Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 1 februari 2021

In de update van vorige week werd melding gemaakt van een tweetal positieve punten die mogelijk de nodige houvast zouden geven zodat de stieren op maandag de $26 op de korrel konden nemen.

Die houvast was op maandag echter niet aanwezig, de stieren lieten het afweten en in plaats van richting de $26 werd er richting de $25 gekoerst. Hoewel dat niveau niet werd bereikt en er halverwege de $25/$26 kon worden afgesloten was het begin van de week teleurstellend te noemen.

Op dinsdag volgde er zeer weinig actie. Met een omzet die inzakte konden de stieren weinig uitrichten, al kon wel minimaal hoger gesloten worden. Er werd een kleine zwarte candle gerealiseerd die geen naam mag hebben. Dit zwakke handelen van de stieren bleek een uitnodiging voor de beren om op woensdag eens flink aan de boom te schudden. De zilverprijs werd met een omzet die iets boven het gemiddelde uitkwam beneden de $25 en het 50 d. MA geduwd zodat de alarmbellen gingen rinkelen. Gelukkig hadden de stieren voldoende in huis om het 50 d. MA te verdedigen en zo een verkoopsignaal te voorkomen. De candle van woensdag laat een lange under shadow zien en toonde daarmee de veerkracht van de stieren.

De candles van de laatste 2 dagen van deze week zijn zeer interessant. Die van donderdag begon lager dan het slot van woensdag en zakte ook weer beneden het 50 d. MA en de $25 grens om daarna op te veren. Vanaf het laagste punt op $24.89 werd een bullrun gestart tot aan $27.10, een enorme swing van 8,5 % vanaf de low die dag. Na zo’n forse beweging viel het slot op $25.92 zwaar tegen en moest worden gevreesd dat de stieren misschien al hun kruit hadden verschoten. Dat bleek op vrijdag gelukkig niet het geval te zijn. De opening vond plaats op $26.63, fors hoger, waarna een tegenaanval van de beren werd opgevangen. Vervolgens werd begonnen aan een nieuwe stevige opmars waarbij de zilverprijs werd opgestuwd tot $27.77. Spijtig genoeg kon ook dit hoge niveau niet worden vastgehouden zodat de koers gaandeweg de handelsdag toch weer terugzakte naar een slot op $ 26.91, net beneden de $27.

Deze laatste 2 dagen zorgen nu wel voor behoorlijk wat perspectief voor aanstaande week. Mogelijk dat de stieren zich kunnen opmaken voor een definitieve doorbraak van de $27 en een aanval op de vorige top op $28.10.

Net als in de $ grafiek zat het venijn ook in de € grafiek in de staart van de week. Het 50 d. MA werd met verve verdedigd en het hoogste punt van de week (op vrijdag) blijkt hier zelfs al boven de vorige top te liggen!! Dat belooft voor aanstaande week.

 

Ook in de wat langere termijn grafiek werd aangehaald dat de stieren een belangrijke stap zouden kunnen zetten indien ze boven de $26 zouden kunnen breken.

Daar zag het gedurende de eerste helft van de week absoluut niet naar uit, vooral niet toen de steunlijn op $25 zwaar onder vuur kwam te liggen. Gelukkig deed de steunlijn (geholpen door de dalende magenta lijn) zijn werk uitstekend en wist de zilverprijs er boven te houden. Toen er voldoende steun aanwezig bleek te zijn kregen de stieren moed en zorgden in 2 dagen tijd voor een forse sprong omhoog. De weerstand op $26 werd gebroken en de volgende dag als steun getest waarna de $28 grens al bijna werd benaderd.

Het slot net beneden de $27 zorgt voor een mooie uitgangspositie om aan het begin van de komende week een nieuwe aanval op de $28 grens te lanceren. De technische staat van de grafiek lijkt er in elk geval klaar voor te zijn:

 • De RSI is nu ruim naar boven geschoten en kan verder doordringen in positief trendgebied
 • De Koopkracht is boven de verkoopkracht gebroken, een koopsignaal, deze zal nu nog behoorlijk moeten aantrekken
 • De MACD heeft een bodem gemaakt boven de 0 lijn en is ook door de signaallijn gebroken, een koopsignaal
 • De Geldinstroom is opgeveerd tot boven de 50 en heeft nog ruimte genoeg om verder te stijgen in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum is ook door het 50 niveau gebroken naar positief trendgebied en kan nu op weg naar extreem gebied boven de 80

De grafiek staat er vanuit technisch oogpunt bekeken uitstekend bij met verse koopsignalen en genoeg ruimte over om hieraan een mooi vervolg te geven. Het is nu aan de stieren om daarvan gebruik te gaan maken.

De Bollinger Bandengrafiek vertoonde de laatste tijd een teleurstellend beeld met een koers die beneden de midden-band bleef hangen. De eerste helft van deze week bleek zich dit negatieve beeld nog voort te trekken totdat de donderdag aanbrak.

De candle van donderdag doorboorde de midden-band maar het slot van de dag vond toch plaats nipt beneden die band op $25.92 waarmee de belangrijkheid van deze band werd onderstreept. Op vrijdag deden de stieren een extra duit in het zakje en werd de band alsnog bedwongen en botste de koers op de bovenste band. Komende week zullen de stieren de bovenste band opnieuw onder druk moeten zetten zodat deze naar boven zal gaan afbuigen.

 

In de slotstanden grafiek werd vorige week de opmerking gemaakt dat de 1-ste blauwe steunlijn het eventuele verdere stapje terug zou moeten opvangen. De grafiek van deze week laat zien dat deze lijn zich uitstekend van zijn opdracht heeft gekweten. De lijn hield stand en de koers sprong vanaf daar omhoog.

De eerste weerstandszone werd vervolgens met kracht gebroken waarna het eindpunt van de beweging terecht kwam net beneden de $27. Aanstaande week zal de volgende zone op het programma moeten staan die dan hopelijk zal worden doorbroken.

In de weekgrafiek leek het maar niet te willen lukken om afstand te nemen van het 17 w. MA zodat de vrees bleef bestaan dat deze gebroken zou worden. Voor afgelopen week werd er gehoopt op een goed begin zodat de $27 later in de week zou kunnen worden aangevallen.

Zoals we in de dag-grafiek zagen bleef dat goede begin achterwege maar dankzij het eind van de week kwam de gehoopte aanval er alsnog. De candle die daardoor in de grafiek te zien is, is precies wat nodig was; een lange zwarte candle die voldoende afstand neemt van het 17 w. MA.

Bekijken we de candle wat beter dan zien we dat:

 1. De omzet die daarmee gepaard is gegaan de hoogste is van de laatste maanden zodat de stijging met voldoende overtuiging tot stand is gebracht
 2. Het slot van de candle de hoogste slotstand is sinds begin september 2020.

Door deze candle is de gesteldheid van de grafiek verbeterd en zal deze een verdere stijging kunnen ondersteunen

 • De RSI is verder omhoog gedraaid
 • De MACD zou aanstaande week de signaallijn kunnen kruisen en een koopsignaal genereren
 • De Geldinstroom staat nu ruim boven de 50 en heeft voldoende ruimte over om te stijgen

Het beeld in de € grafiek is identiek aan dat in de $ weekgrafiek al is de stijging hier zelfs iets groter met 5,63 % tegen 5,31 % . De € weekgrafiek stond er wat moeilijker voor dan de $ grafiek omdat het 17 en 34 w. MA hier zeer dicht bij elkaar liggen. Ook hier kon echter eindelijk meer afstand worden genomen van de beide MA.

Net als in de $ grafiek is het slot van de week op €22.20 ook hier het hoogste sinds september vorig jaar zodat er een belangrijke stap is gezet. Het slot boven en dus doorbraak van de €22 zou nu voor een extra boost moeten zorgen zodat de stieren de ogen kunnen richten op de € 24 grens.

De technische gesteldheid heeft ook hier een extra zetje gekregen zodat deze positief gestemd is om een verdere stijging te kunnen ondersteunen.

 

De wispelturige $-€ grafiek heeft zich weer eens van zijn beste kant laten zien. Na de rode candle van vorige week leek de weg van de minste weerstand een test van de blauwe steunlijn te zijn maar daar werd blijkbaar anders over gedacht.

De beren wisten het ontwikkelde momentum niet vast te houden zodat de stieren de kans kregen om voor een klein herstel (of oponthoud) te zorgen. In plaats van een nieuwe rode candle zien we weer een kleine zwarte candle in de grafiek verschijnen. Een candle met een relatief lange upper shadow die aangeeft dat de stieren het niet helemaal voor het zeggen hadden. Ze konden het hoogste niveau niet vasthouden en moesten het gewonnen terrein alsnog inleveren. Dit soort acties zijn normaal gesproken onderdeel van een bodemproces waarbij het een kwestie van geven en nemen is binnen een bepaalde bandbreedte, hier tussen de blauwe en groene lijn.

De gesteldheid van de grafiek is nog steeds overwegend negatief maar zo’n bodemproces kan de interne situatie langzaam laten verbeteren zoals nu in de indicatoren zichtbaar is.

 • De RSI is iets verder geklommen al staat deze nog steeds in negatief trendgebied
 • De MACD sluipt langzaam omhoog waarmee een hogere bodem wordt afgerond
 • Het Sentiment/Momentum is inmiddels uit extreem negatief gebied geklommen

Wat in de grafiek wel belangrijk is om op te merken is dat er in de indicatoren sprake is van positieve divergentie, de lagere koersbodem wordt niet opgevolgd door lagere bodems in de indicatoren. Hier zien we gelijke of zelfs hogere bodems, een teken dat er een kentering kan aankomen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver