Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 28 september 2020

In de vorige update werd aangegeven dat het 50 d. MA eindelijk de onderkant van de trading-range $26-$28 zou bereiken en dat hiervan een positieve impuls zou kunnen uitgaan. Het zag er inderdaad mooi uit maar de afgelopen week draaide uit op een enorme deceptie voor de stieren.

Direct op maandag openden de beren vanaf de start het vuur en werd de zilverprijs onderuit geschoffeld. Vanaf de $27 daalde de zilverkoers in een lange dalings-dag tot beneden de $24, een gigantische tik. Het slot kwam weliswaar nog boven de $24 tot stand, maar het kwaad was al geschied, het 50 d. MA bleek geen enkele steun te bieden en werd als een warm mes door boter doorsneden. 

Na zo’n forse daling is een herstelpoging een logische verwachting, het was dus niet verrassen dat de stieren op dinsdag probeerden om iets van het verlies te repareren. Het werd echter een zeer voorzichtige poging daar het volume zwaar achterbleef bij dat van maandag. Het leek meer op een laatste tegensparteling dan een heuse tegenaanval.

De bevestiging daarvan kwam dan ook op woensdag toen de beren opnieuw vanaf de opening het voortouw namen en de koers nu zelfs beneden de $23 wisten te duwen. De omzet liep daarbij weer stevig op tot boven het niveau van dinsdag, een teken dat de strijd hevig was.

Na deze nieuwe aderlating leek het er in eerste instantie op dat de stieren definitief de handdoek gingen gooien toen de koers op donderdag opnieuw fors in de rode cijfers terecht kwam, zelfs tot beneden $22. Er werd een laagste koers aangetikt van $21.81 terwijl vorige week nog werd gesloten op $27.13! Vanaf dat punt kwamen er gelukkig alsnog kopers in de markt die de daling blijkbaar welletjes vonden en de zilverprijs begonnen terug te duwen. Dat lukte uiteindelijk zeer aardig daar het slot tot stand kwam boven de $23 en er een zwarte candle kon worden geproduceerd die een lange lower shadow heeft.

De candle van donderdag lijkt veel weg te hebben van een bodem candle die een potentiële ommekeer kan aanduiden. De candle die vrijdag ontstond laat deze verwachting nog even in het midden. Ook die candle heeft een relatief lange lower shadow en een kleine body maar is rood van kleur zodat het geen eenduidig beeld schept.

Indien er sprake is van een bodemcandle zou er aanstaande maandag een stap omhoog moeten worden gemaakt.

Net als in de $ grafiek spreken de gebeurtenissen in de € grafiek voor zich. Het 50 d. MA is gebroken en de koers is ook hier fors onderuit gegaan. De laatste 2 candles kunnen duiden op een bodem maar dan zullen de stieren maandag aan de bak moeten om dit te bewijzen.

 

Vorige week werd in het langere termijn plaatje opgemerkt dat er nog geen beslissende zet had plaatsgevonden, deze week kunnen we constateren dat die zet meteen op maandag is verricht. De beren overrompelden de stieren en probeerden direct een knockout punche te plaatsen.

De aanval van de beren kwam op een cruciaal punt in de grafiek. De onderste lijn van de driehoek had de koers een zet omhoog moeten geven maar in plaats daarvan brak de koers naar beneden uit. Nu de lijn niet als steun heeft gefungeerd kan het driehoek patroon, dat een voortzettingspatroon is, in de prullenbak worden gegooid. Een neerwaartse uitbraak is zeer negatief hetgeen ook in de dagen na de uitbraak bleek. De daling werd voortgezet en het lichte steunlijntje net beneden de $22 werd aangetikt. Deze overval van de beren heeft een flinke impact op de grafiek en de verwachtingen.

 • De RSI is door de 50 gezakt naar negatief trendgebied en heeft inmiddels zelfs bijna extreem negatief gebied bereikt
 • De Verkoopkracht is boven de Koopkracht geklommen en bepaalt nu het beeld
 • De MACD die in correctiemodus zat boven de 0 lijn is nu beneden die lijn gezakt naar negatief trendgebied
 • De Geldinstroom was al in negatief gebied terecht gekomen maar heeft die daling nu voortgezet tot net boven de extreem negatieve zone
 • Het Sentiment /Momentum dat vorige week de opleving al afbrak is nu beneden de lijn van het extreem negatieve gebied, de 20, gezakt

De vooruitzichten voor de grafiek zijn met de uitgedeelde klappen van deze week aanzienlijk verslechterd, de tendens is omgeslagen van positief naar negatief. De stieren hebben echter geen tijd om hun wonden te likken, zij zullen direct vanaf het begin van de week actie moeten ondernemen daar er anders een verdere daling dreigt richting de steunlijn op $19, vanaf het huidige niveau een daling van nog eens $4!

 

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week al aangegeven dat er een heftige beweging op komst was en dat de stieren op het vinkentouw moesten zitten. De koers moest boven de midden-band worden getild om een opwaartse beweging te kunnen waarborgen.

Die kans kregen de stieren niet gegund van de beren. Direct op maandag werd de zilverkoers door de onderste band geramd waardoor de aloude bekende glijbaan werd geactiveerd. De onderste band leidde de koers lager en lager. Zelfs de candles van donderdag en vrijdag hebben geen afstand kunnen nemen van de band. Indien het de stieren maandag niet lukt om zich los te maken van de band zal de glijbaan worden voortgezet.

Vorige week nog ‘geklaagd’ dat er in de slotstandengrafiek weinig gebeurde, dat ziet er nu wel anders uit. In de grafiek over 9 jaar zien we nu een zeer lange streep naar beneden waarbij de steunzone bij de $26, die toch lange tijd standhield, is gesneuveld.

Ook de volgende steunlijn iets boven de $24 heeft er aan moeten geloven zodat de zilverkoers inmiddels zelfs de zone rond de $22 in het vizier heeft gekregen. Om te kunnen zien wat de mogelijke korte termijn consequenties zijn kijken we naar de 1,5 jaar grafiek.

 

In de 1,5 jaar grafiek zien we dat de driehoek, het voortzettingspatroon, aan de verkeerde kant is verlaten waarna er een versnelling in de daling is opgetreden. De beweging van donderdag en vrijdag vindt plaats op een punt waar ook in de opgaande beweging een hapering heeft plaatsgevonden. Mogelijk kunnen de stieren dit punt aangrijpen als potentieel steunniveau.

Beneden deze potentiële steun is op korte termijn geen niveau van betekenis te vinden totdat het gebied tussen de $19 en $20 wordt bereikt. De stieren zullen dus alles in het werk moeten zetten om het thans bereikte niveau te bombarderen tot serieuze steun zodat een verdere (snelle) val kan worden voorkomen.

In de weekgrafiek was weinig te beleven, er was sprake van een zijwaarts patroon, waardoor de opmerking werd gemaakt dat de stieren er de schouders onder moesten zetten. Er werden inderdaad een paar schouders in stelling gebracht maar die kwamen niet van de stieren maar van de beren. Zij zetten de schouders er bovenop om de koers naar beneden te kunnen drukken.

De candle die afgelopen week in de grafiek is ontstaan is er een van de categorie ‘wow’ candles die we ook zagen in de maand maart van dit jaar toen de koers ook onderuit werd gehaald. Uiteindelijk werden het toen 3 lange rode candles die de koers terugduwden van rond de $19 naar een diepste punt van $11.64, een totale daling van ongeveer 39%. De daling van afgelopen week is met bijna 15% nog niet eens de helft van die van maart. Het kan zijn dat de beren nog niet klaar zijn zodat het raadzaam is om de candles van maart in gedachten te houden.

De technische staat van de grafiek heeft in elk geval een fors deukje opgelopen.

 • De RSI die lang boven de 70 bleef hangen is nu duidelijk naar beneden gedoken en zal richting de 50 gaan
 • De MACD is nu duidelijk met topvorming bezig en zal wellicht aanstaande week de signaallijn neerwaarts kruisen al staat deze wel nog fors in positief trendgebied.
 • De Geldinstroom buigt verder omlaag maar staat ook nog duidelijk boden de 50 in positief trendgebied

De stieren zullen aanstaande week moeten proberen een tegenaanval op touw te zetten. Misschien dat het bereikte 17 w. MA als steunniveau dienst kan gaan doen.

 

In de € weekgrafiek zien we uiteraard geen ander beeld als in de $ grafiek, een forse aderlating in de zilverprijs.

Wat wel opvalt nu is dat de daling in de $ grafiek 14,88% is en die in de € grafiek ‘slechts’ 13,36% een verschil van 1,5%! Dit betekent dat de $-€ verhouding in het voordeel van de € beleggers heeft gewerkt en als dit zo blijft kan het een verzachtende buffer vormen voor de € zilverbeleggers.

Grafiek-technisch is er weinig verschil te zien, ook hier heeft de koers het 17 w. MA bereikt en dit heeft voorlopig als steun gehouden. De candle van deze week valt nu nog in de categorie correctie omdat er nog steeds sprake is van een positieve gesteldheid.

 • De RSI is wel dalende maar staat voorlopig nog boven de 50, misschien dat de stieren de 50 kunnen houden
 • De MACD maakt een top op zeer hoog niveau en zal na het doorsnijden van de signaallijn de correctiemodus ingaan
 • Het Sentiment/Momentum valt verder terug van extreem positief gebied maar staat nu nog ruim boven de 50

Indien de stieren doortastend optreden kunnen ze deze nieuwe daling misschien in de kiem smoren.

 

In de $-€ grafiek was er al enkele weken sprake van een potentieel bodempatroon dat echter niet echt wilde doorzetten, de vorming vlotte niet erg. De rode candle van vorige week deed zelfs weer de vraag oproepen of er slechts sprake was van een kortstondige pauze in de daling. De candle van afgelopen week lijkt nu eindelijk aan alle onduidelijkheid een einde te willen maken.

Er is sprake van een gap dat er voor zorgt dat de candle boven de weerstandslijn op 0.80 springt. Deze gap kan een break-away gap zijn, een gap dat niet meer wordt gevuld. Uit deze candle spreekt de nodige overtuiging van de stieren, een overtuiging die ook nodig is om een serieuze stijging in gang te kunnen zetten. Hoewel één zwaluw nog geen zomer maakt ziet het begin er in elk geval zeer belovend uit.

 • De RSI draait nu behoorlijk omhoog zodat koers kan worden gezet naar de 50
 • De MACD lijkt de bodem te hebben gezet en zal aanstaande week de signaallijn opwaarts kruisen zodat een koopsignaal wordt afgegeven
 • Het Sentiment/Momentum breekt uit de extreem negatieve zone en geeft daarmee een eerste koopsignaal af

De stieren zullen na deze mooie zwarte candle moeten doorpakken en ook de volgende weerstand op .82 moeten doorbreken zodat de stijging meer body gaat krijgen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver