de voordelen bij de stieren maar dan zullen ze zich wel direct vanaf het begin van de week moeten laten zien om de beren geen kans te geven.

 

In de dag-grafieken werd al aangehaald dat de zilverprijs zich zijwaarts is gaan bewegen, een beweging die eveneens, of beter gezegd vooral, invloed heeft op de Bollinger Banden.

Door deze zijwaartse beweging neemt de volatiliteit in de grafiek af waardoor de banden steeds meer naar elkaar toe gaan bewegen, ze versmallen. Versmallende banden zijn de voorbode van een op komst zijnde heftigere beweging. Op dit moment bevindt de zilverprijs zich weer beneden de belangrijke midden-band hetgeen een negatief signaal is. De stieren zullen ervoor moeten zorgen dat de zilverkoers boven die band terecht komt voordat de heftige beweging van start gaat om zo een opwaartse beweging te kunnen waarborgen.

 

In de slotstandengrafiek gebeurt nog steeds vrij weinig, de steunzone houdt stand en de koers beweegt er zijwaarts boven.

Zolang als de stieren of beren geen duidelijke beweging te weeg kunnen brengen zal er in de slotstandengrafiek weinig te zien zijn. Omdat de tijdspanne van de onderstane grafiek vrij lang is, zo’n 9 jaar, zullen we wat meer inzoomen op de zijwaartse beweging.

 

Bekijken we de zijwaartse beweging in een korter timeframe dan zien we dat er ook in de slotstandengrafiek sprake is van een driehoek patroon en dat patroon zal zeer binnenkort verlaten moeten worden.

Deze driehoek zou je kunnen kwalificeren als een wimpel, een patroon dat veelal halverwege een koersbeweging ontstaat. Indien dit inderdaad een wimpel betreft zou dat betekenen dat we een potentieel koersdoel kunnen berekenen van rond de $38.

Het ‘enige’ dat nu dient te gebeuren is een opwaartse uitbraak uit het patroon.

 

In de weekgrafiek is er sprake van een relatieve rustige periode. De candle van deze week is weer kleiner dan die van vorige week en de omzet is zelfs lager dan vorige week toen er maar vier handelsdagen waren.

Ook hier ontwikkelt zich een zijwaartse trend hetgeen in principe niet verwonderlijk dient te zijn daar het 34 w. MA zich nog steeds op een zeer respectabele afstand bevindt. Deze afstand gooit, zoals vorige week al aangegeven, een rem op een verdere stijging. Om toch een stijging te kunnen realiseren zullen de stieren door de rem heen moeten duwen en dat kan alleen met serieuze toewijding en motivatie die een aanzienlijke omzetstijging nodig heeft.

De technische kant van de grafiek blijft er onveranderd positief bij liggen dus daaraan ligt het niet:

 • De RSI noteert nog steeds een stand van boven de 70, in extreem positief gebied
 • De MACD klimt vrolijk verder ook is er nu duidelijk een draaiende beweging zichtbaar
 • De Geldinstroom is bezig een lagere top te maken maar dit gebeurt wel ruim in positief trendgebied boven de 50

Zolang de stieren niet bereid zijn om de schouders er echt onder te zetten zal de koers in een slaap verwekkend zijwaarts patroon blijven hangen.

 

Over de € weekgrafiek kan hetzelfde worden gezegd als de $ weekgrafiek. Een zijwaarts bewegende koers die wachtende is op nieuwe impulsen.

De afstand van de 34 w. MA tot aan de huidige koers bedraagt nog steeds een slordige € 5.80 hetgeen teveel is om geen rekening mee te houden. Door deze afstand tussen MA en koers blijft het moeilijk voor de stieren om progressie te kunnen maken. De snelle stijging vanaf maart heeft er voor gezorgd dat zowel het 17 maar vooral het 34 w. MA ver achterbleven en deze zullen een inhaalslag moeten maken.

 

Kijken we namelijk naar de afgelopen 2,5 jaar dan is duidelijk te zien dat de zilverkoers normaliter om het MA heen beweegt, er boven en er beneden, hetgeen het MA tot een belangrijke leidraad maakt voor de koersbewegingen. Loopt de koers te ver weg van het MA wordt de koers teruggefloten. Er wordt dan aan het uitgerekte elastiekje getrokken om de afstand weer in te korten.

Het is goed beschouwd eigenlijk verbazingwekkend dat de koers geen grotere daling heeft laten zien richting het MA. Het geeft aan dat de stieren wellicht toch standvastiger zijn dan op het eerste oog blijkt. Aanstaande week zullen we kunnen zien of de stieren er opnieuw een zijwaartse beweging zullen uitpersen.

in de $-€ grafiek is de koers bezig met een bodempatroon maar dat wil nog niet echt vlotten. De hoop en/of verwachting was dat de stieren deze week een nieuwe zwarte candle zouden kunnen produceren om de bodem wat meer body te geven maar dat bleek toch weer ijdele hoop te zijn.

Na de zwarte candle van vorige week verschijnt er deze week toch weer een rode candle in de grafiek waarmee de bodempoging onder druk komt te staan. Na de 2 zwarte candles had een nieuwe zwarte candle ervoor kunnen zorgen dat de afstand tot de steunlijn werd vergroot zodat er meer positieve verwachting zou gaan ontstaan. Nu dat niet is gebeurd en er een rode candle is geproduceerd ontstaat de vraag of de bodemvorming slechts een korte opleving was op weg naar nog lagere koersen.

De technische gesteldheid in de grafiek blijft negatief zodat een voortzetting van de daling snel kan worden opgepakt:

 • De RSI is weer teruggezakt en zou nu kunnen draaien richting de extreem negatieve zone
 • De MACD beweegt deze week weliswaar zijwaarts maar deze bevindt zich nog steeds op een zeer laag niveau
 • Het Sentiment/Momentum heeft zijn stijging in extreem negatief gebied voortgezet en staat daarmee iets hoger dan vorige week. Een uitbraak uit de negatieve zone is echter nodig om een koopsignaaltje af te geven

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver