Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 28 december 2020

Vorige week vrijdag werd afgesloten met een kleine rode candle, een candle die een adempauze moest vertegenwoordigen. Na deze korte tussenstop zou de stijging moeten doorgaan.

Op maandag werd er inderdaad iets hoger van start gegaan waarna er een ware koersexplosie plaatsvond. De zilverprijs vloog met snelle stappen omhoog naar een stand van $27.64, er werd een forse sprint getrokken. Zo snel als de koers omhoog ging kwam deze echter ook weer omlaag en viel deze terug naar een stand van $25.12. Tussen het hoogste en laagste punt van de dag zat daarmee maar liefst $2.52. Het slot op maandag kwam uit op $26.38, frappant genoeg precies in het midden van de koersrange die dag!

Deze wilde koersrit op maandag, met een flinke spike in het volume, bracht de stieren van hun stuk. Het niet kunnen vasthouden van die hoge stand zorgde voor de nodige twijfel zodat het zekere voor het onzekere werd genomen en er winstnemingen ontstonden. In plaats van het vervolg van de stijging werd de adempauze opgevolgd door een grote stap terug waarbij weer beneden de $26 grens werd afgesloten op $25.54.

De $26 grens kon dus niet worden vastgehouden al probeerden de stieren op woensdag om deze opnieuw te heroveren. De zilverprijs rukte op tot aan de $26 maar kon deze niet opnieuw breken, de hoogste stand werd $25.96. De strijd om het $26 niveau was nog niet gestreden. Op de halve handelsdag van donderdag volgde er een nieuwe poging. Nu lukte het wel om weer boven de $26 grens te kunnen kijken maar aan het slot van de handel resteerde er weer een iets lagere stand. De Kerst werd ingeluid met een stand van $25.91.

De stieren hebben nu het lange weekend voor de boeg om een strijdplan te bedenken voor de laatste dagen van het jaar.

In de € dag-grafiek konden de stieren zich na het doorbreken van het 50 d. MA richten op de nieuwe horde, de €22. Dit niveau werd op maandag met vlag en wimpel gebroken maar net als in de $ grafiek kon dit niet worden vastgehouden en volgde er uiteindelijk een wilde op en neer dag.

De donderdag voor Kerst kon uiteindelijk toch op een licht positieve noot worden afgesloten met een kleine zwarte candle en een slot op €21.30

In de langere termijn dag-grafiek werd het beeld de vorige week een stuk positiever hetgeen leidde tot de volgende opmerkingen: “ Weten de stieren aanstaande week (maandag/dinsdag?) door de $26 grens te breken dan zou het volgende koersdoel rond de $28 kunnen liggen”. En “ De aanstaande week zullen de stieren hun aandacht gaan richten op het $26 niveau. De beren zullen uiteraard proberen een doorbraak te verijdelen. Gezien de staat van de grafiek lijkt een doorbraak voor de hand te liggen”

Beide opmerkingen werden min of meer ingelost en wel direct op maandag. Nadat de stieren de $26 grens wisten te breken stoomde de koers in rap tempo op tot $27.64 waarmee de $28 al direct binnen bereik kwam. Toen het erop leek dat een reuzenstap gezet kon worden kwamen de beren echter alsnog in actie om de doorbraak te verijdelen.

Als we nu naar de grafiek kijken dan zien we dat de zilverprijs na de uitbraak is teruggevallen tot in de weerstandzone waarbij zelfs de ondergrens is aangetikt. Ook is de koers terug beneden de magenta lijn die nu weer voor weerstand zal kunnen zorgen. Aanstaande week zal bepalen hoe we 2021 gaan starten. Een doorbraak van de weerstandzone zal kunnen zorgen voor een extra boost richting de $28 en daarna $30. Een val beneden de zone zal zorgen voor een hernieuwde test van de steunzone.

De interne gesteldheid van de grafiek geeft de stieren vooralsnog de beste kaarten in handen:

 • De RSI is wel iets teruggevallen maar staat nog steeds ruim in positief trendgebied
 • De Koopkracht blijft boven de verkoopkracht liggen
 • De MACD klimt iets verder in positief trendgebied
 • De Geldinstroom heeft een topje gemaakt en is teruggevallen tot aan de 65.65 maar staat daarmee eveneens nog ruim in positief gebied boven de 50
 • Het Sentiment/Momentum heeft een deukje opgelopen en daalt nu richting de 50 waar steun gevonden moet worden voor een nieuwe draai omhoog

Maandag zullen de stieren direct het voortouw moeten nemen om de beren te ontmoedigen en een nieuwe aanval richting de$28 op poten te zetten.

In de Bollinger Bandengrafiek zagen we eind vorige week dat de bovenste band dankzij de kleine rode candle de gelegenheid kreeg om bij te sluiten zodat ruimte ontstond voor een verdere stijging.

Die stijging kwam er inderdaad maar het ging veel te hard. De spike buiten de banden was veel te veel van het goede en leidt vrijwel altijd tot een tegenreactie (zie magenta cirkels). Deze tegenreactie heeft ervoor gezorgd dat de koers wat ruimer beneden de bovenste band is terecht gekomen.

Zolang de midden-band niet wordt doorbroken kan er kracht worden verzameld voor de volgende stap omhoog net zoals bij de stijging in juli en augustus

 

In de slotstanden grafiek is niets te zien van de intraday hectiek die op maandag ontstond. Voor de volgers van deze grafiek is er dus weinig tot niets gebeurd of veranderd.

Vorige week werd het $27.50 niveau als weerstand aangehaald maar in deze grafiek is dus niet te zien dat dit niveau op maandag inderdaad werd getest (hoogste koers $27.64) en als weerstand heeft dienst gedaan. De daling beneden de weerstandszone is hier zelfs als negatief te zien waardoor een daling richting de eerste steunlijn dreigt. Begin komende week zullen de stieren dus opnieuw een slot moeten realiseren boven de weerstandszone om de $27.50 in het vizier te kunnen houden.

In de weekgrafiek werd na de mooie zwarte candle van vorige week een verdere stijging verwacht. Die verwachting leek op maandag volledig ingevuld te worden maar dat was dus buiten de waard gerekend. De beren sloegen op dezelfde dag keihard terug en ook de rest van de week werd het min of meer stuivertje wisselen.

Wat na 3 .5 handelsdagen resteert is een rode candle met een zeer lange upper en lower shadow, een doji oftewel twijfel candle. Deze candle geeft een evenwicht in de strijd weer, een pas op de plaats. Omdat het slot van de week maar gering (0,48%) beneden dat van vorige week ligt is er niet al te veel schade aangericht. De stieren kunnen aanstaande week alsnog voor vooruitgang zorgen, de technische gesteldheid biedt nog steeds voldoende gelegenheid daarvoor.

 • De RSI staat nog ruim boven de 50 in positief gebied en is slechts zeer licht gedaald t.o.v. vorige week
 • De MACD is nog iets verder geklommen richting de signaallijn
 • De Geldinstroom is onveranderd gebleven op 58.06, ruim boven het 50 niveau

De stieren hebben aanstaande week alsnog de kans om het jaar op een positieve voet te eindigen.

 

Net als in de $ weekgrafiek werd ook in de € weekgrafiek een verdere stijging verwacht. Eén blik op de grafiek laat direct het verschil met de $ weekgrafiek zien, namelijk een zwarte candle t.o.v. een rode. Wat in de $ weekgrafiek niet is gelukt is hier dus wel het geval!

De stieren wisten hier (dankzij de valutaverhouding) wel een zwarte candle te produceren waardoor het beeld er iets beter uitziet dan in de bovenstaande grafiek. De vorm van de candle is uiteraard hetzelfde maar iets meer vooruitgang hier was zeer welkom.

De indicatoren zijn dankzij de zwarte candle wat verbeterd:

 • De RSI is iets gestegen en heeft zich wat beter boven het 50 niveau genesteld
 • De MACD heeft de afstand tot de signaallijn iets verkleind zodat een koopsignaal dichterbij is gekomen
 • Het Sentiment/Momentum stijgt nu duidelijk richting de 50 waarboven positief gebied lonkt

In de laatste dagen van 2020 kunnen de stieren hopelijk nog een extra stapje omhoog zetten.

De $-€ grafiek volgt de laatste weken in grote lijnen het geschetste verwachtingspatroon. Voor afgelopen week werd een stabilisatie of licht verdere daling verwacht. Die verdere daling kwam er in elk geval niet zoals in de grafiek te zien is. Wat we wel zien is de verwachte stabilisatie rond het huidige niveau.

De kleine zwarte candle die is geproduceerd heeft een relatief lange upper shadow en een zeer klein lichaam. De stieren hebben geprobeerd om na de opening een stijging te bewerkstelligen maar de beren hebben dit weten te verijdelen. De stijging is teruggedraaid zodat veel winst verloren ging.

Door de upper shadow is het gap tot de voorgaande candles gesloten zodat hiervan geen aantrekkingskracht meer hoeft uit te gaan. Het positieve aan de candle is dat er boven de steunlijn is afgesloten zodat er wat ruimte is ontstaan. Aangezien de technische staat van de grafiek nog steeds overwegend negatief is zijn de kansen voor een (forse) opleving vrij klein en lijkt een verdere consolidatie rond het huidige niveau het hoogst haalbare te zijn voor de stieren

 • De RSI staat nog ver beneden de 50 in negatief trendgebied al is er nu wel sprake van positieve divergentie
 • De MACD is iets verder gedaald maar ook hier kan bij een bodem positieve divergentie ontstaan
 • Het Sentiment/Momentum heeft een iets hogere bodem geproduceerd dan de vorige keer zodat ook hier sprake is van positieve divergentie. Deze staat echter wel nog steeds in extreem negatief gebied.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver