Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 31/05/2021

Ook de afgelopen week waren alle ogen gericht op het $28 niveau, het niveau dat, voor de stieren, als weerstand en door de beren mogelijk als laatste verdedigingslinie wordt gezien.

Na de val beneden deze grens van vorige week vrijdag moesten de stieren deze week opnieuw proberen om een doorbraak te forceren.

De dag-grafiek laat zien dat de handelsrange waartussen de zilverprijs afgelopen week bewoog zeer beperkt is geweest, van grofweg de $27.50 tot aan $28.10 met een uitschietertje naar boven midweeks.

Het gevecht om de $28 is nog steeds niet beslist, er is deze week zowel boven als beneden dit niveau gehandeld met een slot op vrijdag dat er nipt boven ligt. Van een doorbraak is echter geen sprake het lijkt meer op een soort van wapenstilstand, een zijwaartse beweging binnen een bepaalde range.

De candle van vrijdag is interessant aangezien de beren blijkbaar probeerden om eenzelfde kunstje uit te halen als vorige week vrijdag. Deze keer waren de stieren er echter op voorbereid en wisten zij de aanval van de beren te neutraliseren, zij brachten de zilverprijs vervolgens in een uitstekende uitgangspositie voor aanstaande week. Indien de stieren er nu nog een schepje bovenop zouden kunnen doen zou de doorbraak begin komende week eindelijk gerealiseerd kunnen worden.

Vergelijken we de $ met de € dag-grafiek da kunnen we constateren dat wat in de $ grafiek de $28 grens is, in de € dag-grafiek het € 23 niveau is. Net als in de $ grafiek is ook hier min of meer een zijwaartse actie ontstaan tussen de €22.50 en de € 23+ waarna op vrijdag een slot werd gerealiseerd dat exact op de € 23 ligt.

De vooruitzichten voor een doorbraak begin aanstaande week zijn ook hier aanwezig. Het zal aan de stieren zijn om deze ook definitief tot stand te brengen.

 

In de wat langere termijn dag-grafiek van 1 jaar werd vorige week nog gemeld dat de technische staat er zeer aardig bij lag maar dat er hier en daar wel wat haarscheurtjes te zien waren. Het was daarom belangrijk dat de stieren een nieuwe aanvalspoging op de $28 lijn zouden gaan uitvoeren.

Die aanval werd (zoals in de grafiek te zien is) wel op touw gezet maar de echte daadkracht daarbij ontbrak zodat het ontaarde in een zijwaartse beweging rondom de $28 grens. Er wordt wel op de deur gebonsd maar deze wordt (nog) niet ingetrapt! Met het slot van afgelopen week is de voet nu weer tegen de deur gezet, het enige dat nu ontbreekt is een stevige uithaal om hem in te trappen.

 

 

In de technische gesteldheid is sinds vorige week eigenlijk vrij weinig veranderd, er zijn zowel wat verbeteringen als verslechteringen te zien:

 • De RSI is eerst iets aangetrokken en beweegt de laatste dagen zijwaarts tegen de 60 aan
 • De koopkracht is iets verder teruggevallen maar staat nog steeds ruim boven de verkoopkracht die ook iets is gezakt
 • De MACD heeft een licht verkoopsignaaltje afgegeven omdat deze door de signaallijn is gezakt al is dit wel ruim boven de 0 lijn gebeurd
 • De Geldinstroom is beneden de 50 gedaald en bevindt zich nu in negatief trendgebied. In de laatste dagen lijkt zich wel een bodempoging af te tekenen zodat de 50 in zicht blijft
 • Het Sentiment/Momentum is na het ontstaan van de negatieve divergentie toch nog wat verder onder druk komen te liggen en lijkt nu een daling richting de 50 te ondergaan

Vanuit de technische gesteldheid kunnen de stieren nog steeds wat steun verwachten bij een doorbraak poging. Als zij erin slagen om begin komende week (maandag of uiterlijk dinsdag) fors door de $28 te breken zullen de seinen weer op groen springen. Dan kan een snelle stijging naar de weerstandslijn boven de $29 de volgende stap worden.

 

In de Bollinger Bandengrafiek heeft de zijwaartse beweging van afgelopen week ervoor gezorgd dat de midden-band heeft kunnen bijsluiten. De candles van donderdag en vrijdag hebben de band min of meer aangetikt en als steun gebruikt. Bij de candle van vrijdag is goed te zien dat de low ($27.48) beneden de band lag maar dat de stieren er in slaagden om de koers er weer boven te tillen om daarna dicht bij de hoogste dagkoers te kunnen afsluiten.

Deze candle is eigenlijk wat de grafiek nodig heeft, wel dienen de stieren dan voor een degelijk vervolg te gaan zorgen. Een stevige zwarte candle op maandag en/of dinsdag is nodig om de  bovenste band, die nu weer naar binnen draait, te bereiken en omhoog te duwen.

 

In de slotstandengrafiek werd vorige week al aangegeven dat de stieren opnieuw in de herkansing moesten gaan en dat is inderdaad wat zij de afgelopen week deden. Vanaf het laagste punt vorige week vrijdag wisten zij de zilverprijs op slotbasis terug te brengen tot midden in de weerstandszone.

Ook hier is dit een ideale uitgangspositie voor een doorbraak van de zone, er is immers nog maar weinig nodig om boven de bovenste lijn te geraken. Indien deze lijn wordt gebroken kan er een snelle opmars naar de volgende plaatsvinden waarna dan het spel pas echt op de wagen komt.

Als de zilverprijs door de bovenste groene lijn breekt wordt een zijwaartse periode van bijna een jaar afgesloten en kan de stijging van de $12 naar de $ 29 wellicht herhaald worden maar nu vanaf de $29

De candle van vorige week zorgde in de weekgrafiek voor een dompertje, dit was niet wat werd verwacht of gewenst, een zeer lange upper shadow met een minuscule body. De candle betekende een potentiële top candle en dat is iets dat je als belegger liever niet ziet.

Het lijkt erop dat de stieren zich dat ook goed realiseerden, zij wisten gelukkig een rode bevestigings-candle te voorkomen en een zwarte te realiseren. De zwarte candle van deze week had wel wat groter mogen zijn maar laten we blij zijn dat er geen rode staat.

Deze zwarte candle heeft een licht positieve invloed op de technische staat:

 • De RSI is weer iets verder gestegen en staat nu weer boven de 60
 • De MACD is eveneens wat verder opgeklommen in positief trendgebied
 • De Geldinstroom is vanaf het niveau van vorige week iets gezakt maar staat wel nog steeds boven de 50

Voor aanstaande week wordt er een nieuwe opvolgende zwarte candle verwacht.

 

Ook in de € weekgrafiek zagen we dezelfde teleurstellende zwarte candle verschijnen met de dreiging van een potentiële top.

De stieren wisten ook hier de rode candle te voorkomen en een zwarte te produceren. Door deze zwarte candle is de technische gesteldheid weer iets verbeterd:

 • De RSI is naar boven afgebogen en bevindt zich nu boven de 60
 • De MACD heeft nu wel wat moeite gekregen met de signaallijn die terug lijkt te vechten al vindt dit wel ruim boven de 0 lijn plaats
 • Het Sentiment/Momentum heeft de stijging boven de 50 voortgezet al is het maar lichtjes

Volgende week mag ook hier op basis van de technische gesteldheid een positieve zwarte candle worden verwacht.

Voor de $-€ grafiek werd voor deze week een verdere daling verwacht omdat de grafiek er nog steeds vrij zwakjes uitzag.

In de grafiek zien we dat die daling er inderdaad kwam en dat de candle nu zelfs wat dieper is geweest en de steunlijn al bijna heeft aangetikt. Wat aan deze rode candle wel positief is, is dat de stieren er toch in slaagden om vanaf dat lage niveau een stijging te realiseren die de koers weer terugbracht tot op de 0.82. Dit niveau lijkt toch steeds meer het aangewezen niveau te zijn voor de stieren waar zij (op slotbasis) een bodem willen forceren.

De vraag is natuurlijk of ze dat gaat lukken nu de koers steeds vanaf lagere niveaus omhoog getild moet gaan worden. Kijken we naar de technische staat van de grafiek dat staat die er nog steeds slecht bij en lijkt een verdere daling onvermijdelijk:

 • De RSI blijft beneden de 50 hangen al zakt deze wel niet echt verder weg
 • De MACD staat nog steeds beneden de signaallijn op een verkoopsignaal beneden de 0 lijn in negatief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum is nog wat verder beneden de 20 gezakt in extreem negatief trendgebied

Zolang er geen (eerste) signaaltjes zijn van een stabilisatie of ommekeer in de indicatoren zal een verdere daling het meest voor de hand liggende scenario zijn.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver