Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 12/07/2021

Na de zwarte candle aan het eind van vorige week was de stemming voorzichtig positief gedraaid zodat de verwachting werd uitgesproken dat de stieren zouden kunnen voortborduren op de ingezette stap omhoog om het 50 d. MA op de korrel te gaan nemen.

Omdat de beurzen op maandag gesloten waren kregen de stieren zelfs één dag langer om een goed strijdplan uit te werken. Dat plan leek op dinsdag vrij aardig in elkaar te steken; er werd hoger geopend en de zilverprijs werd inderdaad omhoog gestuwd richting het 50 d. MA. Op een hoogste stand van $26.91 was het feest echter plotseling over.

De daling werd weer ingezet en al vrij snel werd negatief gehandeld. Aan het slot van de handel was nagenoeg de gehele winst van de vrijdag ervoor weggepoetst en waren de stieren dus weer terug bij af. Op woensdag werd het scenario van dinsdag nog eens dunnetjes overgedaan. De stieren mochten opnieuw hoger openen en hopen op een stap omhoog om uiteindelijk weer met lege handen achter te blijven. Alle gerealiseerde winst verdween op deze 2 dagen als sneeuw voor de zon, het aardig frustrerend voor de stieren.

Ook de donderdag liet geen ander beeld zien, al waren de stieren nu niet eens bij machte om een stap omhoog te kunnen zetten. Vanaf de opening zat de druk er meteen op en werd de weg richting het 200 d. MA ingeslagen. Het MA werd niet bereikt maar dat kon slechts een kwestie van tijd zijn. Het bereiken van het 200 d. MA werd bewaard voor de vrijdag. Na de opening dook de koers verder omlaag om uiteindelijk een niveau te bereiken van $25.82 slechts $0.02 boven het MA. Blijkbaar vonden de stieren deze stand welletjes en waren zij nog steeds bereid om het belangrijke MA te verdedigen. Een tegenaanval werd ingezet en stapje voor stapje werd de zilverprijs hoger gezet om uiteindelijk af te sluiten op $26.26 ruim boven het 200 d. MA.

De stieren hebben het 200 d. MA nu 4 weken achter elkaar weten te verdedigen en een doorbraak weten te voorkomen. Het heeft er langzaam de schijn van dat het 200 d. MA intact zal blijven en dat er een belangrijke bodem is of wordt gevormd. Indien de komende week het 50 d. MA kan worden aangevallen en misschien zelfs overwonnen zou dat weleens een zeer belangrijke indicatie voor de rest van dit jaar en 2022 kunnen zijn.

De vorm van de candles in de € dag-grafiek zijn uiteraard gelijk aan die van de $ dag-grafiek alleen de plaatsing daarvan verschilt iets. Vorige week werd hier het 50 d. MA al op de korrel genomen en ook de afgelopen week was dat het geval.

Op dinsdag werd boven het 50 d. MA geopend en geprobeerd meteen afstand daarvan te nemen maar net als in de $ grafiek was de schwung er ineens uit en werd de winst weer prijsgegeven om negatief af te sluiten. De rest van de week zakte de koers steeds verder weg richting het 200 d. MA dat overigens bij lange na niet werd bereikt. Het slotakkoord op vrijdag was ook hier positief zodat weer zeer belangstellend naar aanstaande week wordt gekeken.

In de langere termijn dag-grafiek zag het er na de positieve afsluiting van vorige week wat beter uit en werd uitgekeken naar een volgende stap omhoog.

Die stap omhoog kwam er ook inderdaad (zoals we hierboven zagen) maar draaide uit op een teleurstelling. Het 50 d. MA werd niet bereikt, in plaats daarvan zakte de koers terug beneden de steunlijn tot net boven het 200 d. MA. Dankzij de candle van vrijdag wist de zilverprijs toch boven het 200 d. MA, de steunlijn en zelfs het 14 d. MA te blijven. Op het eerste oog lijkt het erop dat de beren de koersontwikkeling stevig in handen hebben en elke stijging in de kiem weten te smoren maar deze ontwikkeling kan ook betekenen dat de steunzone goed wordt aangestampt zodat deze een zeer solide basis kan gaan vormen voor een nieuwe stijgingsgolf.

Vergelijken we de technische gesteldheid van de grafiek met die van vorige week dan zien we dat deze ondanks de rode candles van deze week toch wat verbeterd is:

  • De RSI heeft een kleine dip gemaakt maar lijkt de weg naar de 50 weer te hebben ingeslagen. De RSI staat slechts iets lager dan vorige week
  • De Verkoopkracht is verder gedaald sinds vorige week en staat nu nog maar een net boven de koopkracht
  • De MACD is iets verder gestegen richting de 0 lijn en heeft nu zelfs de signaallijn doorkruist, een koopsignaal
  • De Geldinstroom is verder gestegen richting de 50 en zou deze, bij een positieve maandag en/of dinsdag, al begin komende week kunnen bereiken.
  • Het Sentiment/Momentum heeft de stijging eveneens voortgezet richting de 50

Een positief begin van de week kan ervoor zorgen dat er een aantal groene signalen in de technische gesteldheid ontstaan waaruit de stieren extra kracht kunnen putten.

 

In de Bollinger Bandengrafiek was de zilverprijs de belangrijke midden-band tot op een haar na genaderd zodat voor afgelopen week min of meer een doorbraak daarvan werd verwacht. Die doorbraak kwam er op dinsdag inderdaad maar deze kon jammer genoeg niet worden vastgehouden. De doorbraak was slechts van korte duur waarna de koers er weer snel beneden wegzakte. Gedurende de rest van de week bleef de zilverkoers wel in de buurt van de midden-band en bewoog deze met de band mee omlaag. De candle van vrijdag schept opnieuw de verwachting dat we aanstaande week een aanval en hopelijk doorbraak mogen verwachten.

Na het slot boven de steunzone werd in de slotstandengrafiek van vorige week een verdere stijging niet alleen voor mogelijk gehouden maar eigenlijk ook verwacht.

Die verdere stijging kwam er overduidelijk niet, de slotkoers van vorige week vrijdag bleef het hoogste punt van de afgelopen weken omdat de zilverkoers terugviel tot in de steunzone. Ook hier zijn de stieren dus min of meer terug bij af en zullen zij opnieuw alles in het werk moeten zetten om naar boven uit de steunzone te breken.

In de weekgrafiek zagen we 2 zwarte candles op rij, beiden met een lower shadow die door het

34 w. MA priemde maar waarvan de body er boven bleef. Deze ontwikkeling leek erop te duiden dat de stieren het 34 w. MA als streep in het zand beschouwen een lijn die ten koste van alles verdedigd moet worden. Omdat het 17 w. MA er slechts iets boven lag met de zilverprijs er tussenin werd verwacht dat het 17 w. MA de afgelopen week overwonnen zou kunnen worden.

De candle van deze week heeft eenzelfde vorm als zijn 2 voorgangers, een lower shadow die door het 34 w. MA priemt maar een body die er boven blijft. Ook al is de koers ruim boven het 17 w. MA geweest erboven afsluiten bleek toch nog te veel van het goede te zijn zodat de stieren aanstaande week op herhaling kunnen gaan.

De technische gesteldheid van de grafiek blijft de stieren een steuntje in de rug geven zodat de kansen vooral aan de bovenkant te vinden zijn.

  • De RSI staat nog steeds boven de 50 en is sinds vorige week nauwelijks iets gezakt
  • De MACD is iets verder gedaald maar staar wel nog steeds ruim boven de 0 lijn al neemt de afstand tot de signaal nu wel iets toe
  • De geldinstroom handhaaft zich boven de dalende magenta lijn en het 50 niveau. Het is sinds vorige week slechts minimaal teruggezakt

Ook in de € weekgrafiek viel de ontwikkeling tegen, er was meer verwacht. Het positieve hier is dat de koers zich wel heeft weten te handhaven boven of (qua slotkoers) op het 17 w. MA.

Omdat de grafiek er toch nog steeds overwegend positief bij blijft liggen wordt ook hier voor komende week een nieuwe poging verwacht om hogere regionen te bereiken.

De $-€ weekgrafiek is de afgelopen weken het bestuderen meer dan waard. Na de forse uitbraak boven de weerstand-, nu steunzone, volgde er een rode terug-test candle en daarna een nieuwe zwarte candle waarmee de terug-test als geslaagd kon worden bestempeld.

Na de zwarte candle van vorige week zouden we afgelopen week eigenlijk een nieuwe zwarte candle hebben moeten zien die de koers richting de volgende weerstandlijn had moeten duwen maar die is uiteindelijk niet gerealiseerd. De aanval op de weerstandlijn is weliswaar ingezet maar kon niet worden volgehouden. Op een gegeven moment werd het verzet van de beren zo groot dat de koers toch weer werd teruggeworpen en er uiteindelijk zelfs licht negatief werd afgesloten.

Deze rode candle gooit een klein beetje roet in het eten maar er is nog geen man overboord. Het slot van deze week is slecht minimaal lager dan dat van vorige week zodat het aanstaande week alsnog makkelijk zou kunnen worden hersteld. De vooruitzichten voor een aanval en doorbraak van de eerstvolgende weerstandlijn blijven dus onverminderd van kracht. Temeer daar er vanuit de technische staat van de grafiek voldoende steun geboden blijft worden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver