Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 07/06/2021

En weer is er een week voorbij waarin het gevecht om de $28 werd voortgezet.

Na de zwarte candle met de lange lower shadow van vorige week vrijdag moest deze week leiden tot de definitieve doorbraak van het niveau. De stieren moesten wel een dag langer wachten om tot actie te kunnen overgaan aangezien op maandag geen handel plaatsvond wegens een feestdag in de VS.

Het verlengde weekend gebruikten de stieren blijkbaar om wat extra brandstof te tanken want op dinsdag rukten de stieren gestaag op naar hogere standen. Vanaf de $28 grens werd de koers opgewerkt tot een stand van $28.71 zodat alles eindelijk koek en ei leek. Leek, want ineens was de koek op en viel de koers ook weer gestaag terug naar het openingsniveau.

Wat aan het eind van de dag resteerde was het omgekeerde spiegelbeeld van de vrijdag candle. Opnieuw een zeer klein lichaam maar nu met een zeer lange upper shadow. Een candle die de positieve verwachtingen van de vrijdag candle de kop indrukt en de koers toch weer terugdrong richting de $28 .

De candle van woensdag bleef relatief dicht bij huis. Er werd wat omhoog en omlaag gehandeld en het slot kwam uiteindelijk iets boven de $28 grens tot stand. De omzet was daarbij een behoorlijk stuk lager dan op dinsdag zodat deze zwarte candle niet heel breed gedragen werd. Een doorbraak van een belangrijk niveau zal met een fiks volume gepaard moeten gaan zodat de doorbraak overtuigend is en brede steun krijgt van de beleggers. Bij de woensdag candle was dit absoluut niet het geval zodat de beren hun kans namen om op donderdag vol in de aanval te gaan.

De omzet op donderdag trok behoorlijk aan en de koers werd omlaag gehaald. De beren probeerden een forse tik uit te delen door de koers zelfs richting de $27 grens te duwen. Gelukkig konden de stieren enigszins tegenstand bieden ook al kon een slot beneden de $28 niet worden voorkomen.

De vrijdag stond vervolgens in het teken om te proberen de $28 niet uit het oog te verliezen. Er werd hard gewerkt om de zilverprijs weer naar de $28 grens te krijgen maar na een hoogste stand van $27,98 moest toch weer een slot beneden de $28 worden geaccepteerd.

Ook na deze week is de strijd nog steeds niet beslecht zodat het gevecht de komende week zal worden voortgezet.

Wat in de $ dag-grafiek met de $28 grens gebeurde zien we in de € dag-grafiek terug rond het €23 niveau. Ook hier zal de strijd aanstaande week worden hervat.

 

In de langere termijn dag-grafiek werd vorige week aangegeven dat bij een forse doorbraak van de $28 grens de seinen voor een verdere stijging op groen zouden springen. Die gehoopte forse doorbraak van de $28 grens kwam er op dinsdag maar helaas kon die niet worden vastgehouden zodat het groene sein niet kon worden gegeven.

De flinke rode candle van donderdag gooit zelfs wat zand in de ronkende motor. Door deze candle werd er weer afstand genomen van de weerstandlijn. De deur naar hogere koersen werd weliswaar ingetrapt maar de beren sloegen hem met die candle weer even hard dicht. Het is door de candle van vrijdag dat de stieren nog altijd kan houden op de gewenste doorbraak maar de tijd begint nu wel enigszins te dringen.

  • De RSI is afgezakt tot op het 50 niveau en heeft hier (vooralsnog ) steun weten te vinden zodat deze in positief trendgebied blijft
  • De Koopkracht heeft een lager topje gemaakt en daalt iets maar staat wel nog steeds boven de verkoopkracht
  • De MACD die nog steeds op een verkoopsignaaltje staat omdat die door de signaallijn is gevallen beweegt zich langzaam omlaag in positief trendgebied
  • De geldinstroom heeft zich afgelopen week weer boven de 50 weten te werken en zou nu verder omhoog moeten bewegen
  • Het Sentiment/Momentum heeft het 50 niveau niet kunnen houden en bevindt zich er nu iets beneden

De technische gesteldheid staat nog steeds overwegend positief maar de trend is wel licht verzwakkend zodat de stieren nu snel werk moeten maken van een serieuze doorbraak om de positieve flow te kunnen behouden.

De Bollinger Banden laten na afgelopen week weer een beweging naar elkaar toe zien, de banden versmallen dus weer!! Zo’n versmalling in de banden is normaal gesproken een voorbode van een heftige aanstaande beweging. De veer wordt ingedrukt waarna deze met een fikse knal ontspant.

Belangrijk voor de stieren bij zo’n beweging is dat de koers zich ten tijde van de ontspanning in het bovenste deel bevindt, dus boven de belangrijke midden-band, zodat de beweging omhoog gericht zal zijn. Nadat de koers op donderdag de onderste band heeft aangetikt slaagden zij er op vrijdag in om de koers terug te brengen boven de midden-band, klaar voor een opwaartse uitbraak?

 

In de slotstandengrafiek leken de vooruitzichten perfect voor een uitbraak naar boven met een zilverkoers die zich precies tussen de beide groene lijnen bevond. Het kwam er helaas niet van! De beren wisten de deksel stevig op de pan te houden en ze waren zelfs in staat om de zilverprijs (op donderdag) terug te dringen tot beneden de groene weerstandszone.

De vrijdag zorgde er tenslotte voor dat de week toch weer binnen de groene zone kon worden afgesloten. Uit de bewegingen van de afgelopen week blijkt eens te meer dat deze zone zeer belangrijk is en de strijd hevig is om een doorbraak te kunnen forceren. Aanstaande week zullen de stieren wederom de aanval moeten kiezen.

 

In de weekgrafiek werd de verwachting uitgesproken voor een nieuwe zwarte candle maar zoals in de grafiek te zien is valt deze daar helaas niet te bewonderen. In plaats van een zwarte candle is er een rode geproduceerd.

De vorm van de candle bestaat uit een relatief kleine body en een lange upper en lower shadow. Dit betekent dat zowel de stieren als de beren hebben geprobeerd terreinwinst te boeken maar dat ze beiden daarin niet zijn geslaagd al hebben de beren wat meer aan hun strijd overgehouden. De candle is daarmee een doji candle, een candle die aangeeft dat de strijdende partijen zich min of meer in evenwicht hielden, een onbesliste strijd.

De strijd zal dus aanstaande week voortgezet moeten worden waarbij de technische staat nog steeds een voordeel legt bij de stieren.

Net als in de $ weekgrafiek zien we ook in de € weekgrafiek een doji candle, een min of meer onbesliste strijd.

De technische staat wijst ook hier nog steeds in de richting van de stieren zodat voor volgende week toch weer een zwarte candle het meest voor de hand liggende scenario lijkt te zijn.

In de $-€ grafiek werd vorige week afgesloten met de volgende opmerking:

 

“Zolang er geen (eerste) signaaltjes zijn van een stabilisatie of ommekeer in de indicatoren zal een verdere daling het meest voor de hand liggende scenario zijn”.  

 

Voor afgelopen week werd dus eigenlijk opnieuw een rode candle verwacht en dan eigenlijk ook nog een die de steunzone zou kunnen binnendringen. Dit scenario werd echter niet opgevolgd of ingevuld, in plaats van een rode candle ontstond er een zwarte, en ook nog een vrij flinke.

De zwarte candle van deze week zorgt ervoor dat de eerste signaaltjes van een stabilisatie of ommekeer nu aanwezig zijn. De zwarte candle heeft een hogere koers bereikt dan zijn 2 voorgangers, ook al kon dat niveau (nog) niet worden vastgehouden, het is wel een teken dat zich iets begint te ontwikkelen, namelijk een potentiële dubbele bodem.

Deze dubbele bodem bovenop de steunzone moet nog meer gestalte gaan krijgen maar de eerste aanzetten lijken aanwezig te zijn. De technische staat is nog overwegend negatief maar dat lijkt de stieren er niet van te weerhouden om iets te proberen.

Volgende week wordt een belangrijke om te gaan volgen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver