Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 4 oktober 2020

Korte evaluatie 

De VS-aandelen daalden vrijdag nadat President Donald Trump en first lady Melania Trump positief voor coronavirus testten… Trumps tweet kostte de Dow futures aanvankelijk meer dan 500 punten in avondhandel… Deze oktoberverrassing verhoogt het al hoge niveau van politieke onzekerheid terwijl de verkiezingsdag nadert,” zei Jeff Buchbinder, de Aandelenstrateeg voor LPL Financial. “De markten lijken Joe Biden meer en meer als favoriet te waarderen, en dit nieuws verandert daar misschien niets aan, maar Trump zou steun kunnen krijgen van een snel herstel.” – Yun Li, Eutstance Huang, Pippa Stevens, “Aandelen dalen na Trumps Positieve Coronavirustest, Hoop op stimulering voor steun,” www.cnbc.com, 2 oktober 2020.

De VS-economie kreeg er in September 661.000 banen bij, wat suggereert dat het herstel van de arbeidsmarkt van de coronaviruspandemie is begonnen, temidden van het vervagende overheidsgeld en een geleidelijk groeiende virusbelasting. Het werkloosheidscijfer daalde onverwacht van 8,4% naar 7,9%. – Megan Henney, Laatste banenrapport vóór de Verkiezingsdag, www.foxbusiness.com/economy, 2 oktober 2020.

Het was een nogal teleurstellend werkgelegenheidscijfer. Bovendien werden de president en de First Lady op de late donderdagavond beide gediagnosticeerd met COVID-19.

Het was afgelopen donderdag Volle Maan. Volle en Nieuwe Manen met de Zon in Weegschaal komen vaak samen met scherpe prijsomkeringen in de werelds aandelenmarkten. Maar in het grotere plaatje van de kosmos, is Mars retrograde en in het door hem geregeerde teken Ram, vanwaar hij een wassend vierkantaspect (Eerste Kwartier) naar Saturnus, Pluto en Jupiter in Steenbok (het SteenbokStellium of “Grote 2020 Conjunctie”) vormt. Dit planetaire patroon is in deze columns al meerdere malen besproken als potentieel een van de meest problematische en verontrustende periodes van het jaar.

Zoals in de column van vorige week beschreven: Het hart van de kosmische orkaan begint nu. En dit is precies het moment dat we aan het centrum van de kosmische storm beginnen. Doe ramen en deuren dicht en concentreer je op de bescherming van je financiën, gezondheid en algemeen welzijn voor de komende 3 weken, want Mars zal zijn wassende vierkant vormen naar Saturnus (29 september), Pluto (9 oktober), en Jupiter (19 oktober). Deze lastige periode begint met Saturnus die maandag 28 september naar vooruit lopen draait. Het is een krachtige Niveau 1 geokosmische correlatie met primaire of grotere cycli binnen een orb van 9 handelsdagen (70% voorkomend). Saturnus’ aard kan onderdrukkend zijn, wat aanleiding geeft tot angst en vrees. Mars vormt de dag erop, 29 september, een vierkant naar deze stilstaande Saturnus en heeft een nog sterkere geokosmische correlatie: van 80% met primaire cycli binnen een orb van 11 handelsdagen.

Het is mogelijk dat de aandelenmarkt donderdag 24 september zijn bodem bereikte, net twee handelsdagen voor die potentieel gevaarlijke kosmische opstelling begon. Dat is binnen onze toegestane orb van drie handelsdagen. 24 september markeerde het eind van de langste en steilste daling van de Amerikaanse aandelenbeurs sinds de pandemiepanieklaagte van 23 maart, toen Mars een samenstand vormde met hetzelfde SteenbokStellium (20-31 maart). Dat was zonder meer het krachtigste van alle planetaire aspecten van 2020, en waarschijnlijk de meest problematische periode van het jaar voor de hele wereld. De meeste grote aandelenbeurzen verloren ongeveer 40% van hun waarde en miljoenen banen gingen verloren, in slechts één maand. De VS-aandelenmarkt (en economie) had nooit eerder zo snel zo een scherpe daling meegemaakt. Het was ook de piek in de hysterie en angst omtrent de COVID-19- pandemie.

De prognose van 28 september tot 19 oktober was dat deze thema’s weer terug zouden keren. En nu zijn we er dan, met de president van de Verenigde Staten en de First Lady nu besmet met het 7e dodelijkste virus in de wereldgeschiedenis (“Geschiedenis van de ergste pandemieën ter wereld”, Public Health Online.ord), die afgelopen week de grens van 1 miljoen geregistreerde doden heeft overschreden.

Vorige week werd Ruwe Olie hard geraakt, voor weer een test van zijn primaire cycluslaagte van drie weken geleden. Goud en Zilver herstelden zich mooi van hun meerweekse dieptepunten in de voorgaande week. Maar nu komen we halverwege deze stellaire vuurstorm, van 28 september-19 oktober.

 

De geokosmos van vandaag en gedachten over de toekomst

Het eerste Trump vs. Biden-debat markeerde de terugkeer van de chaos-kandidaatstelling… 98 minuten lang kleineerde, pestte en berispte hij zowel zijn tegenstander als de gespreksleider — zozeer zelfs dat hij het debat pijnlijk maakte om naar te kijken… Meer dan wat dan ook, de 98 minuten markeerden de terugkeer van Trump als chaoot-kandidaat. Philip Wegmann, “Trump’s Avond: de Terugkeer van Kandidaat Chaaot,” Real Clear Politics.com, 30 september 2020.

“Onder Mars retrograde, is de aanvaller doorgaans de verliezer.” Raymond Merriman, verscheidene malen in deze column.

President Trump was de agressor in het eerste presidentiële debat van afgelopen dinsdag, en ondanks het grandioze verhaal van conservatieve talkshow-gastheren (“Hij was als een gladiator, een echte krijger, die iedereen liet zien hoe hij voor de Amerikanen en onze rechten vecht!”), was hij volgens de meeste daarna gehouden peilingen duidelijk de verliezer van dat debat. Stel je voor: je bent het hoofd van de Human Resource-afdeling van een bedrijf waar je van houdt, en je laat deze twee jongens (ik zou ze heren noemen, maar dat zou misleidend zijn) solliciteren naar de toppositie van je bedrijf (land). Je bent trots op het imago en respect dat je bedrijf in de afgelopen 200 jaar in de ogen van de wereld heeft verdiend. En je wilt dat imago beschermen en zelfs verbeteren met deze nieuwe aanwinst. Welke van deze geïnterviewden zou u vertrouwen om dat te bereiken? Amerikaans kiezers bevinden zich in die positie. De twee jongens zijn aan het solliciteren om leider van uw land te worden.

Ik weet dat het doel van deze column is om de huidige en toekomstige geokosmische cycli en hun relatie tot wat op de financiële markten gebeurt te bespreken, maar ik wil ingaan op de planetaire transitaspecten naar de horoscoop van de president en zijn gezondheid.

Het valt vanuit geokosmisch oogpunt op dat de Amerikaanse president Donald Trump nu COVID-19 heeft gekregen. Gezien de harde transitaspecten van Neptunus en Pluto naar zijn geboortehoroscoop, en zijn leeftijd, zou dit ernstiger kunnen worden dan eerder gedacht. Hij kan op dit moment deskundige zorg nodig hebben, en natuurlijk zal hij uitstekend medisch personeel hebben dat zijn toestand in de gaten houdt. Deze ontwikkeling zou een enorm effect kunnen hebben op de prijzen op de financiële markt. Daarnaast biedt deze ontwikkeling de mogelijkheid om inzicht te geven in de werking van de astrologie. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de studies die ik heb uitgevoerd met betrekking tot geokosmische factoren gerelateerd aan de dodelijkste pandemieën in de geschiedenis, en hoe ze invloed zouden kunnen hebben op de huidige COVID-19-pandemie: u wilt misschien het boek Forecast 2021 nu vooruitbestellen. Waarom? Omdat ik deze studie deze week ga afronden, en we zullen deze sectie deze week als een voorinkijk sturen naar iedereen die het boek dan heeft vooruitbesteld. Het materiaal is nu heel actueel en kan gedateerd zijn tegen de tijd dat het boek medio december uitkomt.

In de leer van de Medische Astrologie vertegenwoordigt Neptunus de kwetsbaarheid voor ziekten en aandoeningen, vooral die welke verband houden met een verzwakt immuunsysteem. Saturnus- en Neptunus-combinaties (midpunten) benadrukken het zwakste deel van het fysieke lichaam. Wanneer Neptunus een moeilijk aspect aan persoonlijke punten in een geboortehoroscoop maakt, is men kwetsbaarder voor ziekten en aandoeningen dan gewoonlijk. Als Saturnus en/of Pluto ook betrokken zijn bij een hard transitaspect naar een kritische geboortestand, kan er meer risico zijn dan normaal. Natuurlijk zijn er andere mogelijke uitwerkingen mogelijk wanneer geboorteplaneten met deze aspecten te maken krijgen. Maar als er ernstige ziekten optreden, is er waarschijnlijk een combinatie van deze factoren aanwezig. Bij President Trump activeren al deze transits op dit moment kritische en persoonlijke punten in zijn geboortehoroscoop. Als astroloog begrijpen we dus dat deze situatie ernstig kan worden. Maar laat mij ook andere mogelijkheden bespreken, waarop deze geokosmische factoren zich zouden kunnen manifesteren.

Ten eerste vormt transit Neptunus een T-vierkant naar President Trumps geboorte-Zon-Maan-oppositie op 21-22° Tweelingen-Boogschutter (hij werd geboren tijdens een maansverduistering, en die eclips wordt van 2020-2022 geactiveerd door Neptunus). De Zon is de heerser van Dhr. Trumps horoscoop, wat betekent dat hij over zijn gezondheid heerst en in het bijzonder zijn hart en vitaliteit. Er wordt gemeld dat hij zich vermoeid voelt, wat gebruikelijk is als Neptunus een moeilijk aspect maakt naar de Zon of de heersende planeet. We zien dat de zonsverduistering op 14 december plaatsvindt op 23° Boogschutter, conjunct zijn Maan, en tegenover zijn Zon. Zonsverduisteringen zijn ook sterk gecorreleerd met grote veranderingen in iemands leven die met werk, relaties of gezondheid te maken hebben.

Er zijn andere levensgebieden die tijdens zware Neptunus-transits als deze kunnen worden beïnvloed. Zoals iemands mentale en psychologische toestand, waar men zich losgekoppeld kan voelen (of eigenlijk zijn) van de werkelijkheid (“Ik won het debat op basis van de compilatie van de peilingen etc. Dank u”). Dit kan goed uitpakken bij iemand die artistiek, muzikaal of spiritueel georiënteerd is, want het kan samenvallen met een periode van intense visioenen en spirituele openbaringen, maar ook met een tijd van opsluiting. Het is ook een tijd waarin men zich slachtoffer kan voelen – of werkelijk worden -, het onderwerp (of de dader) van valse en schadelijke geruchten die niet gebaseerd zijn op feiten, maar die wel schadelijk kunnen zijn voor de reputatie.

Op dit moment zijn ook de transits gaande van Saturnus en Pluto in oppositie naar President Trump’s geboorte-Venus en -Saturnus op 23-25° Kreeft. Pluto vormt blijft die oppositie vormen tot 1 november 2022. Ook dit kan met een periode van grotere vermoeidheid dan normaal samenvallen. Echter, als Pluto zo’n aspect maakt, zoals eerder vermeld in deze column, “ontsnapt niemand ongedeerd”. Het is een periode die tot persoonlijke transformatie leidt, gerelateerd aan eerdere acties en gedragingen die niet langer in het belang van de inheemse bevolking zijn. Er is een symbolische “overgave” nodig voordat men op dit gebied een beter leven kan beginnen. Gezien het feit dat Trumps Venus-Saturnus in het teken Kreeft staat, dat over familiezaken gaat, kan dit samenhangen met de vernietigende openbaring over zijn familiedynamiek in het recente boek van zijn nichtje, Mary Trump.

Toch, blijft het zo dat de heer Trump nu met moeilijke doorgangsaspecten van Neptunus, Pluto en Saturnus te kampen heeft. En hij heeft COVID-19 onder de leden, en die combinatie kan duiden op grote problemen in zijn leven, zoals met zijn gezondheid. Normaal gesproken, met rijzende Mars in Leeuw, is hij sterk en vitaal, en misschien zal zijn aangeboren kracht hem er goed doorheen loodsen. Het zou echter het verstandigst zijn als de president rust zou nemen en stress zou vermijden. En zich misschien open zou stellen voor een soort openheid die het Amerikaanse publiek in staat kan stellen om opnieuw een burgerlijk en respectabel debat te beleven voor het hoogste ambt in de VS.

In de tussentijd zitten we in een tijdsband die de meervoudige geokosmische signatuur bevat die sterk verwant is aan die van 20-31 maart, toen ‘s werelds beurzen hun een maand eerder begonnen paniekdaling beëindigden. Als er berichten komen dat de gezondheidstoestand van de president verslechtert, gaan de aandelenmarkten weer hard omlaag. Echter, met Neptunus als de planeet van desinformatie en bedrog (als het geen spirituele openbaring heeft), ben ik er helemaal niet zeker van dat de informatie die aan het publiek wordt verstrekt indicatief zal zijn voor wat er werkelijk gebeurt. Met Neptunus kun je niet geloven wat je ziet, hoort of leest. Toch zou dit voor degenen die geloven in de kracht van het gebed en de steun van de president, een geschikt moment zijn om te bidden voor het totale herstel en het welzijn van de president. En voor hen die niet in gebeden of wonderen geloven, is dit misschien een tijd om een overdaad aan medeleven voor de mensheid te ervaren. De wereld kan dat nu zeker goed gebruiken, en gelukkig regeert Neptunus het mededogen – als het niet gevangen zit in een web van bedriegerijen en onwaarheden.

 

Mededelingen

 

De Merriman Market Timing Academy biedt nieuwe cursussen aan vanaf 16 januari 2021!Dit is pas de tweede keer dat het wordt aangeboden sinds het afstuderen van de eerste klas in 2014! Dit is een intensief tweejarig programma in de MMA Market Timing methodologie voor het analyseren en verhandelen van financiële markten zoals ontwikkeld door Raymond Merriman, C.T.A. (geregistreerd Commodities Trading Advisor bij de National Futures Association sinds 1982). Er zullen 8 cursussen zijn, elk bestaande uit 6-7 colleges, die elk 2-3 uur duren, op zaterdagmiddag/avond, beginnend om 13.00 uur, EST (19.00 uur CET). Er is een maand pauze tussen cursussen en 3 maanden pauze tussen het eerste en tweede cursusjaar. De lessen worden live online aangeboden via Zoom. De cursus wordt gegeven door Gianni Di Poce, MMTA afgestudeerd en leerling, en Raymond A. Merriman. De kosten voor het tweejarige programma bedragen $12.000, met een korting van 10% voor alle aanmeldingen tot en met 14 december 2020. Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een jaar ($6600), of zelfs een cursus ($1800) per keer. Voor meer informatie over de registratie en de vereisten om te worden geaccepteerd, kunt u terecht bij het MMMTA Tweejarig programma>>

Ik wil graag mijn overtuiging met u delen dat de toekomst van het onderwijs en de loopbaanontwikkeling, evenals de persoonlijke controle over uw financiële activa, dit decennium sterk zullen worden beïnvloed door de uitstekende mogelijkheden die online studies zullen bieden. De toekomst van het onderwijs zal drastisch veranderen, met Jupiter conjunct Saturnus nu voor de komende 140 jaar in luchttekens. Dit betekent dat de toekomst van de loopbaanontwikkeling en het financieel beheer ook zal veranderen. Allemaal als gevolg van het nieuwe tijdperk (we noemen het de “Nieuwe Aira”) dat nu in de menselijke activiteit is begonnen en in verband met de Grote Conjunctie van 2020. Het leven zoals we dat kenden zal op veel gebieden nooit meer hetzelfde zijn. Maar de mogelijkheden om te slagen openbaren zich nu, nu onderwijs en opleiding snel verschuiven naar online leeromgevingen. De MMA Market Timing Academy (MMTA) heeft een niche en een methodologie om markten te begrijpen die geen enkel ander bedrijf of online school kan evenaren. Als u echt geïnteresseerd bent in het begrijpen van de principes en de waarde van de timing van de financiële markt, is dit uw kans om vanaf de bodem aan MMTA’s onderwijs- en trainingsmodellen te beginnen. Er is vandaag de dag niets vergelijkbaars beschikbaar.

 

De jaarlijkse prepublicatieperiode is in volle gang. Bestel Forecast 2021 nu vooruit!

Onze voorlopige verwachting is dat 2021 weer een belangrijk jaar gaat worden waarin het langetermijnaspect van het Saturnus-Uranus-vierkant op ons wacht. Hoewel het jaar nog niet voorbij is zijn verschillende vooruitzichten uit het 2020 boek al uitgekomen. Bekijk hier de recent bijgewerkte scorecard voor 2020.

Deze pre-publicatieperiode loopt tot en met 31 oktober en omvat onze eenmalige korting op zowel het jaarlijkse Forecastboek als de SMT/MMA-nieuwsbriefabonnementen. U kunt Forecast 2021 vooruit bestellen tegen het verlaagde tarief van $45/€40. Na afloop van het prepublicatie-event gaat de de prijs 1 november omhoog naar $55/€49. Bestel nu zowel een Ebook als een gedrukt (Forecast 2021 Bundel) voor slechts $65/€59, een besparing van $45/€40 op de standaardtarieven. Bespaar 10% op een abonnement (vanaf $275/€239) – in een aparte bestelling na uw aankoop van Forecast 2021 met de kortingscode REPORT2021

Gratis bij Forecast 2021: De Nederlandse AEX in 2021
Nederlands sprekenden die het Forecast 2021 (e)book aanschaffen, ontvangen 15 december per e-mail een gratis analyse van de Nederlandse AEX in 2021, in een pdfbestand. De analyse van de Nederlandse AEX in 2021 ook los bestelbaar>>

In het Forecast-book van komend jaar, zullen de individuele verwachtingen voor zonnetekens niet meer worden opgenomen. In plaats daarvan komt er een aparte publicatie voor degenen die de jaarlijkse trends voor de twaalf individuele tekens graag lezen. Het is getiteld “Trends for the Twelve Signs 2021,” en zal worden geschreven door Antonia Langsdorf-Merriman en Raymond Merriman. Antonia heeft de afgelopen jaren een jaarboek over de dierenriemtekens in het Duits geschreven, gebaseerd op voorafafgenomen interviews met Ray. Het boek “Trends for the Twelve Signs 2021” komt op diezelfde wijze tot stand. en kan nu worden besteld.

 

Deze week sturen wij een geavanceerd exemplaar van het eerste hoofdstuk van het Forecast 2021 Book naar iedereen die dit boek heeft besteld, of abonnees zijn van een SMT- / MMA-abonnement.
In dit vooruit uit te geven hoofdstuk wordt ingegaan op de COVID-19-pandemie en hoe deze zich vanuit geokosmisch oogpunt verhoudt tot 10 van de dodelijkste pandemieën in de wereldgeschiedenis. Het geeft een analyse geven van wat men van de huidige COVID-19-pandemie kan verwachten.

 

Nu ook los te betellen: Vooruitzicht voor de Nederlandse AEX-index in 2021

Nederlandstalig, door MMA-analist Irma Schogt.
De Nederlandse AEX kent net als andere financiële markten, een regelmatig terugkerend patroon. De beurs van Amsterdam is de oudste ter wereld (september 1602). Cyclische patronen zijn er al vanaf de 17e eeuw. Waar bevindt de AEX zich nu in zijn cyclische patroon? Welke geokosmische tendensen spelen er aan het begin van jaren 2020, en welke effecten kan dat hebben voor de economie en AEX? Deze vragen en meer worden beantwoord in De Nederlandse AEX in 2021>>

 

Asfaloth organiseert 2 december 2020: Online Workshop Markten, cycli en marktanalyse door Irma Schogt

Asfaloth:“Een boeiende workshop waarin je een stoomcursus krijgt over niet-astrologische cycli, en Irma vertelt je ook hoe je financiële grafieken kunt lezen. Dat is de basis van de markettimingmethode, met als doel de markten te leren kennen. Vervolgens voegt Irma daar astrologische cycli en horoscopen aan toe om de tendensen te verfijnen en op een dieper niveau te snappen. Lees hier verder>>

 

Beheerd beleggen volgens de Markettimingmethode

De CyclusAnalyse & Planetaire Samenhang-Strategie (CAPS) belegt op basis van cyclisch en geokosmisch onderzoek door MMA-analisten.
Er is een tijd om geld voor u te laten werken en een tijd om het te beschermen
, is een waar gezegde. CAPS heeft daar inzicht in en ontzorgt u in beide. Lees verder>>

 

 

Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland.

Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:
In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

Disclaimer
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtVooruitblik op de week