Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 19 oktober 2020

De positieve vrijdag van vorige week opende perspectief aan het begin van deze week voor de stieren. Het slot boven de $25 zorgde ervoor dat het 50 d. MA een flinke stap dichterbij kwam.

Op maandag probeerden de stieren inderdaad de positieve instelling vast te houden. De opening was iets hoger dan het slot op vrijdag en vanaf daar werd de koers nog wat verder omhoog geduwd. Het hoogste punt van de dag kwam uiteindelijk tot stand op $25.71, in de buurt van het 50 d. MA. Helaas echter, zoals zo vaak, kon dit niveau niet worden vastgehouden zodat er op het eind van de dag werd afgesloten rond het openingsniveau van de dag. Het gevolg hiervan was dat er een doji, oftewel twijfelcandle, ontstond die het vertrouwen van de stieren toch weer aan het wankelen bracht, getuige het vervolg op dinsdag.

De dinsdag-candle bracht de zilverprijs weer terug richting de $24 waarmee de mooie vrijdag candle werd geneutraliseerd. De omzet op dinsdag was een stukje hoger dan op maandag waaruit blijkt dat de beren het gevecht graag willen aangaan en extra stap willen zetten.

 

Voor de rest van de week werd er gehandeld in een vrij smalle bandbreedte, de zilverprijs bewoog eigenlijk nauwelijks. De bewegingen concentreerden zich rond de $24 waarbij op donderdag een flinke uitschieter naar beneden werd opgevangen door de stieren. Wat opvalt tijdens de afgelopen week is dat de omzet op de 2 negatieve dagen hoger is dan op de positieve dagen. Dit mag als een waarschuwingssignaaltje worden gezien en betekent min of meer dat de beren bereid zijn elk (klein) kansje te grijpen dat zich aandient.

Het slot op vrijdag (tot stand gebracht met een doji candle) zorgt ervoor dat de mogelijkheid van een nieuwe opleving naar het 50 d. MA in stand blijft, echter ook niet meer dan dat. De stieren zullen toch echt uit een ander vaatje moeten tappen willen ze een serieuze aanval op het MA lanceren.

Het beeld in de € dag-grafiek is niet anders dan in de $ grafiek. Ook hier een poging op maandag om het 50 d. MA te bereiken dat vervolgens wordt afgestraft op dinsdag met een lange rode candle.

In de rest van de week concentreert zicht het gevecht hier tussen de €20.5 en de € 21 grens waarbij dit laatste niveau op vrijdag weer werd opgezocht maar niet vastgehouden. Het licht positieve slot op vrijdag mag geen zand in de ogen strooien van de stieren, immers de strijd is nog lang niet gestreden.

In het langere termijn plaatje zagen we dat na de mooie candle van vorige week vrijdag, waarbij een slot werd gecreëerd boven de $25, de zon weer door het wolkendek leek te breken. Waardoor de navolgende opmerking realistisch leek:

“Een positief begin van aanstaande week kan vele signalen op groen zetten “.

Het werd op maandag inderdaad een positief begin van de week maar helaas kon die positieve instelling niet in klinkklare munt worden omgezet. Het slot was slechts minimaal hoger zodat het meer een grijpen met de vingernagels was dan het zich een weg naar boven klauwen.

De weerstand op $25 werd weer snel achtergelaten en de zilverprijs vocht gaandeweg de week voor het behoud van het $24 niveau. Bekijken we de ontwikkeling van de laatste paar weken dan kunnen we constateren dat zich een klein stijgend kanaaltje heeft gevormd. Dit ziet er op het eerste oog weliswaar positief uit maar behelst bij nader inzien ook een potentieel gevaar.

Dit trendkanaaltje is namelijk ook te interpreteren als aan potentieel vlagpatroon, in dit geval een beweging tegen de dalende trend in. Zo’n vlagpatroon ontstaat veelal halverwege een beweging hetgeen zou inhouden dat er na doorbraak van de onderste lijn een daling richting de steunlijn op $19 op het programma zou kunnen komen.

 

Zover is het uiteraard nog niet maar wat waakzaamheid kan geen kwaad ook al is de technische staat van de grafiek nog wat verder verbeterd sinds vorige week:

  • De RSI is na het topje boven de 50 er weer beneden gedoken maar lijkt zich op te maken voor een nieuwe doorbraakpoging
  • De Verkoopkracht is vanaf de koopkracht weer naar boven gebotst zodat de tendens hier nog negatief blijft
  • De MACD is wat verder richting de 0 lijn geklommen maar heeft nog een stukje af te leggen
  • De Geldinstroom is door de 50 gebroken en zal dit niveau nu wel moeten gaan vasthouden
  • Het Sentiment/Momentum is vanaf extreem positief gebied omlaag gedoken en zal nu moeten proberen een bodem boven de 50 te realiseren.

Komende week zal een zware worden voor de stieren, vallen ze beneden het trendkanaaltje of wordt de $25 weerstandslijn opnieuw, maar nu blijvend, doorbroken?

 

In de Bollinger Bandengrafiek zien we een extreme samentrekking van de banden ontstaan waardoor de afstand tussen de beide banden nog slechts $1.33 bedraagt, vorige week was dit nog $6.12 !! De samentrekkende banden geven opnieuw een op handen zijnde heftige beweging aan die zeer waarschijnlijk komende week al kan gaan plaatsvinden.

Op dit moment bevindt de zilverprijs zich boven de belangrijke midden-band waardoor een opwaartse beweging de voorkeur geniet. Het is dan wel noodzaak voor de stieren om de zilverprijs begin van aanstaande week boven deze midden-band te houden.

Net als in de candle grafiek zien we in de slotstandengrafiek een stijgend kanaaltje ontstaan, ook te interpreteren als potentieel vlagpatroon. De daling van iets boven d $27 tot aan de $23 zorgt voor een mogelijk koersdoel van rond de $21 als er een uitbraak uit het trendkanaaltje/vlag ontstaat.

Als er een uitbraak volgt zal de steunzone rond $23 opnieuw zijn waarde moeten bewijzen en de daling moeten afkappen. Weten de stieren de koers toch door de weerstandslijn te duwen ontstaat er ruimte tot de bovenkant van het kanaaltje waar eind van de week de volgende weerstandslijn ligt.

In de weekgrafiek zag het er vorige week na 2 zwarte candles, op het eerste oog, vrij positief uit maar waakzaamheid was geboden. Aangezien het volume dalend was, hetgeen je bij een (krachtig) herstel niet zou verwachten. Dan zie je liever een stijgend volume dat getuigt van een toenemend vertrouwen.

Die aangeraden waakzaamheid bleek niet tegen dovemansoren gericht te zijn, de stijging kon inderdaad niet worden voortgezet, er ontstond een rode week-candle. De candle laat het volgende zien:

  • Een opening boven het slot van vorige week, (bovenkant body),
  • Een poging om de stijging voort te zetten (upper shadow)
  • Een slot lager dan de openingskoers (onderkant body)
  • Een poging om nog lager te vallen (lower shadow).

Hieruit kan worden afgeleid dat er toch wel strijd is geleverd tussen beide partijen hetgeen ook blijkt uit het volume dat hoger ligt dan dat van vorige week. Positief is in elk geval het feit dat het 17 w. MA getest is geworden door de lower shadow en het niveau als steun heeft gehouden.

Deze rode candle is een teleurstelling maar nog geen ramp voor de grafiek. Deze ligt er nog altijd vrij positief bij met indicatoren die nog steeds in positief gebied blijven bivakkeren.

 

De € weekgrafiek ziet er vrijwel hetzelfde uit als de $ weekgrafiek maar toch is er van een verschil sprake. Als we de laatste (rode) candle van deze week bekijken dan zien we het verschil met die van de $ grafiek. De openingskoers van de week-candle staat hoger dan in de $ grafiek waaruit te concluderen valt dat de $-€ verhouding op die dag in het voordeel heeft gewerkt van de € beleggers

Voor de rest is de vorm van de candle gelijk aan die van de $ grafiek. Ook hier is het 17 w. MA als steun getest en heeft het MA zijn dienst bewezen. De technische staat ligt er onveranderd positief bij zodat we ook hier nog steeds te maken hebben met een correctie in een opgaande trend.

Het sentiment/Momentum brengt dit zelfs mooi in beeld door een bodem proberen te creëren op het 50 niveau zodat er van positief trendgebied sprake zal blijven.

 

De $-€ grafiek heeft zoals zo vaak al in het verleden weer eens voor een verrassing gezorgd door niet te doen wat logischerwijs werd verwacht maar net het tegenovergestelde te doen.

Na de rode candle van vorige week, die met een gap tot stand kwam en het aldus ontstane ‘island reversal’ patroon, werd een aanval op de onderste steunlijn verwacht. Die aanval kwam er niet, in plaats daarvan zien we een zwarte candle in de grafiek ontstaan die het gap dat werd gevormd heeft opgevuld. Er is nu geen sprake meer van een island reversal zodat dit patroon de prullenbak in kan.

De zwarte candle van deze week heeft zelfs een poging ondernomen om terug te keren boven de steunlijn en het 14 w. MA (upper shadow) zodat ik de blauwe kleur van de lijn nog even zal handhaven.

Tegen de verwachting in hebben de stieren dus alsnog aan de noodrem getrokken en de trein tot een halt en zelfs achteruitgang gedwongen. De ogen worden nu gericht op komende week, zullen de stieren de ingeslagen weg kunnen voortzetten of was het slechts uitstel van executie?

De trend is nog steeds negatief waardoor het voordeel van de twijfel nog altijd aan de kant van de beren ligt hetgeen de taak voor de stieren dus niet eenvoudig maakt. Eens kijken of we volgende week een nieuwe verrassing kunnen aanschouwen.

Roy Martens

PS: volgende week geen update

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver