Columns & Artikelen

Hysterie

by Diederik Schmull on 28/05/2021

‘When you’re going through hell, keep going’. (Winston Churchill)

Wisselvalligheid is nu eenmaal het kenmerk van welk leven dan ook. Daarom zal geen enkel levend wezen gespaard blijven van angst en hysterie. Men zal daarmee om moeten kunnen gaan. Zo is het leven! Dus telkens als het verlangen naar geborgenheid op de proef wordt gesteld, vanwege ‘het ondenkbare’, zoals een Pandemie, oorlog, ziekte of scheiding, dan moet het instinct voor zelfbehoud ervoor zorgen, dat het schijnbaar ‘onmogelijke’ toch werkelijkheid wordt. Opgeven is geen optie, want dan is het ‘einde verhaal’. Daarom is het, in deze bijzondere tijd, meer dan ooit zaak om het hoofd koel te houden. Men moet nooit het vertrouwen verliezen in de goede afloop der dingen. Nooit!

(St.LouisFED)(21/5/2021): DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD (VELOCITY) IS HELEMAAL INGESTORT. ALS HET GELD NIET ‘ROLT’ EN GEEN ‘HETE AARDAPPEL’ WORDT, DAN DUIDT DAT OP DEFLATIE, NIET INFLATIE.

Bovenstaande grafiek vertelt ons, dat zich een hysterische angst heeft meester gemaakt van de gemiddelde burger: men is uiterst voorzichtig geworden, spaart en lost schulden af. Elke economische opleving is kortstondig en zal niet lang duren. Maar dat staat los van wat de aandelen- en andere markten zullen doen. Markten zijn tot alles in staat, ongeacht macro-economische en bedrijfsresultaten. Vaak komt dat, omdat de Centrale Bank een ‘expansief’ monetair beleid blijft voeren. Meer of minder liquiditeit is van beslissende invloed op het gedrag van markten, zelfs als de economie slecht draait. Vele aandelen met wankele balansen, stegen, in het afgelopen jaar, het meest. Die werden populair op basis van hun vermeende resultaten over 10 of 20 jaar!

(StLouisFED)(27 April, 2021): M2 IS EEN BREDE MAATSTAF VAN DE TOTALE GELDHOEVEELHEID, DIE SCHERP IS TOEGENOMEN. MAAR DAT IS UITSLUITEND INFLATOIR, ALS DAT GELD OOIT WORDT UITGEGEVEN.


(SAGE POLICY)(Maart, 2021): DE BESPARINGEN, ALS PERCENTAGE VAN HET BESCHIKBARE INKOMEN, ZIJN OVERAL TER WERELD OMHOOG GESCHOTEN, VANWEGE DE ONZEKERHEID OVER DE TOEKOMST. HOEVEEL ZULLEN DE BELASTINGEN, BIJVOORBEELD, STRAKS STIJGEN? HOE HOOG WORDEN DE KOSTEN VAN DE SCHIJNBARE KLIMAATVERANDERING? DAT IS ALLEMAAL DEFLATOIR, NIET INFLATOIR.

De pandemie en de lockdowns brachten de wereldeconomie tot stilstand. Geen wonder, dat de gemiddelde burger nog moet bekomen van zo’n verschrikkelijke schok. Komt het ergste nog?Voorlopig zal men uiterst voorzichtig blijven. Een uiterst klein gedeelte van de wereldbevolking is pas gevaccineerd. De voortdurende virusmutaties en het grote aantal spookbedrijven zullen ervoor zorgen, dat het normale leven op zich zal laten wachten. Ondertussen is er weliswaar sprake van een heftige loon- en prijsstijging, als gevolg van tijdelijke knelpunten in de bevoorradingsketen, maar die zullen snel worden weggewerkt door overproductie en menselijke vindingrijkheid. Wie herinnert zich nog het tekort aan toiletpapier van een jaar geleden? Verder ligt het voor de hand, dat de monetaire en fiscale steunmaatregelen van de overheid zullen verminderen, zodra de Pandemie uiteindelijk verdwijnt. Dat is deflatoir, niet inflatoir. Het zou wel eens de moeder van alle liquiditeits-verkrappingen kunnen worden, net zoals een kater na dronkenschap.

 

Overigens zal de wereld mettertijd echt wel achter de ware toedracht komen van de Pandemie in Wuhan, ondanks alle tegenstribbelingen van de Chinese autoriteiten. Voor velen gaan nu de ogen open. Het laatste woord hierover is nog lang niet gesproken:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9618623/Fauci-NIH-confirm-600-000-public-money-went-Wuhan-two-weeks-Rand-Paul-row.html?ito=social-twitter_mailonline

Voor de pientere waarnemer, is er wel degelijk een beleidsverandering bij Centrale Banken merkbaar. Men is zenuwachtig geworden over excessieve speculatie en financiële hefbomen, die het evenwicht van het financiële systeem in gevaar kunnen brengen, zoals in 2008. Na de recente ongelukken bij GameStop en Archegos, die miljarden hebben gekost, staat de geloofwaardigheid van Centrale Banken, die immers de mogelijkheden schiepen van de gigantische liquiditeitsgolf, op het spel. De Bank of England liet onlangs duidelijk blijken, dat de monetaire verruiming (QE) zal moeten worden bijgedraaid. De ECB waarschuwde vorige week voor de extreme uitbundigheid in de financiële markten. Ook de stemming bij de functionarissen van de Amerikaanse Federal Reserve is al opvallend omgeslagen, waardoor enkelen lieten doorschemeren, dat men openstond voor een discussie over een verandering van het monetaire beleid.


(COMPOUND)(25 Mei, 2021): DE RENDEMENTEN VAN DE 10-JARIGE EN DE 30-JARIGE U.S. TREASURY STIJGEN AL 3 MAANDEN NIET MEER! DIT BETEKENT, DAT ALLE ANGST VOOR INFLATIE STRAKS ZOU KUNNEN VERDWIJNEN. DUS DE ‘REFLATION TRADE’ LIJKT GEEN LANG LEVEN BESCHOREN, IN TEGENSTELLING TOT DE ALGEMENE MENING!

(GAVEKAL): DIT GEEFT EEN BEELD VAN DE KERNINFLATIE (‘CORE INFLATION’) WEER, WAAROP DE AMERIKAANSE FEDERAL RESERVE HAAR MONETAIR BELEID BASEERT: DE INFLATIE LOOPT ALLERMINST UIT DE HAND. MEN KAN ZICH DUS ONTSPANNEN (‘RELAX!’).

(BLACK CUILLIN)(Mei, 2021): OOK DE CONSUMENTENPRIJSINFLATIE IN DE REST VAN DE WERELD LIJKT NOG HELEMAAL NIET ALARMEREND, MET ENKELE UITZONDERINGEN IN EXOTISCHE OORDEN.

(COMPOUND)(25 Mei, 2021),(StLouisFED)(21 Mei, 2021) & (WORTH)(26 Mei, 2021): HET GEMIDDELDE RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE U.S. TREASURY BLIJFT, NA EEN STIJGING VAN ENKELE MAANDEN, NU DUIDELIJK STEKEN BENEDEN HET NIVEAU VAN VORIG JAAR EN IS NOG VER BENEDEN DAT VAN ENKELE JAREN GELEDEN. DAT BETEKENT, DAT DEZE GIGANTISCHE, SUPER VEILIGE MARKT NOG HELEMAAL NIET BEZORGD IS OVER HOGERE INFLATIE. IS DIT EEN AANWIJZING VOOR EEN HERNIEUWDE RENDEMENTSDALING MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING?


(StLouisFED)(21 Mei, 2021)& (FELDER)(26 Mei, 2021): HET GEMIDDELDE RENDEMENT VAN DE 30-JARIGE U.S. TREASURY IS EVENEENS BLIJVEN STEKEN OP EEN NIVEAU, DAT LAGER IS DAN VORIG JAAR EN VER BENEDEN DAT VAN DE LAATSTE DECENNIA. IS DIT EEN AANWIJZING, DAT DE 40-JARIGE NEERWAARTSE TREND IN RENDEMENT, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, IN TACT BLIJFT? IN IEDER GEVAL, LIJKT EEN UITBRAAK VAN DEZE TREND NAAR BOVEN, WAT HOGERE GROEI EN HOGERE INFLATIE ZOU BETEKENEN, UITERST ONWAARSCHIJNLIJK. WEER EEN GEWELDIGE KOOPGELEGENHEID VAN DE LANGE U.S. TREASURY, DE ULTIEME ‘VEILIGE HAVEN’! MOCHT HET RENDEMENT DAARVAN RICHTING NUL GAAN, IN DE VOLGENDE CRISIS, DAN KOMT ER 40% WINST UIT DE BUS. DUS HET MAAKT NIET UIT, HOE LAAG DE COUPON IS, ALS HET, OP EEN GEGEVEN MOMENT, MAAR DAALT.

Vergeet niet, dat de boodschap van de markt van vastrentende waarden, en met name die van de U.S. Treasuries, welke het fundament en onderpand zijn van het financiële systeem, historisch gezien, veel betrouwbaarder is dan die van andere markten, zoals aandelen en grondstoffen. De laatste twee markten bleven vroeger hardnekkig stijgen, net voordat de instorting volgde. Het echte, conservatieve en niet-speculatieve Grote Geld heeft een hele goede neus voor naderend onheil en geeft vroegtijdige signalen. Tegenwoordig laten kwaliteitsobligaties ons duidelijk weten, dat alle hysterie omtrent een komende gierende inflatie, onterecht is. Verder lijkt de algemene mening over een vroegtijdig einde van de Pandemie, met haar talrijke besmettelijke mutaties, voorbarig. Die mening over een terugkeer naar het normale leven zal in de komende 6 tot 12 maanden op de proef worden gesteld. Hysterie zou zich dan heftig om zich heen kunnen grijpen.

(BARCHART)(26 Mei, 2021): iSHARES USD TREASURY BOND 20+YEAR ETF (TLT).

(VOOR EU-INGEZETENEN: DE IDTL UCITS ETF ):

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/272124/ishares-usd-treasury-bond-20-yr-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

PRACHTIG! EEN ENORME KOOPGELEGENHEID IN DEZE ‘MEEST GEHATE’ ETF. AL 40 JAAR LANG IS DE KUDDE NEGATIEF OVER DE LANGE U.S. TREASURIES, ONDANKS HET FANTASTISCHE BELEGGINGSRESULTAAT. TEGEN DE ALGEMENE MENING IN, BLEVEN DE RENDEMENTEN DALEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING. DATZELFDE OVERKWAM DE LANGE JAPANSE STAATSOBLIGATIE (JGB), DE ‘WIDOW-MAKER’, WAAR ELKE SPECULATIE OVER EEN EINDE AAN DE RENDEMENTSDALING, IN DE AFGELOPEN 30 JAAR, IS STUKGELOPEN, MET DE NODIGE TIJDELIJKE ONDERBREKINGEN. OVERIGENS DAALT DE GEMIDDELDE RENTE IN DE ONTWIKKELDE LANDEN AL 800 JAAR!

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018

Bovendien wordt niemand helaas een dagje jonger (vergrijzing) en wordt de prijs van o.a. de smartphone, die pas 15 jaar bestaat, steeds goedkoper. Technologische vernieuwing is heel deflatoir. Om maar te zwijgen over de wereldwijde overcapaciteit van alles en nog wat. Vliegtuigen en cruiseschepen komen nu grootscheeps terecht bij de schroothandelaren. Vele winkelcentra en kantoren verdwijnen. Dat is allemaal deflatoir, niet inflatoir en wordt ook niet afgetrokken van het gepubliceerde Bruto Binnenlands Product (BBP). Verder is de wereldschuld, als gevolg van de Pandemie, helemaal de spuigaten uitgelopen. Schuld is niets anders dan het naar voren halen van uitgaven en dat is dus groei-vertragend. Elke bubbel in wereldschuld heeft daarna geleid tot lagere economische groei en lagere inflatie, vaak zelfs tot deflatie.

Ondergetekende heeft vroeger, in de jaren ’70, nog eens echte inflatie meegemaakt. De lonen en consumentenprijzen gingen jaarlijks met 15 tot 20% omhoog! Dat was nog eens wat anders dan die paar procent van tegenwoordig, waarover sommigen nu zo hysterisch worden.


(ADVISORPERSPECTIVES)(April 2021): HET EFFECTENKREDIET BIJ FINANCIEELE INSTELLINGEN HEEFT EEN NIEUW HOOGTEPUNT BEREIKT. DE TREND DAARVAN LOOPT IN GANZENPAS MET DE S&P 500 AANDELENINDEX. DAARNAAST KOPEN BEDRIJVEN MASSAAL HUN EIGEN AANDELEN IN, VOORNAMELIJK MET GELEEND GELD, AANGEMOEDIGD DOOR DE FISCALE RENTEAFTREK DAARVAN. OVER KUNSTMATIGHEID GESPROKEN!

Het hoge effectenkrediet is de achilleshiel, oftewel een mogelijk fatale zwakke plek, van de huidige aandelenmarkten. Dat krediet heeft immers peperdure aandelen als onderpand, als gevolg van de langste opgaande stierenmarkt in de geschiedenis: een kunstmatig kaartenhuis, dat in elkaar stort, zodra de natuur opeens besluit om een einde te maken aan luilekkerland. Er bestaan geen ‘permanente’ hoge waarderingen. Record lage rentes zijn nooit eeuwig. Centrale Banken zijn niet almachtig. Geen enkele recessie of depressie is ooit door hen voorkomen. Uitstel is geen afstel. De hysterie van afkicken ligt nog voor ons.

(BITCOIN)(BTC)(26 Mei, 2021): DE RECENTE INSTORTING VAN DE PRIJS VAN BITCOIN EN ANDERE CRYPTOS WAS VOORAL TE WIJTEN AAN DE DEKKINGSOPVRAGING (MARGIN CALLS). IS DIT EEN VOORLOPER VAN MOGELIJK HETZELFDE BIJ DE TORENHOGE BEURSKOERSEN? ‘THE TREND IS YOUR FRIEND, UNTIL IT ENDS’.

Vele aanhangers van Cryptos blijven stug geloven, dat de toekomst daarvan rooskleurig blijft. Zoals Robert Breedlove (Parallax Digital), die Bitcoin, in de komende 10 jaar, ziet stijgen naar 12.5 miljoen USD. Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook. Dat is helaas iets van alle tijden! Men kan het sommige mensen natuurlijk niet kwalijk nemen, dat zij een afkeer hebben van het huidige banksysteem en daarom hun hoop hebben gevestigd op een onafhankelijk ‘peer-to-peer’ systeem, dat steeds meer waard schijnt te kunnen worden, om welke reden dan ook.

https://www.kitco.com/news/2021-05-21/Bitcoin-price-to-hit-307k-by-October-then-12-5-million-by-2031-Robert-Breedlove.html

De mens heeft in het verleden herhaaldelijk zijn gezond verstand verloren. Gouden bergen beloven en gebakken lucht verkopen, komen heel vaak voor. Gokken is toch zo ‘leuk’! Een instructief overzicht (!):

https://investoramnesia.com/2021/05/23/times-of-fraud-mania-chicanery/

Ook de miljardair, Carl Icahn (83), met een netto vermogen van zo’n $ 20 miljard, heeft aangekondigd om binnenkort misschien $ 1 miljard aan Cryptos aan te schaffen. Let op het woord ‘misschien’:

https://www.thestreet.com/crypto/news/carl-icahn-says-cryptocurrency-is-here-to-stay

En, niet te vergeten, het klassieke boek van Mackay: ‘The madness of crowds’:

https://www.amazon.co.uk/Extraordinary-Popular-Delusions-Harriman-Definitive/dp/0857197428/ref=pd_sbs_3/258-5784914-3102969?pd_rd_w=hGyQg&pf_rd_p=1469375b-13b4-495f-86c1-e268482be980&pf_rd_r=XYY138SGASW26MZ1XJ2S&pd_rd_r=ced37ed4-c645-4ec4-9558-c45eaf95a82e&pd_rd_wg=05lwu&pd_rd_i=0857197428&psc=1


(INVESTING.COM)(25 Mei, 2021) & (MANCINI)(26 Mei, 2021): HET TECHNISCHE BEELD IN DE GOUDSECTOR IS OP KORTE TERMIJN VERBETERD, VOORAL VANWEGE EEN MOGELIJKE DALING IN OBLIGATIE-RENDEMENTEN: WANT DAT ZOU BETEKENEN, DAT DE VERWACHTE ECONOMISCHE HAUSSE EN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE RENTE- EN INFLATIE-STIJGING, UITBLIJVEN. EEN DEFINITIEVE TREND-UITBRAAK VAN GOUD NAAR BOVEN MOET ECHTER NOG PLAATSVINDEN.

Het zou ook heel verwonderlijk zijn, als Goud het in de ‘everything bubble’ zou laten afweten. Maar men moet een eventuele stijging naar 2.500 USD echter zien als de laatste der Mohikanen, voordat het weer een lange tijd in de wachtkamer zal belanden. Er komt echt geen hyperinflatie, behalve in enige exotische landen. ‘Echt gelddrukken’ zonder een activa-ruil (‘asset swap’), wat de basis vormt voor de monetaire kwantitatieve versoepeling (‘quantitative easing – QE’), is en blijft, in beschaafde landen, verboden en zou trouwens politieke zelfmoord zijn. Het rente- en dividendloze Goud heeft trouwens, in de laatste 50 jaar, ook een enorme bubbel achter de rug en krijgt, in de volgende deflatoire crisis, ook tegenwind, vanwege de wereldwijde golf van margestortingen (‘margin calls’).

Maar de directievoorzitter van Guggenheim Partners ($ 270 miljard onder beheer), Scott Minerd, verwacht toch een exponentiële stijging in de prijzen van edele metalen, naar  $5.000 tot $ 10.000 voor Goud. Hij staat bekend om zijn boute uitspraken. Wie weet, zeker op langere termijn!

https://www.metalsmine.com/news/1083762-ultimate-gold-price-target-is-5000-10000-says-guggenheims?reset=1

 


(GOLDHUB)(25 Mei, 2021): DE GOUDPRIJS IN USD.: GOUD VERDIENT EEN PLAATS IN ELKE PORTEFEUILLE, ONGEACHT DE PRIJS, ALS VERZEKERING TEGEN HET ONDENKBARE. WAT KENNELIJK GOED IS VOOR CENTRALE BANKEN, MOET OOK GESCHIKT ZIJN VOOR DE GEMIDDELDE BELEGGER, DIE ZIJN KOOPKRACHT, OP HEEL LANGE TERMIJN, WIL VEILIG STELLEN. MAAR IN EEN DEFLATOIRE CRISIS MOET MEN DE EVENTUELE PRIJSDALING OP DE KOOP TOE NEMEN, NET ZOALS BIJ EEN SCHILDERIJ VAN OUDE MEESTERS, DIE SOMS UIT DE GRATIE RAAKT.

(BROOKS)(DAILY SHOT)(Maart/Mei 2021): DE U.S. DOLLAR IS, NA DE RECENTE VERZWAKKING, AANTREKKELIJK. HET IS DE WERELDWIJDE ‘VEILIGE HAVEN’ IN ONZEKERE TIJDEN EN STAAT HOGER DAN 10 JAAR GELEDEN, MAAR NOG VEEL LAGER DAN 20 JAAR GELEDEN. DE MEESTE WERELDSCHULD LUIDT IN U.S. DOLLARS, WAT NIETS ANDERS BETEKENT, DAN DAT MEN ‘SHORT’ IS OP DE DOLLAR. IN DE VOLGENDE CRISIS, MOET MEN ZICH DUS WEER ‘INDEKKEN’, WAT EEN HOGERE DOLLAR TOT GEVOLG HEEFT. VERDER STEL EENS VOOR, DAT DE EURO, DE VALUTA ZONDER LAND, OOIT WEER WANKELT, NET ZOALS IN 2012. DAN BREEKT DE HEL LOS!

Het ziet er naar uit, dat de U.S. Dollar voorlopig weinig heeft te vrezen van enige echte concurrentie: van alle activa in de wereld, is 59% in Dollars, 20% in Euros, 6% in Yen, 5% in Pound Sterling en 2% in de Chinese Yuan. Een echte valuta vereist een militair sterk land, die daarachter staat, zonder kapitaalcontroles en liefst met een onafhankelijke rechtspraak en democratie. Daarom blijft de U.S. Dollar, voor onbepaalde tijd, de wereldvaluta bij uitstek. Alles draait immers om vertrouwen. Wie vertrouwt nou de valuta van een autocratie met een 1-partij-systeem of van een unie, die geen land is, geen leger heeft en waarvan sommige lidstaten zelfs, gedurende kortere of langere tijd, worden bestuurd zonder een zittende regering, vanwege tijdrovende coalitievorming?

In de afgelopen 10 jaar, is 96% van alle valuta’s ter wereld, minder waard geworden tegenover de U.S. Dollar. Die van Venezuela en Zimbabwe devalueerden vorig jaar alleen al met 70%. Dat kwam, omdat het monetaire beleid in de meeste landen veel soepeler is dan dat van Amerika. Alles is relatief! In de huidige wereld van ‘zwevende’ valuta’s, is er sprake van een officiële of niet-officiële koppeling met de U.S. Dollar voor de meeste valuta’s, zelfs voor de Chinese Yuan, om te proberen hun Dollarinkomsten en/of uitgaven enigszins in evenwicht te brengen. In talloze landen, is de Amerikaanse Dollar allang wettig betaalmiddel. Ondergang van de Dollar? Kom nou!

Dus hysterie in spannende tijden over alles en nog wat, zoals de ondergang van de wereld, is nu eenmaal een natuurlijk onderdeel van het leven. Hoop doet weliswaar leven, maar dat is geen strategie. Men moet doelbewust streven naar het succesvol opvangen van de klappen. Daarbij is dromen van een andere toekomst onontbeerlijk. Men moet blijven proberen om vooruit te kijken en niet teveel aandacht besteden aan de schijnbaar onaangename realiteit. Doe die televisie uit en kijk niet naar je smartphone. Niets is zo belangrijk als meditatie en ontspanning!

 

MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor hier nadere gegevens onderaan het Blog in de voettekst.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2022 of later. Een epidemie duurt meestal 2 of 3 jaar, ondanks eventuele en al of niet gedwongen massa-vaccinatie.

DIEDERIK SCHMULL, 28 mei 2021 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Diederik SchmullHysterie