Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 22 maart 2021

In de dag-grafiek werd 2 weken geleden op vrijdag afgesloten met een rode candle waarvan de staart beneden de $25 uitstak. Gezien het slechte sentiment leek een test van het 200 d. MA mogelijk te zijn. Die terugval naar en test van het 200 d. MA kwam er uiteindelijk niet.

In plaats daarvan wisten de stieren zich in de week daarna toch langzaam te herstellen en brachten de zilverkoers terug tot aan het neerwaarts doorbroken 50 d. MA. Het gevaar van een (directe) verdere daling was daarmee afgewend.

Voor afgelopen week ging de aandacht uit naar datzelfde 50 d. MA. Zou het de stieren lukken om het MA te heroveren of zou dit toch een te flinke opgave worden om te voltooien. Zoals de grafiek van afgelopen week laat zien is er geen doorbraak van het 50 d. MA gerealiseerd.
Afgelopen woensdag en donderdag werd het wel geprobeerd maar de beren wisten de intraday doorbraak tegen het eind van de dag terug te draaien.

Op donderdag werd een hoogste stand bereikt van $26.74, ruim boven het 50 d. MA dat rond de $26,42 te vinden is. Dat de stieren het niet konden vasthouden geeft aan dat de beren bereid zijn hevig verzet te bieden, zij weten wat er op het spel staat. Een herovering van het 50 d. MA betekent dat de correctieperiode zeer waarschijnlijk over is en dat de blik weer omhoog gericht kan worden.

Op vrijdag probeerden de beren daarom om de zilverprijs verder onder druk te zetten zodat meer afstand genomen kon worden van het 50 d. MA. De opening was lager dan het slot van donderdag en er werd zelfs even beneden de $26 gekeken. Gelukkig konden de stieren vrijdag het tij keren en ervoor zorgen dat de zilverkoers gaandeweg de dag opnieuw kon opklimmen. Het slot van de dag werd uiteindelijk gerealiseerd op $26.32 dicht tegen het 50 d. MA aan zodat de strijd aanstaande week kan worden voortgezet.

Wat in de $ dag-grafiek niet is gelukt zien we wel terug in de € dag-grafiek, een herovering van het

50 d. MA. Vorige week kon al boven het MA worden gesloten waarna zich een stevige strijd ontwikkelde rond dit MA.

De successen van beren en stieren wisselden elkaar af tot aan het eind van afgelopen week toen de stieren erin slaagden 2 dagen op rij boven het MA te sluiten. Indien deze positieve flow maandag kan worden voortgezet is de kans groot dat het MA definitief is heroverd en de correctie ten einde is.

 

Net als in de dag-grafiek zien we in de langere termijngrafiek een moeizaam beeld voor de stieren. Het 50 d. MA zorgt voor weerstand aan de bovenkant en de blauwe steunzone houdt de koers min of meer aan zich gebonden. De zilverprijs kan zich maar niet losmaken van de blauwe steunzone omdat het 50 d. MA weerbarstig is. De bovenste lijn van deze steunzone wordt gevormd door het $26 niveau dat diverse raakpunten uit het verleden heeft. Deze lijn is daarom belangrijk en een eerste indicatie van een verslapping van de stieren mocht deze breken. Dan ligt een nieuwe daling naar de 2de lijn rond de $25 in het verschiet.

Voor de aanstaande week lijken mogelijkheden te ontstaan om eindelijk door het 50 d. MA te kunnen breken en afstand te nemen van de $26 lijn.

 • De RSI schuurt nu al even tegen de 50 aan en er is maar weinig nodig om een doorbraak te forceren, een positieve maandag zou dit al kunnen bewerkstelligen
 • De Koopkracht en Verkoopkracht raken elkaar bijna, ook hier geldt dat een positief begin van de week een koopsignaal kan opleveren
 • De MACD beweegt zijwaarts met een licht stijgende lijn net beneden de 0 lijn en ook hier is maar weinig nodig voor een doorbraak omhoog
 • De Geldinstroom heeft een eerste aanval op het 50 niveau ingezet die is afgeslagen, aanstaande week zou een 2- de poging moeten volgen
 • Het Sentiment/Momentum is inmiddels door het 50 niveau gebroken naar positief trendgebied, een eerste koopsignaal

Aanstaande week kan een zeer mooie worden voor de stieren. Als zij aan het begin van de week positief stappen weten te zetten kan er een mooie boost omhoog ontstaan die de zilverprijs richting de $28 weerstand kan pushen.

In de Bollinger Bandengrafiek trad de zilverkoers 2 weken geleden beneden de banden met een vrijdag candle die er zelfs volledig buiten lag. Toen werd al aangegeven dat dit nooit lang kan duren, de band moet dan bijsluiten of de koers iets herstellen.

Het verloop van de grafiek laat sindsdien inderdaad zien dat de koers aan een herstel is begonnen, een herstel dat op dit moment de belangrijke midden-band heeft bereikt. De stijging wordt in de bollinger bandengrafiek nu (nog?) door de midden-band tegengehouden. Indien de stieren er in slagen de midden-band te doorbreken ontstaat er een koopsignaal en kan de koers richting de bovenste band gaan bewegen.

In de slotstandengrafiek werd 2 weken geleden de steunlijn bereikt en deze hield in de week daarna stand. Vanaf die lijn kon de zilverprijs zich oprichten en op weg gaan naar de 1-ste weerstandszone.

Deze zone kwam onder druk te liggen maar kon tot op heden nog niet worden gebroken. Het doorbreken van deze zone is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de zilverprijs. Wordt deze zone aanstaande week doorbroken dan ontstaat ruimte richting de volgende zone die we vinden rond de $28, die dan mogelijk snel kan worden bereikt.

 

De weekgrafiek laat nu 2 zwarte candles zien die zijn ontstaan nadat de rode candle van 2 weken geleden het 34 w. MA heeft bereikt. Het slot van die candle viel praktisch bovenop het 34 w. MA en met de candles die volgden wisten de stieren de koers boven het stijgende MA te houden.

Voorlopig blijft het MA dus de nodige steun bieden aan de zilverprijs en indien dit zo blijft dan zal de volgende candle weer zorgen voor een hoger slot. Overigens laat de stijgingshoek van het MA een gezonde voortgang zien van ongeveer 45 graden hetgeen geen overspannen situatie laat zien maar een gestage stijging.

Door die 2 zwarte candles is de technische situatie van de grafiek weer opgekrabbeld:

 • De RSI heeft inderdaad steun gevonden op het 50 niveau en is weer naar boven gedraaid
 • De MACD is wel wat verder teruggezakt beneden de signaallijn maar bevindt zich wel nog steeds boven de 0 lijn in positief trendgebied
 • De Geldinstroom die beneden de 50 was terechtgekomen heeft de weg omhoog weer gevonden en heeft nu weer afstand genomen van de 50.

Technisch bekeken zou er volgende week weer een zwarte candle geproduceerd moeten worden.

In de € weekgrafiek zag de situatie er zeer lang wat ‘dreigender’ uit dan in de $ weekgrafiek. De koers botste keer op keer op het 34 w. MA die de koers weer liet opveren. Na de rode candle van 2 weken geleden leek het er even op dat het MA nu eindelijk zou worden doorbroken maar weer zorgde de stieren ervoor dat het 34 w. MA het hield en de koers werd met de candle van afgelopen week weer weg geleid van het MA.

Het stapje dat afgelopen week werd gemaakt zou mogelijk het ‘verlossende’ stapje kunnen zijn voor de stieren zodat de weg omhoog nu hopelijk weer snel kan worden ingeslagen. Ook hier spreekt het technisch beeld in het voordeel van de stieren.

 • De RSI is boven de 50 al omgedraaid en heeft de weg naar boven weer ingeslagen
 • De MACD beweegt zijwaarts en valt nu samen met de signaallijn, een nieuwe zwarte candle zou voor een positieve cross boven de signaallijn kunnen zorgen, een koopsignaal
 • Het Sentiment/Momentum bodemt nu op het 50 niveau en indien deze hier voldoende steun vindt kan de weg naar boven weer worden ingeslagen.

 

De $-€ verhouding bereikte 2 weken geleden de weerstand rond het .84 niveau. De grote stap waarmee deze werd bereikt leidde tot de vraag of het niveau voor de stieren verdedigbaar was. De indicatoren verwezen naar het positieve sentiment en een mogelijke verdere stijging.

De laatste 2 candles tonen dat het .84 niveau inderdaad stevig weerstand bood/biedt. Met de candle van vorige week probeerden de stieren meteen door te stoten maar de beren gingen op tijd aan de handrem hangen en wisten de stieren terug te fluiten.

De candle van afgelopen week sloot opnieuw boven de weerstandslijn tegen het .84 niveau aan en opent daarmee voor aanstaande week weer de deur voor een verdere stijging. De technische staat is verder verbeterd en lijkt een verdere stijging nog steeds te ondersteunen.

 • De RSI staat op het punt afstand te nemen va het 50 niveau en verder op te stomen
 • De MACD is verder gestegen richting de 0 lijn waardoor een doorbraak dichterbij komt
 • Het Sentiment/Momentum heeft inmiddels extreem positief gebied bereikt

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver