Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 15 februari 2021

Vergeleken met de wilde bewegingen aan het begin van vorige week was de afgelopen week een zeer tamme bedoening. Het belangrijke doel voor deze week was dat de $27 gebroken zou worden zodat er een stapje hoger kon worden geacteerd. Het slot van vorige week vrijdag vond nipt boven de $27 plaats zodat de stieren deze stap alleen nog wat verder hoefden uit te bouwen.

De handel op maandag werd met goede moed aangevangen en de stap omhoog kon inderdaad worden ingezet. De stieren pakten het nu niet te wild aan, de zilverprijs werd gestaag hoger gezet tot een uiteindelijke slotstand van $27.58. De eerste stap tot een definitieve doorbraak van de $27 was daarmee gezet.   

Nu was het zaak om de $27 te verdedigen aangezien de beren ongetwijfeld zouden proberen het door de stieren gewonnen terrein te heroveren. De strijd om het $27 niveau werd in de navolgende dagen gevoerd. Zowel op dinsdag, woensdag als donderdag werd er druk uitgeoefend door de beren om de prijs weer omlaag te krijgen. Op woensdag en donderdag werd de druk groter en kon de zilverprijs weer teruggeduwd worden beneden de $27 grens. Op woensdag werd een laagste punt bereikt van $26.88 en op donderdag zelfs $26.75 maar op beide dagen slaagden de stieren erin om het slot van de handel boven de $27 tot stand te laten komen ook al waren het rode candles.

Het kunnen afslaan van de tegenaanvallen van de beren op de $27 grens gaf de stieren blijkbaar voldoende zelfvertrouwen om op vrijdag een nieuw stapje omhoog te kunnen zetten. De aanval van de beren werd weer opgevangen maar nu wisten de stieren als winnaar uit de strijd te komen en konden ze de zilverprijs wegzetten op een slotkoers van $27.33 duidelijk boven de $27 grens.

Nu de zilverprijs de gehele week boven de $27 is gebleven heeft het er alle schijn van dat de $27 definitief gebroken is. Omdat op maandag de beurzen in de VS gesloten zijn zullen de stieren op dinsdag moeten tonen of ze de beren blijvend kunnen weghouden van de $27 grens.

In de € dag-grafiek zien we het zelfde beeld als in de $ grafiek; een zwarte candle op maandag gevolgd door 3 rode candles en dan weer een afsluitende zwarte candle op vrijdag.

De stieren hebben het hier wel wat lastiger gehad aangezien de uitslagen in de candles wat groter zijn. Hetgeen onder andere te zien is aan het verschil in koers tussen de maandag en vrijdag candle. Het slot van de vrijdag candle ligt in de € grafiek t.o.v de maandag candle verhoudingsgewijs een stukje lager dan in de $ grafiek.

 

In het langere termijn plaatje werd gehoopt dat de stieren het kunstje van vorige week maandag zouden kunnen herhalen maar dan wel in een light versie. De candle van maandag voldeed wat dat betreft aan de verwachting echter het doorbreken van de $28 lukte niet.

De $28 weerstand werd op dinsdag wel enigszins benaderd met een hoogste koers van $27.88 maar tot een echte aanval kwam het niet. De rest van de week leek de zilverprijs een stapje terug te doen om een aanloop te creëren voor een nieuwe aanval waarbij het 14 d. MA als steunniveau dienst deed.

Het positieve slot van vrijdag kan een mooie indicatie zijn voor een positieve aanstaande week waarin de $28 onder vuur genomen kan worden. De stieren hebben in elk geval een dag extra om de nodige strijdplannen te kunnen uitwerken. De technische gesteldheid van de grafiek ligt er nog positief bij zodat hiervan de nodige ondersteuning kan worden verwacht:

 • De RSI lijkt een bodem te hebben afgerond boven het 50 niveau en draait nu weer omhoog
 • De Koopkracht beweegt zijwaarts in een licht dalende trend maar blijft wel boven de verkoopkracht
 • De MACD blijft boven de signaallijn liggen zodat deze op een koopsignaal blijft staan ook al is de beweging ook hier meer zijwaarts gericht
 • De Geldinstroom heeft na het bodempje op de 50 een tweede hoger bodempje gevormd en is opnieuw omhoog gedraaid
 • Het Sentiment/Momentum is nu de enige dissonant in de indicatoren, deze heeft niet door de 50 kunnen breken en bevindt zich daarom nog steeds in negatief trendgebied

Gezien de staat van de grafiek en de beweging van afgelopen week lijkt een voortzetting van de stijging en een aanval op de $28 met een doorbraak daarvan in het verschiet te liggen.

In de Bollinger Bandengrafiek werd er vanuit gegaan dat de stieren voor afgelopen week voldoende vertrouwen zouden hebben om richting de bovenste band te kunnen bewegen. De candles laten zien dat de stieren op maandag en dinsdag hebben geprobeerd de bovenste band te bereiken maar dat dit niet is gelukt waarna de koers wat terug viel.

De banden bewegen nu alle drie omhoog hetgeen een stijgende koers ondersteunt. De midden-band zal ook nu weer als steun dienst moeten doen om de zilverkoers uiteindelijk richting de bovenste band te kunnen duwen.

In de slotstandengrafiek is de aanval op de weerstandszone te aanschouwen. Net voor het bereiken van de zone is de koers teruggevallen om een bodempje te maken op het $27 niveau. Na deze bodem is er een nieuwe opgaande beweging gestart die zal moeten uitmonden in een nieuwe aanval op de weerstandszone en uiteindelijke doorbraak daarvan.

Een doorbraak van de weerstandszone is van groot belang om de dubbele top rond de $29 niet te lang intact te laten. Hoe langer het duurt voordat een doorbraak en vervolgens aanval op de $29 plaatsvindt hoe moeilijker het zal worden om de dubbele top te doorbreken. De stieren zullen aanstaande week hun beste hoeven voor moeten zetten om dinsdag uit de startblokken te kunnen schieten.

 

In de weekgrafiek werd, op basis van de grafiek van vorige week, een verdere stijging verwacht en de stieren stelden ons niet teleur. Daar is overigens ook meteen alles mee gezegd aangezien de candle weliswaar zwart van kleur is maar we zien ook dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt. De candle heeft zowel een lower als upper shadow en een kleine body zodat de candle veel weg heeft van een doji, een twijfel-candle.

De candle geeft als het ware een wapenstilstand aan, een periode van pauze in de gevechten. De omzet van afgelopen week is ook duidelijk lager dan die van de afgelopen 2 weken. Dit zou mogelijk of beter gezegd hopelijk de welbekende stilte voor de storm kunnen zijn. Die storm dient dan wel naar boven gericht te worden richting de top van vorige week op $30.35.

De Indicatoren staan er nog steeds positief bij als steun voor de volgende beweging:

 • De RSI is iets verder geklommen en blijft daarmee ruim boven de 50 bewegen
 • De MACD heeft deze week inderdaad die positieve kruising kunnen maken met de signaallijn zodat er een koopsignaal is ontstaan
 • De Geldinstroom bevindt zich nog steeds boven de 50 maar lijkt wel een topje te willen gaan maken, deze zal weer omhoog moeten draaien voor een positieve impuls

Voor aanstaande week wordt een nieuwe zwarte candle en dus een hogere koers verwacht.

Ook in de € weekgrafiek werd een zwarte candle verwacht in de vorm van een nieuwe poging om de top van vorige week maandag te bereiken. Tot die poging kwam het bij lange na niet al werd er ook hier een zwarte candle geproduceerd.

Net als in de $ weekgrafiek is ook hier sprake van een twijfel-candle, een doji. Voor wat betreft de indicatoren kan vermeld worden dat deze eveneens in een positieve stand blijven staan.

 • De RSI is nu boven de 60 terecht gekomen en heeft nog voldoende stijgingsruimte over
 • De MACD heeft de positieve kruising met de signaallijn nog niet afgerond maar dat zou aanstaande week kunnen gebeuren
 • Het Sentiment/momentum is nog wat verder opgerukt in positief trendgebied

Ook hier wordt voor aanstaande week een positieve candle verwacht.

 

De weerbarstige $-€ grafiek heeft zich zoals vanouds weer eens niet aan de verwachtingen gehouden

Voor deze week werd een nieuwe aanval op de weerstandslijn verwacht maar zoals de grafiek laat zien is dat er absoluut niet van gekomen. In plaats van een zwarte candle is er een rode candle zichtbaar die de koers weer wat verder van de weerstandslijn heeft weggeduwd.

In de indicatoren zouden wat koopsignaaltjes kunnen ontstaan als de weerstandslijntjes konden worden gebroken maar zover is het (nog) niet helemaal gekomen:

 • De RSI is voor het bereiken van het lijntje weer omlaag gedraaid zodat een lager topje in de maak lijkt te zijn
 • De MACD heeft het weerstandslijntje nu bereikt en het is afwachten wat de reactie zal worden, zal de doorbraak aanstaande week wel lukken?
 • Het Sentiment/Momentum is nu wel duidelijk door de dalende lijn gebroken en heeft wat meer afstand genomen van de extreem negatieve zone beneden de 20

De indicatoren staan nog altijd in een negatieve modus maar er lijken wat lichtpuntjes te kunnen ontstaan. Of dit voldoende is voor de stieren zullen we volgende week kunnen zien.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver