Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 25 januari 2021

Afgelopen week had maar 4 handelsdagen zodat de stieren een langer weekend hadden om een strijdplan in elkaar te steken. Zoals vorige week aangegeven kregen de stieren weer dezelfde opdracht mee als de week ervoor: het heroveren van het 50 d. MA en de $25 grens.

De candle van afgelopen dinsdag vertoont een verrassende gelijkenis met die van vorige week maandag, een relatief kleine body met een zeer lange lower shadow. Het diepste punt van de candle komt uit op $24.04 een flink stukje beneden het laagste punt van de vorige maandag. Het slot werd ook nu weer geplaatst boven het 50 d. MA en de $25. Opnieuw gold dus: “ Mission accomplished”.

Het beeld in de rest van de week lijkt een kopie te zijn van die van vorige week. Stijgende koersen tot en met de donderdag waarna op vrijdag een rode candle volgt. Behalve die gelijkenis zien we echter ook een paar positieve verschillen en die zijn:

 1. Het topje van donderdag komt nu boven de $26 uit, waar de prijs vorige week nog strandde op $25.99 werd nu de $26.13 aangetikt
 2. De rode candle van vrijdag heeft een boy met een vrije lange lower shadow die het 50 d. MA wel aantikt op $25.05 maar er uiteindelijk toch ruim boven weet af te sluiten.

Deze 2 positieve punten geven de stieren hopelijk voldoende houvast om vanaf komende maandag een mooie vervolgstap te maken naar hogere regionen. Een stap boven de $26 op maandag zou de stieren mogelijk voldoende ruggensteun kunnen geven om de rest van de week de $27 en misschien zelfs de $28 op de korrel te nemen.

Ook in de € dag-grafiek hebben de stieren zich kranig geweerd. Op de eerste handelsdag, dinsdag, een zeer volatiel dagje. Met een laagste koers van € 19.82, ruim beneden de € 20 om uiteindelijk aanzienlijk boven die € 20 af te sluiten.

Het hoogste punt van de week werd ook hier op donderdag bereikt met een stand van € 21.48 om de week vervolgens met de rode candle van vrijdag af te sluiten op € 21. Aanstaande week kunnen de stieren ook hier hopelijk de volgende stap zetten door richting de vorige top op € 22.80 te klimmen.

 

In het langere termijn plaatje werd vorige week afgesloten met de opmerking: “Aanstaande maandag zullen de stieren het zwaar krijgen, zij zullen het weekend moeten gebruiken om een goed strijdplan uit de hoge hoed te toveren”

 Aangezien de handel op maandag gesloten was hadden de stieren nog een extra dag om aan hun strijdplan te werken en blijkbaar hebben ze die dag goed besteed. Op dinsdag leek het in eerste instantie toch volledig fout te gaan voor de stieren toen de zilverprijs ruim beneden de dalende magenta en de blauwe steunlijn viel. Gaandeweg de dag wandelden de stieren echter door de wei omhoog naar groenere oorden om uiteindelijk boven de magenta en blauwe lijn af te sluiten.

In de dagen daarna volgde de aanval op de weerstandslijn rond de $26 die door de beren vakkundig werd verdedigd. De doorbraak was er even op donderdag maar die kon niet tot aan het slot van de handel worden vastgehouden. Op vrijdag was het de beurt aan de beren, zij wisten de koers terug te duwen richting de $25 en deze zelfs bijna aan te tikken. Gelukkig waren de stieren bij de pinken en konden zij de koers vanaf die grens optillen om het slot halverwege de steun-weerstandzone tot stand te brengen.

Nu de koers tussen de beide lijnen hangt zal de technische gesteldheid mogelijk een indicatie geven welke partij de beste kaarten heeft.

 • De RSI hangt rond de 50 en lijkt vooralsnog te weinig kracht te hebben om door te kunnen stoten naar boven
 • De Verkoopkracht is nog steeds de bovenliggende partij en lijkt zelfs de weg naar boven weer te willen inslaan
 • De MACD is wat verder teruggevallen richting de 0 lijn maar lijkt nu wel aan bodemvorming te gaan werken.
 • De geldinstroom is afgezwakt en staat nu iets verder beneden de 50 in negatief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum begint langzaam te klimmen richting het 50 niveau waarboven positief trendgebied wordt bereikt

Aanstaande week kunnen de stieren een belangrijke stap zetten als de $26 gebroken kan worden.

 

In de Bollinger Bandengrafiek slaagden de stieren er vorige week niet in om de midden-band te heroveren maar werd wel de onderste band aangetikt. De onderste band zou als springplank dienst kunnen doen maar daar zag het op maandag niet naar uit toen de koers er fors beneden wegzakte. Het herstel van de stieren zorgde er uiteindelijk voor dat er geen versnelling omlaag kon ontstaan.

Op donderdag slaagden de stieren er in de midden-band te bereiken en zelfs even te doorbreken maar een slot erboven lukte niet waarna op vrijdag de beren weer afstand van de band konden nemen. Komende week zullen de stieren opnieuw richting de midden-band moeten gaan bewegen om de kansen op de broodnodige doorbraak in leven te houden.

Ook in de slotstandengrafiek was het na vorige week opnieuw oppassen geblazen, de dalende magenta lijn moest er samen met de blauwe steunlijn voor zorgen dat de koers niet verder terug zou vallen. De magenta lijn had de extra hulp van de blauwe steunlijn niet eens nodig, deze wist alleen voldoende steun te genereren om de koers te laten opveren.

Het topje van de week werd op donderdag gevormd net beneden de groene weerstandszone en iets hoger dan het topje van vorige week. De 1-ste blauwe steunlijn zal nu een eventueel verder stapje terug moeten opvangen zodat de stieren kracht kunnen verzamelen voor een verdere opmars.

 

De taak voor de stieren in de weekgrafiek was dezelfde als die van vorige week: “zorgen dat het 17 w. MA niet wordt doorbroken en een zwarte candle produceren, het liefst met een behoorlijke stijging”

De stieren hebben het belangrijkste deel van die taak volbracht, ervoor zorgen dat het 17 w. MA (op slotbasis) niet wordt gebroken. Het tweede stuk van de taak is slechts gedeeltelijk gelukt, het realiseren van een zwarte candle met een behoorlijke stijging. Die stijging is er wel gekomen maar echt fors is deze niet zodat er nog steeds werk aan de winkel is.

De stieren hebben aanstaande week de opdracht om meer afstand te nemen van het 17 w. MA. De technische gesteldheid lijkt hun een steuntje in de rug te kunnen bieden.

 • De RSI is wat verder opgeveerd en lijkt nu steeds meer een bodem te gaan vormen
 • De MACD is iets verder gezakt maar lijkt te werken aan een draai die kan leiden tot een opwaartse breuk door de signaallijn
 • De Geldinstroom is weer terug geklommen boven het 50 niveau naar positief trendgebied zodat hier een koopsignaal is ontstaan

De stieren zouden na een goed begin op maandag aanstaande week misschien al de $27 kunnen gaan aanvallen.

In de € weekgrafiek was de taak voor de stieren gelijk als in de $ grafiek, houd stand op het 17 w. MA

Dat is gezien de zwarte candle van deze week uiteindelijk gelukt maar het heeft hier de nodige moeite gekost. De lower shadow van de candle is niet alleen beneden het 17 w. MA terecht gekomen maar ook beneden het belangrijkere 34 w. MA. Het slot op € 21, ruim boven de beide MA, was daarom een zeer welkome verrassing.

Wat eveneens zeer welkom is, is het gegeven dat het 17 w. MA weer is gaan stijgen, een mogelijk teken dat de correctie op zijn einde loopt?

De grafiek ziet er technisch bekeken niet slecht uit en dat kan in het voordeel van de stieren uitpakken.

 • De RSI heeft wat meer afstand genomen van het 50 niveau en kan hopelijk nog wat verder aantrekken
 • De MACD beweegt nog steeds zijwaarts boven de 0 lijn terwijl de signaallijn daalt, een kruising zal dan vroeg of laat gaan plaatsvinden
 • Het Sentiment/Momentum blijft nog steeds net beneden de 50 hangen zodat een opleving snel zorgt voor een doorbraak van die 50

In De $-€ grafiek zag het er na vorige week zeer goed uit, zo goed dat er een nieuwe zwarte candle werd verwacht. Maar zoals zo vaak in het verleden deed de grafiek weer eens niet wat er werd verwacht. In tegenstelling tot de verwachting en ondanks het positieve beeld werd er geen zwarte candle geproduceerd maar een rode.

Deze rode candle heeft het break-away gap bijna gevuld zodat de kans op een valide break-away afneemt. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de bodemvorming is afgebroken of ongeldig is maar wel dat voorzichtigheid geboden blijft. Met andere woorden, de stieren zijn er nog lang niet.

De indicatoren verblijven allen nog steeds in negatief trendgebied zodat het ontstaan van de rode candle zeker te verdedigen is:

 • De RSI is teruggevallen van het niveau van vorige week en dreigt nu een topje te gaan maken
 • De MACD is wel iets verder gestegen en is nu boven de signaallijn gekomen waardoor een koopsignaaltje is geproduceerd
 • Het Sentiment/Momentum is eveneens iets verder geklommen al is dat nog steeds in extreem negatief gebied

 

Aanstaande week zou de blauwe steunlijn opnieuw getest kunnen worden indien de beren het momentum van afgelopen week weten vast te houden, het is aan de stieren om dit nu te voorkomen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver