Columns & Artikelen

Te mooi om waar te zijn

by Diederik Schmull on 20/10/2021

Eeuwige liefde is bijna te mooi om waar te zijn. Net zoals een vaccin, vermindert de werking daarvan, na verloop van tijd. Blinde liefde wordt vaak vervangen door vriendschap voor het leven. Ook al omdat het versieren van nieuwe partners steeds moeilijker schijnt te worden, naarmate men ouder wordt en de ‘looks’ verliest. Zit men goed bij kas, dan heeft men meer kans.

Eeuwige en onvoorwaardelijke toewijding en zelfopoffering van een kat of hond is zeker niet te mooi om waar te zijn. Dat is normaal! Het kan huisdieren niets schelen, hoe men eruit ziet. Maar helaas hebben zij niet het eeuwige leven en is hun gemiddelde leeftijd maar 10 tot 20 jaar. Als dan het tijdelijke met het eeuwige wordt verwisseld, is de schok daarvan verschrikkelijk.


DE RENTE, DIE DE FEDERAL RESERVE AAN DE BANKEN BEREKENT (FEDERAL FUNDS RATE) STAAT NU WEL DEGELIJK VOOR EEN PIJNLIJKE STIJGING, VANWEGE DE VERMEENDE INFLATIEDRUK. EEN KLEINE STIJGING KAN DIT KEER VEEL HARDER AANKOMEN, WANT DE FINANCIEELE HEFBOMEN ZIJN NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST.

Eeuwige hoogconjunctuur is altijd te mooi om waar te zijn. Zoiets brokkelt, dikwijls ongemerkt en geleidelijk, af, na verloop van tijd. Het slimme Grote Geld wordt steeds voorzichtiger en vermindert riskante beleggingen. Tenslotte komen de ‘Blue Chip’-ondernemingen aan de beurt. Zodra die voor de bijl gaan, dan wordt het ‘risk-off’ sentiment op de financiële markten pas goed merkbaar. Elke activa-inflatie in aandelen, grondstoffen en onroerend goed is een bubbel en tijdelijk. Dat komt, omdat de vraag vermindert bij een ‘te hoge’ prijs. Als men de hefboomfinanciering niet tijdig heeft teruggedraaid, dan zit men in de val.

Inmiddels lijkt de Amerikaanse economie sneller af te koelen dan verwacht: de schatting van economische groei voor het derde kwartaal van 2021 van de Federal Reserve of Atlanta (GDPNow) is al gedaald van 6.3% op 2 Augustus j.l. naar 1.2% op 15 oktober j.l. Rampzalig! Is de recessie misschien al begonnen?

Verder duidt de afvlakkende rentecurve (korte en lange termijn rente nagenoeg gelijk) erop, dat de economische verwachtingen voor 2022 dalen. De kans op een recessie stijgt. Als het komende jaar zo rooskleurig zou zijn, dan ligt juist een steile rentecurve (lange termijn rente hoger dan de korte termijn rente) voor de hand. Reken maar, dat de optimisten veel zenuwachtiger zijn geworden.

https://www.atlantafed.org/cqer/research/gdpnow

Volgens Professor David Blanchflower zijn de tekenen voor de komende Grote Recessie al zonneklaar:

https://www.qmul.ac.uk/media/news/2021/pr/peoples-happiness-levels-show-recession-is-coming-warns-renowned-economist-david-blanchflower.html#

Er is nu overal sprake van ‘een verstrikking in de schuldenval’. De excessieve opstapeling van niet-productieve schulden heeft geleid tot steeds minder opbrengsten en steeds minder economische groei. De groei van de geldhoeveelheid (minder kredietgroei) en de omloopsnelheid van het geld (Velocity), de essentiële onderdelen van consumentenprijsinflatie, dalen al 24 jaar lang, maar die daling is in het laatste jaar versneld voortgezet. De gemiddelde consument wordt voorzichtiger en spaart bij het leven, ondanks de lage of negatieve rente. De onzekerheid over de economie en over COVID-19 is overal immers groot. Verder komt voor velen het (onzekere) pensioen in zicht.

Geen wonder, dat economische groei en consumentenprijsinflatie het laten afweten. Het vermenigvuldigingseffect van de staatsuitgaven in landen, die excessieve schuld meetorsen, is negatief. Daarom blijven de vooruitzichten van de positief renderende Amerikaanse Treasuries uitstekend, met veel lagere rendementen in het vooruitzicht en een dienovereenkomstige waardestijging. Elke rendementsstijging is een koopgelegenheid! De meeste staatsleningen van de ontwikkelde landen hebben immers een negatief rendement.

Bovendien heeft de economische afkoeling in China ernstige gevolgen voor de wereldhandel. De meesten geloven nog steeds in het sprookje van een krachtig economisch herstel aldaar. Maar China is, noodgedwongen, fundamenteel, allang, veranderd. De, met extreme schuld volbeladen, economie staat niet meer op de eerste plaats. De slinger gaat nu de richting in van de ‘zuivere’ leer van de Communistische partij, waarbij succes wordt afgekeurd. ‘Common prosperity’ kan leiden tot structurele economische stagnatie, decennialang, ook al, vanwege de wezenlijke daling van de werkende bevolking en de snelle vergrijzing.

(NORDEA): DE CREDIT IMPULSE VAN DE 3 BELANGRIJKSTE LANDEN, OFTEWEL DE KREDIETGROEI, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, IS HELEMAAL INGESTORT. DAT ZIET ER ONHEILSPELLEND UIT VOOR GRONDSTOFFENPRIJZEN. ‘BYE BYE INFLATION!’

(Bloomberg): DE STRUCTURELE DALING VAN RENDEMENTEN VAN DE 30-JARIGE U.S. TREASURY, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, IS NOG VOLLEDIG IN TACT. DIT IS NIET TE MOOI OM WAAR TE ZIJN. HET MOOISTE KOMT NOG, ZODRA DE VOLGENDE CRISIS AAN DE DEUR KLOPT! RENTE, GROEI EN INFLATIE STORTEN DAN WEER IN, WAARDOOR AMERIKAANSE STAATSLENINGEN IN WAARDE ZULLEN STIJGEN.

(STOCKCHARTS): DE RECENTE STIJGING VAN HET RENDEMENT IN DE 10-JARIGE TREASURY, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDEDALING, IS EEN KOOPGELEGENHEID!

(STOCKCHARTS): DE 40-JARIGE HAUSSE IN LANGERE TREASURIES (20+JAAR)(TLT, IN DE EU: IDTL) IS NOG STEEDS IN TACT. ELKE ZWAKTE LIJKT TIJDELIJK EN IS EEN KOOPGELEGENHEID. DEGENEN, DIE NU LUIDKEELS CONSUMENTENPRIJSINFLATIE ROEPEN, HEBBEN AL 40 JAAR ONGELIJK.

(HOISINGTON): NAARMATE DE STAATSSCHULD, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, STIJGT, VERMINDERT DE ECONOMISCHE GROEI. ELKE STIJGING IN CONSUMENTENPRIJSINFLATIE IS TIJDELIJK, TERWIJL DE RENDEMENTSDALING MEEDOGENLOOS WORDT VOORTGEZET, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING.

De gemiddelde mens is van nature optimistisch. Dat is een voorwaarde voor overleving in een leven van vallen en opstaan. Maar als iedereen optimistisch schijnt te zijn, om welke reden dan ook, dan wordt voorzichtigheid de moeder van de porseleinkast. Dat is niet voor niets een van de vier voornaamste deugden, naast rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.

Optimisme is bijna niet te stuiten, als men veel verdient of opeens de gelukkige winnaar wordt van een loterij. De verleiding is groot om dat geluk te verwarren met de vermeende genialiteit van zichzelf. Daarom is, na enige jaren, 70% van zulke winnaars, net zoals dronken zeelieden (‘drunken sailors’), platzak (‘blut’) en wordt 30% uiteindelijk failliet verklaard. Slechts 30% van deze geluksvogels weet hun hoofd koel te houden!

https://www.lovemoney.com/gallerylist/64958/lottery-winners-who-blew-the-lot

Na 12 jaar van stijgende beurskoersen en huizenprijzen, is het geen wonder, dat de huidige hausse beschouwd wordt als een loterij zonder nieten. Is er geen economische cyclus van opgang en neergang meer? Kent speculatie echt geen grenzen meer? Kan fundamentele overwaardering eeuwig worden genegeerd? Dat klinkt te mooi om waar te zijn! De lage of negatieve rente en al het extra geld van de overheid als gevolg van de pandemie hebben geleid tot een beleggingsbeleid van ‘er bestaat geen alternatief’ (‘there is no alternative’ – TINA). Bijna iedereen haat obligaties en kasgeld (‘cash is trash’). Het ene spookverhaal over inflatie volgt immers na het andere. Bijna iedereen is daarom speculatief bezig. Totdat de droom verandert in een nachtmerrie en de hel losbreekt, na de zoveelste ‘melt-up’. Niet meedoen! Beleg uitsluitend defensief in kwaliteitsaandelen, met betrouwbaar dividendrendement, in kwaliteitsobligaties en in solide staatsleningen met herbelegging van alle inkomsten. Laat die bui maar komen!

(DENT): IN DE KOMENDE 3 JAAR, VALLEN VERSCHILLENDE FINANCIEELE CYCLI SAMEN, EEN ZELDZAAM FENOMEEN. ZOU DIT KUNNEN BETEKENEN, DAT DE KOMENDE DECENNIA ERGER WORDEN DAN DE VORIGE GROTE DEPRESSIE IN DE JAREN ’30? CYCLI ZIJN DE AANDACHT WAARD, WANT ALLES EN IEDEREEN HEEFT EEN CYCLUS. WEES DAAR MAAR ZEKER VAN!

(IMF): DE INFLATIE, VEROORZAAKT DOOR DE TEKORTEN IN DE TOELEVERINGSKETEN, IS VAN VOORBIJGAANDE AARD. DAT KOMT, OMDAT DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD (VELOCITY) EN DE GROEI VAN DE GELDHOEVEELHEID (GEEN KREDIETGROEI) BLIJVEN DALEN IN TEGENSTELLING TOT DE INFLATOIRE JAREN ’70. (95% VAN HET GELD WORDT DOOR HET BANKWEZEN TEVOORSCHIJN GETOVERD IN DE VORM VAN LENINGEN).

Solide obligaties hebben een vaste coupon en een vaste afloopdatum. Daarom wordt een obligatiebelegging gezien als veilig. Aandelen, grondstoffen en onroerend goed ontberen die zekerheid en worden daarom gezien als riskant en speculatief. Die laatste activa zijn afhankelijk van ‘wat de gek ervoor geeft’. Historisch gezien, is hogere economische groei, die gepaard gaat met lagere koopkracht, oftewel inflatie, funest voor obligaties en kasgeld. Maar andere activa gaan dan gewoonlijk omhoog, zoals cacti gedijen in de volle zon.

Tot voor kort stegen de waarderingen van risicoloze (obligaties) en riskante (aandelen, grondstoffen en onroerend goed) activa tegelijk. Maar dit touwtrekken lijkt, op korte termijn, te zijn beslist in het voordeel van riskante activa. De ‘melt-up’ in alles! Hoe lang nog? Plaats uw inzet! Faites vos yeux! Place your bets now! Economische groei of stagnatie? Inflatie, deflatie of stagflatie? Hogere of lagere omloopsnelheid (‘velocity’) van het geld? Wedden, dat het schildpad het, op den duur, weer wint van de haas? Wacht maar – just you wait.

(BLOOMBERG): CONSUMENTENPRIJSINFLATIE VAN TEGENWOORDIG IS WELISWAAR GESTEGEN, MAAR NIET TE VERGELIJKEN MET DIE VAN DE JAREN ’70. ALS DE ECONOMIE VERDER AFKOELT, IS DE VREES HIERVOOR (WEER) VOORBARIG.

Een eeuwig soepel monetair beleid van lage rente en hogere groei in de geldhoeveelheid is te mooi om waar te zijn. Geen Centrale Bank kan hogere inflatie negeren, noch de kans op een valutacrisis. Opeens moeten de monetaire teugels dan worden aangetrokken. Dat gaat vaak niet geleidelijk. Soms is de harde hand onvermijdelijk, ondanks de dreiging van hogere energieprijzen, bezuinigingen en belastingverhogingen. Dat wordt straks heel lastig!
Dat zou het einde betekenen van het sprookje van een ‘eeuwige’ economische hoogconjunctuur. De meesten denken, dat Centrale Banken hun lot in eigen hand hebben. Maar in het verleden hebben zij geen enkele recessie of Crash kunnen voorkomen, omdat zij, op een gegeven moment, geen kant op kunnen. Elke bubbel barst daarom, vroeg of laat.
Maar als de bubbel barst, zoals tussen 2000 en 2002 en weer tussen 2007 en 2009, toen de beurskoersen met 50% instortten, kon het, daarop volgende, agressief verruimende monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve dat niet tegenhouden. Elke bubbel trekt een wissel op de toekomst en daar helpt geen moedertjelief aan. Een onverstandig beleggingsbeleid in activa met beperkte verhandelbaarheid, met schijnbaar hogere rendementen, zoals rommelobligaties (‘High Yield’) of Private Equity, wreekt zich dan meedogenloos. Alles wordt ‘bevroren’ tot normalere tijden terugkeren. Dan is kasgeld, vooral in USD, geen afval meer, zoals nu!

DE SCHULDENDIENSTBETALINGEN VAN DE KREDIETNEMER ZIJN, DOOR DE LAGE RENTE, WELISWAAR VEEL LAGER DAN VROEGER, MAAR DAT IS MISLEIDEND. ALS SCHULD GROTENDEELS NIET PRODUCTIEF IS (NIET VOLDOENDE INKOMSTEN OM RENTE EN AFLOSSING TE BETALEN), DAN LOOP HET, NA VERLOOP VAN TIJD, TOCH SPAAK. KREDIETNEMERS MOETEN NU, MEER DAN OOIT, EENS IN DE SPIEGEL KIJKEN. IN DE VORIGE GROTE DEPRESSIE WERD ALLE KREDIET GEWOON OPGESCHORT. STEL JE EENS VOOR! NEE, GEEN ENKELE ‘GREAT RESET’ ZAL ENIGE UITKOMST KUNNEN BIEDEN. KREDIETNEMERS HEBBEN HUN EIGEN LOT GEWOON NIET MEER IN EIGEN HAND. ZIJ WORDEN DE SPEELBAL VAN DE KREDIETGEVERS.
De huidige, extreem hoge, waardering van de S&P 500 index, de belangrijkste aandelenindex ter wereld, is 3.4 maal zoveel als historische maatstaven (Hussman). Natuurlijk is dat te danken aan een extreem lage rente en een uiterst soepel monetair beleid. Maar die waardering is gebaseerd op toekomstige verwachtingen, die een slag in de lucht zouden kunnen blijken te zijn. De toekomst is meestal veel minder rooskleurig dan verwacht. Voorgaande bubbels, waar beleggers euforisch waren, zoals die van 1905, 1929, 1965 en 2000, werden gevolgd door langdurige perioden van negatieve reële koersopbrengsten. Soms wel decennialang! Heeft men de huidige risico’s voldoende afgedekt, voordat het te laat is? Wees voorbereid!

(BOFA): NOG NOOIT HEEFT MEN ZICH ZO BLOOTGESTELD AAN  PEPERDURE RISKANTE ACTIVA. EINDIGT DIT WEER IN TRANEN?

(SNOOPY)

MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor hier nadere gegevens onderaan het Blog in de voettekst.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2022 of later. Een epidemie duurt meestal 2 of 3 jaar, ondanks eventuele en al of niet gedwongen massa-vaccinatie.

Aan een ieder een goede gezondheid en veel succes toegewenst tijdens de komende financiële, economische en politieke storm!

DIEDERIK SCHMULL, 19 October, 2021, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

 

 

Diederik SchmullTe mooi om waar te zijn