Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 05/07/2021

Na de zijwaartse bewegingen rond het $26 niveau van vorige week en vooral de strijd om het behoud van het 200 d. MA werd voor afgelopen week een nog steviger gevecht verwacht waarbij de beren een doorbraak van het MA zouden proberen te forceren.

Op maandag werd, na een positieve opening, de aanval door de beren ingezet op het 200 d. MA   maar die werd mooi gecounterd door de stieren zodat er, tegen de verwachting in, een zwarte candle werd toegevoegd aan de grafiek. Met de candle van maandag namen de stieren wat afstand van het MA, een positieve ontwikkeling.

Van die ontwikkeling waren de beren duidelijk niet gediend, zij keerden op dinsdag zeer gemotiveerd terug op het strijdtoneel. Vanaf de opening werd de aanval gezocht en sneuvelde het 200 d. MA al vrij snel. De zilverprijs werd naar een stand gedrukt van $25.58 ruim beneden het MA en het laagste punt sinds april van dit jaar. Het zag er daarmee niet goed uit maar de stieren toonden veerkracht en wisten de koers richting het eind van de handel toch weer terug te zetten boven het MA.

De aanval op het MA was afgeslagen maar de strijd natuurlijk nog niet over. De stieren beseften dit en trokken op woensdag na de opening ten aanval om de beren de wind uit de zeilen te nemen. Ze slaagden erin om een zwarte candle te realiseren waarmee weer afstand werd geschapen tot het MA en ruim boven de $26 kon worden afgesloten. Deze stap voorwaarts zorgde voor het vertrouwen zodat ook op donderdag een stap omhoog kon worden gezet. Hierbij werd zelfs even boven de $26.50 gekeken maar de beren weigerden zich gewonnen te geven en sputterden steeds flinker tegen. Het gevolg hiervan was dat alle winst weer verloren ging en er uiteindelijk zelfs licht negatief werd afgesloten, ook nu was de strijd nog steeds niet gestreden.

Het zou aankomen op de laatste handelsdag van de week, hoe gemotiveerd waren de stieren?

De opening op vrijdag was vlak en wat aarzelend, daarna kregen de stieren toch een overwicht en konden zij gestaag terreinwinst realiseren. Opnieuw kon boven de $26.50 gehandeld worden tot aan een stand van $26.70. Vanaf daar ontstond er weer wat koersdruk zodat uiteindelijk afgesloten werd op $26.50. Met een 200 d. MA op $25.79 ziet dat er positief uit voor het begin van aanstaande week.

Komende week zullen de stieren moeten voortborduren op de ingezette stap en het 50 d. MA op de korrel gaan nemen.

Evenals in de $ grafiek zien we ook in de € dag-grafiek een positieve ontwikkeling waarbij wat afstand genomen kon worden van het 200 d. MA. In tegenstelling tot de $ grafiek is in deze grafiek de aanval op het 50 d. MA al ingezet en is deze zelfs al even doorbroken op vrijdag.

Het doel voor de stieren is hier om aanstaande maandag/dinsdag het 50 d. MA te doorbreken en er meteen afstand van te nemen.

 

De wat langere termijn dag-grafiek zag er vorige week niet al te best uit zodat de volgende opmerking werd gemaakt:

Op basis van de technische gesteldheid lijkt op dit moment een stabilisatie op de steunzone mogelijk het hoogst haalbare te zijn voor de stieren’

In het eerste deel van de week bleek inderdaad dat het stabiliseren van de koers rond de $26 en nipt boven het 200 d. MA de nodige moeite kostte. Op een gegeven moment vond er echter een omslag plaats die werd ingeluid op woensdag en vervolgens (voorlopig ) werd afgemaakt op vrijdag. De handel op vrijdag kenmerkt zich door een paar positieve punten, zo kon er wat afstand genomen worden van het 200 d. MA en de steunlijn maar kon tevens het 14 d. MA worden doorbroken, een aanvullend koopsignaaltje.

Door de ontwikkeling van afgelopen week is er wat verbetering opgetreden in het negatieve beeld van de grafiek, het is nog steeds overwegend negatief maar wel minder.

 • De RSI klimt nu duidelijk richting de 50 maar heeft deze nog niet bereikt
 • De Koopkracht trekt iets aan maar blijft voorlopig nog beneden de verkoopkracht
 • Ook de MACD ligt nog steeds beneden de 0 lijn in negatief gebied maar er lijkt zich wel steeds meer een bodem af te tekenen
 • De Geldinstroom heeft een bodem gemaakt op het 20 niveau maar staat nog ver van de 50 af op 28.77 dus zal nog fors aan de bak moeten
 • Het Sentiment/Momentum klimt uit extreem negatief gebied en zal nu moeten doorstijgen richting de 50

Komende week zal er een extra stap gemaakt moeten worden door de stieren, het ziet er wat beter uit maar ze zijn er nog lang niet.

 

In de Bollinger Bandengrafiek zagen we vorige week de al verwachte zijwaartse consolidatie maar werd tevens opgemerkt dat de koers boven de midden-band geduwd moest worden om een verdere daling af te wenden. Aan het eind van de week op donderdag en vrijdag probeerden de stieren de midden-band te bereiken, deze kon op vrijdag al nagenoeg worden aangetikt maar de benodigde doorbraak was nog een stap te ver.

Gezien de stand van zaken op dit moment zouden de stieren begin aanstaande week een doorbraak kunnen proberen te forceren.

In de slotstandengrafiek werd een spannende week verwacht voor wat betreft het wel dan wel niet houden van de steunzone. Een daling beneden de zone zou een daling richting de $25 betekenen.

De stieren slaagden er afgelopen week in om de steunzone te houden en krachten te verzamelen om op de laatste dag van de week de koers er boven weg te zetten. De aanzet tot een uitbraak is nu gegeven maar zal aanstaande week een stevig vervolg moeten gaan krijgen. Indien het de stieren lukt om begin komende week progressie te boeken zou de weerstandszone wel eens zeer snel dichterbij kunnen komen.

Ook in de weekgrafiek was aan het eind van vorige week de stemming voor afgelopen week vrij somber te noemen. Er was uitgesproken dat de stieren hopelijk steun konden putten uit de nog steeds (licht) positieve technische staat van de grafiek.

Als we de candle van deze week bekijken dan hebben de stieren zich goed gehouden maar de candle geeft ook aan dat het niet van een leiendakje is gegaan. Het 34 w. MA is behoorlijk onder druk komen te liggen getuige de lower shadow van de candle en het 17 w. MA heeft een verdere stijging weten tegen te houden. De zilverprijs zit op dit moment gevangen tussen de beide MA maar deze gevangenschap zal waarschijnlijk van zeer korte duur zijn. Komende week zal de koers één van beide MA op slotbasis gaan doorbreken waarmee de richting voor de komende weken kan worden bepaald

Op de technische gesteldheid van de grafiek heeft de zwarte candle van deze week een positief effect gehad zodat de kansen weer iets in meer in het voordeel van de stieren zijn gedraaid.

 • De RSI is wat verder aangetrokken boven de 50 en staat dus weer iets hoger dan vorige week
 • De MACD is wel iets verder weggezakt maar bivakkeert nog steeds ruim boven de 0 lijn
 • De Geldinstroom is nu door de dalende trendlijn gebroken en genereert daarmee een aanvullend koopsignaaltje

De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat we een slotstand boven het 17 w. MA zullen gaan zien.

In de € weekgrafiek is de ontwikkeling van afgelopen weke positiever dan in de $ weekgrafiek. In de $ grafiek is de koers gevangen tussen de beide MA en hier zien we dat de candle van afgelopen week inmiddels door het 17 w. MA heen is gebroken en er ook boven heeft weten af te sluiten.

Het beeld oogt qua koers wat steviger en zet de deur wat verder open voor een positief vervolg. Deze verwachting wordt ook nog steeds gevoed door de positieve technische staat van de grafiek:

 • De RSI klimt wat verder in positief trendgebied, weg van het 50 niveau
 • De MACD beweegt nu zijwaarts boven de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum Is afgezakt tot nipt beneden de 50 maar een positieve week kan dit snel laten herstellen

 

De $-€ grafiek laat de afgelopen weken een spannend en interessant beeld zien. Na de forse uitbraak van 2 weken geleden volgde vorige week een reactie in de vorm van een rode candle die de koers liet terugzakken tot op de steunlijn. Naast deze ontwikkeling hebben we bovendien te maken met een potentieel dubbele bodem/W patroon dat steeds meer vorm kan gaan krijgen.

Vorige week werd aangeven dat de stieren de afgelopen week een belangrijke stap zouden kunnen gaan zetten. Gevraagd was een zwarte candle en het liefst een flinke! De candle werd inderdaad zwart van kleur en de grootte van de candle mag er eveneens zijn indien we de upper shadow meetellen. Het slot van de candle ligt rond het niveau van het slot van de lange zwarte candle van 2 weken geleden zodat de rode candle van vorige week is geneutraliseerd. De volgende stap zal nu een aanval op de eerste weerstandlijn moeten zijn waarna de tweede het zware obstakel wordt om te overwinnen. Indien de weerstandlijn op 0.86 met kracht overwonnen kan worden lijkt een afronden van het W-patroon mogelijk slechts nog een formaliteit te worden.

De technische gesteldheid van de grafiek staat er in elk geval goed genoeg voor om de stieren een extra zetje te geven voor een volgende zwarte candle:

 • De RSI is iets boven de 50 weer omhoog gedraaid en heeft een zee aan ruimte voor zich voor een verdere stijging
 • De MACD is de 0 lijn zeer dicht genaderd en zou deze komende week misschien al positief kunnen kruisen
 • Het Sentiment/Momentum heeft verder afstand genomen van de 50 en kan nu richting extreem positief gaan stijgen

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver