Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 24/08/2021

De laatste candle van vorige week zorgde voor een mooie stap van herstel zodat werd gehoopt dat dit wat perspectief zou openen voor de start van afgelopen week.

Direct na de opening op maandag probeerden de beren het gewonnen terrein van vrijdag te heroveren door de zilverprijs opnieuw onder druk te zetten. Het lukte ze om de koers terug te werpen tot beneden de $23,50 maar toen trapten de stieren op de rem en begon de zilverprijs weer langzaam te stijgen. Stapje voor stapje werd omhoog gekeken totdat uiteindelijk toch nog positief kon worden afgesloten.

De veerkracht van de stieren kreeg op dinsdag een vervolg met een stijging richting de $24 die net niet werd bereikt. Op $23,95 was de benzine in de motor op en namen de beren het stuur weer over. De gerealiseerde winst werd ingeleverd en er werd negatief gesloten. De ontwikkeling van maandag en dinsdag was niet waarop werd gehoopt zodat het verloop op deze twee dagen zeer teleurstellend was. De stieren konden duidelijk geen vuist van betekenis maken.

De teleurstellende ontwikkeling kreeg zijn weerklank in de rest van de week. De beren kregen nagenoeg vrij-spel en wisten dat zeer goed te benutten. Elke dag werd de zilverprijs aangevallen en aan het eind van de dag stap voor stap lager weggezet.

De candle van vrijdag vertoont een aparte vorm. Was het vorige week een lange zwarte herstel candle, deze keer is het een candle met een kleine body en een lange lower shadow. Een candle die lijkt op een potentiële hammer oftewel bodem candle. Of deze candle echt een potentiële bodem markeert zal begin aanstaande week duidelijk moeten worden. Er zal dan meteen een omslag in de trend duidelijk moeten worden door het produceren van een zwarte candle en dan ook nog het liefst eentje met een gedegen koerswinst. Of dit het geval zal zijn is, gezien de zwakte van de stieren, een zeer groot vraagteken.

Het beeld in de € dag-grafiek verschilt uiteraard amper met dat van de grafiek in $ voor wat betreft de overall trend. Op dagelijkse basis is er evenwel toch wat verschil te zien.

Zo is er op dinsdag een zwarte candle geproduceerd waar die in de $ dag-grafiek rood was. Ook is de bodem van vorige week donderdag hier niet gepasseerd terwijl dat in de $ grafiek wel het geval was.

Dit betekent dat de € grafiek het verhoudingsgewijs iets beter heeft gedaan dan zijn tegenhanger in $ hetgeen ongetwijfeld te danken is aan de verbeterde verhouding van de $ t.o.v. de €. Ook hier zullen de stieren het komende week echter zeer lastig krijgen.

 

Uit de update van vorige week bleek al uit de wat langere termijngrafiek dat de stieren het absoluut niet makkelijk hadden, ze hadden meer dan hun handen vol aan het houden van de steunzone. Voor de afgelopen week werd daarom ook aangeven dat :

“ De stieren krijgen de lastige taak om de steunzone nu te houden. Een terugkeer in het dalende kanaal lijkt voor nu wellicht het maximaal haalbare resultaat te zijn “    

 Uit de grafiek blijkt dat zelfs de terugkeer in het dalende kanaal te hoog gegrepen was voor de stieren. Omdat een terugkeer in het kanaal voor perspectief zou zorgen voor een stijging naar de bovenkant van het kanaal werd dit vakkundig tegengehouden door de beren. Met de candles van dinsdag en woensdag is wel geprobeerd door te dringen tot in het kanaal maar de beren verijdelden dit zodat het kanaal nu is terug-getest en er opnieuw afstand van genomen is. Het kanaal zal vanaf nu een aanzienlijke weerstand kunnen gaan vormen.

Het beeld in de grafiek is er net als de koersbeweging niet beter op geworden, het negatieve karakter heeft aan kracht gewonnen.

 • De RSI heeft de stijgingspoging afgebroken en valt terug naar extreem negatief gebied
 • De Verkoopkracht trekt weer aan en de Koopkracht buigt neer beneden
 • De MACD is beneden de signaallijn weer naar het zuiden gedraaid
 • De Geldinstroom die steun probeerde te vinden op een stijgende lijn is daar nu weer doorheen gezakt en kan op weg gaan naar extreem negatief gebied
 • Het sentiment/Momentum heeft de stijging boven de dalende lijn afgebroken en is nu op weg naar de stijgende lijn die waarschijnlijk zal worden doorbroken

Voor komende week is de kans groot dat de zilverprijs zal doorzakken richting de steunzone rond de $22,50, de zone die vorige week al werd getest met de lange rode maandag-candle.

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week vrijdag afstand genomen van de onderste band nadat deze eerst dienst had gedaan als glijbaan voor de zilverprijs. In de update van vorige week werd al aangegeven dat een eventuele terugkeer boven de belangrijke midden-band zeker niet makkelijk zou worden. Deze opmerking bleek een fors understatement te zijn!!

De herstelpoging van de stieren kwam bij lange na niet eens in de buurt van de midden-band zodat het er vrij grimmig uitziet voor aanstaande week. Gezien het verloop van afgelopen week moet gevreesd worden voor een verdere teruggang richting de onderste band. Het hoogst haalbare voor de stieren zal vermoedelijk een zijwaartse beweging zijn om de rust wat te kunnen laten terugkeren in het koersverloop. Daarna kan pas aan een stijgingspoging worden gedacht.

 

In de slotstandengrafiek werd aangegeven dat de stieren de opgave hadden om de weerstandlijn rond het $24 niveau te heroveren. De grafiek laat zien dat de stieren echter niet eens in buurt zijn kunnen komen van deze lijn zodat hun missie heeft gefaald.

De grafiek laat zien dat de huidige situatie zeer belangrijk is. De zone waar de koers zich nu bevindt zal koste wat kost gehouden moeten worden om een diepe val richting de $19 te voorkomen. Beneden deze zone is er in de afgelopen 3 jaar geen noemenswaardige steun te bekennen zodat een verdere daling vanaf dit niveau zeer snel zou kunnen gaan!

De candle van vorige week in de weekgrafiek was weliswaar rood van kleur maar de vorm daarvan opende toch wat positieve mogelijkheden. De cande heeft de vorm van een hammer, een potentiële bodem-candle die een snelle omkeer in de trend kan aangeven. Een hammer dient echter opgevolgd te worden door een zwarte candle hetgeen nu, duidelijk genoeg, niet het geval is.

Het zou een valse start kunnen zijn maar de hammer verliest nu wel aan kracht. Zolang de koers boven het laagste punt blijft is een trenddraai nog mogelijk maar het snelle karakter daarvan door de hammer is nu voorbij. De technische gesteldheid van de grafiek is in zwaar weer terecht gekomen:

 • De RSI is beneden de magenta lijn gedoken waarmee de dalingssnelheid is verhoogd
 • De MACD is verder weggezakt beneden de 0 lijn waarmee een snelle draai naar positief gebied is verkeken
 • De Geldinstroom is nu ook in negatief gebied terechtgekomen beneden de 50. De stijgende magenta lijn zou (als redder in nood) steun kunnen bieden

De verwachting voor aanstaande week is niet al te hoog gespannen. Het gebied rond de $22 zal steun moeten bieden (bodems op $21.81, $21.96 en vorige week $ 22.28) om een (snelle) daling richting de $19 te voorkomen

Zoals al in de dag-grafieken aangehaald heeft de valuta verhouding in het voordeel van de € zilver beleggers gewerkt. De daling in de $ weekgrafiek is 2.80 % en in de € weekgrafiek 1.99 % zodat de negatieve ontwikkeling in deze grafiek wat gedempt is geworden.

Ook al is de daling wat gedempt de uitwerking daarvan op de technische gesteldheid is identiek aan die van de $ grafiek.

 • De RSI Is ook hier ruim beneden de 50 terecht gekomen in negatief trendgebied
 • De MACD is sinds vorige week ook beneden de 0 lijn terecht gekomen en is deze week iets verder gedaald
 • Het Sentiment/Momentum is inmiddels afgedaald tot extreem negatief gebied

In de € weekgrafiek is het gebied rond de € 19 – € 19.50 het gebied dat steun zal moeten bieden.

 

De $-€ grafiek is al een aantal maanden/weken zeer interessant om te volgen omdat er twee patronen zijn die met elkaar de strijd zijn aangegaan. Het grootste patroon is een dubbele bodem oftewel W patroon waarvan de top van eind maart de belangrijkste horde is(was) die genomen diende te worden. In dit W-patroon ontstond op een gegeven moment een potentieel dubbele top patroon, de top van eind maart en de recente topvorming in juli, tegen de weerstandlijn van 0.85. Met de candle van deze week lijkt het grotere W-patroon de strijd in zijn voordeel te hebben beslecht. De doorbraak van de 0.85 en daarmee tevens de vermelde toppen zorgt ervoor dat het dubbele top patroon is geneutraliseerd.

De zwarte candle van deze week opent de weg voor stieren om op te rukken naar de volgende weerstand die we op 0.86 tegenkomen. Deze weerstand wordt gevormd door de 2 toppen uit sept. en okt./nov vorig jaar. Indien deze weerstand eveneens (snel?) doorbroken kan worden zal het W-patroon (met een terugkeer naar het startniveau op 0.93) steeds meer vorm krijgen. De technische staat van de grafiek is met de zwarte candle van deze week verder verbeterd:

 • De RSI is door het magenta lijntje gebroken en genereert daarmee een koopsignaal. Deze zou nu op weg kunnen naar extreem positief gebied rond en vooral boven de 70
 • De MACD nestelt zich steeds meer boven de 0 lijn in positief trend gebied en neemt bovendien steeds meer afstand van de signaallijn (rood)
 • Het Sentiment/Momentum dat al enige tijd in extreem positief gebied bivakkeerde is opnieuw naar boven gedraaid tot boven de 91
 • In de grafiek heeft het 14 w. MA het 50 w. MA positief doorbroken waarmee een golden cross tot stand is gekomen, een belangrijk koopsignaal voor langere termijn beleggers

Op basis van de het bovenstaande zou een nieuwe zwarte candle het meest voor de hand liggen.

 

Mededeling: komende 3 weken geen TA van zilver

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver