Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 8 februari 2021

Afgelopen week begon met een “wild west show”. De show werd veroorzaakt door geruchten dat Reddit Beleggers (die op donderdag en vrijdag ook al voor beweging zorgden) zich nu volledig op zilver zouden gaan storten.

Na de positieve vrijdag-candle spoot de zilverkoers op maandag uit de startblokken waarbij direct boven de $28 werd geopend en het hoogste punt werd neergezet op $30.35. Het slot van deze wilde dag kwam uiteindelijk tot stand op $29.42 hetgeen een aanzienlijke stijging betekende. De omzet op maandag was de hoogste sinds de eerste helft van augustus vorig jaar toen een bodem werd gezet op $23.58.

Deze wilde dag liet veel beleggers geloven dat er een fikse uitbraak had plaatsgevonden maar daar dachten de beren duidelijk anders over. De zilverprijs opende op dinsdag iets lager dan het slot van maandag en vervolgens werden de valluiken geopend. De zilverprijs werd met kracht omlaag geduwd al bleef het volume wel ruim achter bij dat van maandag. De lang rode candle die ontstond stopte pas bij een niveau dat nog beneden de slotkoers van vrijdag lag zodat een groot gedeelte van de opgebouwde winst in één grote klap werd weggevaagd.

In de dagen daarna vond er wat stuivertje wisselen plaats tussen de beren en stieren, de koers zwabberde daarbij heen en weer tussen de $26 en $27. Voor de stieren was het van belang om de $26 grens te kunnen houden aangezien deze weerstand de stijging in januari tegenhield. De stieren lieten zich daarom niet uit het veld slaan door de forse klap op dinsdag en wisten niet alleen de $26 grens te houden maar op vrijdag zelfs nipt boven de $27 te sluiten.

De uitgangspositie voor aanstaande week is vrijwel identiek aan die van vorige week en de opdracht voor de stieren is opnieuw de $27 definitief te breken om vervolgens op te stomen naar de $28.10.

Het beeld in de € dag-grafiek is gelijk aan dat in de $ grafiek. Wat in de $ grafiek de $26 weerstand en/of steun is, wordt in de € grafiek gevormd door het € 22 niveau. De stieren wisten hier het €22 niveau te verdedigen al ging dat, op donderdag, moeizamer dan de $26 grens in de $-grafiek.

Op donderdag leek de koers er toch doorheen te vallen maar dat werd richting het eind van de handel rechtgetrokken waarna op vrijdag afstand genomen kon worden. Komende week moet de $22.80 worden doorbroken zodat de € 25.16 van maandag in het vizier genomen kan worden.

 

In de langere termijngrafiek stonden de uitgangspunten ideaal voor een aanval van de stieren en de gehoopte aanval kwam in full force op maandag.

De zilverprijs opende boven de $28 weerstandslijn en stoomde direct verder omhoog tot boven de weerstandszone tussen de $29 + en de $30. Het hoogste punt ($30.35) kwam zelfs hoger uit dan de vorige top van augustus vorig jaar op $29.92. Alles leek rozengeur en maneschijn te zijn totdat de man met de hamer een bezoekje kwam brengen. Eerst werd het slot op maandag beneden de weerstand tot stand gebracht om vervolgens de grootste tik uit te delen op dinsdag door de zilverprijs verder terug te dringen richting de $26 steunlijn.

Het spreekt in elk geval voor de stieren dat ze de $26 steunlijn wisten te behouden zodat nieuwe krachten kunnen worden verzameld voor een aanval op de weerstand rond $28. De uitbraak van maandag bleek helaas een false move te zijn maar aanstaande week zou een nieuwe poging kunnen slagen daar de indicatoren er nog steeds positief bij liggen.

 • De RSI is teruggevallen tot op het 50 niveau maar lijkt hier een bodem te vormen
 • De Koopkracht is boven de Verkoopkracht blijven hangen, het koopsignaal blijft intact
 • De MACD blijft liggen boven de signaallijn en de 0 lijn zodat ook hier het afgegeven koopsignaal nog steeds geldig is
 • De geldinstroom is na een topje teruggevallen tot op de 50 maar heeft hier een bodem gevormd en beweegt nu weer opwaarts
 • Het Sentiment/Momentum is teruggevallen tot beneden de 50 in negatief trendgebied maar lijkt hier een bodem te willen maken

De stieren zullen komende week het kunstje van afgelopen maandag moeten proberen te herhalen al mag het met een veel lichtere versie gebeuren. Indien de $28 de komende week kan worden gebroken zullen we de $30 ongetwijfeld wederom zeer snel gaan zien.

 

In de Bollinger Bandengrafiek werd er van uitgegaan dat de stieren de bovenste band onder druk zouden gaan zetten. Een sprong tot ruim boven de bovenste band werd echter niet verwacht. Het gegeven dat vrijwel de gehele maandag-candle boven de bovenste band uitkwam was veel te veel van het goede. De enorme reactie op dinsdag was vanuit dat oogpunt bekeken dan ook niet meer dan logisch. De koers moest teruggedrongen worden tot binnen de banden.

In de grafiek zien we dat de stieren er in geslaagd zijn om de midden-band intact te houden zodat de koers blijft liggen in het positieve deel van de banden wat mogelijk perspectief opent voor maandag.

Vanaf begin komende week zouden de stieren voldoende vertrouwen moeten hebben om richting de bovenste band te gaan bewegen.

 

In de slotstandengrafiek, geschoond van alle intraday actie, werd vorige week aangehaald dat de weerstandszone rond de $28 op het programma zou moeten staan. Die zone werd niet alleen aangevallen maar zelfs fors gebroken waarna de top-lijn van augustus werd gehaald.

Vanaf deze lijn viel de koers steil naar beneden om steun te vinden op de $26 steunzone. Deze zone is belangrijk voor de koersontwikkeling en zal gebruikt moeten worden als startzone voor een nieuwe stijging. Door de top van deze week staat er nu een dubbele top in de grafiek die zo snel mogelijk dient te worden aangevallen en gebroken daar deze anders aan (weerstand)kracht zal winnen.

 

In de weekgrafiek kon vorige week eindelijk wat afstand genomen worden van het 17 w. MA en werd voor deze week verwacht dat de opmars kon worden vervolgd.

Er werd inderdaad een zwarte candle geproduceerd maar achter deze candle zit een heel verhaal, zoals we hierboven in de dag-grafieken hebben kunnen zien. De top van de candle priemt iets boven de $30 uit en de body is geheel gevuld, ten teken dat de slotkoers beneden de openingskoers tot stand is gekomen. Vrijwel alle winst is weer ingeleverd zodat er aan het eind van de week nog slechts een minimaal plusje resteert.

Omdat de candle echter zwart is en er dus toch een klein opvolgend stapje omhoog is gemaakt is er een positieve uitwerking op de indicatoren ontstaan:

 • De RSI is iets verder geklommen in positief trendgebied boven de 50
 • De MACD is nog wat dichter tegen de signaallijn geklommen en zal aanstaande week een positieve kruising kunnen maken waardoor een koopsignaal ontstaat
 • De Geldinstroom is verder gestegen in positief trendgebied kan nog steeds verder omhoog

Op basis van de technische gesteldheid mag een verdere stijging worden verwacht.

 

Ook in de € weekgrafiek zien we een grote zwarte candle met een relatief lange upper shadow en een gevulde body. De zwarte candle heeft ervoor gezorgd dat de koers ook hier wat verder is uitgelopen op het 17 maar ook het 34 w. MA zodat dit een positief gegeven is.

Net als in de $ weekgrafiek straalt de technische staat ook hier vertrouwen uit in een verdere stijging.

 • De RSI blijft boven de 50 liggen en is een klein beetje verder aangetrokken
 • De MACD staat nu op het punt om de signaallijn te kruisen en daarmee een koopsignaal af te geven in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum is verder doorgedrongen in positief trendgebied boven de 50

Vanuit de technische gesteldheid lijkt een nieuwe poging om de top van de maandag candle te bereiken te kunnen gaan plaatsvinden.

 

In de $-€ grafiek is het altijd verrassend wat de nieuwe week gaat brengen daar de koersontwikkeling zich niet altijd stoort aan de geschetste verwachtingspatronen. Op basis van de ontwikkeling van vorige week (positieve divergentie in de indicatoren) werd min of meer een verdere stijging verwacht

De grafiek laat zien dat er inderdaad een keer aan de verwachtingen werd voldaan en een zwarte candle is ontstaan. De plaatsing van de candle is op een logische niveau tot stand gekomen namelijk tegen de weerstandslijn van 0.76. De upper shadow van de candle tikt de lijn aan waarna de koers is teruggezakt om wat lager af te sluiten. De weerstand heeft zich dus van zijn taak gekweten en de koers de doorbraak ontzegt. Wat wel positief is, is het feit dat het slot van de candle tot stand is gekomen boven het 14 w. MA, een koopsignaal.

Door de zwarte candle zijn de indicatoren iets verder verbeterd ook al bevinden deze zich nog altijd in negatief trendgebied. Komende week zouden er nieuwe koopsignaaltjes kunnen ontstaan:

 • De RSI is wat verder geklommen en zal komende week de horizontale weerstandslijn tegenkomen, een doorbraak daarvan opent de weg naar de 50
 • De MACD is wat verder boven de signaallijn geklommen en zal aanstaande week de weerstandslijn kunnen bereiken
 • Het Sentiment/Momentum is verder boven de extreme zone geklommen en breekt door de dalende trendlijn

Het lijkt erop dat aanstaande week een nieuwe aanval op de weerstandslijn zou kunnen gaan plaatsvinden.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver