Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 27/09/2021

In de update van vorige week werd aangegeven dat het slot van die vrijdag er slecht uitzag voor de start van afgelopen week. Tenzij de stieren zich iets zouden laten invallen werd eigenlijk een voortzetting van de daling verwacht.

Zoals de grafiek laat zien was de vrees voor een verdere daling niet uit de lucht gegrepen maar bleek deze zondermeer gerechtvaardigd te zijn. Op maandag kwam de zilverprijs alweer snel onder druk te liggen en zakte verder weg richting de $22 grens. Het laagste punt werd bereikt op $22.02 waarna de koers gelukkig toch nog iets boven dat niveau kon afsluiten.

Door deze nieuwe rode candle zag de rest van de week er donker uit zodat de dinsdag met de nodige vrees tegemoet werd gezien. Het was dan ook wel verbazingwekkend dat er dinsdag hoger werd gestart en de kleine terugval snel werd opgevangen. De dinsdag bleek vervolgens een herstel te laten zien waarbij de stieren de zilverprijs hoger wisten weg te zetten en afstand konden nemen van het $22 niveau.

Die verrassend positieve dag nodigde de stieren uit om ook op woensdag hun beste poot voor te zetten. Ze wisten de $23 grens intra-day te doorbreken en de $23.15 aan te tikken waarna de doorbraak helaas niet kon worden vastgehouden, het slot kwam toch weer beneden de $23 tot stand. De 2 bodems rond de $23 van de maand augustus bleken voor de beren het niveau te zijn om de opmars te stuiten, de $23 werd daarmee dus als weerstand opgeworpen.

Het verdedigen van het $23 niveau door de beren leidde tot wat ontmoediging bij de stieren. De animo voor een verdere opmars zakte in en leidde op donderdag tot een doji candle waarbij de openings- en slotkoers op hetzelfde niveau uitkomen ondanks dat er hoger en lager werd gehandeld. De doji wijst daarmee op de besluiteloosheid van de stieren en zorgt voor een wapenstilstand.

Een tijd waarin beide partijen zich kunnen bezinnen op het vervolg. De bezinningstijd werd het beste besteed door de beren aangezien zij op vrijdag de aanval kozen en een tegenaanval van de stieren wisten op te vangen. De laagste koers van vrijdag benaderde die van maandag zodat een doorbraak van de $22 dichterbij leek te komen. Gelukkig wisten de stieren zich opnieuw omhoog te werken vanaf dat lage punt en een stukje hoger af te sluiten. Hoewel er nog steeds een rode candle in de grafiek is ontstaan is de koers nu toch hoger gesloten dan vorige week vrijdag en afgelopen maandag. Mogelijk dat de stieren hieruit vertrouwen kunnen putten voor aanstaande week.

De koersontwikkeling in de € dag-grafiek is gelijk aan die in de $ grafiek. Het weerstandsniveau dat hier van belang is, is het gebied tussen de € 19.50 en € 19.75 waar een aantal bodems te vinden zijn.

De candle van woensdag stootte het hoofd in dit gebied en viel vervolgens net als de koers in de $ grafiek terug naar een lager niveau. Wat hier opvalt is dat de vrijdag candle een vrij lange lower shadow heeft waaruit blijkt dat de stieren wat krachtiger aan een herstel hebben gewerkt.

Dit opent mogelijk voldoende perspectief voor komende week.

 

In het langere termijn plaatje van vorige week werd afgesloten met de volgende opmerking:

“De $22 grens zal komende week zeer waarschijnlijk worden opgezocht. Het is van groot belang dat de stieren dit niveau weten te verdedigen om een verdere daling richting de $19 te voorkomen.”

De grafiek laat zien dat deze verwachting voorlopig geheel werd ingelost. De $22 grens werd inderdaad opgezocht met een laagste koers van $22.02 en $22.09 maar ook de stieren deden wat van hun werd verwacht, ze verdedigden de$22 grens.

Het negatieve aan de grafiek is dat de terugkeer van de koers in het dalende magenta kanaal (met de candle van woensdag) door de beren is tegengehouden en zij de koers weer naar beneden hebben gedrukt. Hierdoor lijkt de druk op de steunzone rond de $22 er nog steeds vol op te staan zodat het gevaar voor de stieren nog niet is geweken. Aanstaande week zullen ze de strijd weer moeten aangaan waarbij ze mogelijk wat steun kunnen krijgen van positieve signaaltjes in de technische staat

  • De RSI vertoont positieve divergentie maar is wel nog in negatief gebied beneden de 50
  • De MACD lijkt een hogere bodem te maken, positieve divergentie in negatief gebied.
  • De overige indicatoren vertonen evenwel nog steeds een negatief beeld

De strijd om het $22 niveau zal aanstaande week ongetwijfeld worden hervat en de stieren zullen het niet makkelijk krijgen om deze grens te houden.

 

In de Bollinger Bandengrafiek hebben de stieren vooralsnog gedaan wat werd verwacht nadat de vrijdag-candle het risico van een ‘glijbaanpatroon’ met zich meebracht. Na de rode candle van maandag werd de dreigende glijbaan afgewend en wisten de stieren de koers terug te brengen tot binnen de banden.

De zijwaartse beweging die werd ingezet is afgebroken door de candle van vrijdag die de onderste band heeft aangetikt. Het slot vond een stukje boven de band plaats zodat de hoop bestaat dat de zijwaartse beweging kan worden hervat.

De koers zal voorlopig nog in de onderste helft (negatief gebied) van de banden opereren totdat de midden-band kan worden aangevallen en veroverd.

 

In de slotstandengrafiek was de opdracht voor de stieren dezelfde als de week daarvoor; het houden van de steunzone rond de $22.5/$23 om een val richting de $19 te voorkomen.

De grafiek laat zien dat de stieren het beslist niet makkelijk hebben gehad en het ook niet gaan krijgen. De laagste steunzone werd in eerste instantie gehouden maar de opleving strandde op de bovenste lijn van de zone en de koers draaide vanaf daar weer omlaag. Op dit moment ligt de onderste lijn weer onder druk zodat ook aanstaande week de strijd zal worden voortgezet.

 

De weekgrafiek zag er zeer somber uit en de stieren hadden een enorme taak voor de boeg om de $22 zone te verdedigen.

Vooralsnog lijken de stieren het nog niet eens zo slecht te doen aangezien er een zwarte candle is ontstaan waar eigenlijk een rode werd verwacht. De candle heeft weliswaar het $22 niveau opgezocht maar deze is nog niet doorbroken. Het feit dat de koers toch iets hoger is afgesloten dan vorige week mag dan ook zeker als een groot pluspunt worden beschouwd en kan hopelijk tot een boost in het zelfvertrouwen van de stieren leiden.

Die boost is overigens nog steeds nodig aangezien de technische staat van de grafiek er niet al te goed voor staat.

  • De RSI staat nog steeds beduidend beneden de 50 al probeert deze nu zijwaarts te bewegen
  • De MACD is wat verder weggezakt in negatief trendgebied beneden de 0 lijn en de signaallijn
  • De Geldinstroom Is eveneens verder weggezakt in negatief gebied

De komende week wordt zoals gezegd weer een zware voor de stieren.

Net als in de $ weekgrafiek zien we ook in de € weekgrafiek een zwarte candle verschijnen waar min of meer een rode was verwacht. De €19 grens is nog steeds intact maar zal aanstaande week ongetwijfeld opnieuw onder forse druk komen te liggen

De technische staat van de grafiek spreekt ook hier geen vertrouwen uit in een verdere opleving maar eerder in een hervatting van de daling en dus een doorbraak van de € 19

 

In De $-€ grafiek werd al geconstateerd dat de stieren terug waren aan het front en de weerstandlijn onder druk zouden gaan zetten. Hoewel de beren genoeg tegenstand boden slaagden de stieren er toch in een nieuwe zwarte candle te produceren boven de eerste weerstandlijn. Het is niet zozeer de zeer minimale koerswinst die bereikt is die in het oog springt maar vooral de poging gedurende de weer om hoger te geraken. Die poging werd tegengehouden door de beren maar de stieren bleken vasthoudend genoeg te zijn om in het zwart te eindigen.

De technische staat van de grafiek staat er onveranderd goed voor zodat de stieren het steuntje in de rug blijven houden.

  • De RSI is licht verder gestegen boven de 50
  • De MACD blijft boven de 0 lijn en is nu weer iets naar boven gedraaid
  • Het Sentiment/Momentum heeft een dalletje gemaakt en is weer door de 80 gestegen naar extreem, positief gebied

Voor aanstaande week wordt een nieuwe poging verwacht van de stieren om hogere koersen aan te tikken.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver