Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 26 april 2021

Aan het slot van vorige week kregen de stieren voor het begin van deze week een duidelijke opdracht mee; zorgen voor een doorbraak van het 50 d. MA. Dat dit geen makkelijke opgave was bleek wel uit de candle van maandag.

De opening op maandag was iets lager dan het slot van vrijdag waarna de stieren inderdaad in de aanval gingen op het 50 d. MA. Het MA werd gebroken maar helaas was dat geen lang leven beschoren, de koers viel terug en dook beneden de openingskoers van de dag. De beren gooiden er vervolgens nog een flinke schep negatieve power bovenop zodat de koers uiteindelijk ruim beneden het 50 d. MA afsloot. De eerste doorbraakpoging van de stieren faalde daarmee jammerlijk.

Het pleit wel voor de stieren dat ze zich niet geheel uit het veld lieten slaan want op dinsdag werd na de opening opnieuw de aanval gezocht. Het 50 d. MA werd bereikt, zelfs eventjes licht doorbroken, maar ook nu konden de beren voldoende tegengas geven om de zilverprijs terug te duwen. Ook poging twee van de stieren werd aldus afgeslagen.

Het werd de stieren duidelijk dat er meer overtuiging nodig was om het MA niet alleen te kunnen doorbreken maar er ook boven af te sluiten. Die overtuiging werd op woensdag gevonden en ook in de strijd gegooid. Direct na de opening van de handel volgde er een zeer klein stapje terug waarna de koers naar boven werd gedirigeerd. Het 50 d. MA werd doorbroken en nu stoomde de koers verder naar boven om een hoogste niveau te bereiken van $26.73 om vervolgens iets lager af te sluiten. Eindelijk was het MA doorbroken zowel intra-day als ook op slotbasis.

Met de doorbraak leek het er zeer goed uit te zien voor de laatste 2 dagen van de week maar daar dachten de beren toch anders over. In plaats van een mooie zwarte vervolg-candle op donderdag ontstond er een bijna even grote rode candle. De beren waren niet bereid de strijd te staken en vochten terug. De candle bracht de zilverprijs terug op het 50 d. MA al bleef het slot er wel boven.

Ook op vrijdag waren de beren nog niet klaar met het MA, de strijd ging verder en de handel draaide om het behoud van het MA. De zilverprijs werd beneden het MA geduwd maar aan het slot van de dag konden de stieren het MA alsnog houden.

Er is nu 3 dagen op rij boven het MA afgesloten zodat de ‘3-dagen regel’ zou kunnen gelden echter het ziet er nog steeds zeer wankel uit. Aanstaande maandag wordt de strijd hervat en zullen de stieren de zware taak krijgen om opnieuw te proberen afstand te nemen van het 50 d. MA.

Wat voor de $ grafiek geldt, geldt veelal ook voor de € dag-grafiek alleen deze keer is er een duidelijk verschil. De candle van vrijdag is namelijk al beneden het 50 d. MA tot stand gekomen zodat de taak van de stieren hier een enorm stuk zwaarder is geworden.

De valutaverhouding tussen de $ en de € heeft een duidelijke negatieve invloed gehad op vrijdag.

De langere termijn grafiek stond er aan het eind van vorige week zeer goed bij om de stieren te ondersteunen in hun strijd om zowel het 50 d. MA als de weerstandslijn te gaan doorbreken. Het was dan ook de hoop dat de stieren een doorbraak zouden forceren.

Zoals hier boven al besproken lukte die doorbraak van het 50 d. MA en ook de weerstandslijn rond de $26 pas op woensdag, de eerste 2 dagen werd met losse flodders geschoten. De doorbraak op woensdag bracht echter niet waarop was gehoopt, een snelle voortzetting van de stijgingstrein. De stieren kregen er de kans niet voor omdat de beren op donderdag meteen aan de handrem gingen hangen waardoor de stijging stagneerde en de koers terugviel naar beide niveaus, het MA en de weerstandslijn.

De huidige situatie heeft nog wel positieve elementen maar dan moeten de stieren wel snel actie gaan ondernemen, het liefst direct vanaf de start op maandag.

 • De RSI is iets teruggevallen sinds vorige week maar staat nog steeds boven de 50
 • De Koopkracht blijft de bovenliggende partij en beweegt nu zijwaarts
 • De MACD is door de 0 lijn gebroken en bevindt zich nu in positief trendgebied
 • De Geldinstroom is vanaf het hoge niveau van vorige week teruggevallen maar ook deze bevindt zich nog steeds boven de 50 in positief trendgebied
 • Ook het Sentiment/Momentum is wat teruggevallen sinds vorige week en staat nu beneden het extreem positieve gebied maar wel nog ruim boven de 50

Aanstaande week krijgen de stieren een herkansing om afstand te nemen van het MA en de groene weerstandslijn. De vooruitzichten staan er nog steeds goed voor maar dat zal niet blijven duren zodat de stieren niet moeten gaan dralen.

In de Bollinger Bandengrafiek was de opdracht voor de stieren om de aanval op de bovenste band te hervatten zodat deze naar boven geduwd kon worden voor het ontstaan van een stijgende trend.

Net als in de overige grafieken was ook hier sprake van een valse start. De bovenste band kon niet vanaf het begin van de week onder druk gezet worden dat gebeurde pas op woensdag. De candle van woensdag priemt door de bovenste band waardoor de band naar boven is gedraaid. De rode candles van donderdag en vrijdag nemen echter weer wat afstand van de band waardoor de stijging nu weer wat zou kunnen afvlakken. Het is daarom zaak voor de stieren om vanaf het begin van de week de band weer onder druk te zetten zodat de band verder omhoog wordt geduwd.

In de slotstandengrafiek van vorige week werd al aangegeven dat het doorbreken van de $26 zone geen makkelijke opgave zou worden. Deze zone kent een aantal topjes en bodems waardoor het een belangrijk niveau is geworden.

De beweging van afgelopen week bevestigt dit beeld. De eerste 2 dagen van de afgelopen week hebben gezorgd voor het kleine rode streepje vanaf de onderste lijn. Vervolgens krijgen we het zwarte stukje van de stijging van woensdag waarmee de bovenste lijn wordt doorbroken. Als laatste dan weer het rode stukje van de dalingen op donderdag en vrijdag die de koers terugbracht naar de onderste groene lijn. Voor komende week blijft de opgave voor de stieren hetzelfde, een herkansing!

In de week grafiek hadden de stieren voor deze week de opdracht om een nieuwe zwarte candle te produceren zodat de technische gesteldheid van de grafiek verder kon verbeteren en het vertrouwen in een nieuwe stijging een boost zou kunnen krijgen.

Zoals echter te zien is, is er van een zwarte candle geen sprake het werd uiteindelijk een rode. Het verschil ten opzichte van vorige week is niet bijster veel, slechts € 0.02, maar het is voldoende om voor twijfel te zorgen. De doorbraak van het 34 en 17 w. MA diende een stevig vervolg te krijgen om aan alle twijfel een einde te maken, met de huidige situatie is het nog steeds hinken op 2 gedachten. Zet de stijging door of slaan de beren toch weer terug?

De technische gesteldheid ligt er praktisch hetzelfde bij als vorige week, nog steeds positief maar afwachtend.

 • De RSI is sinds vorige week minimaal gedaald en staat nog steeds boven d e50
 • De MACD is eveneens iets gezakt maar de afstand tot de signaallijn is iets kleiner geworden
 • De geldinstroom beweegt zijwaarts boven de 50 en is zelfs ietsje gestegen

Ook in de weekgrafiek blijft de taak voor de stieren onveranderd, neem afstand van de beide MA door het produceren van een (stevige) zwarte candle.

Het mag geen verrassing zijn dat de uitkomsten in de € weekgrafiek identiek zijn aan die in de $- grafiek. Het enige verschil dat er is ligt in het gegeven dat ook deze week de performance van de €-weekgrafiek achterblijft bij die in $. In de $-weekgrafiek zien we een daling van slechts 0.11% waar die in de € -grafiek 1,06% bedraagt.

De € zilverbeleggers hebben het de laatste tijd dus een stukje lastiger dan de $ zilverbeleggers doordat de valutaverhouding in hun nadeel uitpakt. Het is voor de stieren in deze grafiek dus nog veel belangrijker dat zij aanstaande week echt gas gaan geven.

 

In de $-€ grafiek werd een paar weken geleden de daling ingezet omdat de stieren niet door de weerstand rond de 0.85 wisten te breken en het dalende 50 w. MA. De candle die toen ontstond was een echte top-candle en nu moeten de stieren proberen een nieuwe bodem te vinden.

Vorige week werd het 14 w. MA bereikt en de steunzone vanaf de 0.83. De stieren kregen de opdracht om de daling hier een halt toe te roepen om een verdere daling richting de 0.81 zone te voorkomen. Een blik op de grafiek laat zien dat die opdracht niet tot stand is gekomen. De rode candle die te zien is snijdt door de zone heen en beneden het 14 w. MA. Deze derde rode candle op rij brengt de koers beneden de steunzone en zal nu zeer waarschijnlijk leiden tot een verder daling richting de volgende zone. Een verdere daling wordt ook aangegeven vanuit de technische staat:

 • De RSI is verder weggezakt beneden de 50 in negatief trendgebied
 • De MACD lijkt de stijging naar de 0 lijn nu echt te hebben onderbroken en lijkt nu snel een top te willen realiseren
 • Het sentiment/momentum is vanuit positief trendgebied nu teruggevallen tot beneden de 50 naar negatief gebied

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver