Columns & Artikelen

Rentestanden

by Gastauteur on 23/10/2020

Zoals de prijzen voor edelmetalen fluctueren, zo gaan ook de rentetarieven voor financiële producten op en neer. De afgelopen jaren was er sprake van een forse rentedaling. Uiteindelijk zal er een moment komen waarop de rente geleidelijk weer gaat stijgen. Wanneer dat moment zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Enkele jaren geleden werd nog aangenomen dat in het voorjaar van 2020 de hypotheekrente zou gaan stijgen, maar dat is niet gebeurd.

Europa volgt Verenigde Staten

Het is al jaren een bekend gegeven dat de Europese financiële markt reageert op die in de Verenigde Staten. Over het algemeen zit er een zekere vertraging in het effect van de maatregelen die de Amerikaanse Centrale Bank neemt op de financiële markt in Europa. Bovendien heeft de wereldwijde coronacrisis aangetoond dat de situatie heel snel kan veranderen. Lage rentestanden worden vaak gebruikt als middel om bedrijven meer te laten investeren en om huishoudens meer te laten consumeren. Het is bij een lage rentestand immers nauwelijks aantrekkelijk om te sparen, aangezien dat vrijwel niets oplevert. Een bedrijf kan dan beter investeren met het spaargeld en een consument kan het dan beter uitgeven, is e gedachte. De rente stand is tevens een instrument om de inflatie te beteugelen of aan te jagen.

Rente in de EU kan nog decennialang laag blijven

De ECB hanteert op dit moment een negatieve depositorente.De basisrente beweegt zich ook rond de 0-lijn. Het beleid van de ECB zorgt er voor dat de Euribor rente ook zeer laag is. En de kans is groot dat daar tijdens de komende (10-talle?) jaren geen verandering in gaat komen.

De Euribor rente wordt vaak gebruikt om de stand van de ‘korte rente’ aan te geven. Dit is de rente die geldt voor een termijn van drie maanden. Voor bedrijven is deze Euribor rente erg belangrijk. Veel bedrijven hebben leningen tegen de Euribor rente uitstaan.

Te zien op de grafiek is de extreem lage rente stand. Daardoor wordt het moeilijk om de het als instrument te gebruiken: naar beneden toe is geen ruimte meer.

Edelmetalen meer in trek

Juist in tijden die zich kenmerken door een lage rentestand stijgt de belangstelling voor edelmetalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld de goudprijs aan een indrukwekkende opmars bezig is. Investeren in goud is bij een stijgende goudprijs voor beleggers interessant, aangezien ze kunnen profiteren van die opwaartse beweging en zich op die manier verzekeren van een goed rendement. Immers, op een spaarbankboekje levert je geld helemaal niets op en ben je vermogend, dan moet je er zelfs voor betalen. Behalve het fysieke goud en zilver, kun je ook denken aan ETF’s en mijnbouwaandelen.

Voordelig geld lenen

Het omgekeerde zien we gebeuren bij leningen. Eigen vermogen sparen is niet aantrekkelijk, maar andermans vermogen lenen is juist wel interessant, omdat je nauwelijks rente over het geleende bedrag hoeft te betalen. Een lening afsluiten was zelden zo voordelig als nu. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het afsluiten van een hypotheek. Met historisch lage hypotheektarieven is het slim om juist nu de rente voor langere tijd vast te zetten.

Oversluiten kan voordeel opleveren

Het is goed denkbaar dat je een aantal jaren geleden een hypotheek hebt afgesloten op basis van een veel minder gunstig rentetarief. In dat geval doe je er verstandig aan om uit te zoeken welk voordeel oversluiten je kan bieden. Je moet dan wel de boeterente berekenen die je moet betalen wegens het vervroegd aflossen van je huidige hypotheek. Desondanks kan het flink schelen!

Dit blog is geschreven door een externe partner.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

GastauteurRentestanden