Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 23 november 2020

Met het slot van vorige week vrijdag werd de stieren opnieuw perspectief geboden voor een aanval op het 50 d. MA. Op maandag diende deze aanval dan direct te worden ingezet hetgeen inderdaad gebeurde. Het 50 d. MA werd aangevallen en doorbroken maar het lukte de stieren niet om er ook boven af te sluiten. Na een wisselvallige dag werd er licht hoger gesloten op dezelfde koers als de opening zodat er een doji candle ontstond. Het slot op $24.80 was precies op het 50 d. MA.

Het 50 d. MA bleef daarmee binnen bereik zodat op dinsdag een volgende poging kon worden ondernomen om het MA te breken. Ook deze keer kon weer boven het MA gehandeld worden maar net als op maandag kon het niveau niet worden vastgehouden en werd er nu zelfs duidelijk beneden het MA afgesloten.

Dat het MA toch een behoorlijk obstakel is om te veroveren bleek op woensdag en vooral donderdag De beren grijpen het MA aan als verdedigingslinie en dwingen de stieren keer op keer terug. Op donderdag werden de stieren zelfs teruggedrongen tot aan de $23.67 waarna de stieren dan toch wat veerkracht toonden om boven de $24 te kunnen sluiten.

De strijd om het MA kreeg op vrijdag uiteraard een vervolg en nu waren de stieren weer aan zet. De stieren wisten de koers terug te voeren tot aan het MA en er zelfs even boven te gaan kijken. Maar het slot viel er toch weer ruim beneden zodat ook deze aanval werd afgeslagen.

De strijd om het 50 d. MA zal aanstaande week worden hervat. Gezien de bewegingen van de afgelopen 2 weken is duidelijk dat een doorbraak zeer waarschijnlijk zal leiden tot een forse opluchtingsrally waarmee dan afstand genomen kan worden van het MA.

De € dag-grafiek vertoont een vergelijkbaar beeld waarmee het 50 d. MA een onneembare horde vormt. De candle van vrijdag reikt hier niet eens tot aan het MA maar blijft er volledig beneden.

Sinds medio september bevindt de koers zich nu beneden het MA en de pogingen om er boven te komen worden constant verijdeld. Een doorbraak zal kunnen leiden tot een zelfde situatie als we zagen vanaf mei dit jaar.

 

In het langere termijn plaatje werd vorige week aangehaald dat een doorbraak van de het 50 d. MA en de groene weerstandlijn toch wat twijfelachtig zou zijn daar het technische plaatje een tik had opgelopen.

De 1-ste groene weerstandslijn en het 50 d. MA werden op maandag onder druk gezet en even doorbroken maar vervolgens sloeg dan toch de twijfel toe. Het niveau kon niet vast worden gehouden en de zilverprijs zakte terug beneden de lijn waar de rest van de week werd verbleven.

De zilverkoers bevindt zich nu tussen de steunlijn en weerstandslijn in een neutraal gebied met daar beneden een stijgende magenta lijn die als steun kan gaan fungeren.

Nadelig is dat de koers zich nu ook weer beneden het 14 d. MA bevindt, dit legt wat extra druk op de inspanningen van de stieren. Ook is de technische gesteldheid van de grafiek er niet veel beter op geworden:

 • De RSI is weer teruggezakt tot beneden het 50 niveau ook al is dit maar zeer minimaal
 • De Verkoopkracht blijft zijwaarts bewegen en bevindt zich nog steeds boven de Koopkracht zodat hiervan geen positieve impulsen uitgaan
 • De MACD is wel iets opgekrabbeld richting de 0 lijn
 • De Geldinstroom is afgeketst op de dalende magenta lijn zodat een doorbraak poging weer niet is gelukt. De RSI bevindt zich nu in het uiterste hoekje van de driehoek en zal aanstaande week een keuze moeten maken, of een doorbraak door de dalende lijn of een val beneden de stijgende lijn. Dit laatste zal natuurlijk zeer negatief zijn
 • Het Sentiment/Momentum heeft een lager topje gemaakt net boven de 50 en is vervolgens weer teruggezakt in negatief trendgebied.

De grafiek laat weinig voorkeur zien voor aanstaande week. Er is een licht negatieve tendens te bespeuren zodat de kans aanwezig is dat de koers de stijgende magenta lijn en de blauwe steunlijn zal kunnen gaan testen. Mochten de stieren erin slagen om de koers aan het begin van de week (maandag of dinsdag) door de weerstandslijn te drukken kan er mogelijk een snelle rally ontstaan richting de $26 grens.

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week wat perspectief gekweekt voor een heftige beweging door weer boven de midden-band te sluiten. Dat mooie perspectief werd echter niet ingelost door de stieren, na de poging op maandag zakte het vertrouwen in en werd de midden-band weer neerwaarts gebroken.

De doorbraak leek op donderdag te leiden tot een snelle daling richting de onderste band maar dat werd voorkomen door de stieren waarna met de candle van vrijdag de midden-band weer werd bereikt en gebroken. Het slot was er nu toch weer boven zodat voor aanstaande week eenzelfde perspectief ontstaat als vorige week, hopelijk kunnen de stieren dit nu wel inlossen

In de slotstandengrafiek ontbrak de overtuiging om een nieuwe stijging op touw te zetten nadat de eerste weerstandlijn vorige week weer doorbroken werd. Het ontbrak de stieren aan kracht om die doorbraak verder uit te breiden zodat de beren hun kans schoon zagen om de koers terug te dringen.

Het slot van vrijdag zorgt ervoor dat de eerste weerstandslijn wel binnen schootsafstand blijft zodat de stieren aanstaande week op herkansing kunnen.

 

In de week grafiek was de hoop gevestigd op de gelijkenis tussen de candle van vorige week en die van een paar weken geleden. De rode candle met de lange lower shadow van toen werd opgevolgd door een mooie lange zwarte candle en de hoop was dat datzelfde afgelopen week weer zou gebeuren. Zoals de grafiek laat zien is die hoop niet ingelost, in plaats van een zwarte candle staat er een rode die de zilverprijs wat lager heeft neergezet, wat verder weg van het 17 w. MA.

De gehele rode candle van deze week past binnen die van de week ervoor zodat er voor wat betreft koersbewegingen wat rust is teruggekeerd. De omzet van de afgelopen week lag wat lager dan vorige week zodat het erop lijkt dat de neerwaartse druk toch wat afneemt. De vraag is echter wat kunnen de stieren nu nog? De technische staat van de grafiek blijft overwegend positief ook al is er een licht dalende tendens te bespeuren:

 • De RSI is wat dalende maar bevindt zich nog steeds boven het 50 niveau
 • De MACD blijft eveneens dalen beneden de signaallijn maar staat ook nog steeds ver in positief trendgebied
 • De Geldinstroom zwakt steeds verder af richting de 50 maar staat er nu nog altijd boven op ruim 59 hetgeen redelijk positief is

Er is maar weinig voor nodig om de stijging te kunnen hervatten, de indicatoren blijven positief, het zal aan de stieren liggen of zij voldoende daadkracht kunnen ontwikkelen.

Ook in de € weekgrafiek zagen we niet gebeuren wat stilletjes werd gehoopt, een nieuwe forse zwarte candle.

Ook hier een rode candle die de zilverprijs wat verder beneden het 17 w. MA drukt. Het 34 w. MA nadert het koersniveau nu langzaam zodat het grote verschil van een paar maanden geleden nagenoeg is weggewerkt. Wellicht dat er nog een paar zijwaartse of licht dalende weken zouden kunnen komen waarna het 34 w. MA dan kan worden getest?

Vooralsnog weet de zilverprijs zich te handhaven boven de €20 grens zodat dit mogelijk richtpunt voor de beleggers kan vormen. Een daling (of beter slot) beneden de €20 kan leiden tot een testpoging van het 34 w. MA .

 

In de $-€ grafiek bleven de verwachtingen negatief, de grootste kansen lagen aan de onderkant zodat een nieuwe daling beneden de steunlijn werd verwacht.

Eindelijk deed de koers weer eens wat er op basis van de technische gesteldheid te verwachten viel, een daling tot nipt beneden de steunlijn vond inderdaad plaats. Het lijkt er nu op dat de kleine zwarte candle van vorige week mogelijk een laatste ‘stuiptrekking’ zou kunnen zijn van de stieren om de koers boven de steunlijn te houden.

Indien dat het geval is en nu de koers opnieuw beneden de steunlijn is terechtgekomen zou er aanstaande week een versnelling in de daling kunnen optreden. De 0.76 zou dan vrij snel bereikt kunnen worden waarmee dan het laagste punt van dit jaar snel gebroken zou zijn.

De technische staat van de grafiek blijft negatief en zal een verdere daling dan ook ondersteunen:

 • De RSI beweegt grotendeels zijwaarts beneden de 50 in negatief trendgebied
 • De MACD beweegt nu eveneens zijwaarts nog steeds ruim beneden de 0 lijn in negatief gebied
 • Het Sentiment/Momentum is na een korte opleving weer teruggevallen in extreem negatief trendgebied hetgeen een flinke negatieve impuls kan geven aan de koers

Zoals het er nu uitziet lijkt de meest logische verwachting voor aanstaande week een verdere daling te zijn.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver