Columns & Artikelen

In De Vierde Volte

by Gastauteur on 20/09/2021

Habemus vaccinam!

En? Krijgen we nu ons oude normaal terug?

Duh.

In 1997 – toen je de bananenrepublieken nog op de vingers van één hand kon tellen (vandaag kom je handen te kort) – laten Neil Howe en William Strauss het profetische The Fourth Turning: An American Prophecy’ op Moeder Aarde los. Daarin voorspellen ze hoe Amerika (en ook wel een beetje de rest van de wereld) een fundamentele maatschappelijke en economische transformatie moet ondergaan, ergens vanaf 2005 à 2010. Met een kritieke ‘climax’ rond 2020 en een bevrijdende ‘resolution’, een ‘oplossing’, rond 2025/26.

Cycli

‘The Fourth Turning’ van Howe en Strauss draait om generationele cycli in zowel de Amerikaanse als de wereldgeschiedenis. Die cycli omspannen min of meer een mensenleven, telkens zo’n 80 à 90 jaar. Binnen elke cyclus onderscheiden ze vier omwentelingen, om de 20 à 22 jaar. [In die zin doen ze denken aan de seizoenen van Kondratiev.] De vier kenteringen heten ‘High’ (hoogtepunt), ‘Awakening’ (spirituele bewustwording), ‘Unraveling’ (getroebleerde periode van individualisme tegen de afbrokkelende institutionele machten) en tot slot ‘Crisis’ (waarbij de maatschappij tot het gaatje gaat).

Waarna, opnieuw, een herboren cyclus aan wendingen volgt.

Binnen elke rotatie vindt ook een generatiestrijd plaats. Howe en Strauss zijn trouwens de bedenkers van de term ‘millennials’ (in hun boek ‘Millennials Rising: The Next Great Generation uit 2000).

Anno 2021

draaien we mee in de grofweg vierde draaiing van de lopende cyclus. De vorige vierde kanteling, aldus Howe en Strauss, begon met de crash op Wall Street in 1929 en bereikte een climax met het einde van de Tweede Wereldoorlog (1945).

Hier en nu, in het eerste kwadrant van de éénentwintigste eeuw, hoeven we niet ver te zoeken naar ijkpunten voor een vierde keerpunt.

Waar het einde van de jongste derde ommekeer te situeren valt aan het begin van deze eeuw (met de implosie van de dotcombubbel en de aanslagen van 9/11 als ‘ontrafeling’), is de vierde omslag, de ‘crisis’periode, gestart met de ‘War on Terror’. Waarop dan de GFC (Great Financial Crisis) van 2007-2008 en, jawel, de COVID-19-pandemie van 2020-… volgen.

Het intergenerationele conflict vind je in deze vierde kering terug in de artistieke(?) Generation Z (de Zoomers, hé), die met haar uitgesproken bewustzijn qua identiteit, emotionele intelligentie, gender- en andere gelijkheid, antiracisme, community en sharing, …, ‘ok, boomer’- en wokegewijs ingaat tegen de overheersende tegenpolen van de vorige generaties.

Tijd voor een lijntje,

een tijdlijntje.

1997

In 1997 (lees: in 1997 dus) schreven Howe en Strauss al: “History is seasonal, and winter is coming”. (Waar hebben we dàt nóg gehoord?)

En euh … wannéér precies komt die winter?

Wel, elke wende doet er zo’n 20 à 22 jaar over. Gerekend vanaf pakweg 2007, en deterministisch als we zijn, zweten we dus nog minstens een handvol jaren die vierde zwenk uit!

Howe en Strauss zelf hanteren (nogmaals: in 1997!) volgende timing: “If the Crisis catalyst comes on schedule, around the year 2005, then the climax will be due around 2020, the resolution around 2026.”

2005: déjà vu. De bankencrisis dateert van 2007-2008, ja, maar de eerste symptomen werden reeds in 2005 zichtbaar (genegeerd), zoals de vastgoedzeepbel en de hoge huishoudschulden die leidden tot de subprime mortgage crisis.

2020: óók al een aha-erlebnis.

Rest ons:

2025

Op John Mauldins ‘2020 Virtual Strategic Investment Conference’, in mei vorig jaar, liet Neil Howe zich ontvallen: “Fourth turnings tend to be driven by wars”.

Vraag is: zijn we vandaag, met die slepende pandemie, niet een heel klein beetje in oorlog, met een onzichtbare vijand, zoals dat heet?

Of hint Howe op een geopolitiek gewapend conflict (met China?)? Of krijgen we nu weer dat geleur van de Taliban aan de voordeur? Of komt er, gezien de spagaat tussen Reps en Dems, in Amerika zelf een intern conflict? Een burgeroorlog? Secession War 2.0? Was de bestorming van het Capitool, begin januari, een voorspel?

Al in ‘The Fourth Turning: An American Prophecy’ zelf, in 1997(!), waarschuwen Howe en Strauss dat (alvast voor Amerika) – en wij zetten zelf een en ander in vetjes – de “[r]emnants of the old social order will disintegrate. Political and economic trust will implode. Real hardship will beset the land, with severe distress that could involve questions of class, race, nation, and empire. . . The very survival of the nation will feel at stakeSometime before the year 2025, America will pass through a great gate in history, commensurate with the American Revolution, Civil War, and twin emergencies of the Great Depression and World War II.

The risk of catastrophe will be very high. The nation could erupt into insurrection or civil violence, crack up geographically, or succumb to authoritarian rule. If there is a war, it is likely to be one of maximum risk and effort — in other words, a total war.

Slik.

En wees gerust, de dag dat de Charging Bull aan de voordeur van de New York Stock Exchange in vuur en vlam wegsmelt, slaan sowieso roet en as neer op de financiële markten van ons Avondland.

Cataclysme

Of hint Howes & Strauss’ profetie op een ander soort oorlog? Eén waarbij het oude politieke, sociale en financieel-economische bestel wordt gesloopt en er iets nieuws wordt opgebouwd? Creatieve destructie, conform de cancel culture? Denk maar aan Joe Bidens ‘Jobs and Recovery Plan’ – ook wel, voor de complotdenkers onder ons, ‘Build Back Better’ genoemd -, of, een paar complotten verder, aan de ‘Great Reset’ van Klaus Schwab (World Economic Forum) … Monetair spookt ons dan ook het ‘New Bretton Woods Moment’ van het IMF voor de geest, of een alles-komt-goed (nou ja) Central Bank Digital Currency. En, qua duurzaamheid (met de klemtoon op duur), Ocasio-Cortez’ ‘Green New Deal’.

Slik².

En tot in den treure: Howe en Strauss blonken hun glazen bol op in 1997, dus vóór de dotcomcrash van 2000-2001, vóór Nine Eleven, vóór de kredietcrisis van 2007-2008, vóór COVID-19, vóór de saigonificatie van Kaboel, vóór het voortschrijdend inzicht in de neofeodalisering via Big Tech, …

Sowieso,

grab the popcorn!

Ach,

alhoewel,

genoeg gedystopied en gedoemscenariood voor vandaag.

Want, joepieyayee!, zoals in de intro: habemus vaccinam!

Tegen corona.

Nu nog een vaccin vinden tegen The Fourth Turning van ons financieel systeem.

Redactie Edelmetaal-Info: Dit artikel is al op meerdere websites verschenen, heb je het gemist, wel dan kan je het hier lezen. Het is weer eens een andere kijk op geldzaken in een geheel andere stijl. Dank je:  Franck Vanhee van kschrijvekik.be

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

GastauteurIn De Vierde Volte