Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 3 mei 2021

Na het wankele slot van vorige week kregen de stieren de afgelopen week een nieuwe kans om afstand te kunnen nemen van het 50 d. MA. Er werd al aangegeven dat dit een zware taak zou worden en die veronderstelling bleek niets teveel gezegd.

Op maandag wisten de stieren inderdaad hun beste hoefje voor te zetten en konden ze het 50 d. MA vasthouden ook al werd er die dag ook nog beneden het MA gehandeld. Met het slot probeerden ze de benodigde afstand te creëren van het MA. Aangezien dit wonderwel lukte werd die positieve flow ook op dinsdag vastgehouden en kon er eveneens op dinsdag een stapje vooruit gezet worden.

Met het stapje vooruit werd de afstand tot het MA verder opgerekt en bivakkeerde de koers inmiddels 5 dagen boven het MA zodat de kansen op een blijvende doorbraak aanzienlijk stegen. Na de maandag en dinsdag zag het er goed uit voor de stieren maar daar dachten de beren anders over. Woensdag werd lager gestart en vanaf de opening kwam er meteen negatieve druk op de zilverprijs. De beren gaven zich duidelijk nog niet gewonnen. De druk nam gaandeweg de dag verder toe zodat koers weer door het MA werd gedrukt en de doorbraak op de proef werd gesteld. Gelukkig konden de stieren voldoende kracht vinden om de daling te stoppen om tegen het slot van de handel de zilverprijs weer terug brengen tot boven het MA waar ook werd afgesloten.

Door de tegenactie van de beren werd duidelijk dat de stieren alert moesten blijven en dat zorgde op donderdag voor een zeer levendige handel. De zilverprijs prijs vloog die dag alle kanten op. Gestart werd boven het slotniveau van de woensdag, de stieren wisten gedurende de dag een winst te realiseren die vervolgens weer helemaal werd ingeleverd en omslag in een stevig verlies. Vanaf die klap omlaag wisten de stieren zich toch weer te herstellen om uiteindelijk alsnog met een zwarte candle te kunnen afsluiten, iets boven het slot van de woensdag.

Op woensdag en donderdag was er daarmee sprake van een hevig gevecht, een gevecht dat op vrijdag zou worden voortgezet. De stieren konden op vrijdag nog positief aan de dag beginnen met een licht hogere opening en een poging tot een stijging. Die positieve opening werd echter al snel de nek omgedraaid en de zilverprijs kwam weer onder hevige druk te liggen. Deze druk leidde tot een hernieuwde neerwaartse doorbraak van het MA. Deze doorbraak kon niet meer ongedaan gemaakt worden zodat voor het eerst in 8 dagen beneden het MA werd afgesloten.

Met het negatieve slot beneden het MA is de taak van de stieren een heel stuk zwaarder geworden. Komende week zullen zij alles uit de kast moeten halen om terug te kunnen keren boven het MA.

Net als in de $ dag-grafiek is ook in de € dag-grafiek sprake geweest van een zeer levendig gevecht.

De stieren hadden het hier al een stuk lastiger aangezien er vorige week al beneden het 50 d. MA werd gesloten. Ook deze week valt het slot beneden het MA zodat er voor de stieren qua opdracht weinig is veranderd voor aanstaande week.

Ook in de langere termijn grafiek werd aangegeven dat de stieren een herkansing zouden krijgen om afstand te nemen van zowel het 50 d. MA als de groene weerstandslijn. De vooruitzichten waren nog steeds gunstig maar dan moesten de stieren wel snel actie ondernemen.

De grafiek toont aan dat de stieren het wel geprobeerd hebben maar dat de uiteindelijke uitwerking niet echt succesvol was. Ondanks de verwoede pogingen van de stieren concentreerde zich de strijd toch weer rond het 50 d. MA en de groene weerstandslijn zodat van echt afstand nemen dus geen sprake was.

Het 200 d. MA is nog steeds stijgende en zal nu binnenkort het zich zijwaarts verplaatsende 50 d. MA gaan bereiken. Kruist het 50 d. MA beneden het 200 d. MA dan resulteert dat in een zeer negatief signaal. Het is dus zaak voor de stieren om dit met alle macht te voorkomen. Zij zullen de koers weer boven het 50 d. MA moeten tillen en er ook afstand van moeten gaan nemen.

De technische staat heeft een deukje opgelopen en de vooruitzichten staan er minder goed voor dan vorige week nog het geval was:

  • De RSI is nu teruggevallen tot op het 50 niveau en zal er bij een negatieve maandag beneden   duiken waarmee een verkoopsignaal ontstaat
  • De Koopkracht bevindt zich nog wel boven de verkoopkracht en beweegt nu zijwaarts
  • De MACD is iets teruggevallen sinds vorige week en lijkt richting de 0 lijn te gaan bewegen
  • De geldinstroom is afgelopen week beneden de 50 gevallen en probeert nu weer boven dit niveau te geraken
  • Het sentiment valt nu duidelijk terug vanaf hogere niveaus en zal (gezien de dalingshoek) snel de 50 gaan bereiken als de stieren het laten afweten

Het is 5 voor 12 voor de stieren zij zullen zich van hun beste kant moeten laten zien om een test en/of daling van het 200 d. MA te voorkomen.

 

In de Bollinger Bandengrafiek kregen de stieren de opdracht om de bovenste band naar boven te drukken door de zilverkoers er tegenaan te zetten. In plaats van de benodigde beweging omhoog werd er na de maandag en dinsdag een zwieper omlaag gemaakt nog voordat de bovenste band werd bereikt. Deze zwieper heeft een flink effect gehad op de Bollinger Banden, ze bewegen nu weer naar elkaar toe.

De zilverprijs heeft voorlopig steun gevonden op de midden-band en dit zullen de stieren zo moeten houden om een opwaartse beweging te kunnen voorbereiden.

 

Net als vorige week is de $26 zone in de slotstandengrafiek nog steeds een zone die niet makkelijk te breken is voor de stieren. De bovenste groene lijn heeft een verdere stijging voorkomen en de koers weer omlaag gedirigeerd waardoor de koers nu zelfs beneden de onderste groene lijn is gevallen.

De bewegingen van deze week maakt het er voor de stieren zeker niet gemakkelijker op. De zone heeft nu nog wat aan kracht gewonnen zodat deze steeds lastiger te kraken zal zijn. De stieren zullen de komende week meer overtuiging aan de dag moeten gaan leggen.

 

De slotopmerking in de weekgrafiek van vorige week was:

“Ook in de weekgrafiek blijft de taak voor de stieren onveranderd, neem afstand van de beide MA door het produceren van een (stevige) zwarte candle.”

Eén blik op de grafiek toont dat er van een stevige zwarte candle geen sprake is, in tegendeel, er staat een rode candle met een vrij lange upper shadow ten teken dat de aanval van de stieren is afgeslagen. De candle lijkt een kopie te zijn van die van vorige week die er eveneens voor zorgde dat er geen afstand kon worden genomen van de beide MA. Door de vrijwel identieke candle is de situatie voor de stieren, met betrekking tot aanstaande week, hetzelfde gebleven echter nu met een iets verslechterde technische staat.

  • De RSI is nu gaan dalen maar staat nog wel boven de 50
  • De MACD lijkt weer naar beneden te willen gaan krullen
  • De Geldinstroom is nu beneden de 50 gevallen naar negatief trendgebied en zal een negatieve impact hebben op de koersontwikkeling

 

De daling in de € weekgrafiek is iets kleiner uitgevallen dan in de $ weekgrafiek, de $-€ verhouding is dus eindelijk weer eens in het voordeel van de € zilverbeleggers uitgevallen.

Voor de rest is de grafiek identiek aan zijn tegenhanger in $ en ook hier ziet de technische staat er wat minder goed uit dan vorige week. De stieren zullen zich ook hier met man en macht moeten gaan inzetten om de koers boven het 34 w. MA te tillen en afstand daarvan te gaan nemen.

 

De $-€ grafiek toonde vorige week een zeer somber beeld voor de stieren. Een verdere daling richting de volgende steunzone leek het meest logische vervolg te gaan worden.

Deze verwachting leek aan het begin van de week ook te worden ingevuld. Direct aan het begin van de week zakte de koers verder naar beneden en leek snel op weg te gaan naar de volgende blauwe zone totdat er plots een ommezwaai kwam. Het negatieve sentiment ebde weg en de koers begon weer te stijgen.

De stijging wist door te zetten tot net boven de onderste lijn van de blauwe steun (nu weerstand) zone om daar uiteindelijk ook af te sluiten. Aanstaande week zal daarmee interessant worden om te volgen. Weten de stieren de zone ter heroveren of zullen de beren hem als stevige weerstandszone gaan gebruiken en de koers vanaf hier weer naar beneden slaan?

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver