Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 10 mei 2021

Vorige week vrijdag sloot de zilverkoers in ‘negatief’ gebied, een rode candle met een slot beneden het belangrijke 50 d. MA. Dit slot beneden het MA zorgde ervoor dat de taak voor de stieren aan het begin van deze week een stuk zwaarder werd dan bij de start van vorige week. Zij moesten dus zeer goed voorbereid het strijdtoneel gaan betreden.

De afgelopen week laat een zeer verrassend verloop zien. Bij de opening op maandag werd het 50 d. MA meteen heroverd en de tegenaanval van de stieren die daarop volgde werd onschadelijk gemaakt. Vanaf dat moment spoot de zilverprijs omhoog en wisten de stieren de zilverprijs zelfs even boven de $27 te laten kijken. Het slot kwam praktisch tegen de $27 aan tot stand zodat gesproken kon worden van een vliegende start van de week.

Zo’n flinke sprong omhoog schreeuwt natuurlijk om een tegenreactie en die kwam dan ook op dinsdag toen de beren probeerden om het verloren terrein terug te krijgen. Op het laagste punt van de dag was de winst van maandag bijna geheel verdwenen maar gelukkig konden de stieren wat veerkracht tonen zodat met een “beheerst” verlies boven de $26.50 gesloten kon worden. Na deze terugslag probeerden de beren het op woensdag nog een keer. Weer werd geprobeerd de $26 in het vizier te nemen maar ook nu konden de stieren voldoende tegengas geven om de slotkoers boven de $26.50 te houden. Ook deze aanval werd grotendeels afgeslagen.

Nu bleek dat de beren niet bij machte waren om echt door te drukken voelden de stieren zich sterk genoeg om er nog een extra stap tegenaan te gooien. Op donderdag werd opnieuw een lange zwarte candle geproduceerd die de zilverprijs nu opstuwde tot boven de $27.50 waarna het slot slechts iets lager tot stand kwam. Nu het eind van de week ( de vrijdag) weer aanbrak was de vraag of eenzelfde scenario voor de deur stond als op dinsdag? Het bleek dat de stieren goed voorbereid waren en niet van plan waren om zich de kaas van het brood te laten eten. Een tegenaanvalletje werd opgevangen om te proberen de $28 te bereiken. Dat lukte helaas niet, er kon wel onveranderd worden afgesloten waarmee de winst van donderdag werd vastgeklikt.

Afgelopen week is eindelijk afstand genomen van het 50 d. MA maar alertheid is geboden. Begin komende week zal er ongetwijfeld een tegenaanval opgezet worden, de stieren zullen deze moeten pareren!

Het verloop in de € zilvergrafiek is eveneens zeer positief te noemen. Ook hier werd voldoende afstand genomen van het 50 d. MA waarbij echter de vrijdag candle rood van kleur is geworden.

Het belangrijkste niveau hier lijkt het topje van februari te zijn op € 22.39. Als die overwonnen kan worden lijkt de weg vrij te zijn naar de top van de lange spike candle van begin februari op € 25.16.

De langere termijn grafiek die we vorige week zagen zag er zeer moeizaam uit en leidde daarom tot de opmerking dat het 5 voor 12 was voor de stieren. Zij moesten hun opperste best doen om een test van en/of daling naar het onderliggende 200 d. MA te voorkomen.

Gelukkig realiseerden ook de stieren zich dat er actie geboden was. Op maandag kwamen zij met uitstekende intenties naar het strijdperk en gooiden meteen de beuk erin. De afstand tot de $26 weerstandslijn, nu blauwe steunlijn, werd direct gecreëerd en vervolgens vastgehouden tot aan donderdag. Op donderdag en vrijdag werd er vervolgens nog een extra schepje bovenop gedaan zodat de $28 al in zicht begint te komen. Deze $28 is een belangrijke grens, weten de stieren deze te breken dan ligt de weg open naar de topjes die gemaakt zijn rond de $30.

Uiteraard weten de beren dit ook en zullen zij alles in het werk stellen om een doorbraak van die $28 grens te voorkomen. Door de positieve ontwikkelingen van afgelopen week is de technische staat van de grafiek flink opgeknapt en kan deze een verdere aanval van de stieren van steun voorzien.

 • De RSI is behoorlijk opgeveerd vanaf de 50 en zou nu zelfs richting de 70 kunnen koersen
 • De Koopkracht heeft zich weten los te maken van de Verkoopkracht en vertoont nu een stijgend verloop met een ADX (trendsterkte indicator) die inmiddels boven de 20 is gekomen
 • De MACD die vorige week nog afboog richting de 0 lijn is weer omhoog gedraaid en nadert nu het niveau van februari. Eenmaal daarboven ligt de weg open naar hogere niveaus
 • De Geldinstroom had moeite om boven de 50 te blijven maar lijkt nu een nieuwe aanval te hebben ingezet. Een stijgende geldinstroom is nodig om de aanval op de $28 voldoende slagingskansen te geven
 • Het Sentiment/Momentum dat vorige week nog dreigde weg te zakken is omgedraaid en lijkt weer richting extreem positief gebied te koersen.

Indien we naar de grafiek kijken dan lijkt begin aanstaande week een aanval op de $28 het meest voor de hand liggende scenario te worden.

 

In de Bollinger Bandengrafiek wisten de stieren vorige week de midden-band als steun te gebruiken zodat de kansen op een positief verloop in leven bleven. Dankzij deze steun kon direct op maandag de aanval op de bovenste band worden ingezet die gedurende de dag werd doorboord en daarmee wat opgerekt. De 2 rode dagen zorgden ervoor dat de koers weer beneden de bovenste band terecht kwam om nieuwe energie te laden.

De candle van donderdag en vrijdag pieken beiden boven de band uit zodat de mogelijkheid van een directe verdere stijging mogelijke wat hinder zal kunnen ondervinden. De midden-band is nu sterk stijgend en die zullen de stieren opnieuw als steun moeten gebruiken bij een eventuele terugval.

 

In de slotstandengrafiek werd geroepen voor meer overtuiging van de stieren om de zone rond de $26 te kunnen kraken. Die overtuiging werd direct aan het begin van de week op maandag ten toon gespreid met een forse doorbraak van de $26 zone.

Met deze doorbraak verandert het beeld aanzienlijk en lijkt de weg open te liggen tot aan de zone rond de $28. Die zone zou aanstaande week bereikt kunnen/moeten worden en dan zal blijken hoeveel power de stieren kunnen ontwikkelen voor een doorbraak van de belangrijke $28 zone.

Na de nieuwe rode candle van vorige week was de situatie er in de weekgrafiek niet beter op geworden. De taak voor de stieren bleef uiteraard hetzelfde maar de technische omstandigheden waren verslechterd. De afgelopen week werd dan ook met de nodige spanning begonnen.

Kijken we nu naar de grafiek dan kunnen we constateren dat de afgelopen week eindelijk een zeer degelijke was. De stieren lieten er geen gras over groeien en trokken vanaf het begin van de week ten strijde. Dat leverde een mooie zwarte candle op die eindelijk de zeer benodigde afstand creëert tot het 34 en 17 w. MA. Komende week zal het zaak worden om voort te borduren op dit positieve sentiment door er nog een mooie zwarte candle achteraan te gooien.

De technische staat is door de mooie candle van deze week verbeterd:

 • De RSI die richting de 50 dreigde te zakken is nu gedraaid en lijkt de weg naar boven weer gevonden te hebben
 • De MACD is naar de signaallijn gekruld en zal deze mogelijk al aanstaande week gaan kruisen waarmee dan een koopsignaal in positief trendgebied wordt afgegeven
 • De Geldinstroom die vorige week beneden de 50 was gevallen is opgekrabbeld en weer door de 50 gestegen. Een verdere stijging legt een mooie steun onder de koers

Zoals het er nu uit ziet zou een nieuwe zwarte candle het meest logisch zijn.

 

De ontwikkeling in de € weekgrafiek zag er wat problematischer uit dan in de $ weekgrafiek omdat de koers dichter bij het 34 w. MA was gekomen dan in de $ grafiek het geval was.

Ook de candle van deze week toont aan dat de € zilverbeleggers het wat zwaarder hebben. In de $ grafiek bodemt de zwarte candle op het 17 w. MA waar die candle in de € grafiek het 34 w. MA aantikt. De kansen op een negatieve doorbraak en een fors verkoopsignaal waren hier dus duidelijker aanwezig. De zwarte candle van deze week wordt hier daarom zeer dankbaar in ontvangst genomen. Ook al is de stijging een stukje kleiner dan in de $ grafiek, slechts 4,93% tegen 6,20% in de $ grafiek.

De valutaverhouding zorgt dus voor wat extra tegenwind in deze grafiek maar ook hier geldt dat de vooruitzichten voor een verdere stijging aanwezig zijn.

In de $-€ grafiek toonden de stieren vorige week een stevig teken van leven. Ze produceerden tegen de verwachting in een zwarte candle die de koers terugbracht tot op de blauwe steunlijn. Zodat de vraag gesteld werd of de stieren sterk genoeg zouden zijn om de steunzone te heroveren of dat de beren de zone zouden omtoveren naar een weerstandszone.

Het werd het laatste. De candle van afgelopen week is een lange rode candle die de koers terug voert tot beneden het laagste punt van de zwarte candle van vorige week. De rode candle slokt zijn voorganger helemaal op zodat er van een fikse ommekeer sprake is. Het heeft er alle schijn van dat de daling van de valutaverhouding aanstaande week zal worden voortgezet. Ook de technische gesteldheid van de grafiek heeft een nieuwe zware negatieve tik opgelopen:

 • De RSI de een bodem probeerde te maken is weer naar beneden gedraaid en nu onder het laagste punt van 2 weken geleden gekomen
 • De MACD heeft de draai bijna afgemaakt en zal aanstaande week zeer waarschijnlijk de signaallijn neerwaarts kruisen voor een vers verkoopsignaal in negatief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum is verder teruggevallen en zal ongetwijfeld extreem negatief trendgebied gaan bereiken.

De steunzone rond de 0.81 zou weleens zeer snel bereikt kunnen gaan worden misschien zelfs al aanstaande week tenzij de stieren een groot konijn uit een hoge hoed kunnen toveren.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver